А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - рідка фаза

Вибір рідкої фази все ще значною мірою проводиться емпірично. Знання сил взаємодії між розчиненим речовиною і розчинником має істотне значення при такому виборі. Перспективно також застосування в багатьох випадках комбінованих рідких фаз.

Вибір рідкої фази часто виробляють в залежності від полярності поділюваних речовин. Експериментальні відмінності які спостерігаються при роботі з рідкими фазами різної полярності можуть бути пояснені взаємодією сил, згаданих вище. Так, наприклад, неполярні сполуки зазвичай поділяються відповідно до температурами їх кипіння на неполярному розчиннику, так як дисперсійні сили, які взаємодіють між речовиною і розчинником будуть такого ж порядку, як між молекулами самої речовини, і розчинник НЕ буде селективним. З іншого боку, в разі застосування неполярного розчинника полярні сполуки елюіруются з колонок значно швидше, ніж неполярні що киплять при тій же температурі.

Вибір рідкої фази в значній мірі виробляють емпірично.

Вибір рідкої фази все ще значною мірою проводиться емпірично. Знання сил взаємодії між розчиненим речовиною і розчинником має істотне значення при такому виборі. Перспективно також застосування в багатьох випадках комбінованих рідких фаз.

Вибір рідкої фази часто виробляють в залежності від полярності поділюваних речовин. Експериментальні відмінності які спостерігаються при роботі з рідкими фазами різної полярності можуть-бути пояснені взаємодією сил, згаданих вище. Так, наприклад, неполярні сполуки зазвичай поділяються відповідно до температурами їх кипіння на неполярному розчиннику, так як дисперсійні сили, які взаємодіють між речовиною і розчинником будуть такого ж порядку, як між молекулами самої речовини, і розчинник НЕ буде селективним. З іншого боку, в разі застосування неполярного розчинника полярні сполуки елюіруются з колонок значно швидше, ніж неполярні що киплять при тій же температурі.

Вибір рідкої фази залишається в значній мірі емпіричним. Один з найкращих підходів до вибору рідкої фази полягає в ретельному аналізі опублікованих даних по розділенню тих же самих або подібних з'єднань.

Вибір рідкої фази залежить від складу суміші.

Вибір рідкої фази в значній мірі виробляють емпірично. для орієнтовного вибору підходящої рідкої фази можна-застосовувати теорію розчинення з урахуванням фізичних властивостей розчиненої речовини і розчинника. Для поділу суміші двох речовин прагнуть підібрати неподвідную фазу, подібну по сзоей хшлческой природі і властивостям одному з поділюваних речовин.

Хоча вибір рідкої фази в основному виробляється емпірично, в останні роки досягнуто відомий прогрес у вирішенні завдання передбачення хроматографічної придатності рідких фаз. В основі такого передбачення лежить теорія розчинів, а також знання фізико-хімічних властивостей розчинників і розчиняються речовин.

Хоча вибір рідкої фази в основному виробляється емпірично, в останні роки досягнуто відомий прогрес у вирішенні завдання передбачення хроматографічної придатності рідких фаз. В основі такого передбачення лежить теорія розчинів, а також знання.

Тому вибір рідкої фази виробляють в основному в залежності від полярності рідкої фази.

для вибору рідкої фази необхідно знати полярність не тільки рідкої фази, але і компонентів проби.

Для вибору селективної рідкої фази були досліджені ряд розчинників різної полярності стабільних при високій температурі.

При виборі рідкої фази слід враховувати й інші фактори: стійкість до замерзання, Кородують властивості негативному впливу на людей і навколишнє середовище, можливу несумісність з пластовими рідинами, чутливість свердловини до зниження проникності при глибокому проникненні в пласт твердих частинок, водних мас і емульсій. Крім того, при використанні рідин на основі солоних розчинів у відкритому забої слід відкоригувати програму геофізичних досліджень, оскільки ці розчини знижують електричний опір порід.

При виборі рідких фаз для хроматографування галогенідів металів слід звернути особливу увагу на реакційну здатність цих сполук.

При виборі рідкої фази корисним виявилося старої правило - подібне розчиняється в подібному. Відповідно до цього правила для поділу суміші двох речовин вибирають рідку фазу, близьку за хімічною природою одному з компонентів. Обмеженість такого підходу для речовин з близькими властивостями або сумішами складного складу очевидна.

При виборі рідкої фази слід враховувати її в'язкість. Якщо рідка фаза дуже в'язка, то зростає час проникнення і час видалення з неї компонентів проби. 
При виборі рідкої фази можна користуватися відомим правилом: подібне розчиняється в подібному. Грунтуючись на цьому правилі для поділу суміші двох речовин необхідно вибрати нерухому фазу, подібну за хімічною природою і властивостями одному з - компонентів суміші. Наприклад, якщо необхідно розділити суміш різних за властивостями, але блізкокіпящіх з'єднань, таких, як спирт і парафіновий вуглеводень, слід в - якості нерухомої фази вибрати речовина, або володіє функціональною групою, або являю-ющееся парафіновим вуглеводнем. У першій рідини краще розчиняється спирт, отже, він буде вимиватися з хроматографічної колонки останнім.

