А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - канал

Вибір каналу здійснюється галетним перемикачем, а підключення приладу до вимірюваної ланцюга - ключем на три фіксованих положення.

Вибір каналів і засобів передачі інформації здійснюється з урахуванням функціональних завдань, що вирішуються кожним управ - ляющим ланкою. При цьому найбільшою оперативністю повинні володіти канали зв'язку нижчих ланок, безпосередньо керують процесом лінійного будівництва.

Вибір каналів в багатоканальних УСО може бути циклічним і адресним. Циклічний вибір використовують для - організації передачі сигналів від датчиків, які контролюють повільно змінюються параметри об'єкта. Адресний вибір каналів дозволяє вільно звертатися до будь-якого каналу системи, що має окрему адресу. При цьому момент звернення до кожного каналу довільний і визначається алгоритмом організації потоків або алгоритмом дослідження. У ряді випадків використовують комбінований вибір. Наприклад, для збору сигналів від датчиків, розташованих на об'єкті декількома групами, при: змінюють периферійні групові перетворювачі з циклічним вибором датчиків і адресним вибором каналів.

Спрощена функціональна структура ЕОМ в керуючому режимі (супервизорного пли безпосереднє цифрове управ. Вибір каналу для введення аналогової або дискретної інформації в ЕОМ здійснюється за сигналами з пристрою керування машини або з ініціативи датчиків. Вибір каналів і методів збуту на цільовому ринку практично повністю залежить від характеру товару. Прямий метод, який передбачає встановлення безпосередніх зв'язків між продавцем і покупцем, використовується переважно при збуті товарів виробничого призначення; непрямий метод, що припускає використання торгово-посередницької ланки, застосовується в основному при реалізації споживчих товарів.

Вибір каналу впливу на температурний режим зони, який визначається конструктивними і експлуатаційними особливостями агрегату, робиться на підставі вивчення динамічних характеристик каналів зони каталізу.

Вибір каналу перетворення здійснюється по команді з пристрою управління машини за допомогою комутатора управління. Для формування сигналів двохпозиційного регулювання (дискретних сигналів управління) використовується блок формування дискретних сигналів.

АЦП подвійного інтегрування. Вибір каналів комутатора здійснюється за висновками АТ - А2 (17 - 19), при цьому значенню 0 (000) відповідає вибір першого каналу, а значенням 7 (111) - вибір восьмого каналу. Одночасно з вибором каналу встановлюється адреса комірки ОЗУ, куди надходитиме інформація кодування в довічним жоде. При зчитуванні даних ОЗУ на шину системи на вхід CS подається низький логічний рівень.

АЦП подвійного інтегрування. Вибір каналів комутатора здійснюється за висновками АТ - А2 (17 - 19), при цьому значенню 0 (000) відповідає вибір першого каналу, а значенням 7 (111) - вибір восьмого каналу. Одночасно з вибором каналу встановлюється адреса комірки ОЗУ, куди надходитиме інформація кодування в двійковому коді. При зчитуванні даних ОЗУ на шину системи на вхід CS подається низький логічний рівень.

Функціональна структура УСО введення. Вибір каналу перетворення здійснюється по команді з пристрою управління машини за допомогою комутатора управління. Для формування сигналів двохпозиційного регулювання (дискретних сигналів управління) використовується блок формування дискретних сигналів.

АЦП подвійного інтегрування.

Вибір каналів комутатора здійснюється за висновками АТ - А2 (17 - 19), при цьому значенню 0 (000) відповідає вибір першого каналу, а значенням 7 (111) - вибір восьмого каналу. Одночасно з вибором каналу встановлюється адреса комірки ОЗУ, куди надходитиме інформація кодування в двійковому коді. При зчитуванні даних ОЗУ на шину системи на вхід CS подається низький логічний рівень.

Вибір каналів руху товару в іншу країну залежить від цілей підприємства і намірів контролювати продажі від масштабів діяльності характеру товару. Враховується також кількість каналів, обсяг потенційних продажів, витрати і інвестиції на організацію руху товару, наявність підготовленого торгового персоналу та інші умови.

