А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Форма - сітка

Форма сітки і тип свердловин (вертикальний або горизонтальний) вибираються, виходячи з положення газоводяного (при наявності облямівки газонафтового) контакту, товщини пласта (пропластков), послідовності їх залягання при значній мінливості проницаемостей, питомих запасів, а також непроникних шарів між пластами. На напрям горизонтального стовбура і на тип свердловини стшьно влггают напрямок і густота тріщин в тріщинуватих колекторах. Тому при наявності відповідної інформації про геологічну будову поклади і її ємнісних і фільтраційних властивостях вибір типу і форми розміщення свердловин не викликає особливих труднощів. Однак, якщо наявна інформація недостатня для однозначного вибору типу свердловин і форми сітки їх розташування перед початком розрахунку проектних показників, то необхідно створити геолого-математіческне моделі, хоча б фрагмента поклади.

Форма сітки визначає справжнє міжцентрову відстань. Якщо деталь циліндричної або ожіваль-ної форми, то розрахунок міжцентрових відстаней не викликає проблем.

Зміна коефіцієнта витіснення нафти водою в залежності від проникності карбонатних колекторів і в'язкості пластової нафти (обчислено за способом В. Г. Мих-Невич, М. Л. Сургучева і Б. І. Тульбовіча. Ц, сп. 1 - 1. 2 - 5 . 3 - 10. 4 - 15. 5 - 35. Форма сітки свердловин, як і її щільність, залежить від проникності карбонатних колекторів.

Форма сітки розташування горизонтальних свердловин і відстань між стовбурами вивчені в меншій мірі, ніж вертикальних. У наявних публікаціях по горизонтальних свердловин в переважній більшості випадків досліджені питання конструкції і розміщення нафтових свердловин. Зокрема, розглянуто питання припливу рідини до горизонтального стовбура, дренуючого кругову поклад.

Характеристикою форми сіток є їх з і м м е т-рия. У симетричних сітках поперечні розміри профілю, зокрема малий і великий діаметри, а також величина кроку повинні знаходитися в межах допуску по всій довжині намотування, а траверси не повинні мати перекосів і викривлень.

Застосовується кілька варіантів форми сіток і взаємного розташування нагнітальних і видобувних свердловин, при яких майданні системи розробки характеризуються різною активністю.

При розташуванні в формі сітки він підвищує зносостійкість чавуну. Стеадіт покращує і ливарні властивості, оскільки твердне тільки при 950 С. 
Найбільш точні за розмірами і формою сітки виходять на автоматі А-501 М, який працює за схемою, наведеною на рис. 9 - 5 а. Траверсів дріт надходить з двох котушок в шліци оправлення, що служить для фіксації профілю сітки і закріплюється в підлогою шпинделі автомата. При русі обертається оправлення в осьовому напрямку на траверсної дроті дисковим ножем нарізаються пази, в які подається дріт навивки, запресовуються потім спеціальним роликом.

Особливості розробки кожного нафтового або газового горизонту характеризуються формою сітки розташування свердловин і відстанню між ними, темпом і порядком введення свердловин в експлуатацію, а також режимом поклади.

Величини й і Ь, а отже, і форма сітки скважіц Маємо забезпечити рівномірний розподіл у вибухає блоці обсягів дроблення окремих зарядів.

Основними елементами системи розробки окремого нафтового горизонту є: форма сітки розташування свердловин і відстані між свердловинами (це в сукупності визначає розміщення свердловин), темп розробки та заходи щодо впливу на пласт.

Перша система включає такі основні елементи: а) форма сітки розташування свердловин - квадратна і т р е у г о л ь н а я (або шестикутна), б) темп введення свердловин в експлуатацію при тому чи іншому кінцевому відстані між ними - суцільна і уповільнена системи при малому, середньому і великому ущільненні; в) порядок введення свердловин в експлуатацію як з боку взаємного розташування свердловин - сгущающаяся і повзе системи, так і по відношенню до структури пласта - повзе вниз по падінню, що повзе вгору по підняттю, ползуптая по простяганню.

Розробка окремого нафтового горизонту характеризується наступними основними елементами: формою сітки розташування свердловин, відстанню між свердловинами (щільністю сітки свердловин), темпом розробки, порядком разбурена-вання поклади і методом впливу на пласт.

оправлення для розтяжки (рис. 2 - 37) має перетин форми сітки, але робиться рознімної. Між двома губками поміщається пологий клин.

