А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фонди - акція

Фонди акцій орієнтовані на отримання поточних процентних та /або дивідендних надходжень. Вони, як правило, більш консервативні і характеризуються помірним рівнем ризику.

Фонди акцій зацікавлені в поточному доході і отримують його шляхом інвестицій у високоприбуткові звичайні акції. Для них важливі також збереження капіталу і певні курсові доходи, хоча зростання стоїмо. Вони працюють в першу чергу з першокласними звичайними акціями, з деякими конвертованими цінними паперами і привілейованими акціями, а час від часу - з облігаціями. У їхньому акціонерному портфелі переважають блю чипі (першокласні високоприбуткові акції), акції підприємств громадського користування та фінансових установ. Вони вважають за краще цінні папери, що дають хороший дохід у вигляді дивідендів, але в довгостроковому плані не нехтують і потенційним зростанням курсової вартості цих паперів. Загалом, завдяки тому що ці фонди звертають більше Найбільше уваги на дивіденди і поточний дохід, вони намагаються тримати висококласні цінні папери, курси яких схильні до менших коливань, ніж курси ринку в цілому. Акції таких фондів вважаються фінансовими інструментами з низьким рівнем ризику.

Фонди акцій зростають разом із зростанням фондового ринку і економіки тієї країни, в яку і виробляються інвестиції. І ви повинні усвідомлювати, що, інвестуючи в пайові фонди акцій Росії, ви інвестуєте в російську економіку, причому в більшості випадків в самий її авангард. Мінімізація ризиків на великих проміжках часу для мене аргументується, перш за все, результатами роботи взаємних фондів в США і Європі. Які б кризи там не відбувалися, який би спад ні наступав (до речі, не всі там так безхмарно, як нам здається на перший погляд), найчастіше на десятирічному відрізку часу ми бачимо зростання.

Як ми бачимо, в топ 10 входять тільки закриті та інтервальні фонди акцій. Згодом до них приєднаються закриті венчурні фонди та закриті фонди нерухомості. Це відбувається тому, що професійні гравці, на відміну від більшості приватних інвесторів, вкладають свої гроші в дуже ризиковані проекти на великий проміжок часу. І вже точно в топ 10 ми ніколи не побачимо відкриті фонди, хоча, як ми знаємо, деякі з них можуть посперечатися за дохідністю з багатьма інтервальними фондами. Звичайно, це не означає, що відкриті фонди непопулярні, навпаки, для більшості інвесторів з невеликим капіталом саме ті умови, які пред'являють відкриті фонди, і є прийнятними. Я хочу лише зауважити, що фонди в цьому випадку необхідно розглядати тільки в своїх типах, так само як і при розгляді в усіх критеріях відбору. Раз ми вже почали аналізувати роботу відкритих пайових інвестиційних фондів акцій в попередньому розділі, то давайте в тому ж ключі і продовжимо.

Коли індикатор AccuTrack має позитивне значення (тобто показники NASDAQ вище), інвестору вигідніше вкладати кошти у фонди акцій з малою капіталізацією, а якщо його значення негативно (показники Доу вище) - до фондів акцій з великою капіталізацією. У керівництві по використанню програми FastTrack наводяться й інші приклади творчого застосування цього індикатора для вибору найбільш перспективного фонду. Заснований на понятті відносної сили, індикатор AccuTrack може з успіхом застосовуватися для пошуку відповідного пайового фонду. Всі лінії на графіках пофарбовані в різний колір, що полегшує сприйняття. Така ускладнена програма як FastTrack вельми корисна всім, хто бажає спеціалізуватися в області графічного аналізу пайових фондів.

Будучи золотою серединою між пайовими фондами облігацій і акцій, пайові фонди змішаних інвестицій прагнуть показувати більш високі результати, ніж фонди облігацій, при ризику набагато меншому, ніж фонди акцій. Інвестуючи першу частину портфеля в акції, а другу в облігації, пайові фонди змішаних інвестицій знаходять баланс в двох основних частинах портфеля в залежності від ситуації на ринку. Наприклад, на зростаючому фондовому ринку переважає частина акцій, а на падаючому - облігацій. Звичайно, так чинять не всі пайові фонди змішаних інвестицій. Деякі принципово не реагують на ситуацію, спостерігаючи за тим, що відбувається з боку, а деякі з-за великої суми активів не можуть швидко реагувати на ситуацію на ринку. Відбувається це через те, що на російському ринку існують акції і облігації різної ступеня ліквідності.