При виборі рідкої фази можна користуватися відомим правилом: подібне розчиняється в подібному. Грунтуючись на цьому правилі для поділу суміші двох речовин необхідно вибрати нерухому фазу, подібну за своєю хімічною природою і властивостями одному з компонентів суміші. Наприклад, якщо необхідно розділити суміш різних за властивостями, але блізкокіпящіх з'єднань, таких як спирт і парафіновий вуглеводень, слід в якості нерухомої фази вибрати речовина, або володіє функціональною групою, або є парафіновим вуглеводнем. У першій рідини краще розчиняється спирт і отже, він буде вимиватися з хроматографічної колонки останнім.

При виборі рідкої фази слід користуватися наявними в літературі даними по відносним обсягами утримування різних речовин на різних рідких фазах, даними по пружності насиченої пари і коефіцієнтам активності довідником фізико-хімічних властивостей рідких фаз і поділюваних речовин.

Чудово, що при виборі відповідної рідкої фази газова хроматографія дозволяє проводити поділ речовин з однаковим тиском пари.

При поділі вищих вуглеводнів важливий вибір зручної рідкої фази, яка має і при температурі вище 100 С низьким тиском пари.

Недолік летючості у більшості барвників відразу обмежує вибір рідких фаз: придатні лише деякі стійкі при високих температурах. Найбільш нові високополярние фази Apolar - lOC і OV-275 (обидві ціаносілікони) стійкі лише до 275 С і тому менш застосовні. Всі ці рідкі фази доступні через торгові фірми, які постачають хро-матографіческіе матеріали.

Успіх хроматографічного аналізу в значній мірі залежить від вибору рідкої фази. При підборі рідкої фази необхідно враховувати природу аналізованих речовин, їх взаємодія з нерухомою рідкою фазою, полярність фази, можливість її специфічного і неспецифічного взаємодії з досліджуваними сполуками.

Ефективність хроматографічного поділу в значній мірі залежить від вибору рідкої фази, який поки проводиться напівемпіричної. При підборі рідкої фази необхідно враховувати природу аналізованих речовин, їх взаємодія з нерухомою рідкою фазою, полярність фази, можливість утворення водневих зв'язків з досліджуваними сполуками.

Ефективність поділу в газо-рідинної хроматографії залежить головним чином від правильності вибору рідкої фази. Строго обґрунтованих теоретично способів вибору рідкої фази не існує в зв'язку зі складністю процесів, що протікають і недостатньоюрозробленість теорії розчинів. Однак вимоги до рідкої фазі пред'являються цілком певні.

У цих роботах детально розглянуті властивості сорбентів та рекомендації щодо вибору рідких фаз, твердих носіїв і адсорбентів; способи приготування сорбентів, заповнення колонок і їх кондиціонування; визначення оптимального співвідношення внутрішнього діаметра колонки і зерен сорбенту і мінімального діаметру спіралі колонки; приготування і застосування складових колонок, змішаних сорбентів і змішаних фаз; вибір газу-носія і визначення оптимальної витрати його; визначення обсягу дози аналізованого речовини; методи розрахунку результатів аналізу.

Залежність індексів утримування від типу рідкої фази. На практиці нерідкі випадки, подібні описаним вище, для яких вибір рідкої фази особливо важливий.

Основною проблемою в приготуванні матеріалів високої чистоти методом газової хроматографії є вибір відповідної рідкої фази, яка не повинна елюіровать з колонки в помітних кількостях і вловлювати разом з речовиною. Багато рідкі фази, придатні для аналітичної роботи, непридатні для отримання матеріалів високої чистоти. Постійне кількість рідкої фази або продуктів її розкладання в газі-носії аналітичної колонки не впливає на результати аналізу і в більшості випадків не визначається. У деяких аналітичних роботах може допускатися парціальний тиск парів рідкої фази (при температурі колонки) до 1 мм рт. ст. Однак настільки високий тиск парів було б небажаним в разі приготування ультрачистих матеріалів. допустима пружність пара рідкої фази залежить, звичайно, від бажаного ступеня чистоти речовини.

Відомо багато рідин, які можуть служити нерухомою фазою; це ускладнює вибір рідкої фази для вирішення конкретних завдань.

Ефективність поділу в газо-рідинної хроматографії залежить, головним чином, від правильності вибору рідкої фази, в зв'язку з чим до рідкої фазі пред'являється ряд жорстких вимог: рідка фаза повинна бути хімічно інертною по відношенню до компонентів суміші і до твердого носія, термічно стійкою, що не розчиняти газу-носія, мати малу в'язкість, бути нелетучей (або мати летючість незначну) і мати досить високу селективність.

Таким чином, ефективність аналізу в основному повинна залежати від наступних факторів: вибору відповідної рідкої фази, її кількості швидкості газу-носія, розміру часток твердого адсорбенту, температури, при якій проводиться аналіз; кількості введеної проби, довжини колонки, можливості специфічної взаємодії аналізованого речовини зі стаціонарної фазою. Теоретичний облік всіх цих чинників не завжди можливий.

