А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Форма - ток

Форма струму залежить від числа фаз і має інші співвідношення між середніми, амплітудними і діючими значеннями в порівнянні з струмами синусоид.

Форма струму через діод визначається по вольтамперной характеристиці діода при заданій формі напруги. Наприклад, якщо діод Ганна працює в режимі з затримкою освіти домену при пороговому напрузі, часи рекомбінації і формування домену малі в порівнянні з періодом коливань і форма напруги на діоді синусоїдальна, то форма струму визначається по вольтамперной характеристиці (див. рис. 816) у вигляді циклу ABCDEFA.

Форма струму 1 К1 відрізняється від прямокутної, так як в ланцюзі транзистора 7 /включено індуктивний опір обмотки wy (рис. XJ. Криві напруг в схемі, показаної на рис, 7 - 4. Форма струму та ж, що і у напруги харчування , - синусоїдальна.

Форма струму у вторинній обмотці випрямного трансформатора відрізняється від синусоидальной головним чином тому, що включені послідовно з обмоткою вентилі пропускають через неї струм не протягом усього періоду, як це має місце в звичайних трансформаторах, а лише протягом деякої його частини. Залежно від схеми випрямлення і способу з'єднання обмоток трансформатора струм в його вторинних обмотках може містити як змінну, так і постійну складову. Постійна складова струму не може передаватися електромагнітним шляхом; тому крива струму первинної обмотки не може містити постійної складової. В результаті відмінності форми струмів в первинної та вторинної обмотках їх наведені ефективні значення, а отже, і розрахункові потужності обмоток можуть відрізнятися за величиною один від одного. Якщо в звичайному трансформаторі розрахункові потужності обмоток приблизно рівні один одному, то в випрямному трансформаторі розрахункова потужність первинної обмотки може бути і менше розрахункової потужності вторинної обмотки. Вказана обставина є основною особливістю випрямного трансформатора і має бути враховано в процесі його розрахунку. Ця обставина, характерне для випрямних трансформаторів, що працюють в однополупериодной, трифазного і деяких інших схемах випрямлення, також має бути враховано в процесі їх розрахунку.

Трифазна мостова схема випрямлення (а. Лінійні діаграми струмів і напруг (б, в, г, д. Форма струму в навантаженні id зображена на рис. 5.8 р Як видно, струм в навантаженні пульсує 6 раз за період частоти мережі. Крива напруги Ud на навантаженні повторює форму кривої струму.

Графік роботи лампи в режимі коливань другого роду. Форма струму в анодному ланцюзі залежить від режиму роботи.

Включення однофазної зустрічно-паралельній схеми із заданим кутом кд при широтно-імпульсному регулюванні. Форма струму i, що містить вищі гармоніки, істотно відрізняється від форми напруги ик на коливальному контурі, яка дуже близька до синусоїдальної. вищі гармоніки проходячи-т в основному через конденсатор С, майже не викликаючи на ньому падіння напруги.

Криві зміни напруги і струмів в схемах напруги з активно-індуктивним навантаженням. Форма струмів, що проходять через ці діоди, юказана на рис. 7 6 і ст.

Форма струму в навантаженні i0 зображена на рис. 5.8 р Як видно, струм в навантаженні пульсує шість разів за період частоти мережі. Крива напруги і0 на навантаженні повторює форму кривої струму.

Форма струму і напруги на елементі з негативним опором ступінчаста, причому тривалість кожного ступеня дорівнює часу поширення хвилі по лінії затримки в прямому і зворотному напрямках. Вид цих сигналів різко змінюється в залежності від хвильового опору лінії і від величини струму зміщення.

Форма струму б повторює форму каліброваного струму а, але близько 65 мксек містить значні високочастотні коливання, а між тим осциллограмма в електроакустичного приладу не вказувала на пошкодження всередині трансформатора і мала нормальний невеликий пік.

Форми струмів в фазах вентильной обмотки. Форма струму залежить від числа фаз і має інші співвідношення між середніми, амплітудними і діючими значеннями в порівнянні з струмами синусоид.

Котушка індуктивно - fm O. | Дросель магнітного підсилювача. | Послідовна AL-ланцюг. Форма струму прямокутна і він знаходиться в фазі з напругою живлення.

Стенд для обробки рідини магнітним полем з змінюваними параметрами. Форма струму в котушці і, відповідно, миттєве значення напруженості магнітного поля можуть відрізнятися від заданих.

Форма струму вентиля зображена на рис. 5.8 в. Тривалість протікання струму через вентиль становить /з періоду.

Характеристики запалювання коронного розряду на дроті діаметром 1 5 мм в циліндрі 380 мм при різних частотах напруги. Форма струму корони при позитивній полярності гладка, при негативній - пульсуюча. Істотні відмінності спостерігаються в характеристиках запалювання. На рис. 8 наведені характеристики запалювання для проводів з однаковим зовнішнім діаметром. На одному з них є діелектричне покриття, на іншому його немає.

Форма струму вентиля показана на рис. 5.8 в. Тривалість протікання струму через вентиль становить /з періоду.

Форма струму управління близька до прямокутної, передній фронт імпульсу відстає від анодної напруги даної фази на кут я /6 що обумовлює можливість застосування схеми для синхронного перемикання навантажень з ф ЗО ел.

Форма струму джерела, показана на рис. 411 до, має парну дзеркальну симетрію. Площі позитивної та негативної областей струму джерела рівні, тому постійна складова струму, споживаного від джерела, відсутня. У розкладанні Фур'є для такої форми сигналу синусоїдальні компоненти відсутні.

Форма струму першої гармоніки збігається з формою напруги, що подається на вхід двухтактной ступені.

