А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формування - навантаження

Формування навантажень в приводах машин являє собою складний динамічний процес, що складається з багатьох одночасно протікають, але якісно відмінних складових. Зокрема, одночасно зі змінами сил опору переміщенню виконавчого органу машини, що викликають відповідні перехідні процеси в приводі, в самій трансмісії машини розвиваються коливальні процеси, пов'язані з періодичними активними збудливими силами в зубчастих і ланцюгових зацеплениях і іншими внутрішніми збуреннями.

Формування навантажень, що викликають змінні напруги і втомну матеріалу, залежить від рівності поверхні дороги, швидкості руху, положення даного елемента конструкції в динамічній системі, яка коливається від впливу дороги, експлуатаційного стану автомобіля, його навантаження.

Підхід до формування широкосмугового навантаження, що імітує експлуатаційну вібрацію, у вигляді суми залежних випадкових процесів[9]заснований на розкладанні кореляційної функції моделює процесу в ряд по ортонормованій або біортонормірованной системам функцій. Ці системи будуються на основі спеціально обирають базисів. При цьому враховується реальна форма спектральних густин сумміруемих залежних процесів. У порівнянні з традиційними методами підвищується точність формування енергетичного спектра і зменшується (приблизно в 10 разів) число виділяють фільтрів. Отримані результати є методологічною основою для побудови цифрових і гібридних ланок в системах формування широкосмугових випадкових вібрацій.

Формула (1.1) відображає сили гідродинамічного тертя в момент формування екстремальних навантажень на обладнання в кінці періоду початкової деформації штанг і тому не може бути використана для розрахунку навантажень в середині обох ходів штанг, тобто в моменти відсутності навантаження інерційної природи.

Схема фачи Мжа. Далі зі списку вибираються все навантаження для вузлів, що входять в фазу і відбувається формування навантажень. Потім прокрутити списку і коригування фази по граничних умовах. У фазі тим самим формується частина розширеної матриці системи рівнянь.

До зовнішньої природно віднести ті випадки руху, коли основну роль з точки зору формування навантажень грають переносні переміщення системи.

Відмінною особливістю статистичного методу є також і те, що він дає можливість оцінити випадковий процес формування навантажень двома вже не випадковими, а однозначними, стабільними параметрами - генеральної середньої та генеральним ухиленням. На закінчення слід згадати про двох прийнятих в подальшому суттєві припущення.

До внутрішньої задачі природно віднести всі ті випадки, коли вирішальне значення, з точки зору формування навантажень, мають відносні коливання мас трансмісії.

Розглядаючи вищий навчальний заклад як інформаційну структуру з безліччю інформаційних потоків, легко помітити, що такі процеси, як формування навчальних планів, складання навчальних розкладів формування навантаження на кафедру, пов'язані з великими тимчасовими і трудовими затратами, оскільки основна частина цих процесів виконується вручну. Одним з рішень цієї проблеми є створення автоматизованих робочих місць (АРМ) як інструменту для раціоналізації інтенсифікації професійної діяльності співробітника вузу.

Описано геологічні умови, техніка і технологія буріння свердловин великого діаметру, що споруджуються в зв'язку з осушенням родовищ корисних копалин. Розглянуто особливості напружено-деформованого стану осушуваних масивів гірських порід, взаємодія їх з кріпленням свердловин і закономірності формування навантажень на неї. Викладено методи розрахунку кріплення, вимоги до конструкції, питання монтажу і установки в свердловині труб і інших елементів кріплення, що використовуються при цьому технічні засоби; описана техніка та технологія тампонажних робіт.

Права частина кривих Г, 2 і 3 переходить в прямолінійний ділянку, що свідчить про вплив сил гідродинамічного тертя на формування навантажень. Для nS 15 м /хв гранична в'язкість склала приблизно 034 Па-с. За розрахунками в'язкість становить 0484 Па-с, тобто на 42% вище. Очевидно, розбіжність викликана впливом сил напівсухого тертя в насосі і підйомнику.

Релея і зведена до одномасової. У § 3 було показано, що відносні коливання мас трансмісії в задачах зовнішньої динаміки не вносять істотного внеску у формування навантаження валі-приводу, тому похибка від такого спрощення не буде суттєвою.

Після визначення параметрів відкачування (D, S, п, Я) переходимо до розрахунку і підбору равнопрочной штанговий колони. Розрахунок колони виробляють з урахуванням сил в'язкого і граничного тертя. При відсутності даних про в'язкості откачиваемой продукції в порожнині насосно-компресорних труб використовують розрахунковий метод визначення ефективної в'язкості водогазонефтяной емульсій за даними промислових досліджень. При відкачці в'язких нафт з умовно вертикальних свердловин формування навантажень на штанги в основному визначається в'язкістю продукції, а в похилих свердловинах до них додаються сили напівсухого тертя штанг про труби і в плунжерній парі, причому сили гідродинамічного тертя збільшують складову напівсухого тертя за рахунок підвищення натягу штанг, розташованих нижче або вище викривленого ділянки.