Системи розробки з розміщенням свердловин по рівномірної сітці розрізняють: за формою сітки; по щільності сітки; за темпом введення свердловин в роботу; по порядку введення свердловин в роботу щодо один одного і структурних елементів поклади. При трикутної сітці на площі розміщується свердловин більше на 15 5%, ніж при квадратної в разі однакових відстаней між свердловинами.

Схема досвіду Столєтова. У вакуумний балон Б поміщений емітер К, а перед ним електрод у формі сітки, службовець анодом А.

Каталізатором при окисленні аміаку служать сплави платини з родієм або паладієм, яким надано форму сітки. Застосовують також неплатинового каталізатори на основі оксидів заліза з добавками кобальту і хрому.

При затвердінні чавуну виділяється легкоплавка евтектика FeO FeS і розташовується між зернами металу в формі сітки, підвищуючи крихкість чавуну. Сірка знижує жидкотекучесть чавуну, роблячи його густим і погано заповнює форму; в відливання вона викликає утворення газових раковин.

Застосовуються також спеціальні розділові камери для уловлювання, що містять відбійні перегородки шевронного профілю або насадку у формі сітки або кілець, змочуваних дисперсною фазою.

У промисловості цей процес здійснюється в спеціальних контактних апаратах при температурі близько 1000 С над каталізатором в формі сітки зі сплаву платини з родієм або іридію.

У промисловості цей процес здійснюється в спеціальних контактних апаратах при температурі ОКОГУ ло 1000 С над каталізатором у формі сітки з сплаву платини з родієм або іридію.

Виходячи із загальних закономірностей розвитку пластичних зрушень, можна було очікувати, що надлишкова тверда фаза, розташована в формі сітки по межах пластичних зерен або у вигляді внутрідендріт-них прошарків, буде в більшій мірі перешкоджати залишковим зміщення зовнішніх шарів в порівнянні зі структурою, що має розташування упрочняющей фази в вигляді окремих ізольованих включень.

Графіки залежності коефіцієнта досконалості свердловини S від відстані d (по вертикалі між отворами в стінці обсадної труби (або фільтрі при різному числі N вертикальних рядів отворів. Для суцільних ліній Rc 7 6 для пунктирних Rc 15 2 Щоб 123 - г0063 для 124 - го 032. Маскет довів, що при практично цікавих значеннях відстані d взаємне розташування отворів в двох сусідніх вертикальних рядах не має значення: форма сітки отворів на поверхні труби може бути прямокутної або косокутній.

У роботі[52]було показано, що розміщення газових свердловин повинно включити в себе чотири питання: розташування свердловини на структурі, форма сітки розміщення на структурі, відстань між свердловинами, порядок введення свердловин в експлуатацію. Розглянемо кожен із чинників, що впливають на розміщення свердловин.

Схематична структурна карта, контури нафтоносності девонських покладів і геологічний профіль на дату проектування їх розробки. По-друге, Тунмазпнсксе нафтове родовище з самого початку розроблялося за науково обгрунтованими технологічними схемами, в яких на основі теоретичних розрахунків була обрана форма сітки видобувних свердловин (батареї свердловин), обгрунтована менша в порівнянні зі звичайною щільність разбуріва-ня і головне - передбачений новий, в ті часи, метод впливу на продуктивні горизонти - законтурне заводнення.

Якщо все розташовані по одну сторону від сітки, то згідно Талмуду, Бреслер, Афанасьєву і ін. 1) можуть мати місце явища зміни форми сітки в залежності від середовища, в якій знаходиться білкова молекула. Наприклад, при наявності гідрофобної взаємодії До з Н2О молекула білка скручується в циліндр або глобулу, так що R опиняються всередині глобули і їх зіткнення з Н20 усувається або, взагалі кажучи, зменшується.

Комбіновану сушку дерева виробляють в спеціальних сушильних камерах, в яких штабелі деревини, що подаються на вагонетки, розташовуються між вертикально підвішеними електродами, що мають форму сіток, щоб вони не перешкоджали циркуляції повітря. У камері встановлюють парові калорифери.

Звідси, задаючись звичайними для плазми в тиратронах значеннями П 1011 год - Ю13 /см3 можна за формулами закону трьох других, відповідним формі сіток, знайти характерні для робочих режимів тиратронів товщини шарів. Отримані таким шляхом значення s не виходять за межі десятих часток міліметра, так що в звичайних умовах отвори сіток тиратронів в повному обсязі закриті позитивними шарами і умови замикання струму свідомо не виконуються.

