А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формування - зміна

Формування дісціформних змін проходить наступні етапи розвитку: 1) ексудативна відшарування пігментного епітелію, нейроепітелія; 2) субпігментная і субретинальної неоваскуляризация; 3) геморагічна відшарування епітелію або нейроепітелій; 4) репаративна стадія.

Аналіз формування змін функціональних параметрів дає підставу зробити ще один висновок.

У формуванні змін ФП беруть участь кілька змін вихідного стану елементів, більшість змін вихідного стану елементів бере участь одночасно у формуванні змін декількох функціональних параметрів. Такий тип зв'язку змін вихідного стану елементів і функціональних параметрів найбільш часто зустрічається в механізмах формування параметричних відмов.

Клапан з однопозиційним нейтральним електромагнітним приводом. | Схема формування змін ІСЕ в клапані з однопозиційним електромагнітним приводом. Розглянемо, як відбувається формування змін зазначених функціональних параметрів внаслідок змін вихідного стану елементів клапана. Для простоти викладу дію експлуатаційних навантажень обмежимо розглядом навантажень, що діють на елементи при багаторазовому здійсненні робочого циклу відкрито-закрито.

Зміна зусилля QTp робить істотний вплив на формування змін розглянутих ВП.

Продукти руйнування вторинних структур надають абразивну дію на метал, що і зумовлює формування мікроструктурннх змін в поверхневому шарі характерних для цього виду руйнування. У повітряному середовищі, як показали металографічні дослідження, активізуються процеси схоплювання.

На прикладі запобіжного клапана (див. Рис. 210 а) розглянемо механізм формування змін, що призводять до відмов по цим вихідним параметрам.

У формуванні змін ФП беруть участь кілька змін вихідного стану елементів, більшість змін вихідного стану елементів бере участь одночасно у формуванні змін декількох функціональних параметрів. Такий тип зв'язку змін вихідного стану елементів і функціональних параметрів найбільш часто зустрічається в механізмах формування параметричних відмов.

Генів використовує концепцію академіка П. К. Анохіна про випереджальному відображенні дійсності, яке забезпечує попереджувальне пристосування до майбутніх змін зовнішніх умов, або в широкому сенсі - формування підготовчих змін для майбутніх подій. Психологічна готовність і являє собою попереджувальне пристосування до майбутніх подій. Досить потрапити в відповідну обстановку, як завдяки їй активізуються певні реакції, фізіологічні та психічні процеси.

Блоки режиму (БР1 - БРЗ) призначені для вироблення сигналів, які дозволяють відкриття відповідних тиристорів і взаємну їх блокування в режимах Вперед, Назад і Гальмо, а також для формування зміни в часі керуючого напруги при плавному пуску АД.

Оператор Р - перевірка умови неповноти асортименту продукції, що продається; /С2 - лічильник за видами продукції; Р3 - перевірка умови неповноти числа реалізацій процесу; /С4 - лічильник числа реалізацій; Ф5 - формування випадкової величини наявності або відсутності відхилення (1 - є відхилення, 0 - відхилення відсутня) фактичного попиту (кон'юнктури) від договірних умов; Рм - перевірка умови наявності цього відхилення; Ф7 - формування випадкової величини відхилення фактичного попиту від договірних умов (відхилення може бути як в більшу, так і в меншу сторону); Р8 - перевірка умови: попит більше, ніж обумовлений договором; Ф9 - формування випадкової величини зміни ціни (0) або зміни обсягу продажів (1); Р10 - перевірка умови зміни обсягу продажів у порівнянні з договірними; ЛЦ - обчислення нового обсягу продажів; Л12 - привласнення ціною значення, обумовленого договором; А 13 - привласнення обсягом продажів значення, обумовленого договором; Л14 - привласнення ціною значення, обумовленого договором; А 15 - обчислення значення ціни в зв'язку з відхиленням попиту від обумовленого договором; Ф17 - формування випадкової величини зміни обсягу продажів при зміні попиту в меншу сторону в порівнянні з договірними умовами (1) або формування зміни ціни (0); Р1В - перевірка умови зміни обсягу продажів; Л19 - обчислення величини обсягу продажів при нових умовах; Л20 - привласнення ціною, по якій здійснюється продаж засобів виробництва, значення, обумовленого договором; Л21 - обчислення ціни, що відповідає попиту в нових умовах; Л22 - привласнення величиною обсягу продажів значення, обумовленого договором; Я23 - визначення значення максимальної ціни г - го виду засобів виробництва по всіх реалізацій процесу; Я24 - визначення мінімального значення ціни за всіх реалізацій процесу; А 2Б - обчислення середнього обсягу продажів по всіх реалізацій процесу; Л 2в - обчислення середнього значення ціни по всіх реалізацій процесу; Q27 - закінчення розрахунків і видача результатів. За що моделює алгоритмам імітації поведінки підприємства в системі оптової торгівлі складені алгольние програми і проведений рахунок на ЕОМ БЕСМ-4 для 100 реалізацій процесу і 10 продуктів.

Зміни функціональних параметрів безпосередньо передують відмови. В основі формування змін функціональних параметрів лежать обумовлені конструкцією вироби зв'язку між параметрами, що характеризують стан елементів ПГА, і ознаками його працездатності.

Зазначена довідкова інформація може бути отримана за результатами експериментального відпрацювання виробів-аналогів. Для забезпечення достатньої достовірності довідкової інформації повинні бути враховані, крім конструктивних аналогій, також і подобу фізичних процесів формування змін вихідного параметра.

Рівняння (І) випливає з тієї обставини, що ентропія переміщення пропорційна логарифму обсягу, в якому може переміщатися частка: зміна обсягу благаючи сорбата при його конденсації і служить причиною зниження ентропії переміщення при переході молекул з газової фази в рідку. Рівняння (11) характеризує ізотермічний рівноважний процес, а молекулярна вага сорбата однаковий як для газової, так і для рідкої фаз; тому на формування зміни ентропії переміщення при розчиненні впливає з рівняння Сакура - тетродах тільки член, що характеризує обсяг системи, де переміщається молекула сорбата.

Озонові діри утворюються не тільки над Антарктидою, в зимовий час вони постійно існують над більшою частиною Європи, над Східним Сибіром. Тривалі експериментальні дослідження вмісту озону над Європою показали, що середньоквадратичне відхилення загального вмісту озону досягало 10 - 12% ще в 1957 - 1979 рр. Згідно з дослідженнями ряду фахівців по озону Центральний аерологічної обсерваторії найважливіший внесок у формування довготривалих змін загального вмісту озону в Північній півкулі вносять природні геофізичні процеси. Аномально низькі значення загального вмісту озону в 1992 - 1993 рр. були викликані потужним виверженням вулкана Пінатубо на Філіппінах в 1991 р Останні дослідження показують, що виверження вулканів супроводжуються значним викидом фторсодер-службовців речовин. Раніше вважалося, що подібні речовини можуть бути тільки антропогенного походження. Геологи вказують на ще один можливий природний механізм дії на озоновий шар. У ядрі Землі розчинена значна кількість водню, який надходить в атмосферу, В атмосфері водень, взаємодіючи з озоном, руйнує його. Через рифтові розломи в атмосферу поряд з воднем надходить метан, також призводить до руйнування озонового шару.