А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Форма - запис - формула

Форма запису формул (15) і (16) така, що залишкові напруги ам здаються як би залежними від натягу смуги рс на її краю.

Ця форма запису формули Тейлора найбільш проста і тому зручна для запам'ятовування.

Переваги третьої форми запису формули Дюамеля тим більш відчутні, ніж більше розривів безперервності першого роду у прикладеної напруги на заданому проміжку його дії.

Переваги третьої форми Записи формули Дюамеля тим більш відчутні чим більше розривів безперервності першого роду у прикладеної напруги на заданому проміжку його дії.

Це по суті більш детальна форма запису формули (43.1), необхідна для фізичної інтерпретації. Для зручності позначення ми опустили кутові дужки, означаюшіе усереднення за часом.

Рівняння слідують з координатної форми записи векторної формули (1), на с.

Рівняння слідують з координатної форми записи векторної формули (4), на с.

Формула (1113) являє собою одну з форм запису формули Дарсі-Вейсбаха. Так як довжина місцевих опорів мала, то перепад тиску на них не залежить від довжини і шорсткості.

Формула (1113) являє собою одну з форм запису формули Дарсі-Вейсбаха.

Тут внеінтегральний член і інтеграл записані відповідно до третьої формі запису формули Дюамеля. Зрозуміло, ці висновки будуть правильні, якщо подимітег-моральні вираження в (18 - 77) і в останньому виразі приблизно однакової складності.

Графік щільності гамма-розподілу a 2 k 0 8 мкм2. При розрахунках показників процесу розробки нафтових родовищ використовують також формулу закону розподілу Максвелла, отриману ним для опису розподілу молекул газу за швидкістю. Форма запису формули цього закону була змінена М.М. Саттарова і Б.Т. Баїшева з метою опису розподілу проникності.

Графік щільності гамма-розподілу а 2 k - - 0 8 мкм2. При розрахунках показників процесу розробки нафтових родовищ використовують також формулу закону розподілу Максвелла, отриману ним для опису розподілу молекул газу за швидкістю. Форма запису формули цього закону була змінена М.М. Саттарова і Б. Т. Баїшева з метою опису розподілу проникності.

Перемішування розчинника і витісняє розчину в лотках з постійним об'ємом vm і різним числом камер п. Ми віддаємо собі звіт, що основні формули в цій роботі можуть бути записані в значно більш стислій формі шляхом об'єднання кількох велич у вигляді BCHOJ могательних змінних. Ми вибрали, однак, форму запису формул, при якій змінними є безпосередньо вимірювані фізичні величини.

Перемішування розчинника і витісняє розчину в лотках з постійним об'ємом vm і різним числом камер п. Ми віддаємо собі звіт, що основні формули в цій роботі можуть бути записані в значно більш стислій формі шляхом об'єднання кількох величин у вигляді допоміжних змінних. Ми вибрали, однак, форму запису формул, при якій змінними є безпосередньо вимірювані фізичні величини.

Ту чи іншу з отриманих перших чотирьох форм вибирають, керуючись зручністю і простотою виконання обчислень. Слід віддати перевагу тій з перших чотирьох форм записи формули Дюамеля, для якої буде простіше підінтегральний вираз, що залежить від умов конкретного завдання.

Дюамеля дорівнюють нулю і їх вираження кілька спрощуються. При цьому перше Доданок в третій і четвертій формах запису формули Дюамеля дорівнює нулю і вони також кілька спрощуються.

Необхідно звернути увагу на наступне. Для алюмінію більш характерно координаційне число 4 але форма запису формул сполук алюмінію з координаційним числом 3 більш звична і нею можна користуватися.