А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формат - сторінка

Формат сторінки позначається двома сполученими знаком множення вимірами, які показують ширину і висоту сторінки в міліметрах: наприклад, 150X230 мм.

Ідентифікатор визначає формат сторінок, повинен починатися з літери і може містити від 1 до 4 алфавітно-цифрових символів. Якщо вказано параметр VERIFY, то система видає запит перевірити візуально формат сторінок.

Команди управління форматом сторінок (смуг) розміщуються в тексті окремими рядками і дозволяють задавати формат смуг в рядках основного кегля і пунктах, забезпечують пропуск рядків на смузі для подальшого розміщення ілюстрацій, визначають рядки тексту, які повинні бути вимкнені або набрані в центр, а також колонтитули і колонцифр.

Макрокоманда PRTOV управляє форматом сторінок друку на АЦДП.

Параметр FCB визначає образ формату сторінок для друку вихідного НД.

Рамку (межі) формату сторінок документа ( на рис. 7.1 штриховая лінія) допускається на документі не завдавати.

Розподіл прибутку по господарствах на підприємстві X. Якщо рядки таблиці виходять за формат сторінки, її ділять на частини, розміщуючи одну частину під іншою. При цьому просту головку повторюють на наступній сторінці. Складну головку таблиці нумерують великими літерами російського алфавіту текстову частину і арабськими цифрами графи, які містять цифрову інформацію.

Ширина шаблону повинна збігатися з форматом сторінки розміри прорізів повинні точно відповідати розмірам граф і рядків таблиці.

ЯКЩО РЯДКИ АБО Графи таблиці ВИХОДЯТЬ за формат сторінки, її ділять на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик.

Якщо рядки або графи таблиці виходять ча формат сторінки, її ділків на частини, схиблений одну частину під іншою або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номером граф і рядків. При цьому номеруют арабськими цифрами графи і (ілш рядки першої частини таблиці. Слово i Таблиця вказують один раз зліва готівка першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова Продовження таблиці з відповідним номером таблиці. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її ділять на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки першої частини таблиці.

Приклад побудови таблиці. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її ділять на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її ділять на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номером граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки першої частини таблиці. Слово Таблиця вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова Продовження таблиці з відповідним номером таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку не повторювати, а замінювати відповідно номерами граф. Графи таблиці нумерують арабськими цифрами.

Допускається специфікація заголовків звіту і сторінок, формату сторінок і вмісту стовпців. При цьому в стовпці табличного звіту можуть міститися не тільки значення деякого поля в записах файлу бази даних, але і значення заданого виразу, який обчислюється для кожної виведеної в звіт записи. Такий вираз може бути, зокрема, умовним. Текстові значення, довжина яких перевищує ширину стовпця звіту, в якому вони повинні бути показані або надруковані, виводяться кількома рядками.

Після того як звіт сформований, необхідно встановити формат друкованої сторінки.

Це зручно, якщо передбачається двосторонній друк і формати лівих і правих сторінок різні.

якщо рядки або графи таблиці не поміщаються на форматі сторінки або вона переноситься на іншу сторінку, то її можна розділити на частини, які поміщаються одна під інший.

Стаття опису звіту іменує звіт, визначає розмір і формат сторінки звіту, вказує імена керуючих даних і ідентифікує код звіту.

При введенні першої сторінки документа необхідно задати параметри сканування, що залежать від формату сторінки документа і якості оригіналу. Встановлені на цьому етапі параметри запам'ятовуються програмою і можуть надалі використовуватися в процесі сканування наступних сторінок документа.

Елементами мови технічного редагування є команди ідентифікації алфавітів (команди перекодування), команди управління форматом сторінок, команди управління форматом рядків і команди управління форматом таблиць.

Останньою сторінкою кожного СТ є копія поточного сповіщення про календарні терміни, яка при необхідності може бути фотокопією, щоб забезпечувалося відповідність формату сторінок специфікації. Цей розділ є загальним (О) в тому сенсі, що прикладена повідомлення про календарні терміни, веротно, буде замінено наступним повідомленням. Немає необхідності прикладати до СТ наступні повідомлення про календарних строках, поки не будуть додані нові етапи, які вплинуть на ті чи інші положення СТ. У такому випадку потрібно перегляд СТ і нове повідомлення буде докладено до нового його варіанту.

хоча в режимі Normal і працює принцип WYSIWYG, режим Preview дозволяє більш наочно побачити, як спеціальні ефекти і стилі поєднуються з форматом сторінки.

Наведений приклад ілюструє частину функцій форматування, що мають справу з форматуванням рядків і абзаців. В рівній мірі важливий формат сторінки, він також повинен оброблятися форматування. Як мінімум форматтер повинен бути в змозі сприймати різні довжини сторінок. Це необхідно, щоб надавати верхню і нижню Межі. Можливості нумерувати сторінки, розміщувати на верху кожної сторінки заголовки і колонтитули також бажані.