Хроматограмма суміші дейтеріро-ванних метання при - 188 С на скляній капілярної колонці35 х 0 3 мм з пористим адсорбційним шаром (ефективність колонки 55000 теоретичних тарілок. | Хроматограмма поділу ізотопів кисню О 6 (1 і Про 8 (2 при 77 К на скляній адсорбційної колонці175 смхО, мм (ефективність колонки 350000 теоретичних тарілок. Легкі вуглеводневі гази в більшості випадків аналізують також методом газо-адсорбційної хроматографії, так як вибір рідких фаз, які добре поділяли б вуглеводневі гази, зокрема, етан та етилен[1131, очень мал.
Хроматограмма смеси дейтериро-ванных метанов при - 188 С иа стеклянной капиллярной колонке 35 х 0 3 мм с пористым адсорбционным слоем ( эффективность колонки 55 000 теоретических тарелок.| Хроматограмма разделения изотопов кислорода О 6 ( 1 и О 8 ( 2 при 77 К на стеклянной адсорбционной колонке 175 смхО Лмм ( эффективность колонки 350 000 теоретических тарелок. Легкие углеводородные газы в большинстве случаев анализируют также методом газо-адсорбционной хроматографии, так как выбор жидких фаз, которые хорошо разделяли бы углеводородные газы, в частности, этан и этилен[ИЗ ], дуже малий.

Всі з'єднання, виключаючи бензойну кислоту, мають температуру кипіння вище 250 що зумовило вибір високотемпературних рідких фаз. Були випробувані поліефірні рідкі фази, з яких вибрали 1 4-полібутандіолянтарат і поліетіленглікольсебацінат. з метою зменшення асиметрії піків Евалд і Цейх[3 - 91 запропонували наносити на поверхню носія о-фосфорну кислоту як найменш летючу з мінеральних кислот. Носій хроматон N-AW був оброблений о-фосфорною кислотою (3 вагу. Однак на підставі четвертого умови, що є вирішую ЦІМ при поділі сформулювати загальне правило вибору рідкої фази важко, так як склади сумішей, що піддаються хроматографічному поділу, відрізняються винятковою різноманітністю.

Поділ екзо - і е Ео-норборнілов. Хроматограми, наведені на рис. 14 - 17 ілюструють труднощі що виникають іноді при виборі рідкої фази, необхідної для поділу певної суміші. Рідкі фази, зазначені в підписах під малюнками, виявилися єдиними, з допомогою яких вдалося здійснити кожне з поділів.

В цих умовах все елементи зазвичай застосовуються приладів працюють добре і не зустрічається особливих труднощів при виборі рідкої фази і конструкційних матеріалів і труднощів, пов'язаних з термостійкістю поділюваних речовин і чутливістю детектування.

В принципі розподільна хроматографія дає широкий вибір ефектів, що забезпечують селективність, оскільки можна змінювати природу двох рідких фаз, але в дійсності як ми побачимо, вибір рідких фаз обмежений. На поділ сильно впливає співвідношення полярних і неполярних груп в розчинених речовинах і двох рідких фазах.

Як рідкої фази в газо-рідинної хроматографії використовують вазелінове масло, силіконове масло, фталати (дібутіл, діоктіл і ін.), Діметілформа-мід, трикрезилфосфат і ін. При виборі рідкої фази зазвичай використовують емпірично знайдені закономірності. Кількість рідкої фази залежить від властивостей системи і становить від 0 1 до 30% від маси твердого носія. Плівка рідини буває дуже тонкою, тому зовнішній вигляд носія з плівкою залишається таким же, яким він був у носія без плівки.

Нерухому рідку фазу, яка також називається розчинником, вибирають методом проб і помилок. Вибір рідкої фази (табл. 23.3) залежить від складу зразка.

Хроматограмі-фические колонки. а - скляна U-подібна б - металева И7 - образ-ная. в - спіральна. г - - плоска спіральна. Набивні колонки заповнюють твердим інертним носієм, на який у вигляді тонкої плівки нанесена нелетка рідина. Вибір рідкої фази залежить від складу суміші. Чим більше відомо про склад проби (передбачувані компоненти, діапазон температури кипіння, будова сполук), тим легше вибрати-відповідну колонку і умови аналізу.

Вибірковість нерухомій рідкої фази визначається силами взаємодії між молекулами розчиненої компонента і рідкої фази. Тому вибір рідкої фази виробляють в основному в залежності від полярності рідкої фази. Відмінності в утримуваних обсягах на рідких фазах різної полярності можуть бути пояснені результатом взаємодії сил, згаданих вище.

Колонка є серцем газового хроматографа, і від вибору застосованої в ній нерухомій рідкої фази в значній мірі залежить успіх або невдача даної конкретної операції поділу. При виборі рідкої фази повинні враховуватися численні фактори, зокрема такі.