Коли індикатор AccuTrack має позитивне значення (тобто показники NASDAQ вище), інвестору вигідніше вкладати кошти у фонди акцій з малою капіталізацією, а якщо його значення негативно (показники Доу вище) - до фондів акцій з великою капіталізацією. У керівництві по використанню програми FastTrack наводяться й інші приклади творчого застосування цього індикатора для вибору найбільш перспективного фонду. Заснований на понятті відносної сили, індикатор AccuTrack може з успіхом застосовуватися для пошуку відповідного пайового фонду. Всі лінії на графіках пофарбовані в різний колір, що полегшує сприйняття. Така ускладнена програма як FastTrack вельми корисна всім, хто бажає спеціалізуватися в області графічного аналізу пайових фондів.

Я також не думаю, що більшості людей слід інвестувати в облігаційні або збалансовані фонди. Фонди акцій мають тенденцію перевершувати облігаційні фонди, тому, купуючи і те й інше, ви в кінцевому рахунку просто разводняющие свої результати.

Ці фонди називаються збалансованими з тієї причини, що вони намагаються тримати збалансований портфель акцій і облігацій, для того щоб забезпечувати стійкі доходи як у вигляді поточного доходу, так і у вигляді довгострокового приросту курсової вартості активів. Вони багато в чому схожі на фонди акцій, орієнтовані на поточний дохід і збереження капіталу, проте збалансовані фонди зазвичай вкладають більше коштів в цінні папери з фіксованим доходом; вони, як правило, тримають, по крайней мере, 20 - 50% своїх активів (а іноді і більше) в облігаціях. Звичайно, ці фонди можуть так чи інакше перерозподіляти вміст своїх портфелів на користь облігацій. Очевидно, що, чим більше в їх портфелях цінних паперів з фіксованим доходом, тим більше вони орієнтуються на поточні доходи. Збалансовані фонди набувають здебільшого ростуть блю чипі, а також облігації з високим інвестиційним рейтингом, рекомендовані для довгострокових вкладень. У цьому сенсі акції таких фондів вважаються безпечним інструментом для інвестицій, так як вони забезпечують досить високий дохід в порівнянні зі своїми конкурентами, але не схильні до різких ринкових коливань.

Кожен фонд задає собі за мету інвестування зібраних коштів, і тип фонду визначається цією метою. До числа найбільш популярних відносяться фонди зростання, агресивного зростання, фонди акцій, збалансовані фонди, а також фонди типу зростання і дохід, фонди облігацій, взаємні фонди грошового ринку, фонди з приманкою, галузеві та міжнародні фонди. Співвідношення між прибутковістю і ризиком, яке варіює залежно від типу фонду, є важливою змінною, яка обліковується при виборі фонду.

Ось як, я думаю, слід чинити розумного інвестору у взаємні фонди. Фонд повинен також випереджати багато інших американські фонди акцій зростання за останні 12 місяців. За цією інформацією вам слід звернутися в надійне джерело. Багато інвестиційних журнали кожен квартал публікують огляди результатів роботи фондів. Ваш фондовий брокер або бібліотека повинні пропонувати спеціальні послуги з оцінки роботи фондів, наприклад Wiesenberger Thomson Financial або Upper Inc. Investor s Business Daily також оцінює взаємні фонди, грунтуючись на 36-місячної історії їх роботи (за шкалою від А до Е), а також на інших процентних показниках за інші періоди часу.

час від часу ринок благоволить акціях з малою капіталізацією, а потім перемикається на велику капіталізацію. Просто погляньте на доданий графік 1BD, що порівнює фонди акцій зростання з великою капіталізацією з фондами акцій зростання з малою капіталізацією. Коли переважають фонди з великою капіталізацією, має сенс концентрувати вашу покупку на акціях з великою капіталізацією. Зворотне справедливо для випадків, коли фаворитами є акції компаній з малою капіталізацією.

