А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фонд - соціально-культурний захід

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва витрачається на поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування працівників підприємства, на будівництво і капітальний ремонт житлових будинків, будинків відпочинку і санаторіїв, дитячих садків і ясел, їдалень і буфетів, спортивних споруд та інших об'єктів культурно-побутового і лікувального призначення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва створюється за рахунок прибутку і використовується для будівництва і капітального ремонту житлових будинків і культурно-побутових установ, а також для поліпшення культурно-побутового обслуговування робітників, інженерно-технічних працівників і службовців.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва призначається для поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування працівників, придбання путівок до санаторіїв та будинків відпочинку та інших культурно-соціальних заходів, а також на будівництво, розширення та капітальний ремонт житлових будинків, культурно-побутових і медичних установ.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва формується для поліпшення соціально-побутових умов роботи і життя працівників автотранспортних підприємств.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва використовується на задоволення соціальних потреб працівників АТП.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва являє собою джерело поліпшення побутового становища і підвищення культурного рівня колективу підприємства.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва суттєво допомагає поліпшити побутові умови нафтовиків. Величина цього фонду сягає 50% фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва на зазначених підприємствах встановлюється в контрольних цифрах по роках п'ятирічки в розмірі 30 - 50% фонду матеріального заохочення. При перевиконанні або недовиконання плану по фондообразующім показниками і коригування фонду матеріального заохочення проводиться відповідне уточнення і фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва. Ці фонди можуть збільшуватися за рахунок коштів резерву або централізованого фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва (ФСКМ і ЖС) використовується для задоволення першочергових соціальних потреб колективів підприємств. Він призначений для фінансування будівництва та капітального ремонту житлових будинків, стадіонів, спортивних майданчиків, піонерських таборів, придбання путівок, медикаментів, проведення оздоровчих заходів для поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування. Цей фонд належить до числа громадських фондів споживання. За погодженням з профспілковою організацією підприємство може частково, в встановлених межах, перерозподіляти кошти фондів економічного стимулювання, накопичувати кошти ФРП і ФСКМ і ЖС, а також використовувати ФСКМ і ЖС для будівництва житлових будинків, будинків відпочинку і подібних об'єктів спільно з іншими підприємствами.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва (ФСКМ і ЖС) створюється для: а) поліпшення медичного обслуговування; б) поліпшення культурно-побутового обслуговування; в) будівництва культурно-побутових установ; г) будівництва і капітального ремонту житлових будинків. Частина його може бути перерахована в порядку перерозподілу в фонд матеріального заохочення, зарезервована для витрат в наступному році або використана для погашення кредитів банку на будівництво житлових будинків і культурно-побутових установ. Цей фонд утворюється тільки з відрахувань від прибутку в розмірі 41 2 - 50% фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва використовується на задоволення першочергових соціальних потреб колективів підприємств, він призначений для фінансування будівництва та капітального ремонту житлових будинків, стадіонів, спортивних майданчиків, піонерських таборів, придбання путівок, медикаментів, проведення оздоровчих заходів, для поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування. Цей фонд належить до числа громадських фондів споживання.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва витрачається на будівництво житлових будинків, культурно-побутових установ, піонерських таборів, будинків відпочинку і їх капітальний ремонт.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва утворюється. Відрахування до цього фонду споживчі товариства виробляють від розподіленою прибутку в розмірі, затвердженому загальними зборами членів споживчого товариства.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва використовується для будівництва і капітального ремонту житлових будинків і культурно-побутових установ, а також для поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування робітників, інженерно-технічних працівників і службовців підприємства. Дозволено відшкодовувати за рахунок коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва також надпланові витрати по утриманню культурно-просвітніх установ і піонерських таборів.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва по роках п'ятирічки визначається виходячи з розмірів фонду матеріального заохочення за планом L970 р і проектованих темпів зростання фонду матеріального заохочення. Розміри цього фонду можуть становити не більше 50% сум фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва (ФСКМ і ЖС) визначається розміром фонду матеріального заохочення і встановленої часткою відрахувань від нього в ФСКМ і ЖС. При аналізі цього фонду зіставляють з планом його фактичну суму, встановлюють частку кожного напрями витрачання ФСКМ і ЖС.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва витрачається на задоволення найважливіших потреб колективів підприємств. За рахунок коштів цього фонду здійснюється житлове і культурно-побутове будівництво, ремонт житлового фонду, поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування працівників, придбання медикаментів для лікувально-са-тарних установ підприємства, путівок в будинки від відпочинку і санаторії, на надання одноразової допомоги працівникам.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва (ФСКМ і ЖС) визначається розмірами фонду матеріального заохочення і встановленої в плані часткою відрахувань від нього в ФСКМ і ЖС. При аналізі цього фонду зіставляють з планом його фактичну суму, встановлюють частку кожного напрями витрачання ФСКМ і ЖС.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва використовується для будівництва і капітального ремонту житлових будинків і культурно-побутових установ, а також для поліпшення культурно-побутового обслуговування працівників підприємства. Ось, наприклад, які витрати були зроблені на механічному заводі в 1982 р з фондів економічного стимулювання на соціально-культурні заходи.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва визначають у відсотках до фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва створюється за рахунок прибутку. Нормативи відрахувань до цього фонду визначаються, як правило, у відсотках до суми фонду матеріального заохочення. В одинадцятій п'ятирічці відрахування до фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва передбачено виробляти в розмірі 30 - 50% фонду матеріального заохочення. Міністерства мають право диференціювати в цих межах відрахування до фонду підвідомчим ланкам. При цьому враховується забезпеченість житлом і наявність соціально-культурних установ.

фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва витрачається на задоволення житлових та інших соціально-культурних потреб колективу підприємства, об'єднання шляхом будівництва, розширення та капітального ремонту житлових будинків, дитячих дошкільних установ, їдалень, буфетів, клубів, піонерських таборів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших культурно-побутових і медичних установ. Кошти фонду в розмірі не менше 60% спрямовується на зазначені вище цілі, а також на спільне з іншими підприємствами будівництво житлових будинків і об'єктів культурно-побутового призначення в порядку пайової участі. На будівельні роботи може бути надано позику Будбанку СРСР, якщо до початку будівництва є не менше половини необхідних коштів. Крім того, кошти фонду спрямовуються на поліпшення медичного обслуговування працівників підприємства, об'єднання, придбання медикаментів, путівок в будинки відпочинку і санаторії. Частина коштів фонду може бути витрачена на покриття надпланових витрат з утримання культурно-просвітніх установ і піонерських таборів і на інші культурно-побутові потреби.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва залежить від рівня планованих і фактично досягнутих фондообразующіх показників.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва може бути централізований в тресті або може розподілятися трестом за диференційованими нормативами між підрозділами в Залежно від їх потреб і досягнутих ними показників.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва призначається для будівництва та капітального ремонту житлових будинків, культурно-побутових установ, а також поліпшення культурно-побутового обслуговування працівників підприємств. Всі житлові будинки, побудовані підприємством за рахунок цього фонду, повністю заселяються працівниками даного підприємства за списком, затвердженим спільним рішенням адміністрації і комітету профспілки.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва витрачається на поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування робітників, інженерно-технічних працівників і службовців автотранспортних підприємств, придбання медикаментів для лікувально-санітарних установ підприємства, путівок в будинки відпочинку і санаторії, на обладнання їдалень і буфетів, будинків відпочинку, санаторіїв, клубів, дитячих установ і придбання для них транспортних засобів, інвентарю, на фізкультурні заходи, посилення харчування дітям, які перебувають в дитячих садах, яслах, піонерських таборах, і на інші культурно-побутові потреби, а також на будівництво, розширення та капітальний ремонт житлових будинків, клубів, будинків відпочинку, санаторіїв, профілакторіїв, піонерських таборів, дитячих садків і ясел, їдалень і буфетів, спортивних споруд та інших об'єктів культурно-побутового призначення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва витрачається: а) на будівництво, розширення та капітальний ремонт житлових будинків, спортивних споруд та інших об'єктів культурно-побутового призначення; б) на поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування працівників газового господарства, придбання путівок в будинки відпочинку і санаторії, на фізкультурно-оздоровчі та інші культурно-побутові потреби.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва утворюється в розмірі 30 - 50% фонду матеріального заохочення. У цих межах розміри відрахувань диференціюються по підприємствах з урахуванням забезпеченості їх працівників житлом і наявності соціально-культурних установ. На житлове будівництво і соціально-культурні заходи може бути використана також частина коштів фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва створюється для задоволення першочергових соціальних потреб трудящих підприємств. Він формується, як і фонд матеріального заохочення, тільки з прибутку підприємства.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва (ФСКМ і ЖС) визначається множенням додаткових відрахувань (зниження відрахувань) до фонду матеріального заохочення на встановлений норматив.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва використовується на задоволення першочергових соціальних потреб колективу підприємства (докладніше див. Коментар кет. Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва використовується для будівництва і ремонту житлових будинків і культурно-побутових установ, а також для поліпшення культурно-побутового обслуговування працівників.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва планується за відповідним нормативом від фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва призначається для поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування працівників, придбання путівок до санаторіїв та будинків відпочинку та інших культурно-побутових потреб, а також на будівництво, розширення та капітальний ремонт житлових будинків, культурно-побутових і медичних установ.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва дане підприємство може утворювати відповідно до вказівок міністерства в розмірі 40% фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва затверджується в розмірі 50% фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва витрачається: а) на поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування працівників підприємства, придбання путівок в будинки відпочинку і санаторії, на обладнання їдалень, будинків відпочинку, санаторіїв, клубів, дитячих установ, на фізкультурні заходи та інші мети; б) на будівництво, розширення та капітальний ремонт житлових будинків, будинків відпочинку, санаторіїв, піонерських таборів, дитячих садів та інших об'єктів культурно-побутового призначення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва визначають за єдиним нормативом у розмірі до 38% суми фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва в рік переходу на нову систему формується за рахунок коштів з фонду будівельно-монтажної організації, передбачених у фінансовому плані (на період з моменту переходу на нову систему) на проведення соціально-культурних заходів і будівництво культурно-побутових приміщень і житлової площі, і частини відрахувань від прибутку за додатковими зобов'язаннями.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва використовується на поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування працівників будівельно-монтажних організацій, придбання путівок в будинки відпочинку, санаторії, на обладнання їдалень і буфетів, клубів, дитячих установ, розвиток об'єктів фізичної культури і спорту.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва так само, як і фонд матеріального заохочення, утворюється за рахунок відрахувань від прибутку в встановлених відповідними нормативами розмірах.

