А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фонд - споживання

Фонд споживання використовується на соціальний розвиток і соціальні потреби.

Грошові фонди підприємства. Фонд споживання - це грошовий фонд, що утворюється за рахунок чистого прибутку і призначений в основному на задоволення матеріальних потреб працівників підприємства. Підприємства відповідно до своїх установчих документів можуть утворювати фонд споживання, фонд накопичення і інші за рахунок чистого прибутку.

фонд споживання - грошовий фонд, що утворюється за рахунок чистого прибутку і використовується на задоволення матеріальних і соціальних потреб працівників підприємства. При формуванні фонду споживання підприємство повинно враховувати одну дуже важливу закономірність: темпи зростання балансового прибутку повинні бути вищими за темпи фонду споживання, включаючи заробітну плату.

Фонд споживання складається з двох частин: фонду суспільного споживання і фонду особистого споживання, співвідношення між якими в істотному ступені залежить від державного устрою, истори но сформованих національних традицій та ін. політичних чинників.

Фонд споживання - грошовий фонд, що утворюється за рахунок чистого прибутку і використовується на задоволення матеріальних і соціальних потреб працівників підприємства. При формуванні фонду споживання підприємство повинно враховувати одну дуже важливу закономірність: темпи зростання балансового прибутку повинні бути вищими за темпи фонду споживання, включаючи заробітну плату.

Фонд споживання - грошовий фонд, що утворюється за рахунок чистого прибутку і використовується на задоволення матеріальних і соціальних потреб працівників підприємства. При формуванні фонду споживання підприємство повинно враховувати одну дуже важливу закономірність: темпи зростання балансового прибутку повинні бути вищими за темпи зростання фонду споживання, включаючи заробітну плату.

Фонд споживання включає в свій склад весь необхідний продукт, що йде на задоволення потреб працівників виробничої сфери, і частина додаткового продукту, яка служить джерелом задоволення потреб працівників невиробничої сфери.

Фонд споживання йде на розширення споживання населення, задоволення потреб трудящих. Створюється як за рахунок необхідного, так і додаткового продукту.

Фонд потреблений є джерелом коштів підприємств і в ньому резервуються кошти, які надходять на соціальний розвиток підприємств. У цьому фонді не враховуються капітальні вкладення на соціальний розвиток. З цього фонду можливі виплати на оплату праці, дивіденди і відсотки по акціях, виплати за цілою низкою пільг, які включають і надання матеріальної допомоги.

Фонд споживання призначений для забезпечення соціального захисту персоналу: дотацій на харчування, придбання проїзних квитків, путівок в санаторії, дитячі установи, на житлове будівництво, а також на матеріальне заохочення працівників ( одноразові премії, подарунки, матеріальна допомога) і ін.

Фонд споживання представляє собою джерело коштів господарюючого суб'єкта, зарезервований для здійснення заходів із соціального розвитку (крім капітальних вкладень) і матеріального заохочення колективу.

Фонд споживання - на макроекономічному рівні частина національного доходу, яка використовується для задоволення індивідуальних і суспільних потреб в предметах споживання і послугах. створюється за рахунок необхідного і частини додаткового продукту суспільства.

Фонд споживання призначений на забезпечення соціального захисту персоналу: дотацій на харчування, придбання проїзних квитків, путівок в санаторії, дитячі установи, на житлове будівництво, а також на матеріальне заохочення працівників (одноразові премії, подарунки, матеріальна допомога) і ін. Фонд споживання - грошові кошти, що направляються на соціальні потреби, фінансування об'єктів невиробничої сфери, одноразове заохочення, виплати компенсаційного характеру та інші аналогічні цілі.

Фонд споживання в соціалістичному суспільстві використовується на задоволення особистих і суспільних потреб трудящих і держави в цілому.

Фонд споживання ділиться на фонди особистого й суспільного споживання. Важливою складовою частиною фонду споживання є відрахування в централізовані фонди соціального забезпечення та соціального страхування членів колгоспів. 
Фонд споживання - використання якого не призводить до накопичення.

