А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фонд - заробітна плата - працівник

Фонд заробітної плати працівників ОКС входить до загального фонду заробітної плати підприємства і оплачується з рахунку основної діяльності підприємства в установі Держбанку СРСР.

Фонд заробітної плати працівників підприємств та організацій обчислюється за середніми окладами схем посадових окладів в цілому за штатним розкладом підприємств і організацій.

Фонд заробітної плати працівників відділу визначається на основі затвердженого штатного розкладу і посадових окладів. Економія по фонду заробітної плати, досягнута за рахунок виконання робіт меншою чисельністю, використовується для доплат працівникам відділу.

Фонд заробітної плати працівників непромислової групи розраховують виходячи із затверджених штатних розкладів, посадових окладів і тарифних ставок такими ж способами, як і фонд заробітної плати аналогічних категорій працівників промислово-виробничого персоналу.

фонд заробітної плати працівників проектних організацій планується з підрозділом на наступні складові частини: заробітна плата виробничого персоналу; заробітна плата підсобно-допоміжного персоналу; заробітна плата іншого персоналу; заробітна плата адміністративно-господарського персоналу; премії; надбавки до заробітної плати.

Фонд заробітної плати працівників нештатного складу реєструється в частині, що стосується загальнозаводським витрат. Граничний термін реєстрації встановлений 1 травня.

Фонд заробітної плати працівників управлінського апарату, молодшого обслуговуючого персоналу (МОП), працівників охорони представляє по абсолютній сумі величину, рівень якої відносно слабко залежить від коливань обсягу перевезень. Перевиконання виробничої програми без внесення суттєвих змін до режиму або умов перевезень не впливає ні на число працівників цієї групи, ні на їх заробітну плату. Цю частину фонду заробітної плати називають умовно постійною. 
Фонд заробітної плати працівників непромислової групи розраховують виходячи із затверджених штатних розкладів, посадових окладів і тарифних ставок такими ж способами, як і фонд заробітної плати аналогічних категорій працівників промислово-виробничого персоналу.

Розрахунок фонду заробітної плати працівників, зайнятих на будівництві, спрямований на визначення відповідного фонду заробітної плати в цілому по ВПО, в тому числі на БМР і підсобному господарстві, несписочного складу, зайнятого на будівництві і на розподіл отриманого фонду в територіальному розрізі. В якості вихідної інформації використовуються річні значення показників по ГПЗ і УСіКР: чисельність і середня заробітна пл.

Витрачання фонду заробітної плати працівників нештатного (несписочного) складу може проводитися підприємствами, установами та організаціями тільки в межах затверджених сум і на цілі, передбачені в кошторисах.

Витрачання фонду заробітної плати працівників нештатного (несписочного) складу може проводитися підприємствами, установами та організаціями тільки в межах затверджених сум і на цілі, передбачені в кошторисах.

Чисельність і фонд заробітної плати працівників визначаються в цілому по управлінню магістральними нафтопродукт-проводами і окремо за видами діяльності (форма № 10 - ТП - див. Табл. 54), При цьому на рівень планових показників праці трубопровідним транспортом впливають: протяжність трубопроводів, кількість насосних станцій і наливних пунктів, а також наявність нововведених об'єктів.

Чисельність і фонд заробітної плати працівників апарату управління будівельних організацій, які визначаються відповідно до цих нормативами, в ліміт чисельності працівників апарату управління і в граничні асигнування на утримання апарату управління не включаються.

За рахунок фонду заробітної плати працівників нештатного (несписочного) складу відносяться витрати на оплату робіт, не передбачені в фонді заробітної плати штатного (облікового) складу, які виконуються особами, які не перебувають у штаті організацій і підприємств. Залучення таких осіб допускається у випадках крайньої необхідності і неможливості виконання передбачених робіт на договірних засадах з відповідними організаціями і підприємствами.

За рахунок фонду заробітної плати працівників нештатного - (несписочного) складу проводяться всі виплати за роботи, фактично вироблені за рахунок цього фонду, незалежно від того, за рахунок яких джерел фінансування ці виплати проведені, в тому числі виплати працівникам, які перебувають у штаті даного підприємства, установи, організації.

