А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формальність

Формальність цього поняття очевидна, тому що такі багатозарядні вільні іони, як Mn7 S6 Mn6 не існують. Такий іон О2 не може бути ні вільним, ні перебувати в молекулі або кристалі. Атоми цих елементів в зазначених сполуках несуть на собі позитивний або негативний заряди, але їх ефективні заряди значно менше. Для простоти міркування при підборі коефіцієнтів в окисно-відновних реакціях в подальшому буде говоритися про віддачу чи приєднання електронів атомами, або іонами, незалежно від того, яким є їхній ефективний заряд в даних сполуках.

Формальність передбачає, що спосіб абстрагування з математичної точки зору повинен бути коректним, що в свою чергу означає відсутність семантичних і синтаксичних неоднозначностей описів, а також проблем, пов'язаних з їх автоматичною обробкою і перевіркою. Мінімальність передбачає можливість визначення тільки даних, що представляють інтерес, без додавання будь-якої зайвої інформації. Поряд з цим передбачається відсутність так званої надлишкової специфікації.

Можливі методи здійснення сервісу. Формальність тут виявляється в тому, що вартість робіт, запасних частин і матеріалів в гарантійний період входить в продажну ціну, чи інші (післягарантійні) послуги.

Формальність тут виявляється в тому, що вартість робіт, запасних частин і матеріалів в гарантійний період входить в продажну ціну або в інші (післягарантійні) послуги.

Формальність параметрів означає, що їх можна замінити на будь-які інші символи, і це не відіб'ється на обчисленнях, що визначаються функцією. Саме це і ховається за лямбда-нотацією. З її допомогою можливо розрізняти поняття визначення і виклику функції.

Формальність сполучення полягає в розгляді лише символу диференціювання без завдання області його визначення, що включає в себе область зміни незалежних змінних, клас функцій і граничні умови для функцій, на які діє оператор.

Формальність викладеного підходу полягає в тому, що при побудові алгоритму моделювання не враховуються особливості ФМ - розв'язки і односпрямованість елементів.

Формальність процесу визначення оригіналу з використанням рівності (13) і (15) полягає в тому, що не був встановлений збіжність зазначених рядів.

Єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампа, якими скріплено документ, є проставлення передбаченого статтею 4 апо-стилю компетентним органом держави, в якій документ був здійснений.

Очевидна формальність, умовність поняття теплоємності[и к. Фактически максимумы и минимумы теплоемкости обусловлены необратимыми эндо - и экзотермическими эффектами. Подтверждаются они и в опытах по дифференциальному термоанализу ( ДТА) неорганических стекол. На рис. 3, а приведены прецизионные кривые ДТА для промышленного стекла в интервале Д77[5], На рис. 3 б - отримані нами в однакових умовах типові криві ДТА кристалізації стекол.

Знос зуба ковша екскаватора СЕ-3 при роботі в міцній в'язкою глині з прошарками сланцю і пісковика. Однак формальність параметра kL видно і тут, так як його зростання зі збільшенням площі перетину стружки суперечить фізичної сутності процесу.

Мінімум формальностей і отработанность механізму створення офшорів притягують до цієї форми бізнесу все більше підприємців. Що стосується самих ОФШОРНИХ ЗОН, то їх головна вигода, мабуть, в певних податкових надходженнях (якщо податки не скасовані зовсім), в підвищенні в зоні ділової активності, а значить, і в пожвавленні виробництва товарів і послуг.

Різні способи вираження концентрації розчинів.

Під формальністю (F) розуміють схоже на молярна визначення концентрації, яке виключає плутанину, пов'язану з характером хімічного зв'язку в розчиненому речовині. Наприклад, в 0 1 F (формальному) розчині NaCl міститься десята частина формульного ваги цієї солі в розрахунку на 1 л розчину. У практичному сенсі як концентраційні одиниці молярность і формальність еквівалентні.

Незважаючи на формальність таких уявлень про будову тіл, висновки механіки суцільних середовищ в основному відповідають досліджуваних явищ. Відповідність це, треба сказати, збільшується в міру уточнення значень фізичних коефіцієнтів - параметрів, що входять в диференціальні рівняння і граничні умови конкретних завдань.

Незважаючи на формальність, поняття ступінь окислення дуже корисно при класифікації хімічних сполук. Наприклад, в з'єднаннях Н3Р04 Н4РгО7 і НРО3 ступінь окислення фосфору дорівнює 5 тому зазначені сполуки мають близькі окислювально-відновні властивості і.

По-друге, формальність семантичної мережі дозволяє маніпулювати з нею формальними засобами.

Навмисне нагромадження формальностей, дрібниць і використання (переважно. Ступінь дотримання формальностей при розслідуванні визначається серйозністю події. У найбільш офіційній процедурі буде призначений суддя або Королівський рада на чолі з головою і має в своєму складі експертів. У менш формальному варіанті розслідування може проводитися інспектором з нагляду за безпекою або групою таких інспекторів.

Маються на увазі формальності, пов'язані з закінченням університету.

Однак виконання всіх необхідних формальностей і отримання рішення часто буває недостатньо для досягнення надійного результату. ЦВМ складається з великого числа електромеханічних і радіотехнічних елементів, кожен з яких має обмежену надійністю. З плином часу можливі відмови окремих елементів, що призводять до неправильної роботи машини в процесі обчислень. Відповідно в ході обчислень виникають випадкові або систематичні помилки.

При невиконанні всіх необхідних формальностей сума, виплачена за трудовою угодою, під час податкової перевірки буде виключена з авансового звіту.