Фонд споживання включає поточний невиробниче споживання суспільства: товарів, куплених населенням в держ. Фонд споживання при соціалізмі утворюється як за рахунок особистих доходів населення, отриманих в порядку оплати їх праці відповідно до її кількості та якості, так і з громадських фондів споживання. У Програмі КПРС передбачається використовувати обидва ці напрямки підвищення життєвого рівня населення. При цьому завдяки розширенню громадських фондів споживання їх питома вага в 1980 збільшиться в порівнянні з сучасним приблизно вдвічі і складе близько половини реальних доходів населення. Однак вирішальне значення в формуванні фонду споживання в цей період зберігається за розподілом по праці.

Фонд споживання - на макроекономічному рівні частина національного доходу, яка використовується для задоволення індивідуальних і суспільних потреб в предметах споживання і послуги; на мікроекономічному рівні - частина чистого прибутку підприємства, що використовується для задоволення виробничих і позавиробничих потреб цього ж підприємства.

Фонд споживання - це грошовий фонд, що утворюється за рахунок чистого прибутку фірми. Він призначений в основному на задоволення матеріальних потреб працівників фірми, на виплату дивідендів (в акціонерних товариствах), на сплату в ряді: випадків штрафів, пені за порушення з вини фірми. 
Фонд споживання використовується на соціальний розвиток і соціальні потреби.

Фонд споживання населення повинен бути показаний в розрізі соціальних груп населення, а фонд споживання установ і.

Фондами споживання вважають кошти, що направляються на матеріальне заохочення працівників, здійснення заходів із соціального розвитку та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нових активів організації.

Підсумовуючи фонд споживання і фонд накопичення, визначають національний дохід (чистий матеріальний продукт), використаний на споживання і накопичення.

Підсумовуючи фонд споживання і фонд накопичення, олределяют національний дохід (чистий матеріальний продукт), використаний на споживання і накопичення.

Кошти фонду споживання витрачаються на різні соціально спрямовані виплати.

Ставлення фонду споживання до розміру власного капіталу становить рівень споживання.
 Використання фонду споживання є ефективним, якщо супроводжується зростанням продуктивності праці, скороченням плинності кадрів, підвищенням рівня кваліфікації персоналу.

Кошти фонду споживання, на відміну від фонду нагромадження, направляються на соціальний розвиток і матеріальне заохочення персоналу, а також інших заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна організації. Про виконання кошторису вони інформуються у встановлений термін.

 Ставлення фонду споживання до розміру власного капіталу становить рівень споживання.

Використання фонду споживання є афективною, якщо супроводжується зростанням продуктивності праці, скороченням плинності кадрів, підвищенням рівня кваліфікації персоналу.

Індекс фонду споживання при лагу, рав-му році, зі зростанням збільшується порівняй-пьно швидко. Навпаки, трирічне запізнювання дачі капітальних вкладень призводить до того, що пов індекс зменшується. 
Склад фонду споживання на рівні підприємства наведено на рис. 6.1. Як видно з рис. 6.1 фонд споживання формується з різних джерел: собівартості, чистого прибутку і коштів фонду соціального захисту населення.

Кошти фонду споживання, на відміну від фонду нагромадження, направляються на соціальний розвиток і матеріальне заохочення персоналу, а також інших заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна підприємства. Засоби спеціальних фондів використовуються відповідно до кошторису, яка обговорюється і затверджується трудовим колективом. Про виконання кошторису колектив інформується в установлені терміни.

Кошти фонду споживання використовуються на матеріальне заохочення працівників, соціальні та інші заходи (крім капітальних вкладень), передбачені кошторисом.

Частка фонду споживання в кінцевому продукті зростає з 73 1% в базисному році до 86% на стаціонарному режимі.

Частина фонду споживання фірми і суспільства в цілому не надходить населенню для задоволення його потреб через заробітну плату. Якщо сказати точніше, шляхом виплати заробітної плати не вдається задовольнити потреби всіх членів суспільства.

Під фондами споживання розуміють кошти, що направляються на матеріальне заохочення працівників колективу, здійснення заходів із соціального розвитку та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна організації.

