А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формат - лист

Формат листа студент вибирає з урахуванням максимального його заповнення.

Формати листів обов'язкові для всіх видів креслень. Цей формат шляхом послідовного розподілу навпіл утворює інші формати (242212 11), які також називаються основними. Додаткові формати утворюються шляхом збільшення формату 11 в ціле число раз. На відміну від основних форматів, позначення додаткових форматів включає точку між числами, напр. вертикально, а формату А5 - тільки горизонтально. Листи інших форматів можна розташовувати горизонтально або вертикально.

Формат аркуша визначається розмірами зовнішньої рамки. Рамку поля креслення проводять на відстані 20 мм від лівого боку зовнішньої рамки і на відстані 5 мм від всіх інших сторін.

Формат аркуша - це розмір аркуша, який визначається розміром висоти і ширини зовнішньої рамки листа. Формати листа можуть бути стандартними і призначеними для користувача. вони представляються або списком позначень стандартних форматів листа від АТ до А5 або фактичними значеннями розмірів, якщо для листа заданий для користувача формат.

Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки креслення. Вона проводиться суцільною тонкою лінією. Лінія рамки креслення проводиться суцільною товстою основною лінією на відстані 5 мм від зовнішньої рамки. Зліва для підшивки залишають поле шириною 20 мм.

Формат аркуша визначається розмірами зовнішньої рамки (рис. 1.1), що виконується суцільною тонкою лінією. Рамка креслення (піутрення рамка) проводиться суцільний основною лінією на відстані 5 мм від зовнішньої рамки. Зліва залишають поле шириною 20 мм для підшивки.

Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки креслення, виконаної тонкої лінією. Згідно ГОСТ 2301 - 68 формат з розмірами сторін тисячі сто вісімдесят дев'ять X 841 мм, площа якого дорівнює 1 м2 і інші формати, отримані шляхом послідовного ділення його на дві рівні частини паралельно меншій стороні відповідного формату, приймаються за основні.

Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки креслення, виконаного тонкою лінією. Формат розміром 1189X841 мм вважається найбільшим з основних форматів.

Побудова основних форматів (. Жирна лінія - основний формат, одержуваний від ділення. | Рекомендовані формати для креслень. Формат листа вибирається на розсуд виконавця по табл. 2.1 з урахуванням рекомендацій, наведених в примітці 3 цієї таблиці. .  Формати листів визначаються розмірами їх зовнішньої рамки. Додаткові графи 2 і 3 служать для запису інвентарних номерів оригіналів і дубліката, підписів і дати приймання, а додаткова графа 4 яка є обов'язковою для креслень і схем, для позначення документа. Оформлення будь-якого конструкторського документа починається з основного напису. ГОСТ 2104 - 68 передбачає форму, розміри і порядок заповнення основних написів. На рис. 432 представлені розміри і форми основних написів. 
Формат аркуша визначається розміром зовнішньої рамки, виконуваної тонкою лінією. Внутрішня рамка проводиться суцільний основною лінією на відстані 20 мм від лівого боку зовнішньої рамки і на відстані 5 мм від інших сторін.

Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки.

Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки (виконаної тонкої лінією) оригіналів, оригіналів, дублікатів, копій (рис. Формати листів, на яких виконують схеми, повинні бути удобн для використання схем у виробництві і експлуатації виробів.

Приклад друку ТЕТ і розподіл пам'яті. Формат аркушів і схема розміщення програм на аркушах телетайпа і алфавітно-цифрового друку однакові. Для оператора РАБ друкується тільки адреса осередку або діапазон адрес, якщо цим оператором резервується кілька осередків.

Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки.

Формат аркуша визначається розміром зовнішньої рамки, виконуваної тонкою лінією. Внутрішня рамка проводиться суцільний основною лінією на відстані 20 мм від лівого боку зовнішньої рамки і на відстані 5 мм від інших сторін.

Формати листів, на яких виконують схеми, повинні бути зручні для використання схем у виробництві і експлуатації виробів.

Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки (виконаної тонкої лінією) оригіналів, оригіналів, дублікатів, копій.

Формат аркуша паперу (бланка) повинен вміщати весь текст документа.

