А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Форма - дифузор

Форма дифузора повинна відповідати певним умовам. Довжина дифузора підбирається з умови, щоб в одиницю часу в дифузор надходила маса повітря, що дорівнює випливає з колектора за той же час.

Керамічний фільтр. Форма дифузора збільшувала діаметр тунелю, практично запобігаючи його заростання, а надходить з колектора повітря перешкоджав накопиченню кремнезему в початковій частині тунелю.
 Електродинамічні гучномовці. Така форма дифузора (рис. 162 б) якості звуковідтворення не покращує, а лише створює певний зручність розміщення гучномовця.

Дифузори електродинамічних гучномовців з каркасом для звукової котушки. Однак така форма дифузора не покращує електроакустичні параметри, а лише більш зручна при розміщенні гучномовців в ящиках приймачів і телевізорів. Краї дифузора мають гофр, що прикріплюється по периферії до діффузородержатель, що дозволяє дифузора здійснювати осьові переміщення.

Залежність числа Маха за косими стрибками оптимальної системи від Мн. а при т 3 б при т 4. При швидкості польоту нижче розрахункової і незмінній формі дифузора, як уже говорилося, кути нахилу стрибків ущільнення стануть більше.

Розміри, вага і форма дифузора і конструкція магнітної системи електродинамічних гучномовців можуть бути різними, але принцип цаботи їх один і той же.
 Динамічні головки розрізняються розмірами, формою дифузора, конструкцією магнітної системи. Багато головки широкого застосування мають круглі дифузори (рис. 157 а) діаметром приблизно від 60 до 300 мм. Найменші з них (рис. 157 6) використовуються головним чином в малогабаритних (кишенькових) транзисторних приймачах. Така форма дифузора не покращує якості звуковідтворення, а лише створює певний зручність розміщення головки в приймальнику, телевізорі, магнітофоні або іншому звуковідтворюючі пристрої.

Зовні електродинамічні гучномовці розрізняються розмірами, формою дифузора, конструкцією магнітної системи. Найбільш поширені гучномовці мають круглі дифузори (рис. 162 а) діаметром приблизно від 50 до 350 мм. Найменші з них використовуються головним чином в транзисторних приймачах. У деяких гучномовцях всередині дифузора вклеюється жорсткий паперовий конус, що поліпшує відтворення найбільш високих частот звукового діапазону.

На малюнку приведена кільцева камера згоряння, яка виконана в одному вузлі з корпусом підшипників ротора. Горловина відлита з алюмінієвого сплаву і має форму дифузора. Зовнішній кожух виконаний з маловуглецевої сталі товщиною 1 5 мм з подальшим алітуванням.

Досліди, проведені на укрупненно-лабораторному апараті в формі дифузора прямокутного перетину, показали, що массообмен в шарі швидко зростає зі збільшенням кута розчину дифузора до 6 після чого це зростання сповільнюється.

Частина низького тиску має аксіальний вихлопної патрубок в формі дифузора, тому конденсатор знаходиться позаду турбіни низького тиску. Таке рішення дозволяє уникнути втрати при повороті пара в вихлопному патрубку і в значній мірі використовувати динамічний напір.

Аналогічний дозиметр з символом Gasbadge, але відрізняється тільки формою дифузора, виготовляє фірма АЬсог.

Конструктивна схема водяного охолодження. Обойма напрямних лопаток другої і третьої ступенів 12 виконана в формі дифузора, оточена камерою охолоджуючої води. Випускний патрубок 13 як і вхідний, ізольований листами, покритими глиноземом і шлаковатою.

При вивченні кінетики процесу випалу[324]різних сульфідних матеріалів в прозорому кварцовому реакторі, що має форму дифузора, показано, що при куті розкриття конуса до 6 - 8 профіль швидкостей в різних по висоті перетинах дифузора залишається симетричним, а при а 8 ця симетрія порушується внаслідок відриву потоку від стінок дифузора.

Це можна пояснити тим, що в кільцевої щілини між сідлом в корпусі і ущільненням на клапані, що має форму дифузора, утвориться знижений тиск в порівнянні з тиском на вихідній стороні клапана, близькому до атмосферного.

У більшості патентних описів перевага віддається конструкціям реакторів з багатоструменеві змішувачами, причому камера змішання в них зазвичай має форму дифузора, довжина якого повинна бути втричі більше його максимальної ширини. На рис. 5 показані різні конструкції змішувачів.

Елегазовий автокомпрессіонний вимикач фірми Merlin-Gerin. Основними параметрами системи поздовжнього дуття є: площа перетину Sc або діаметр dc горловини сопла, відносне розташування контактів, яке визначається відстанню z0 геометричні розміри форми дифузорів і конфузорів дутьевой системи.

