А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - каталітична система

Вибір каталітичної системи диктується економічними міркуваннями, які можуть змінюватися в залежності від конкретних умов.

Вплив швидкості потоку на конверсію НС1 при оксіхлорірованіі етилену в нерухомому шарі каталізатора (1 - розбавлений каталізатор. 2 - каскадний каталізатор. Вибір каталітичної системи в основному визначає термін служби каталізатора, оптимальну швидкість потоку, профіль температур, початковий перепад тиску, швидкість наростання перепаду тиску, максимальний вихід і селективність. Хоча ефективність системи можна істотно змінити, варіюючи параметри процесу, вирішальним є вибір каталізатора.

вибір каталітичних систем і видів високомолекулярного сировини для отримання оле-фінів С2 - С4 //Глибока переробка вуглеводневої сировини: Зб.

вибір каталітичної системи в значній мірі визначається також і технічними міркуваннями. Виявилося, наприклад, що при синтезі бутилового ефіру акрилової кислоти з ацетилену, оксиду вуглецю і бутанола галогенид нікелю не придатний при роботі в проточній установці.

Певна послідовність у приєднанні мономерних ланок, я тому числі стереорегулярность, визначається вибором каталітичної системи і типу розчинника, якщо полімеризація проводиться в розчині. Тип розчинника впливає і на молекулярну масу полімеру.

Стереорегулярность, і взагалі певна послідовність приєднання мономерних ланок, значною мірою фіксуються вибором каталітичної системи.

Аналогічний прийом дослідження рівноваги реакцій використаний і в роботі[203], Але каталітичний ефект лиганда досліджували шляхом добавки до розчину інгібітору полярографічних процесу - солі тетра-бутіламмонія. Це розширює вибір каталітичних систем для вивчення рівноваги комплексообразова-ня.

Дослідження нового матеріалу на предмет вивчення кінетики його термічної і термоокислительной деструкції, стабілізації, фізико-хімічних властивостей, старіння і довготривалої міцності повинні бути обов'язково пов'язані з роботами по синтезу. Часто отримані в цих дослідженнях результати змушують переглядати умови синтезу, вибір каталітичної системи, способи виділення і обробки матеріалу.

Чи не призвело до збільшення ефективності процесу і застосування в якості каталізаторів оксиду ванадію і його сумішей з оксидами олова, сурми, кобальту, свинцю, хрому, марганцю, цинку, окису цинку з оксидами заліза, нікелю або кобальту, а також карбонатів літію, церію, калію , натрію, заліза і їх сумішей. Таким чином, цей процес знаходиться в початковій стадії розробки і першорядне значення має вибір каталітичної системи.