Каталізатором є Pt з 1 - 10% Rh або Pt з 2 - 3% 1г як і в процесі окислення NH3 платиновий каталізатор має форму сітки. Реакцію ведуть при температурі 1000100 С і тиску близько 0 5 атм. Сировина складу 10 - 12% NH313% СН4 (СН4: Н3 Ш105), 75% повітря подається зі швидкістю 2ОО - 400 л /год на 1 см г сітки. Лінійна швидкість становить 0 6 - 1 2 м /с. Вихід HCN6O - 65%, 10 - 2O% NH3 втрачається у вигляді азоту, а інша частина NH3 в реакцію не вступає.

Каталізатором є Pt з 1 - 10% Rh або Pt з 2 - 3% Irj як і в процесі окислення NH3 платиновий каталізатор має форму сітки. Реакцію ведуть при температурі 100о 100 С і тиску близько 0 5 атм. Сировина складу 10 - 12% NH, 13% СН4 (СН4: Н3105), 75% повітря подається зі швидкістю 200 - 400 л /год на 1 см2 сітки. Лінійна швидкість становить 0 6 - 1 2 м /с. Це сильно екзотермічності і самопідтримується реакція /525 /, Вихід HCN 60 - 65%, 10 - 2О% NH3 втрачається у вигляді азоту, а інша частина NH, в реакцію не вступає.

Для коліс з максимальними контактними напруженнями оптимальна концентрація вуглецю в шарі може бути підвищена до 1 2%, проте при цьому в структурі периферійної зони неприпустимі скупчення великих карбідів і карбонитридов і особливо виділення цих фаз у формі сітки по межах зерен.

Електродні сітки представляють собою рамки з натягнутими на них пробираючись електродами зі сталевої або ніхромовоі дроту діаметром 0 3 - 035 мм. Форма сіток залежить від конфігурації виробів, а довжина - від довжини факела розпилення, яка, в свою Про чередь, залежить від тиску повітря.

Схема фотоелектронного помножувача з фокусирующими електродами. | Схема фотоелектронного помножувача з сіткою. Вона розташована по осі вздовж ФЕУ, всередині системи ВК. Така форма сітки забезпечує малу величину коеф. Фотоелектронний катод зазвичай виконується напівпрозорим, нанесеним на внутр. ВК системи штампуються зі сплавів, напр. Al - Mg, і активізуються в процесі вакуумно-тримаючи.

За формою сітки можуть бути плоскими, які з'єднуються з іншими деталями запрессовкой або затискачем з наступним зварюванням або паянням (рис. 9 - 2 0), і профільними, одержуваними при закріпленні відрізків тканини на траверсах.

Мікроструктури сталі з різним вмістом вуглецю. Кількість цементиту в заевтектоідной стали зі збільшенням вмісту вуглецю зростає. При цьому він зберігає форму сітки і не виділяється у вигляді окремих зерен.

Графітові аноди мають найчастіше вертикально; перетин їх кругле або прямокутне. Застосовувані залізні катоди зазвичай мають форму сіток або дірчастих (перфорованих) залізних аркушів. Застосування залізних катодів пояснюється тим, що перенапруження для виділення водню на залозі порівняно невелика.

Графітові аноди розташовуються найчастіше вертикально; перетин їх зазвичай прямокутне. Катоди, як правило, мають форму залізних сіток або перфорованих (дірчастих) залізних листів. Застосування заліза в якості катода пояснюється тим, що перенапруження для виділення водню на ньому порівняно невелика.

В якості каталізаторів були взяті мідь, срібло, платина, нікель і сплави міді з сріблом, цинком, вісмутом, кадмієм і паладієм. В рівній мірі активними виявилися каталізатори у формі сітки, кульок, смужок і дроту. Максимальний вихід ацетону з ізопропілового спирту, відповідний перетворенню 76 1%, був отриманий при застосуванні в якості каталізатора срібла у вигляді кульок.

Заземлюючих пристроїв.

Як приклад на рис. 34 показана конструкція заземлюючого пристрою, що складається з вертикальних труб /і заземлюючого провідника 2 зі смуги. У плані заземлювачі розташовують трикутником, прямокутником або у формі сітки.