Не надаючи виконання формальностей правообразующего значення, чинне законодавство не забороняє творцям творів вдаватися до процедур, що сприяє доведенню факту належності їм авторських прав на створене твір.

Як часто буває, проста формальність виявилася відправною точкою для подальших суперечок. У це важко повірити, але через кілька годин після підписання контракту новий пожежа знищила все, що залишилося від будівлі, включаючи остов.

Слід ще раз підкреслити формальність поняття ступінь окислення. Якщо елементи близькі по електронегативності, часто буває важко визначити, який з них повинен мати позитивну, а який негативну ступінь окислення.

Для цього не потрібно ніяких формальностей.

Збори, які не обставлене формальностями і присвячене обговоренню якого-небудь приватного питання, зазвичай називається масовим мітингом.
 Вона в основному є формальністю. Її сущесг-вованіе обумовлено цілями статистичного відстеження колдоговорів і угод. Наприклад, в Законі України від 1 липня 1993 роки, Україна колективні договори і угоди є ст. 16 яка прямо встановлює, що статистичні дані про колективні договори, угоди направляються в органи державної статистики в порядку, що встановлюється Міністерством статистики України (див .: Голос України. . Було б загибеллю або формальністю чекати коливається голосування 25 жовтня, народ має право і зобов'язаний вирішувати подібні питання не голосуванням, а силою; народ має право і зобов'язаний в критичні моменти революції направляти своїх представників, навіть своїх кращих представників, а не чекати їх.

Було б загибеллю або формальністю чекати коливається голосування 25 жовтня, народ має право і зобов'язаний вирішувати подібні питання не голосуваннями, а силою; народ має право і зобов'язаний в критичні моменти революції направляти своїх представницький, навіть своїх кращих представників, а не чекати їх.

Чекати з'їзду Рад-хлоп'ячі гра на формальність, ганебна гра на формальність, зрада революції.

Наші вітання - це не проста формальність, з ними до вас звертаються ваші соратники, які усвідомлюють всю важливість рішень XXV з'їзду КПРС для всього світу і особливо для успішної боротьби сил, що протистоять імперіалізму на всіх континентах, які виступають за національну незалежність і суверенітет, за свободу, світ і соціальний прогрес.

Нехтує істотою справи заради дотримання формальностей, тобто сповідує бюрократичний стиль управління.

При цьому дотримуються різного роду формальності, які свідчать про таке підпорядкуванні, - твердження глави В.

Ми не ловимо тільки порушників формальності, ми висуваємо пряме політичне звинувачення проти політичної партії.

Нести всі витрати по оплаті митних формальностей, а також по оплаті мита, податків та інших офіційних зборів, оплачуваних при ввезенні, в разі необхідності, а також при подальшому перевезенні товару.

Нести всі витрати по оплаті митних формальностей, а також по оплаті мита, податків, інших офіційних зборів, оплачуваних при ввезенні товарів.

Нести всі витрати по виконанню митних формальностей, а також по оплаті мита, податків та інших офіційних зборів, які справляються при ввезенні та, якщо необхідно, при подальшій перевезення товару.

Нести всі витрати по виконанню митних формальностей, а також по оплаті мита, податків та інших офіційних зборів, які справляються при ввезенні товару.

У разі несвоєчасного виконання покупцем митних формальностей, необхідних при ввезенні, на нього покладаються всі додаткові витрати і він несе всі додаткові ризики.

В цілому не існує будь-яких особливих формальностей для того, щоб укласти контракт, який має юридичну силу. Договір може бути усним, письмовим або частково усним і частково письмовим, і навіть може бути імовірною виходячи з поведінки. Однак деякі договори є правомочною приймати рішення тоді, коли вони оформлені у вигляді скріпленого печатками і підписами документа або в письмовому вигляді (наприклад, угода про покупку в розстрочку), переказні векселі, прості векселі, договори про продаж землі. Деякі договори, дійсні самі по собі, можуть придбати юридичну силу, тільки якщо вони мають підтвердження свідків, зроблене в письмовій формі.

Слід звернути увагу на ще одну формальність, перш ніж ми визначимо кордон ланцюга. Ланцюг може бути побудована на симплекс, поділюваних гранню, так що один з (k - 1) - симплексів в кордоні & -ланцюга може брати участь двічі. Вирішення цієї проблеми тривіально, і ми повернемося до цього без подальших обговорень, визначивши суму fe - ланцюгів.

Красивим властивістю келерових різноманіть є їх формальність.

Для інших, навпаки, не формальність, спонтанність і анонімність даного засобу стимулює нову форму усного мовлення, виражену електронним текстом. Якщо ми можемо вважати неформальне, що не конструюються написання текстів при спілкуванні в реальному часі аналогом телефонної розмови, то може бути, можна передбачити і поява нового засобу, що об'єднує форми комунікації, розведені раніше з різних галузей людської діяльності.

Недоліками даного підходу є: його формальність, внаслідок чого не використовуються глибокі технологічні знання; неможливість синтезу оптимальної структури ХТС в разі, якщо початкова структура ХТС не містить оптимальний варіант; складність знаходження оптимального економічного критерію для складної гіперструктури ХТС; фахівець-проектувальник не бере участі в прийнятті оптимальних рішень.

У Вашому проекті не переважає чи бюрократична формальність.

Скрутний, пов'язаний з виконанням багатьох формальностей, з тяганиною. Вже дуже марудна справа, не варто і братися за нього.

Призначення не пов'язане з якими формальностями; дана особа відразу виявляється при новій справі й одержує нову винагороду.

Проволбчка, навмисно повільне, що супроводжується зайвими формальностями виконання справи.