А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формування - доза

Формування дози визначається фіз.

При формуванні доз виданий потік матеріалу проходить інтегрування в межах, що відповідають тривалості доз t - - t - - M. Така операція є лінійним перетворенням випадкового процесу, яке розглянуто в гол. У цьому випадку проводиться перетворення спектра, що виник в результаті регулювання витрати.

На рис. 1.1 показана схема формування доз в поле безпосередньо і побічно іонізуючого випромінювання.

Для оцінки якості дозування, коли час формування доз не задано, необхідно використовувати показники, що характеризують ale (ДГ) для певних матеріалів. Можливе використання z як критерій при зіставленні і виборі дозаторів.

Аналіз циклів роботи дозуючих систем дозволяє виділити три основні етапи при формуванні дози і видачу її споживачеві. Другий етап характеризується запаленням ємності споживача дозою рідини, а третій, найбільш короткочасний - відсіченням витрати рідини по сигналу з вимірювального пристрою. Всі три етапи роботи дозуючої системи супроводжуються появою складових похибки дозування.

P - 60Q, 89Sr, 90sr, 1311137Cs, HOBa, 210po, 226Ra динамічних ка формування дози приведена при надходженні з раціоном за час t від 10 до 365 діб. При цьому приймалося, що початкове - надходження з раціоном у шлунково-кишковому тракті залишає 3710 Бк, а потім активність раціону зменшується з постійною розпаду Я.

Виявлені закономірності процесу безперервного дозування і отримані залежності дозволяють на підставі обмеженого обсягу експериментальних даних при одному з режимів роботи дозатора з достатньою для практичних цілей точністю прогнозувати оцінку величини відхилень для довільної тривалості формування доз.

Автоматизований процес упаковування сипких продуктів в готову тару включає майже всі операції, зазначені на схемі на рис. 2: витяг тари з магазину; подача її до місця заповнення (для пакетів і мішків - надягання горловини на завантажувальний патрубок фасувального пристрою і затиск на цьому патрубку); формування дози; заповнення тари; видалення повітря з розфасованого продукту (ущільнення, деаерація); контрольне зважування (при фасуванні по масі) і доведення маси до заданого значення; укупоріва-ня; штабелирование. М'якій упаковці (мішкам, пакетам) потрібно ще додати таку форму, яка дозволяє штабелирование - упаковки роблять плоскими. При упаковці в жорстку тару нерідко потрібно виконати маркування - наклеїти етикетку або нанести друкований текст. Банки, склянки, флакони направляються після закупорювання на Етикетуваль-ня і групова упаковка.

Згідно ОСП-72/87 розмір санітарно-захисної і спостерігається зон розраховується по дозі зовнішнього випромінювання і (або) розповсюдження радіоактивних викидів в атмосферу, скидів у водойми з урахуванням використовуваної системи очищення викидів в атмосферу, перспективного зростання потужності підприємства, а також метеорологічних, гідрологічних та екологічних факторів, що впливають на коефіцієнт розсіювання викидів в атмосфері і скидів у водойми і на формування дози в цих зонах.

Одним з підходів є мінімізація Стдр за рахунок автоматичного регулювання. Правомірність такого підходу випливає з формул табл. 1 - 1 з яких видно, що Одд входить множником у всіх випадках формування доз.

Більш високе значення дози опромінення на місцевості внаслідок викидів РБГ на АЕС з BWR і АЕС з реактором РБМК пояснюється не тільки великим нормалізованим викидом, але і його ізотопний склад. У BWR і РБМК найбільший внесок в активність вносить Y-випромінювання 41Аг, 8788Кг, 135Хе з високими керма-постійними. Основну роль у формуванні дози зовнішнього у-випромінювання на місцевості для обох типів АЕС відіграють РБГ.

При цьому виникає завдання визначення обсягу вибірки, що забезпечує обчислення цікавлять нас статистичних характеристик із заданою надійністю. Питанням визначення обсягу вибірки в спеціальній літературі[14]- Приділяється серйозна увага. І для вирішення низки практичних питань про обсяг вибірки, наприклад кількості проб для оцінки середньої величини дози і її середнього квадр етичного відхилення, можуть використовуватися рекомендації, наведені у згаданій літературі. Разом з тим для оцінки продуктивності дозаторів безперервної дії з пропонованої промисловістю точністю необхідний облік специфіки формування доз.