Пайові інвестиційні фонди акцій є повною протилежністю фондів облігацій, звичайно, якщо ми говоримо про завдання, ступеня ризику і прибутковості. За цими ознаками вони поступаються тільки венчурним фондам. Інвестуючи гроші вкладників в акції підприємств Російської Федерації, фонди акцій є дуже ризикованими для капіталовкладень на короткий проміжок часу. Але якщо ми з вами подивимося на результати роботи пайових фондів акцій на відрізку від 10 років і більше, то побачимо, що найчастіше вони дають стабільно хороший результат.

Існує три джерела потенційного доходу від акцій фонду відкритого типу: 1) дохід, що виплачується у вигляді дивідендів; 2) розподіл приросту капіталу (курсових доходів) на акцію; 3) зміна чистої вартості активів фонду. Відносне значення того чи іншого джерела може бути різним у залежності від типу фонду. Ми зазвичай розраховуємо на те, що, наприклад, фонди акцій будуть виплачувати дохід частіше у вигляді дивідендів і рідше у вигляді розподілу курсових доходів. Взаємні фонди регулярно публікують звіти, в яких даються сумарні відомості про показники прибутковості вкладень. Приклад Звіту про прибутки на акцію і зміні вартості капіталу наведено на рис. 1311. Ця зведення (а вони зазвичай публікуються в проспектах або річних звітах фондів) містить короткий опис інвестиційної діяльності фонду, включаючи коефіцієнт витрат взаємного фонду (частки операційних витрат фонду в активах) і коефіцієнт оборотності цінних паперів портфеля. В даному випадку цікавий перший розділ звіту (від інвестиційного доходу до чистої вартості активів на кінець року, тобто рядки 1 - 9), в ньому наводяться розмір доходу, що виплачується у вигляді дивідендів, і сума курсових доходів, розподілених серед акціонерів, а також зміни у вартості чистих активів фонду.

Як ми бачимо, пайові фонди акцій більш дохідні, ніж пайові фонди змішаних інвестицій, а останні більш дохідні, ніж пайові фонди облігацій. Те ж саме ми побачимо і на відрізку в п'ять років: кращі фонди акцій випереджають змішані фонди і фонди облігацій.

Комісії з цінних паперів і бірж фонди зобов'язані декларувати свої цілі і кожен з них зобов'язаний робити все можливе для того, щоб його політика реалізувалася і цілі були досягнуті. У цій галузі фінансових послуг широко практикується класифікація фондів з інвестиційної політики і цілям, яка відображає їх спільність не тільки в способах управління капіталом, а й в характеристиках ризику і прибутковості. Серед найпопулярніших фондів є такі, які орієнтуються на: зростання активів (динамічні); дуже швидкий їх ріст (Наддинамічний); дохід від вкладень в акції або фонди акцій; збалансоване зростання; зростання і дохід; інвестиції в облігації; інвестиції в короткострокові інструменти грошового ринку; незвичайні стратегії інвестування; нарешті, галузеві та міжнародні фонди. У табл. 13.3 дано перелік ряду найбільш успішно працюючих фондів кожної з цих категорій, розміри їх надбавок і комісійних, а також показники прибутковості за останні п'ять років. Тепер розглянемо різні види взаємних фондів, що вони собою представляють і як працюють.

Взаємні фонди отримують найменування відповідно до переслідуваними ними цілями. Фонди зростання пропонують довгострокове зростання і приріст капіталу при рівні ризику від помірного до значного. Високоспекулятивний фонди агресивного зростання прагнуть до вилучення значних прибутків за рахунок курсових доходів. Фонди акцій, орієнтовані на прибуток, являють собою відносно надійні вкладення, що забезпечують поточні процентні та /або дивідендні доходи. Збалансовані фонди намагаються домогтися одночасно приросту капіталу і поточних надходжень, підбираючи щодо малоризикованих цінні папери. Облігаційні фонди, що інвестують виключно в облігації різних типів і рейтингових категорій, пропонують диверсифікацію і рівень ліквідності, зазвичай недоступний для цінних паперів з фіксованими доходами. Фонди грошового ринку вкладають кошти в короткострокові цінні папери.

