А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фонд - розширення

Фонд розширення і зміцнення міжколгоспного підприємства створюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутків, отриманих підприємством. Розмір таких відрахувань визначається Положенням (Статутом) про підприємство. У міжколгоспних будівельних організаціях відрахування до цього фонду виробляються в розмірі 30% від прибутків. Засоби його призначені для капіталовкладень і поповнення власних обігових коштів.

До числа інших спеціальних фондів відносять такі фонди: фонд розширення і зміцнення підсобного сільського господарства утворюють за рахунок 25% прибутку, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції підсобного сільського господарства за рік; фонд преміювання працівників за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій створюють в розмірі 35% від суми винагороди, виплаченої автором за результатами впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій; фонд освоєння нової техніки утворюють в міністерствах і відомствах окремих галузей промисловості.

Схема лінійно-функціональної структури ТОВ ТЕХНИКС. Отримані гроші будуть використані для утворення оборотного капіталу, фінансування маркетингу, створення фонду розширення і резервного фонду. А для зниження ризику банкрутства функціонування і розвиток планується виключно в рамках самоокупності.

Фонди економічного стимулювання і спеціального призначення (фонд матеріального заохочення, фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва, фонд розвитку виробництва, фонд розширення і зміцнення господарства, страховий фонд, фонд ширвжитку з відходів та ін.) утворюються за рахунок прибутку (іноді і інших джерел) і призначені для розширення і вдосконалення виробництва, житлового будівництва, поліпшення культурного обслуговування трудящих, матеріального стимулювання та інших цілей.

При розподілі суспільного продукту повинні бути виділені для забезпечення процесу розширеного виробництва: 1) фонд але зміщення спожитих засобів виробництва; 2) фонд розширення; 3) резервний і страховий фонд.

На початковому етапі функціонування ІП (в перші 12 місяців), коли повинен окупитися стартовий капітал, нерозподілений прибуток, за нашими прогнозами складе близько 18000 руб. Ці кошти будуть розподілені на преміювання співробітників, фонд розширення підприємства, резервний фонд.

У нього входять ставки заробітної плати, норми податку за основні і оборотні фонди, норми податку з обороту, норми рентних платежів, короткостроковий і довгостроковий відсотки за банківський кредит, норми відрахувань до фондів економічного стимулювання, норми амортизаційних відрахувань, що йдуть в фонд розширення виробництва, велике число діючих в економіці коефіцієнтів штрафних відрахувань до державного бюджету та до бюджетів беруть участь в тій чи іншій конкретній економічній ситуації організацій та ін. Це в свою чергу призводить до вельми довгого списку процедур планування відповідних параметрів.

Крім того, згідно з Положенням (Статутом) міжколгоспні підприємства створюють ряд спеціальних фондів. Такими фондами зазвичай є амортизаційний фонд і фонд розширення і зміцнення міжколгоспної організації.

Фінансовий план руху готівки. Надалі, коли підприємство почне збирати необхідну кількість замовлень, буде створено фонд розширення і резервний фонд, а також буде проводитися преміювання співробітників.

Дивіденд (dividend) - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що розподіляється серед акціонерів пропорційно числу акцій, що знаходяться в їх власності. Загальний розмір дивіденду визначається після вирахування з отриманого прибутку податків, відрахувань до фонду розширення виробництва, поповнення страхових резервів, виплати відсотків по облігаціях і ін. Розмір фіксованого дивіденду за привілейованими акціями встановлюється при їх випуску.

Договір (протокол) розглядається і затверджується виконкомом районної Ради депутатів трудящих. Часткові внески колгоспів складають осн. Крім статутного фонду, створюється фонд розширення і зміцнення організації, амортизаційний фонд, а також фонд Ради міжколгоспної організації, який використовується для заохочення найбільш відзначилися працівників.

В результаті цих операцій на капітальні вкладення витрачають кошти, які значаться в складі оборотних коштів господарства. Виникає необхідність у створенні джерела фінансування капітальних вкладень. При цьому кредитують рахунок № 93 Фінансування капітальних вкладень і дебетують такі рахунки: № 80 відволікання коштів за рахунок прибутку, якщо на капітальні вкладення спрямовують частину прибутку; № 86 Амортизаційний фонд, якщо на капітальні вкладення спрямовують кошти амортизаційного фонду; № 87 Фонди економічного стимулювання і спеціального призначення, якщо на капітальні вкладення спрямовані кошти фонду розширення і зміцнення господарства, фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

Сільськогосподарське вироб-во знаходиться під великим впливом природного фактора, до-рої проявляється в тому, що більшість галузей має більш тривалий виробничий цикл, однакові витрати вироб-ва дають різну кількість і якість продукції, що обумовлює різну собівартість одиниці продукції і вимагає застосування зональних цін . Різні погодні умови при однаковій організації вироб-ва призводять в окремі роки до різного виходу продукції і викликають необхідність освіти натуральних і грошових резервів. Великий розрив у часі між виконанням робіт і отриманням готової продукції і виручки від її реалізації обумовлює широке використання банківського кредиту для оплати витрат у першому півріччі. Оскільки велика частина продукції не приймає грошової форми (насіння, підстилка, корми), в с. У радгоспах головним джерелом грошових ресурсів є виручка від реалізації продукції. Грошові накопичення приймають форму прибутку, з до-рій утворюється фонд розширення вироб-ва і ін. Одним із джерел фінансування капітальних вкладень служить фонд зміцнення і розширення х-ва.