Вони повинні мати форму дифузора з кутом розкриття 6 - 8 завдяки чому різко зменшується ймовірність засмічення їх твердими частинками.

В іншій роботі[84]з метою підвищення чутливості аналізу внаслідок повного випаровування речовин і попереднього розкладання металоорганічних сполук розпорошену пробу змішують з повітрям і нагрівають в випарної камері електронагрівачем, а атомизацию проводять в полум'я пари розчинника - повітря. Розпилювач виконаний у формі дифузора, що переходить в випарну камеру.

Його проточна частина утворена трьома усіченими конусами з різними кутами при вершині, які з'єднані між собою зварюванням. Як було зазначено раніше, така форма дифузора дозволяє здійснити стиснення газу з меншими втратами.

Транспорт пилу через пальник виробляється гарячим повітрям. Знімні насадки на виході виконуються в формі дифузорів для збільшення розкриття повітряних потоків. У конструкції пальника не передбачено місце для установки розпалювальної мазутної форсунки.

Сайковський (1963) вирішена задача про визначення форми дифузора, який при заданих довжині і ступеня розширення має найменші втрати. Згідно з їх розрахунками, найменшими втратами з усіх дифузорів з прямою віссю володіє ступінчастий дифузор, що складається з плавного ділянки з постійним кутом розкриття і раптового розширення. Цей результат узгоджується з аналогічними даними І. Е. Ідельчик (1947), які були отримані дещо іншим шляхом. Використання поняття локального кута розкриття виявляється вельми зручним при побудові закону зміни прохідних перетинів дифузора складної форми.

У робочому колесі газ під дією відцентрової сили відкидається від центру до зовнішньої його окружності, відбувається підвищення щільності і збільшення швидкості газу. Потрапивши з робочого колеса в корпус, який має форму дифузора, газ значно втрачає швидкість, за рахунок чого зростає його тиск. У багатоступеневих машинах газ по виході з робочого колеса першого ступеня потрапляє в дифузор, потім по зворотним напрямних каналах надходить на робоче колесо наступному ступені.

Так званий ефект заповнення сітки достатній для запобігання відриву або ж приєднання відірвалася потоку навіть в разі сильно розвиненого відриву потоку в дифузорі. Заповнення має на увазі використання всього обсягу дифузора або внаслідок вибору форми дифузора, або завдяки дії сітки. У цьому сенсі заповнення означає відсутність відриву, тому умова заповнення можна визначити як подобу розподілу швидкості в кожному перетині дифузора її розподілу на вході. Згідно з дослідженням Шубауера і Шпан-Генберге[31], При дозвукових швидкостях відхилення потоку сітками до стінок супроводжується збільшенням градієнта швидкості і напруги тертя на стінці. Процес обтікання сітки тісно пов'язаний з процесами в турбулентному прикордонному шарі, і сітка може запобігти відрив або за рахунок збільшення градієнта швидкості по нормалі до стінки, або за рахунок зменшення градієнта тиску уздовж стінки, або за рахунок цих обох ефектів.

Схема. прямоточного але. чдушпо реактивного двигуна (при Д (Чвуко1л. х (ксросмх no. ienij а ешшснмосгі р - (1 і ш - /(/. Двигун, показаний на рис. 117 призначений для польоту е дозвуковими швидкостями. При роботі на швидкостях, великих швидкості звуку, необхідно спеціально пристосувати форму дифузора і сопла для отримання потоків робочого тіла з надзвуковими швидкостями.

Схема прямоточного повітряно-реактивного двигуна (при дозвукових швидкостях польоту. Двигун, показаний на рис. 90 призначений для польоту з дозвуковими швидкостями. При роботі на швидкостях, великих швидкості звуку, необхідно спеціально пристосувати форму дифузора і сопла для отримання потоків робочого тіла з надзвуковими швидкостями.

Зменшення коефіцієнта витрати в області малих розрідженні (нижче 2 кПа) викликається тим, що при низькій швидкості руху повітря робочий перетин каналу як би дещо скорочується через збільшення товщини прикордонного шару повітря, що утворюється на стінці. При розрідженнях вище 15 кПа коефіцієнт їжака - йр, ку струменя зменшується внаслідок невідповідності форм дифузора і повітряної струн, що пов'язано з освітою вихорів у стінок. При найвигіднішої формі дифузора відриву потоку від стінок не спостерігається. При куті входу повітря, більшій 30 створюються значні завихрення.

присос повітря також залежить від тиску в робочій камері печі, в яку подається суміш: чим воно вище, тим менше розрідження в змішувачі і кількість присмоктується повітря. Для зменшення опору змішувача і більш повного використання швидкісного напору газоповітряної суміші часто змішувача надають форму дифузора. Змішання відбувається як в циліндричної частини, так я в дифузорі. Шайба служить для включення і виключення подачі повітря. Через отвір в кінці пальника суміш підводиться до тунелю і далі - в піч. Товщина їх стінок становить 25 - 30 мм.