Схема лічильного пристрою для амплітудно-імпульсної модуляції. | Схема і тимчасові діаграми амплітудно -[IMAGE ]- 73. Схема і тимчасові діаграми амплітудно-імпульсного модулятора. імпульсного демодулятора. Вибір каналу певного номера вимагає установки двох фаз частоти /і і частоти 6 /і. Інший метод полягає в тому, що системи, виконані по рис. 21 - 72 включаються паралельно. Якщо з'єднати паралельно i груп, то імпульси ft /і цих груп долж.

Осцилограми імпульсів напруг і струмів, що діють на виходах контролера (а, комутатора (б і у вторинному ланцюзі. Сигнал Вибір каналу або ВК (//) має кутову тривалість імпульсів 180 по колінчастого валу. Момент іскроутворення відповідає в 1 - м і 4 - м циліндрах переходу з низького рівня сигналу на високий, а у 2 - м і 3 - м циліндрах - з високого рівня на низький.

На вибір каналу впливає також розташування і географічна концентрація споживачів. Чим більше сконцентрованою і згрупованої виявляється клієнтська база, тим легше здійснити пряме розподіл. прямий розподіл превалює також в тому випадку, коли число покупців невелика і вони купують великі кількості товару.

Структура багатоблокової оперативної пам'яті. Правило вибору каналу, якому буде надано обслуговування, визначається дисципліною обслуговування.

Перемикач вибору каналу 5 служить для підключення обраного каналу вимірювання. Кнопка 4 Скидання сигналу служить для зняття сигналу після його виникнення, і є спільною для всіх блоків. Вимикач 7 призначений для включення схеми перевірки спрацювання уставок попереджувальної і аварійної сигналізації.

Адреса вибору каналу визначається відповідно до значення цифрового коду, записаного в адресні шини АТ - - - А2 (висновки 17 - 19) і зазначеного в таблиці.

Структурна схема КР580ВИ53. Схема вибору каналу формує сигнали управління каналами О, 1 2 внутрішніми і зовнішніми передачами даних, прийомом керуючих слів. Буфер каналу даних складається з восьми двонапрямлених формирователей, що мають на виході стан Виключено, і здійснює сполучення таймера з шиною даних МП, Через буфер каналу здійснюється запис керуючого слова в регістри режиму і параметрів рахунку в лічильники кожного каналу, Схеми каналів О, 12ідентичні і містять регістри режиму, схеми управління , схеми синхронізації і лічильники. Регістр режиму призначений тільки для запису інформації. Він приймає і зберігає керуюче слово, код якого задає режим роботи каналу, визначає тип рахунки і послідовність завантаження даних в лічильник. Схема управління каналу синхронізує роботу лічильника відповідно до запрограмованого режимом і роботу каналу з роботою МП.

Структурна схема КР580ВИ53. Схема вибору каналу формує сигнали управління каналами О, 1 2 внутрішніми і зовнішніми передачами даних, прийомом керуючих слів. Буфер каналу даних складається з восьми двонапрямлених формирователей, що мають на виході стан Виключено, і здійснює сполучення таймера з шиною даних МП, Через буфер каналу здійснюється запис керуючого слова в регістри режиму і параметрів рахунку в лічильники кожного каналу, Схеми каналів 0 i, 2 ідентичні і містять регістри режиму, схеми управління, схеми синхронізації і лічильники. Регістр режиму призначений тільки для запису інформації. Він приймає і зберігає керуюче слово, код якого задає режим роботи каналу, визначає тип рахунку і послідовність завантаження даних в лічильник, Схема управління каналу синхронізує роботу лічильника відповідно до запрограмованого режимом і роботу каналу з роботою МП.

Після вибору каналів товарораспределения необхідно організувати їх ефективне функціонування, тобто вирішити питання в галузі фізичного розподілу. Фізичне розподіл включає роботу з замовленнями, обробку вантажів, організацію складського господарства, управління запасами і транспортування.

При виборі каналу для закачування аерованих рідин виходять з тих же міркувань, що і при закачуванні газу. Для скорочення тривалості доцільно вести закачування в ліфт, а для поглиблення депресії - в затрубний простір.

При виборі каналів і методів збуту виявляється перш за все роль кожного каналу в загальній програмі виробничого відділення, його ефективність, розміри витрат обігу, система розміщення складських та інших обслуговуючих приміщень, а також особливості ціноутворення.

При виборі каналів можливі кілька варіантів.