Формати листів креслень визначаються згідно ГОСТ 2301 - 68 розмірами зовнішньої рамки, виконаної тонкої лінією. Робоче поле креслення обводиться суцільною товстою лінією, розташованої на відстані 20 мм зліва і по 5 мм зверху, праворуч і знизу від зовнішньої рамки. Розміри основних форматів А4 A3 А2 А1 АТ і схема утворення додаткових форматів показані на рис. 129. На кресленнях будь-якого формату повинна бути основна напис, в яку заноситься регламентируемая стандартом ГОСТ 2104 - 68 інформація. Основну напис на будь-яких форматах, крім А4 мають у своєму розпорядженні уздовж короткої або довгої сторони. На форматі А4 вона розташовується тільки вздовж короткої сторони.

Формати листів креслень визначаються розмірами зовнішньої рамки, виконуваної тонкими суцільними лініями.

Формати листів схем повинні відповідати вимогам СТ РЕВ.

Формати листів схем вибирають відповідно до вимог, встановлених в ГОСТ 2301 - 68 при цьому основні формати є кращими.

Формат аркушів паперу повинен бути стандартного розміру 210X297 мм.

Формати аркушів паперу для управлінських документів необхідно вибирати з урахуванням ефективного застосування папок і швидкозшивачів, архівних коробок і стелажів, конвертів для пересипання документів і картотечних ящиків.

Формат аркушів картону встановлюється угодою сторін. Картон марки ЕВП призначається головним чином для виготовлення плівкоелектрокартону, ширина рулону цього картону повинна бути 1020 посилання - 1050 мм.

Які формати листів встановлені для креслень.

Вибрати відповідний формат аркуша для ескізу, нанести на ньому рамку і основний напис.

Заготовляють необхідний формат аркуша, будують рамку, намічають сітку основного напису і розподіляють на поле креслення місця побудови необхідних зображень.

Вибирають відповідний формат аркуша для ескізу, наносять на ньому рамку і залишають місце для основного напису. Розмір формату листа визначається розміром деталі і тим приблизними масштабом, в якому бажано виконати зображення. Рекомендується деталь зображати приблизно в натуральну величину, так як при цьому легше витримувати співвідношення між окремими формами і елементами деталі. Дрібні деталі рекомендується зображати на ескізі в збільшеному вигляді.

Встановлюються формати листів конструкторських документів, які визначаються розмірами зовнішньої рамки, і їх позначення. Наводиться схема побудови форматів.

На форматі аркуша А4 будують схему магістрального ділянки трубопроводу. По горизонтальній осі відкладають довжину ділянок трубопроводу, по вертикальній - п'єзометричний натиск.

При звичайному форматі листа можна рекомендувати модуль А 125 мм, причому однаковий для обох шкал.

При цьому найменший формат аркуша становить 510X1420 мм, а найбільший-1500x3000 мм.

Що визначає формат аркуша креслення.

Позначення і розміри сторін основних форматів. Стандарт встановлює формати аркушів креслень і інших конструкторських документів, що застосовуються для всіх галузей промисловості і будівництва.

Побудова основних форматів (. Жирна лінія - основний формат, одержуваний від ділення. | Рекомендовані формати для креслень. При виборі форматів листів по табл. 2.2 виконання креслень одного проекту систем автоматизації технологічних процесів рекомендується, щоб кількість різних форматів по можливості було мінімальним. У специфікації вказується формат листів, на яких виконані ескізи.

формат дозволяє задати формат поточного листа.

Цей стандарт встановлює формати аркушів креслень та інших документів, передбачених стандартами на конструкторську документацію всіх галузей промисловості і будівництва.

Встановлюється масштаб креслення і визначається формат аркуша.

діалогове вікно Параметри з відкритою вкладкою Поточний креслення. Це діалогове вікно дозволяє вибрати формат аркуша документа з стандартного ряду або задати довільні розміри листа. Можна вибрати один з двох режимів вибору розміру листа: Стандартний або Довільний, включивши той або інший перемикач. Щоб розміри листа документа відповідали одному зі стандартних форматів, виберіть варіант Стандартний. За замовчуванням встановлюється Стандартний варіант.

Це діалогове вікно дозволяє вибрати формат аркуша документа з стандартного ряду або задати довільні розміри листа.

ГОСТ 2301 - 68 встановлює формати аркушів креслень та інших документів, передбачених стандартами на конструкторську документацію.