Потрібно, однак, мати на увазі, що для забезпечення гарної його роботи потрібно правильний підбір розмірів і ретельне виготовлення. Суттєве значення має форма сопла, відстань від сопла до камери змішання, форма приймальної камери, форма дифузора.

Спіральна форма корпусу сприяє плавному відведення рідини з каналів між лопатками робочого колеса в нагнітальний трубопровід, а також поступового зниження швидкості рідини з метою підвищення її тиску за рахунок зменшення кінетичної енергії. Для завершення переходу кінетичної енергії рідини в потенційну (тиску) постачання патрубок насоса часто виконаний у формі дифузора. У деяких конструкціях насосів для плавного переходу рідини з колеса в спіральну камеру передбачений направляючий апарат у вигляді нерухомого кільцевого каналу (рис. П-5 г) з лопатками, що охоплює робоче колесо. Ці лопатки вигнуті в сторону, зворотний лопаток колеса і збігається з напрямком потоку до нагнітального патрубка.

Принцип роботи турбокомпресора полягає в наступному: при обертанні робочого колеса біля входу утворюється розрідження, внаслідок чого пари холодоагенту безперервно надходять на лопаті робочого колеса з усмоктувального трубопроводу. У робочому колесі пари під дією відцентрової сили відкидаються від центру колеса до його зовнішнього кола, звідки потрапляють у корпус, який має форму дифузора. Швидкість пари в розширеній частині корпусу різко падає, одночасно підвищується їх тиск.

Радіаційно-конвективная температурна характеристика пароперегрівача. Вода тонко розпилюється в форсунки при надмірному тиску р 0Зн - 0 5МПа і, випаровуючись, охолоджує пар. Щоб уникнути контакту крапель води з розігрітим металом колектора /встановлюється захисна обичайка 2 якій для кращого розподілу крапель в потоці пари і додаткового зниження тиску в місці вприскування надається форма дифузора. Одночасно з охолодженням пара виробляється перекидання його з одного боку агрегату на іншу.

З метою зменшення гідравлічних опорів клапанів застосовуються так звані діффузорного клапани. Принцип роботи останніх заснований на тому, що кінетична ендргія струменя газу, що проходить через спеціально профільовані перетину клапана, переходить в потенційну енергію тиску з відносно невеликими втратами тиску. Надаючи сідла клапана і каналу форму дифузора, вдається зменшити раз-заходи клапанів за рахунок підвищених швидкостей газу і одночасно уникнути великої депресії в клапанах.

При обертанні робочого колеса на стороні входу утворюється розрідження, внаслідок цього газ безперервно надходить з всмоктувального трубопроводу в канали між лопатками робочого колеса. У робочому колесі газ під дією відцентрової сили відкидається від центру до зовнішнього кола, відбувається підвищення щільності і збільшення швидкості газу. Потрапивши з робочого колеса в корпус, який має форму дифузора, газ значно знижує свою швидкість, в результаті чого зростає його тиск. У багатоступеневих машинах газ по виході з робочого колеса першого ступеня потрапляє в дифузор, а потім по напрямних каналам - на робоче колесо наступному ступені. Пройшовши аналогічним шляхом послідовно всі щаблі, стиснений газ потрапляє в спіральний корпус, а з нього - в нагнітальний трубопровід.

Корпус передкамери разом з ребрами відлитий з силуміну (фіг. У корпус 1 передкамери вкручені стакан 2 і втулка 3 в яких встановлюються стандартна штифтова форсунка Бош і спіраль розжарювання. передкамери має дві порожнини, сполучені один з одним за допомогою горловини 4 що має форму дифузора. Розпилювач передкамери має проріз , через яку прямує потік суміші газів і розпорошеного палива плоским віялом в камеру згоряння, розміщену в днище поршня. Форма камери згоряння в поршні відповідає формі віяла суміші, виривається з передкамери.

В кінці свого шляху повітря має швидкість WA. При геометрично простому виконанні оребрення циліндрів частина швидкості WA, відповідна кінематичної висоті тиску, може бути знову використана. Однак це вимагає ретельного виконання поверхні ребер і їх загострення, а також надання кожухам на виході форми дифузорів. Ці вимоги в більшості випадків в достатній мірі не дотримуються і тому повторне використання напору зазвичай не здійснюється.