Форму струму перевіряють за формою напруги, що падає на спеціально підключеному додатковому опорі, по якому протікає досліджуваний струм.

Форму струму холостого ходу первинної обмотки трансформатора при Подмагничивание постійним потоком легко отримати графічно, використавши залежність (2 - 111), а також усереднену криву намагнічування матеріалу осердя, /рис. 2256. З рис. 2256 слід, що крива напруженості в іншому масштабі струм холостого ходу) містить парні і непарні гармонійні.

Перевіряється форма струму в первинних обмотках трансформаторів ТС. Для цього треба включити в ланцюг обмотки однієї з фаз опір 2 - 5 му на струм до 1 а і подивитися форму струму на осцилографі.

Чому форма струму в первинній обмотці відрізняється від синусоїдальної при номінальній напрузі.

Відповідно форма струму гв в первинній обмотці трансформатора буде також несинусоїдальними і матиме вид різнополярних гострих нетривалих імпульсів.

Аналіз форми струмів і енергетичних співвідношень буде проводитися за допомогою схем, представлених на рис. 115. У схемі на рис. 115 а, тотожною схемою на рис. 114 а, транзистор замінений його еквівалентною схемою, справедливою лише при роботі в активному режимі і в режимі відсічення.

Облік форми струму і напруги при розрахунку розглянуто в[1.7]на прикладі трикутного і напівсинусоїдальної імпульсів струму. 
Схема вихідного підсилювача кадрового розгорнення. Спотворення форми струму призводять до сильних спотворень в лівому краю растра, що має вигляд складеної гармоні. Для демпфірування паразитних коливань застосовується виключно електронна лампа - - досить потужний діод. Вибір режиму роботи діода і його включення в схему каскаду здійснюються таким чином, щоб діод працював тільки в першій половині прямого ходу і не чинив ніякого дії протягом другої половини і під час зворотного ходу.

Транзисторний підсилювач із загальною базою без зміщення, а - схема підсилювача. в - форма вихідної напруги. | Реальна схема підсилювача із загальною базою. а - схема підсилювача. б - форма вихідної напруги. Спотворення форми струму відбувається тому, що емітерний перехід транзистора пропускає вхідний струм тільки однієї полярності.

Розрахунок форми струму в фазі і точне визначення величини випрямленої напруги досить складно.

Відмінність форми струму або напруги від синусоїдальної викликає виникнення потужності спотворень як складової реактивної потужності.

Коефіцієнт форми струму вентиля визначається виразом.

Коефіцієнти форми струмів діодів відрізняються від коефіцієнтів форми струму акумулятора в V 2 рази.

Структурні схеми генераторів рядкової fa і кадрової (б. На форму струму в котушках впливають межвітковие ємності котушок і ви ходного трансформатора. Визначимо форму струму i (t), який повинен подаватися на отклоняющую систему при харчуванні її від генератора струму. визначимо форму струму, що проходить черга діод.

визначимо форму струму i (t), який повинен подаватися на отклоняющую систему при харчуванні її від генератора струму.

Схема повірки амперметрів змінного струму при нестабільній напрузі мережі. при скажені формі струму рекомендується між стабілізатором напруги і регулювальним пристроєм включити фільтр нижніх частот.

Хвильові опору проводів повітряних ліній і коефіцієнти електромагнітної зв'язку проводу і троса (або іншого проводу. При косокутній формі струму блискавки в межах його фронту i M aMt ток в опорі в межах фронту визначається.

при неспнусондальной формі струму конденсатора точний розрахунок напруги пульсацій може бути проведений з використанням повної схеми заміщення (3 - 1 г або д), наприклад операційним методом. Однак цей шлях приводить до досить складним і громіздким обчисленням, які, як правило, є невиправданими.

Вимірювання випрямленої напруги моста. | Вимірювання напруги короткого замикання. | Вимірювання струму холостого ходу моста. При цьому форма струму, що проходить через випрямні елементи, залишається такою ж, як і в природній схемі моста. Струм короткого замикання /К8 встановлюється рівним номінальному випрямлення струму, а напруга 1/2 - номінальному робочій напрузі. Вольтметр V0 показує величину напруги короткого замикання, що дорівнює сумі падінь напруги в чотирьох плечах моста. За цією схемою можна значно точніше оцінювати старіння вентилів в роботі, ніж за величиною вихідної напруги.

Схема фільтра інвертора струму.

Отже, форма струму на виході інвертора буде близька до прямокутної.

Підсумовування постійної складової і трьох гармонік усічених синусоїдальних імпульсів. Чим ближче форма струму до синусоїди, тим менше гармонік доводиться брати, щоб, підсумовуючи їх, з задовільною точністю відтворити форму несинусоидального струму.

При цьому форма струму набуває S-подібну форму.

Msinu /форма струму в контурі зв'язку t i2 при зчитуванні одиниці з сердечника 1 показана на рис. 11.2 в: ток наростає по синусоїді до тих пір, поки не досягне значення /оввих, а потім відповідно до ідеальної ППГ залишається незмінним аж до закінчення пере-магнічіванія сердечника. О, а на вертикальному -[xd оо Значить, горизонтальному ділянці петлі відповідають чисто активний опір контуру зв'язку і синусоїдальний струм) 2 в ньому, а вертикальному - нескінченно велика індуктивний опір і незмінний струм t i2 Латвії Х const.

Схема конденсаторного зварювання. | Форми імпульсів зварювального струму. Робочої є апериодическая форма струму. При переході в коливальний режим процес стає нестійким і вимагає регулювання параметрами /(т і С. Продуктивність процесу залежить від постійних часу заряду і розряду конденсаторів. Величина і форма струму холостого ходу визначаються магнітним потоком трансформатора і властивостями його магнітної системи. .