А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - конструкція - забій

Вибір конструкції забою і методу завершення свердловин визначається насамперед геологічною будовою поклади, параметрами продуктивного пласта і режимом його роботи.

Результати розрахунку піску. | Схема вибору конструкції забою свердловин 246. Вибір конструкції забою для запобігання виносу піску проводять за таким порядком. Встановлюють відповідність умов залягання і експлуатації продуктивного об'єкта. Визначають середній фракційний склад пластового піску за наступною схемою.

Вибір конструкції забою для запобігання виносу піску передбачає відповідність умов залягання і експлуатації продуктивного об'єкта; при цьому визначають середній фракційний склад пластового піску.

Вибір конструкції забою змішаного типу передбачає відповідність умов залягання і експлуатації продуктивного об'єкта з урахуванням його фізико-механічних властивостей; оцінку за виразом (4.5) стійкості порід привибійної зони пласта.

Вибір конструкції забою змішаного типу передбачає відповідність умов залягання і експлуатації продуктивного об'єкта з урахуванням його фізико-механічних властивостей; оцінку за виразом (1117) стійкості порід привибійної зони пласта.

При виборі конструкції забою для карбонатних колекторів слід враховувати показники, що характеризують стійкість порід пласта і його фільтраційні властивості.

При виборі конструкції забою визначальними є геолого-технічні умови БГС свердловини в інтервалі залягання продуктивного об'єкта, що обумовлюють стійкість стовбура, можливість роз'єднання напірних горизонтів, проведення техніко-технологічних впливів на пласт, забезпечення тривалої експлуатації свердловини з оптимальним дебітом.

Діаграма ситового аналізу пластового піску. Розглянемо приклад вибору конструкції забою свердловини для слабосцементірованние колектора.

Відмінною особливістю методики вибору конструкції забою є досить повний облік всього комплексу факторів, які включають спосіб експлуатації об'єкта, тип колектора, механічні властивості порід продуктивного пласта і умови його залягання.

Визначальні фактори по вибору конструкції забою і її параметрів - тип і ступінь однорідності продуктивного пласта, його проникність, стійкість порід ПЗП, а також наявність або відсутність близько розташованих по відношенню до колектора горизонтів з високим або низьким тиском водо-нафтового контакту або газової шапки.

Основними факторами, що визначають вибір конструкції забою, є спосіб експлуатації об'єкта, тип колектора, механічні властивості порід продуктивного пласта і умови його залягання.

Діаграма ситового аналізу пластового піску. Розглянуті принципи і схема вибору конструкції забою дозволяють обґрунтовано проектувати раціональні конструкції вибоїв свердловин в різних геолого-технічних умовах і типах колекторів.

Тому питання вдосконалення і вибору конструкцій забою були і залишаються актуальними.

Отже, обраний спосіб розробки газових родовищ впливає на вибір конструкції забою свердловин і в значній мірі визначає область застосування фонтанних труб. Що ж стосується діаметру експлуатаційної колони, то останній в основному залежить від фізико-механічної та продуктивної характеристики і від глибини залягання об'єктів розробки або окремих пластів, якщо вони є самостійними об'єктами експлуатації.

Великий фактичний матеріал, що відображає особливості застосування конструкцій вибоїв свердловин в різних нафтовидобувних районах нашої країни і за кордоном, теоретичні та експериментальні дослідження, присвячені цьому питанню, дозволили систематизувати і проаналізувати переваги і недоліки конструкцій вибоїв свердловин, умови їх застосування для колекторів різних типів, обґрунтувати ефективність використання конструкції відкритого забою і розробити принципи вибору конструкції забою видобувних свердловин.

Коротко викладені перспективи розвитку конструкцій вибоїв свердловин з н стійкими колекторами. Проаналізовано недоліки пріменяемих до струкцій вибоїв, свердловин, що призводять до обмеження відбору рідини і визь вающие ускладнення і аварії в процесі експлуатації. Описано сучасні до струкцій вибоїв свердловин з використанням забійних фільтрів і гравійної н бівкі. Дано рекомендації по вибору конструкцій вибоїв свердловин з урахуванням гея лого-технічних умов і фізико-механічних властивостей колекторів.