Схема об'єднання часток різної форми при коагуляції і желатинування золів. 1а, 2а, За - коагуляція. 162636 - освіту внутрішньої структури. При коагуляції міцели контактують між собою найтісніше, що веде до утворення опадів, мало просочених інтерміцеллярной рідиною. При виникненні ж внутрішніх структур відбувається об'єднання часток в формі сітки або осередків, що нагадують піну. Простору міцелярної сітки заповнені великою кількістю рідини.

Під час монтажу такої пари сіток в приладі поєднуються крайні витки. При цьому повинні збігатися і всі інші витки, якщо під час транспортування форма сіток не порушувалася.

Такий процес проводиться в апаратах Котреля двох типів. В апараті другого типу (рис. 3 - 20) електрод, що знаходиться під напругою, має форму сітки, осаджувальні ж електроди - форму пластин. Апарати харчуються постійним струмом з дуже великою напругою (близько 60000 в), що отримуються за допомогою трансформатора змінного струму і механічного випрямляча.

Придатний для виробничих установок каталізатор повинен давати високі виходи окису азоту, залишатися тривалий час активним, що не отруюватися отруйними домішками, що знаходяться в контактируемих газах, бути дешевим, легко відновлювати свою активність. В даний час таким каталізатором є платина з домішкою 5 - 7% родію, застосовувана в формі сіток, що укладаються в контактний апарат горизонтально одна над іншою.

Тому основні положення розділу II і § 2 з голови V, що стосуються питань про питомі площах дренаоюа, про вплив форми сітки розташування свердловин на їх дебіт, про зведення завдання про розробку поклади свердловинами до задачі виснаження однієї свердловиною кругової питомої площі дренажу, про відстані між свердловинами , залишаються справедливими і для розглянутої в цьому розділі завдання.

В якості робочої гіпотези для складання рівнянь руху використовується схема осередковою структури двофазної суміші. На двухфазную суміш в кожен момент часу накладається об'ємна сітка, в кожному осередку якої знаходиться одна частинка твердої фази і деяку кількість газу Форма сітки може бути різною. Розглядаються два види руху частинки: загальне разом з усіма оточуючими частинками і сіткою, що характеризується середньою швидкістю частки у, яка є безперервною функцією координат і часу; рух в околиці осередки, що характеризується пульсаційної швидкістю wt (v), так що vt (v) vt wt (v), де v - номер комірки. Пульсаційна швидкість є хаотичною і операції з нею проводяться за законами випадкових величин методами теорії ймовірностей. Конфігурація осередковою сітки змінюється безперервно. Осередкова схема дозволяє упорядкувати і разом з тим суттєво спростити вивчення руху двофазних систем.

У складі деяких конгломератів, особливо на основі полімерних в'яжучих речовин, нерідко використовують наповнювачі з частинками пластинчастої форми з утворенням своєрідних композиційних матеріалів. Своєрідним видом активного заповнювач може бути і металева арматура, наприклад сталева в залізобетоні, часто виконує функції каркаса в ІБК, якщо їй надано форму сітки. Направлене розташування арматури підвищує анизотропность одержуваного матеріалу (подібно анізотропії кристалів), що може сприяти механічному зміцненню конструкції. Однак спостерігаються випадки, коли в експлуатаційний період порушується зчеплення в'яжучого з арматурою. Тоді такий заповнювач стає мало активним, що негативно відіб'ється на надійності конструкції в будинку або споруді. Визначення різновиди та кількості арматури в теорії залізобетону проводиться спеціальним розрахунком.

Залежності струму сітки від питомої потужності розсіювання. Криві побудовані для сіток, виконаних з різних матеріалів, в моменти перед початком випробувань, після 1000 і після 2000 год. Додатковою перевагою матеріалу До з точки зору застосування його в промислових лампах є його пружність, яка обумовлює нечутливість ламп до ударів і вібрацій і забезпечує лише невеликі спотворення форми сітки при часто повторюваних включених і вимкненнях лампи. Сітка зберігає свою форму і при короткочасних перевантаженнях.

Як електроди можуть бути використані різні метали. Для анода найчастіше застосовується платина або графіт, як катод - платина, сплав платини з іридію, мідь, золото, латунь, графіт, алюміній, ртуть і ін. Платиновий Каюда найчастіше використовується в формі сітки, тигля або чашки. Описано різні типи електродів і їх приготування[755 стор. .