Фонд соціально-культурних заходів і жили щ і о г о з т р про і т про л F) з т в а так же, як і фонд матеріального заохочення, утворюється за рахунок відрахувань від прибутку в встановлених відповідними[[орматівамі розмірах. Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва створюється для поліпшення житлових умов працівників, культурно-побутового і медичного обслуговування. Цей фонд витрачається на придбання путівок в будинки відпочинку, санаторії, пансіонати, проведення фізкультурних заходів та інші культурно-побутові потреби. За рахунок цього фонду ведеться будівництво і капітальний ремонт житлових будинків, будинків відпочинку, санаторіїв, піонерських таборів, дитячих садків, ясел, їдалень і буфетів, спортивних споруд та інших об'єктів культурно-побутового призначення, які обслуговують колектив працівників підприємства.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва використовується на задоволення першочергових соціальних потреб колективів підприємств, він призначений для фінансування будівництва і капітального ремонту, житлових будинків, стадіонів, спортивних майданчиків, піонерських таборів, придбання путівок, медикаментів, проведення оздоровчих заходів для поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування. Цей фонд належить до числа громадських фондів споживання. За погодженням з профспілковою організацією підприємство може частково, в встановлених межах, перерозподіляти кошти фонду економічного стимулювання, накопичувати кошти фонду розвитку виробництва та фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, а також використовувати фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва для будівництва житлових будинків, будинків відпочинку і подібних об'єктів спільно з іншими підприємствами.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва утворюється в частці від фондів матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва призначений для фінансування будівництва житлових будинків, стадіонів, спортивних майданчиків, пайового будівництва санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку, придбання путівок, поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування та ін. Зазначені фонди розподіляються адміністрацією підприємств за участю профспілкової організації.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва утворюється також з відрахувань від прибутку по аналогічним нормативам і показниками.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва створюється на заводі для фінансування заходів по плану соціального розвитку. Сума цього фонду визначається у відсотках від фонду матеріального заохочення і не може перевищувати 50% його величини.

Фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва по роках п'ятирічки визначається, виходячи з розмірів фонду матеріального заохочення за планом на 1970 рік і проектованих темпів зростання фонду матеріального заохочення. Нормативи відрахувань встановлюються такими, щоб фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва не перевищував 50% суми фонду матеріального заохочення.

Фонд соціально-культурних заходів може використовуватися підприємством для пайової участі в спільному будівництві з іншими підприємствами житлових будинків, клубів, спортмайданчиків та інших установ культурно-побутового призначення. На таких же (пайових) засадах підприємство може зробити внесок у фонд соціально-культурного та житлового будівництва виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих.

Фонд соціально-культурних заходів використовується на поліпшення житлових і кулвтурнр-побутових умов трудящих.