Один з індексів включає практично всі взаємні фонди США, другий об'єднує набагато менше їх число. Як показано на рис. 22.6 щотижня (а для більш тривалого періоду - кожен квартал) в Barren s публікуються індекси за взаємним фондам, розраховані Upper Analytical Service. Слід зауважити, що в перших трьох частинах малюнка - Загальні фонди акцій (General Equity Funds), Інші фонди акцій (Other Equity Funds) і Інші фонди (Other Funds) - наводяться індекси з широкою базою, а в останній частині - Індекси Липпер (Upper Indexes) - індекси з вузькою базою. В останній частині наводиться набір фондових індексів, що мають в основі акції США та зарубіжні акції. На жаль, за винятком індексу Американській фондовій біржі (ASE), всі індекси США не враховують виплачених дивідендів по акціях. Так як індекси взаємних фондів враховують дивіденди, то їх не можна прямо порівнювати з ринковими фондовими індексами.

Один з індексів включає практично всі взаємні фонди США, другий об'єднує набагато менше їх число. Як показано на рис. 22.6 щотижня (а для більш тривалого періоду - кожен квартал) в Barren s публікуються індекси за взаємним фондам, розраховані Upper Analytical Service. Слід зауважити, що в перших трьох частинах малюнка - Загальні фонди акцій (General Equity Funds), Інші фонди акцій (Other Equity Funds) і Інші фонди (Other Funds) - наводяться індекси з широкою базою, а в останній частині - Індекси Липпер (Lipper Indexes) - індекси з вузькою базою. В останній частині наводиться набір фондових індексів, що мають в основі акції США та зарубіжні акції. На жаль, за винятком індексу Американській фондовій біржі (ASE), всі індекси США не враховують виплачених дивідендів по акціях. Так як індекси взаємних фондів враховують дивіденди, то їх не можна прямо порівнювати з ринковими фондовими індексами. 
Найбільшим ринком міжнародного капіталу є оборот на ньому цінних паперів, глобально інтегрований комп'ютерними мережами за світовими біржами і великим столичним мегаполісів. Вони забезпечують, як було відзначено, цілодобовий перелив капіталу по галузях і країнах усього світу. Разом з тим економісти свідчать про те, що в розвинених країнах відбулися революційні трансформації фінансових ринків капіталу - фінансовий інжиніринг та інновації на фінансових ринках значно збільшили чисельність і спеціалізацію фондів. Виникли взаємні фонди, венчурні фонди, пошукові фонди, які здійснюють пошук компаній, власники яких хотіли б їх продати, фонди поглинання, фонди акцій працівників підприємств - ESOP, фонди - стерв'ятники, інституційні страхові і пенсійні фонди, фонди непридатних акцій і облігацій і багато-багато інших. Порятунок капіталізму від капіталістів: приховані сили фінансових ринків - створення багатства і розширення можливостей. заповзятливі менеджери і вивільнені працівники можуть використовувати під свої бізнес-програми стали доступними для них кредитні фонди і продовжувати своє більш досконале, ніж раніше, нове творення в економіці. У цих умовах банкрутство підприємця не є його крахом, а служить лише умовою стала неминучою трансформації його бізнесу, що дозволяє включитися в творення в економіці ще більше нового і передового.

Найбільшим ринком міжнародного капіталу є оборот на ньому цінних паперів, глобально інтегрований комп'ютерними мережами за світовими біржами і великим столичним мегаполісів. Вони забезпечують, як було відзначено, цілодобовий перелив капіталу по галузях і країнах усього світу. Разом з тим економісти свідчать про те, що в розвинених країнах відбулися революційні трансформації фінансових ринків капіталу - фінансовий інжиніринг та інновації на фінансових ринках значно збільшили чисельність і спеціалізацію фондів. Виникли взаємні фонди, венчурні фонди, пошукові фонди, які здійснюють пошук компаній, власники яких хотіли б їх продати, фонди поглинання, фонди акцій працівників підприємств - ESOP, фонди - стерв'ятники, інституційні страхові і пенсійні фонди, фонди непридатних акцій і облігацій та багато-багато інших. Порятунок капіталізму від капіталістів: приховані сили фінансових ринків - створення багатства і розширення можливостей. Заповзятливі менеджери і вивільнені працівники можуть використовувати під свої бізнес-програми стали доступними для них кредитні фонди і продовжувати своє більш досконале, ніж раніше, нове творення в економіці. У цих умовах банкрутство підприємця не є його крахом, а служить лише умовою стала неминучою трансформації його бізнесу, що дозволяє включитися в творення в економіці ще більше нового і передового.