Динамічні головки розрізняються розмірами, формою дифузора, конструкцією магнітної системи. Багато головки широкого застосування мають круглі дифузори (рис. 157 а) діаметром приблизно від 60 до 300 мм. Найменші з них (рис. 157 6) використовуються головним чином в малогабаритних (кишенькових) транзисторних приймачах. Така форма дифузора не покращує якості звуковідтворення, а лише створює певний зручність розміщення головки в приймальнику, телевізорі, магнітофоні або іншої звуковідтворювальної пристрої.

Стандартний змішувач реактора не завжди забезпечує надійну роботу апарату. На деяких режимах, особливо при жирному газі, спостерігаються спалахи в змішувачі, що веде до їх прогару. Завірюхи встановлена нова конструкція змішувача (ріо. Він складається з 19 змішувальних елементів мають в нижній частині форму дифузора. Кисень надходить по трубках в центральні сопла діаметром 5 мм і виходить з них зі швидкістю 140 м /с. Парогазова суміш подається яз камери з кільцевих зазорах зі швидкістю 80 м /с. Нижній торець змішувача відділений від каталізатора гратами зі щілинами 10 мм. Швидкість парогазової суміші по довжині дифузора знижується до 40 - 50 м /с. Співвідношення швидкостей потоків і розміри елементів підібрані таким, чином, щоб забезпечувалося повне змішання.

Незадовільність оформлення цього принципово правильного прийому розчленування топкового простору на два розділи відповідно до тією роллю, яку кожен з них грає в розвитку і завершення робочого процесу топки, зводиться до явно несучасним, аеродинамічний неправильним формам, доданим обох розділах топкової камери. Надто затиснута горловина викликана бажанням подати вторинне повітря за рахунок простого подсоса зовнішнього, холодного повітря замість гострого дуття, який змінив в даний час цей застарілий прийом. При збільшенні фореіровкі такої топки слід очікувати зовнішнього димленія внаслідок опору, створюваного надмірно затиснутою горловиною. У свою чергу внаслідок низької посадки котла дожигатель-ва камера отримала форму неправильного дифузора із занадто великим розкриттям, що викликає відрив потоку від стінок і виникнення вихорів з боків потоку зі зворотним напрямком швидкостей. Все це в поєднанні з недостатньою довжиною камери допалювання, в якій при порівняно млявому сумішоутворення в горловині не може бути забезпечено досить повне Догорание, призводить до неоднорідного полю швидкостей і температур потоку перед трубним конвективним пучком і поганого використання поверхні нагрівання.

Дифузор є найважливішою частиною гучномовця. Його форма і матеріал дуже впливають на характеристики гучномовця. В даний час найбільш вживаним матеріалом для нього є сульфатна або сульфітна целюлоза, в деяких випадках з певними добавками. Дифузори виготовляють методом лиття (осадження) водної суспензії розмелених волокон целюлози на сітку, що має форму дифузора. Після просушування дифузори піддають ущільненню шляхом їх пресування. У дешевших гучномовцях разом з дифузором відливається і підвіс, конструктивно є його частиною, але має меншу товщину. У більш дорогих гучномовцях підвіс виготовляють зі спеціальних сортів гуми або латексу.

Для зменшення е2 потрібно звести до мінімуму обидві складові. Однак при цьому необхідно, щоб втрати /Готі не дуже зростали. Ці втрати визначаються двома факторами: тертям об стінки, яке має порівняно малу величину, і вихровими втратами або втратами, викликаними діффузорного. Рух в диффузорах завжди відрізняється меншою стійкістю, при цьому в потоці - виникають інтенсивні пульсації, створюються явища відриву від стінок, що призводить до різкого збільшення втрат. Щоб втрати були досить малими, потрібно забезпечити стійке безвідривна протягом, а це вимагає дуже ретельного підходу до вибору форми дифузора.

Пошук матеріалів, що володіють великою жорсткістю і малою щільністю для дифузорів ГГ, ведеться вже тривалий час. У вітчизняній практиці була освоєна ця технологія і серійно випускалися в 70 - ті роки ГГ зі спіненого полістиролу. У патентній і технічній літературі широко рекламується застосування в якості пенометаллов міді, заліза, хрому та ін. Однак найкращі результати в діафрагмах були отримані з пористим нікелем. Технологія отримання пористого нікелю полягає в електромеханічному осадженні металу на підкладку з поролону, що має товщину і форму необхідного дифузора і подальшим випалюванням поролону. Для зниження повітропроникності, підвищення коефіцієнта демпфірування і подальшого збільшення жорсткості шар пінонікель товщиною 2 мм армується алюмінієвою фольгою товщиною 20 мкм. Випромінювачі з такими діафрагмами використовуються в якості низькочастотних гучномовців в AC STE - 1200 фірми Fisher і в вітчизняних низькочастотних ГГ акустичної системи 100 АС - 060 Електроніка.