При виборі каналів і методів збуту виявляється перш за все роль кожного каналу в загальній програмі виробничого відділення, його ефективність, розміри витрат обігу, система розміщення складських та інших обслуговуючих приміщень, а також особливості ціноутворення.

При виборі сепараційних каналів необхідно вирішити такі завдання: 1) отримати високу ефективність влагоудаленія; 2) забезпечити мінімальні втрати енергії пара в каналі (втрати енергії пара при проходженні жалюзі); 3) забезпечити технологічність у виготовленні жалюзійних елементів. Незважаючи на настільки широке застосування на АЕС жалюзійних елементів, сьогодні ще мало даних про їх ефективність.

При виборі каналу товароруху основною умовою є його доступність для виготовлювача. Для досягнення комерційного успіху при використанні того чи іншого каналу руху товару потрібно ретельно проаналізувати всі фінансові питання. Необхідно провести порівняльну характеристику витрат підприємства на можливі канали збуту. У ці витрати входять: витрати на підбір і навчання збутового персоналу; Адміністративні витрати; витрати на рекламу і стимулювання збуту, на організацію товароруху, включаючи витрати на транспортування, складське господарство; рівень комісійних виплат. При цьому слід мати на увазі що на початковій стадії роботи підприємства збутові витрати зростають, але вони не носять постійного характеру.

Чому важливий вибір каналу. Які фактори впливають на рішення про вибір каналу.

Якщо перемикач вибору каналу знаходиться в нейтральному стані УВУ логічно приєднується до того каналу, який першим видає послідовність сигналів вибірки, необхідної для логічного приєднання УВУ до каналу. Перемикач вибору каналу переходить в стан, що дозволяє логічне під-соедіпскке тільки до цього каналу, і переклад його в нейтральне стан здійснюється після логічного відключення УВУ від каналу і завершення операції з накопичувачем. Якщо один канал (А) звертається до УВУ в той час, коли перемикач вибору каналу знаходиться в стані дозвільному логічне підключення до іншого каналу (В), цей канал отримує бант стану, який вказує на зайнятість пристрою. Як тільки перемикач вибору каналу перейде в нейтральне стан, в цей канал буде посланий бант стану з покажчиком УВУ скінчиться.

Далі для прийнятного вибору каналу розробляється збутова політика. Обсяги продажів розраховуються виходячи з передбачуваного рівня цін на вироблену продукцію, її кількості а також з урахуванням сезонності попиту.

По-друге, сам вибір каналу, його розподіл і підтримку - захід дороге, що вимагає великих витрат часу і коштів. У цьому закладено великий ризик як в частині вибору, так і в частині ефективності його роботи.

Таким чином, вибір каналу, як ми бачимо, залежить від багатьох обставин. У США, наприклад, прийнято вважати, що він залежить від знань і рішень покупця щодо конкретного товару (при покупці одягу одні покупці користуються порадами продавців, інші - послугами з виготовлення, треті вважають за краще вибір по кататогам), від числа покупців, кількості і цінності товару, що виставляється на продаж, витрат різних варіантів вибору каналу.

По-друге, сам вибір каналу, розподіл і його підтримку - захід дороге, що вимагає великих витрат часу і коштів. У цьому закладено великий ризик як по частині вибору, так і в плані ефективності його роботи.

У багатьох випадках вибір каналу товароруху є найбільш важливим рішенням для фірми. Якщо використовуються зовнішні канали руху товару, то витрати з доставки можуть бути зменшені але при цьому і прибуток буде менше, тому що збутові організації, які беруть участь в процесі руху товару, отримують свою частку прибутку. Загальний прибуток фірми і відповідно, посередників може збільшитися, якщо буде досягнуто зростання обсягів реалізації товарів. Для досягнення комерційного успіху необхідно проаналізувати фінансові питання. Потрібно порівняти витрати підприємства на можливі канали збуту.

У багатьох випадках вибір каналу товароруху є найбільш важливим рішенням для фірми. Фірма, яка взяла на себе функції руху товару, повинна оплачувати всі витрати, що виникають. Крім того, вона повністю отримує і всі належні доходи з доставки та реалізації продукції.
  Отже, спосіб вибору каналу реєстрації в даному випадку найкоротший.