За рахунок фонду заробітної плати працівників нештатного (неспн-соковитого) складу, зокрема, відносяться нараховані суми заробітної плати працівникам, прийнятим для виконання разових, випадкових робіт терміном до 5 днів, а також для виконання робіт з основної діяльності підприємства на термін не більше 1 дня (без трудових угод); працівникам нештатного (несписочного) складу за виконання робіт за спеціальними трудовими угодами незалежно від терміну їх виконання.

За рахунок фонду заробітної плати працівників нештатного (несписочного) складу відносяться всі витрати, вироблені підприємствами, установами, організаціями на оплату робіт, не передбачених у фонді заробітної плати штатного складу і пов'язаних з виробничою і оперативною діяльністю підприємств і організацій, які виконуються сторонніми, не перебувають в їх штаті, особами. Залучення таких осіб допускається лише у випадках крайньої необхідності і неможливості виконання цих робіт на договірних засадах з відповідними підприємствами і організаціями.

За рахунок фонду заробітної плати працівників нештатного (несписочного) складу відносяться всі виплати за роботи, фактично вироблені з допомогою цього фонду, незалежно від того, за рахунок яких джерел фінансування ці виплати проведені, в тому числі виплати працівникам, які перебувають у штаті даного підприємства, установи, організації.

При формуванні фонду заробітної плати працівників підприємства і проведенні аналізу за його витрачанням необхідно звернути увагу на ряд інструкцій і форм по заробітній платі.

ФЗН, Ф30 - фонд заробітної плати працівників основної діяльності відповідно в базисному і звітному періодах, руб .; МП о, МП про - фонд матеріального заохочення відповідно в звітному і базисному періодах, руб .; 0 8 - коефіцієнт, встановлений Держбанком СРСР.

Відносна економія або перевитрата фонду заробітної плати працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, визначається зіставленням фактичних витрат заробітної плати з плановим фондом, скоригованим на відсоток виконання плану виробництва валової продукції. В цілому по господарству плановий річний фонд заробітної плати в радгоспах збільшується на 0 8% за кожен відсоток перевиконання плану виробництва продукції.

При розрахунку чисельності і фонду заробітної плати працівників підприємства, що проектується (цеху) необхідно керуватися Постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС про переведення на скорочений робочий день і про впорядкування заробітної плати працівників підприємств хімічної промисловості.

При розрахунку чисельності і фонду заробітної плати працівників проектованої ділянки виробництва необхідно керуватися Постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС про переведення на скорочений робочий день і про впорядкування заробітної плати.

За промисловим підприємствам і будівельним організаціям фонд заробітної плати працівників нештатного (несписочного) складу реєструється в частині, що стосується відповідно до общез аврд-ським або адміністративно-господарські витрати в будівництві.

Постачальницькі організації повинні окремо вести облік фонду заробітної плати працівників штатного (облікового) складу і нештатного (несписочного) складу. Фонд заробітної плати штатних працівників обчислюється виходячи з встановлених штатів і тарифних ставок. Фонд оплати нештатного складу працівників також стверджується для кожної організації.

Середня заробітна плата обчислюється виходячи з фонду заробітної плати працівників, зайнятих перевалкою нафтопродуктів. Виділення фонду заробітної плати працівників, зайнятих перевалкою, із загального фонду заробітної плати по ПДВ проводиться відповідно до методики, наведеної раніше.

Тому планування і облік чисельності і фонду заробітної плати працівників підприємства виробляють окремо за такими групами: а) промислово-виробнича група; б) працівники підсобних організацій і господарств непромислового характеру і в) працівники капітального будівництва.

Відрахування на державне соціальне страхування від фонду заробітної плати працівників апарату управління та інших витрат, про склад яких зазначено вище, включаються до інших витрат.

План з праці характеризує середньооблікова чисельність і фонд заробітної плати працівників ВУ на рік з розбивкою по кварталах згідно зі штатним розкладом. Його розподіл за категоріями персоналу здійснюється відповідно до встановленої на даному підприємстві (організації) угрупованням персоналу, при цьому всі оператори ВУ відносяться до категорії робітників.

В умовах повного господарського розрахунку і самофінансування фонд заробітної плати працівників підприємства формується в залежності від результатів роботи підприємства, інакше кажучи оплата праці працівників здійснюється за рахунок зароблених трудовим колективом коштів.

В умовах повного господарського розрахунку і самофінансування фонд заробітної плати працівників підприємства формується в залежності від результатів роботи підприємства, інакше кажучи, оплата праці працівників здійснюється за рахунок зароблених трудовим колективом коштів.