У фондах споживання враховують кошти нерозподіленого прібьіш, що направляються (зарезервовані) відповідно до установчих документів або рішенням засновників на здійснення заходів з розвитку соціальної сфери (крім капітальних вкладень) і матеріального заохочення працівників підприємства та інших аналогічних заходів, що не приводять до утворення нового майна підприємства.

Одночасно відновлюється фонд споживання, утворений з кореспонденцією за дебетом і кредитом рахунка нерозподіленого прибутку, субрахунка фонду споживання, а в аналітичному обліку за дебетом рахунка Фонд споживання використаний (на видачу позик членам трудового колективу) і кредит рахунку Фонд споживання освічений (88 /5.2 - 88 /5.1) або фонду накопичення за рахунок фонду соціальної сфери того ж рахунку нерозподіленого прибутку.

Відвернута в фонд споживання - 100 млн. Руб. (Стор. В СРСР фонд споживання становить понад 3/4 національного доходу. Джерелами фонду споживання є необхідний продукт і частина додаткового продукту суспільства. При розподілі фонду споживання розпадається на дві частини: фонд оплати по праці працівників сфери матеріального виробництва (робочих, інженерно -технічних працівників, колгоспників) і громадські фонди споживання. в цілому фонд споживання включає в себе особисте споживання всього населення країни, матеріальні витрати в установах, обслуговуючих населення, а також в наукових установах і в управлінні. Основна частина фонду споживання розподіляється відповідно до кількості і якістю праці, вкладеної кожним працівником в суспільне виробництво. Інша частина фонду споживання - громадські фонди споживання - за вирахуванням тієї їх частки, яка йде на оплату праці працівників сфери нематеріального виробництва - розподіляється між трудящими безкоштовно або на пільгових умовах і використовується товариством для вирішення великих соціально-економічних проблем, які зачіпають життєві інтереси всіх трудящих. В СРСР розподіл і використання фонду споживання служить вирішення такої важливої соціально-економічної задачі, як зближення рівня життя в місті і селі, вирівнювання умов життя в національних республіках.

Відвернута в фонд споживання (стор. Отже, фонд споживання утворюється як за рахунок необхідного продукту, так і частини додаткового продукту, що йде на невиробничі потреби. Він включає в себе особисте споживання всього населення, матеріальні витрати в установах, обслуговуючих населення, а також в наукових установах і в управлінні.

Отже, фонд споживання ри 6120 зростає набагато швидше, ніж у сіх інших випадках. Факт зниження оптимальної норми виробниц-ного накопичення в ході поліпшення вико-ания основних фондів і підвищення ефективно-ти виробництва відображає виникає в цих словиях об'єктивну можливість деякого пе - ераспределенія національного доходу на користь: отребленія. Ця можливість створюється тому,[то зростання виробництва за рахунок підвищення його ефективності як би приймає на себе частину тя-Келой ноші з підтримки високих темпів осту національного доходу , лягала раніше на[лікуй накопичення. Крім того, швидке зростання споживання на -) ода в певному сенсі створює базу для мулових підвищення ефективності вироб-юдства, бо важелі матеріального Стімулірова-шя починають працювати в повну силу.

Дана частина фонду споживання становить приблизно 4% його величини.

Індекс зростання фонду споживання за t років It може бути розчленований на t ланцюгових річних індексів.

Вивчення складу фонду споживання на рівні підприємства показує, що він не ідентичний показником фонд заробітної плати. Як видно з рис. 6.1 основна відмінність між цими показниками полягає в тому, що фонд заробітної плати включає тільки виплати індивідуального характеру незалежно від їх джерел. Фонд споживання включає, крім того, виплати за рахунок коштів фонду соціального захисту, витрати коштів колективного споживання, а також інші виплати та витрати, що мають індивідуальний характер.

Переважна частина фонду споживання населенням матеріальних благ є споживання товарів, придбаних в торгівлі і в системі громадського харчування. Тому надзвичайно важливо для дослідження життєвого рівня населення розглянути обсяг, структуру і динаміку роздрібного товарообігу.