Торговий персонал компанії і дистриб'ютори. точка беззбитковості. Основна увага при виборі каналів приділяється двом аспектам проблеми: (1) сегментах ринку, виділеним постачальником, і (2) відмітною переваг, на які він планує спертися. По-перше, необхідно вибрати надійний канал, учасники якого мають досвід у роботі з цільовими ринками. По-друге, учасникам каналу необхідно ефективно представляти і підтримувати відмітні переваги продукції постачальника. Наприклад, якщо канал має справу з технічно складним товаром, що дозволяє користувачеві знизити експлуатаційні витрати, продавці посередника повинні вміти професійно проаналізувати ланцюжок створення цінності для покупця, продемонструвавши економічні вигоди пропонованого продукту. Дане положення має особливе значення при поданні технічно складних товарів і в тих випадках, коли ланцюжок створення цінності для клієнта відрізняється довжиною або різноманіттям частин і взаємозв'язків між ними.

Ланцюжок схем антизбігів забезпечує вибір потрібного каналу під впливом сигналів з порогових дискримінаторів, причому процес вибору протікає таким чином, що він ніяк не залежить від того, чи виконуються в цей час інші функції в інших каналах дистриб'ютора.

Як на підприємстві здійснюється вибір каналу розповсюдження товарів.

Обмеження на рішення про вибір каналу накладається в тому випадку, якщо виробник не має відповідних ресурсів для виконання функції каналу. Виробники можуть відчувати нестачу фінансових та управлінських ресурсів для виконання функцій каналу. Через нестачу фінансових ресурсів виробник не може набрати співробітників для власної збутової бригади, а замість цього використовує збутових агентів і (або) дистриб'юторів. Виробники можуть також усвідомлювати відсутність навичок роботи з клієнтами по поширенню своїх товарів, тому вони покладаються в цьому питанні на посередників.

Характеристики об'єкта. Дослідження динамічних характеристик необхідно для вибору каналів, за якими регулюючі дії вносяться найбільш ефективно. При знятті динамічних характеристик 1і2 значення збурень по каналах параметрів В і Б були підібрані таким чином, щоб нове, стале значення параметра А в обох - випадках було однаковим.

Порівняння статичних характеристик[IMAGE ]Порівняння динамічних характеристик. Дослідження динамічних характеристик необхідно для вибору каналів, за якими регулюючі дії вносяться найбільш ефективно. При знятті динамічних характеристик 2і1 значення збурень по каналах величин В і Б були підібрані таким чином, щоб нове, стале значення величини А в обох випадках було однаковим.

Банер завантаження PointCast Business Network. Наприклад, на рис. 18 показаний вибір каналу CNNfn, підрозділу ECONOMY, список статей наступного підрозділу НОТ STOMES. Звичайно, зазначені статті можна прочитати і на самому сервері CNNfn, але там їх доведеться шукати серед безлічі посилань і заголовків, а тут програма збирає і структурує їх самостійно у фоновому режимі.

При синтезі многосвязной САР важливим етапом є вибір каналів передачі впливів. Вибір полягає у встановленні однозначної відповідності між кожною з регульованих координат і конкретним своїм керуючим впливом.

Стратегія компанії не враховує нові можливості по вибору каналів доставки продукції споживачам і швидко не реагує на зміни ринку.

Однак навіть при повній стандартизації як у виборі каналу поширення, так і зображення і тексту в ряді випадків можуть зустрітися дві проблеми: необхідність зміни персонажів і тонкощі перекладу рекламного тексту. Так, в рекламі мила Lux, яке позиціонується як мило зірок, для кожної країни є своя зірка: у США - Лоретта Янг, у Франції - Марина Владі в Росії - Валерія.

Пристрої управління, що забезпечують реєстрацію номерний інформації та вибір вільного каналу або лінії в потрібному напрямку, є важливим вузлом обладнання АМТС та УАК. До цих приладів відносяться регістри, конвертор, маркери, програмні вузли знаходяться. Особливості побудови обладнання управління в значній мірі визначаються обладнанням комутації, системою побудови мережі системою нумерації і системою сигналізації.

Оцінка альтернативних варіантів маркетингових. При виборі посередників використовуються критерії, аналогічні критеріям вибору каналів, і застосовується схема, представлена в табл. 11.1. Менеджмент компанії-постачальника оцінює здатність конкретного посередника брати участь в досягненні її комерційних цілей, визначає, чи має він доступ на необхідні цільові ринки і чи зуміє скористатися відмінними перевагами товару.