У розрахунок, по громадському харчуванню включають фонд заробітної плати працівників їдалень, ресторанів, буфетів та інших підприємств в половинному розмірі.

Відрядна оплата праці може вводитися в межах фонду заробітної плати працівників, для яких вона застосовується.

Середня заробітна плата одного працівника визначається діленням фонду заробітної плати працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і в підсобних виробництвах, на середньооблікова кількість цих працівників. Нижче наводиться типова форма 4-СФП плану по праці.

Середня заробітна плата одного працівника визначається діленням фонду заробітної плати працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і в підсобних виробництвах, на середньооблікова кількість цих працівників.

До складу комплексу Неопісочний склад включені розрахунки фонду заробітної плати працівників He-облікового складу ГПЗ, засновані на звітних даних по неспісочного складу.

Розрахунки по продуктивності праці, чисельності та фонду заробітної плати працівників знаходять відображення в зведеному плаке з праці і заробітної плати будівельного управління, основні показники якого складаються з поквартальним розподілом.

Не реєструються в фінансових органах асигнування по фонду заробітної плати працівників нештатного (несписочного) складу на капітальний ремонт, вироблений господарським способом на підприємствах, в установах і організаціях, що мають особливі рахунки з капітального ремонту.

Понад затвердженого фонду заробітної плати підприємство має право встановлювати фонд заробітної плати працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах, що здійснюються за рахунок нецентралй'ованних джерел фінансування (фонд підприємства, фонд ширвжитку, позики Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, премії по соціалістичному змаганню та інші передбачені законодавством джерела) , іслідя з показників, погоджених з вищим органом.

Понад затвердженого фонду заробітної плати організації мають право встановлювати фонд заробітної плати працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах, що здійснюються за рахунок нецентралізованих джерел фінансування (фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва, позики Держбанку СРСР і інші передбачені законодательстром джерела) виходячи з показників, погоджених з вищестоящими органами.

Передбачені за кошторисами установ і організацій асигнування по фонду заробітної плати працівників нештатного (несписочного) складу, в тому числі і на виплату авторського гонорару, підлягають реєстрації в фінансових органах.

При визначенні суми премії в (розрахунок приймається тільки фонд заробітної плати працівників, безпосередньо зайнятих на виконанні робіт, за якими неможливо розрахувати економічну ефективність, за той період часу, протягом якого ці працівники повинні виконувати зазначені роботи за планом, і тільки в частині , які відносять на витрати по цих робіт.

Показники, які затверджуються підприємству вищестоящим органом, зокрема по фонду заробітної плати працівників непромислової групи і співвідношення між зростанням продуктивності праці і зростанням заробітної плати, в зведеному плані по праці і заробітної плати підприємства повинні відповідати завданням державного плану.

у плані по праці вказуються за окремими рядками чисельність персоналу і фонд заробітної плати працівників цих підрозділів, ці показники визначаються відповідно до штатного розкладу ВУ. Прямі витрати з підготовки та випуску статистичних матеріалів виділяються в кошторисі витрат ВУ окремим розділом. Ці витрати розподіляються між окремими видами робіт і підрозділом підготовки і випуску статистичних матеріалів пропорційно фонду заробітної плати.

Витрати на виконання будівельно-монтажних робіт по елементу Заробітна плата визначаються виходячи з фонду заробітної плати працівників будівельно-монтажної організації за вирахуванням заробітної плати працівників, зайнятих в підсобних і допоміжних виробництвах і обслуговуючих господарствах, і заробітної плати, які не відносять на собівартість будівельно-монтажних робіт . Для додаткового обґрунтування зазначеного розрахунку проводиться розрахунок зміни витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт на основі планового рівня витрат по заробітній платі в базисному році і зниження його в планованому періоді.

До складу комплексу завдань Фонд заробітної плати включені розрахунки планових показників, що характеризують фонд заробітної плати працівників ВПО, в тому числі ППП, НВП і його груп, несписочного складу, працівників, зайнятих на будівництві, виплати премій і винагород працівникам ВПО, в тому числі ППП, НПП, персоналу, зайнятого на будівництві.

Загальний розмір відрахувань у фонд преміювання цих організацій не повинен перевищувати 10% фонду заробітної плати працівників, на яких поширюється преміювання за виконання експортних робіт.