Як ми вже з'ясували, в розрахунок варто брати тільки ті фонди, які існують більше 3 років на ринку колективних інвестицій Росії. Тому відбір фондів ми проведемо саме в цій категорії. На сьогоднішній день існує 10 відкритих фондів акцій, які працювали понад 3 років. Всі інші відкриті фонди акцій поки що не потрапляють під цей критерій і тому в подальшому не будуть розглядатися.

В останні роки вибір можливостей для американських інвесторів сильно розширився завдяки більш легкому доступу до цінних паперів іноземних компаній. У той же час іноземні компанії стали важливим фактором американського ринку, так як вони вкладають великі кошти в американські акції та облігації. Коротше кажучи, американські інвестори переживають справжню глобалізацію системи фінансових ринків, так як вони отримали більший доступ до фінансових ринків інших країн, так само як і іноземні інвестори - до американського ринку. Розвиток засобів зв'язку і усунення бар'єрів, створених державним регулюванням ринків, в кінці кінців, призвели до глобалізації ринкового середовища в області фінансів: як в Америці, так і за її межами інвестори можуть легко здійснювати операції з цінними паперами провідних компаній. Наприклад, незважаючи на те що Нью-Йоркська фондова біржа працює лише в інтервалі з 930 до 1600 багато акцій американських компаній продаються і купуються цілодобово на біржах усього світу, в тому числі на найбільшій фондовій біржі Японії - Токійської. Американським інвесторам легко купувати іноземні цінні папери, оскільки їх вартість є вираженою в доларах, причому цінні папери сотень компаній продаються в США в формі ADR - вільна звертаються депозитарних свідоцтв (про них буде докладніше розказано в гл. Крім того, американські інвестори можуть купувати цінні папери іноземних компаній через десятки взаємних фондів, кошти яких вкладені в добре збалансовані портфелі іноземних цінних паперів. Існують не тільки міжнародні (або глобальні) фонди акцій, але також і міжнародні фонди облігацій, і навіть глобальні фонди грошового ринку.

в останні роки вибір можливостей для американських інвесторів сильно розширився завдяки більш легкому доступу до цінних паперів іноземних компаній. у той же час іноземні компанії стали важливим фактором американського ринку, так як вони вкладають великі кошти в американські акції та облігації. Коротше кажучи, американські інвестори переживають справжню глобалізацію системи фінансових ринків, так як вони отримали більший доступ до фінансових ринків інших країн, так само як і іноземні інвестори - до американського ринку. Розвиток засобів зв'язку і усунення бар'єрів, створених державним регулюванням ринків, в кінці кінців, призвели до глобалізації ринкового середовища в області фінансів: як в Америці, так і за її межами інвестори можуть легко здійснювати операції з цінними паперами провідних компаній. Наприклад, незважаючи на те що Нью-Йоркська фондова біржа працює лише в інтервалі з 930 до 1600 багато акцій американських компаній продаються і купуються цілодобово на біржах усього світу, в тому числі на найбільшій фондовій біржі Японії - Токійської. Американським інвесторам легко купувати іноземні цінні папери, оскільки їх вартість є вираженою в доларах, причому цінні папери сотень компаній продаються в США в формі ADR - вільно обертаються депозитарних свідоцтв (про них буде докладніше розказано в гл. Крім того, американські інвестори можуть купувати цінні папери іноземних компаній через десятки взаємних фондів, кошти яких вкладені в добре збалансовані портфелі іноземних цінних паперів. Існують не тільки міжнародні (або глобальні) фонди акцій, але також і міжнародні фонди облігацій, і навіть глобальні фонди грошового ринку.

Для того щоб безпосередньо інвестувати в акції російських підприємств, вам необхідно звернутися до брокера. Є ряд параметрів, за якими я рекомендую відбирати брокерів, але поговоримо про це ми трохи пізніше. Найчастіше для відкриття рахунку необхідно внести на свій рахунок суму 30000 рублів. але, як показує практика, ті брокери, які підходять нам, виставляють саме такі вимоги. У своїй книзі 1000% за 5 років, або Правда про пайові інвестиційні фонди я дуже докладно розповідаю про те, що собою представляють пайові інвестиційні фонди, як їх відбирати і як в них ефективно інвестувати. Тому відкину все умовності і скажу відразу: для інвестування через пайові інвестиційні фонди підійдуть як відкриті, так і інтервальні фонди акцій.