Сторінка документа. Робота з кожним документом здійснюється наступним чином. Користувач розташовується у дисплея і повідомляє інформаційній системі формат сторінки створюваного тексту: число символів в рядку і число рядків. Після цього користувач починає друкувати текст документа приблизно так само, як і на звичайній друкарській машинці. Під час друкування тексту останній приймається інформаційною системою у вигляді дуже довгою однорядковою стрічки і розташовується в базі документів.

Візуалізація значень (IV) в мову Інстром також включена на правах діалекту. Передбачені лише кошти документальної символьної візуалізації: їх упорядкування сторінки, їх упорядкування значень, управління порядком вибору компонентів для друку, структурована друк складових значень, візуалізація типів значень і їх імен, таблична друк складових значень.

Весь висновок з процедури: FileOutput, незалежно від установки заповнення і вирівнювання, виконується процедурою PutLine. Це важливо з різних міркувань, перш за все через управління форматом сторінки. Важливо знати, який номер поточного рядка сторінки, і верх це сторінки.

Ідентифікатор визначає формат сторінок, повинен починатися з літери і може містити від 1 до 4 алфавітно-цифрових символів. Якщо вказано параметр VERIFY, то система видає запит перевірити візуально формат сторінок.

Припустимо, нам необхідно змінити формат сторінки, наприклад довжину сторінки або ліву, пра-ую, верхню і нижню межі.

Елементи просторових рам відчувають вигин, крутіння, зрушення і розтягування-стиснення. Останніми двома видами опору зазвичай нехтують, тому рівняння МГЕ одного стрижня для просторового випадку буде містити 6 або 8 рівнянь. Розглянемо найпростіший приклад, тому що при великій кількості стрижнів матриці не поміщаються на форматі сторінки.

Статичні HTML -сторінки використовуються найбільш часто, оскільки можуть відображатися в будь-якому браузері, який підтримує HTML 3.2 або більш пізню версію. Статичні сторінки завантажуються на комп'ютер і відображаються в тому вигляді, в якому вони створені. Їх не можна редагувати, але і користувач може не побоюватися небажаних сюрпризів типу зміни формату сторінки при перегляді.

Елементи просторових рам відчувають вигин, крутіння, зрушення і розтягування-стиснення. Останніми двома видами опору зазвичай нехтують, тому рівняння МГЕ одного стрижня для просторового випадку буде містити 6 або 8 рівнянь. Розглянемо найпростіший приклад, так як при великому числі стрижнів матриці не поміщаються на форматі сторінки.

Якщо операнд EROPT опущений, то покладається EROPTABE. У список включаються адреси програм обробки міток користувача, модифікації блоку DCB, обробки підсумкових даних, кінця томи, лічильника блоків, умови аварійного завершення і способу формату сторінок при виведенні на друк.

NLIST керують роздруківкою окремих елементів лістингу, які позначаються аргументами цих директив. Перша з них вказує, що позначений аргументом елемент лістингу повинен бути роздрукований, а друга забороняє роздруківку елемента, відповідного аргументу. NLIST змінюється формат сторінок лістингу.

Користувачам може бути зручніше, якщо номери на етикетці зовнішньому кутку сторінки. Це означає, що якщо в керівництві двосторонні сторінки, то номер проставляється на правій стороні для сторінок, розташованих по праву руку, і на лівій - для розташованих по ліву руку. Таким чином, для двосторонніх сторінок формати правих і лівих сторінок можуть бути дзеркальним відображенням один одного.

Обмежувальними лініями зліва, справа і знизу таблиця не закривається. Поміщається таблиця відразу під текстом, де вона вперше згадується, або на наступній сторінці. Якщо таблиця велика і її рядки або графи не поміщаються на форматі сторінки або вона переноситься на іншу сторінку, то її можна розділити на частини, які поміщаються одна під Інший.

СЧЕТЧИК-СТРОК - це ім'я числового ечетчіка, в якому генератором звітів генерується поточний - значення номера рядка яа сторінці. Цей лічильник використовується генератором звітів для епределенія моменту виведення групи звіту ЗАГОЛОВОК СТОРІНКИ і (або) кінцівка СТОРІНКИ. Еелі цей ечетчік використовується в якості даного ДЖЕРЕЛО, друк його значення здійснюється відповідно до фразою ШАБЛОН, яка описує елементарне дане, у якого в якості даного ДЖЕРЕЛО використовується 2ЧЕТЧІК - СТРОК. Лічильник рядків автоматично перевіряється і збільшується генератором звітів на підставі значень параметрів, що визначають формат сторінки у фразі РОЗМІР СТОРІНКИ, і значень, зазначених у фразах НОМЕР РЯДКИ і НАСТУПНА ГРУПА. Після виконання оператора ПОЧАТИ значення ечетчіка гтрок дорівнює нулю. Зміна значення лічильника етрок операторами розділу процедур може привести до непередбаченого управління рорматом сторінки.