А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - одинична потужність

Вибір одиничної потужності і числа турбогенераторів з урахуванням резерву залежить від наявності зв'язку електростанції з системою, а саме від того, чи працює електростанція в електроенергетичній системі або ізольовано від неї.

Вибір одиничної потужності агрегатів для станцій, рабо тануть на районні електричні мережі визначається потужністю всієї системи. У потужних електричних системах легко зустріти станції в один-два турбінних агрегату великої одиничної потужності.

Вибір одиничних потужностей турбогенераторів при проектуванні проводиться на підставі техніко-економічного порівняння можливих варіантів з урахуванням необхідної резервної потужності турбогенераторів (гл. Вибір одиничної потужності цехових трансформаторів доцільно проводити на основі техніко-економічного порівняння варіантів. Значний вплив на результати розрахунків надають вартість активних втрат в трансформаторі і різниця в вартості трансформаторів А /Стор яка дуже значна для КТП.

Для вибору одиничної потужності трансформатора бажано мати графік його навантаження або знати максимальну і середньодобову навантаження даної підстанції та хоча б приблизно сумарну тривалість максимуму навантаження. На двухтрансформатор-них ДПП і ПГВ при відсутності резервування по мережах вторинного напруги потужність кожного трансформатора вибирається рівною не більше 0 7 від сумарного навантаження підстанції. 
Вельми важливим є питання про вибір одиничної потужності пальників, яка в принципі не має обмежень і може бути доведена до будь-якої практично необхідної величини. Відомо, що чим більше пальника, тим нижче їх вартість і витрати по обслуговуванню. Можливість автоматизації і порціонування витрати повітря і палива не є самостійним перевагою великих пальників, так як при відповідному збільшенні штату обслуговуючого персоналу і матеріальних витрат вони можуть бути забезпечені при будь-якому числі пальників. Великі пальника істотно спрощують компоновку котла, всієї пов'язаної з ними допоміжної апаратури і трубопроводів. Разом з тим представляється досить очевидним, що змішання великих мас повітря і палива пов'язано з додатковими труднощами.

Вплив рівнів отопнтель-но-побутової теплового навантаження на зміну оптимальної одиничної потужності реакторів типу ВВЕР для АТЕЦ. Природно, що остаточне рішення про вибір оптимальної одиничної потужності ядерного реактора для атомної ТЕЦ може бути обгрунтовано після визначення мінімальної теплового навантаження, при якій АТЕЦ виявляються ефективнішими теплоелектроцентралей на органічному паливі. Проведені розрахунки показали (див. § 7 - 5), що її значення становить 3350 - 6300 ГДж /год (800 - 1500 Гкал /год) і вище. Отже, оптимальна одинична потужність реакторів розглянутих типів в зоні мінімальних теплових навантажень АТЕЦ становить 1800 - 3000 МВт.

при заданих величинах електричних і теплових навантажень завдання вибору одиничних потужностей турбогенераторів вирішується спільно з визначенням числа турбогенераторів даної установки, з урахуванням особливостей навантажень, ролі станції в системі і перспектив розвитку станції.

Сумарні втрати в мережах використовуються при плануванні введення потужності при виборі одиничної потужності агрегатів, а приріст втрат - при виборі рівнів виробництва електроенергії на кожній гідро - та теплової станціях. ці втрати розраховувалися на ЕОМ типу IBM-704 в 1958 - 1966 року та IBM-360 в 1967 р за формулами, які включають матрицю коефіцієнтів втрат. Значення втрат в мережах при економічному забезпеченні введення потужності ілюструються наступною таблицею.

Оптимальна потужність систем централізованого теплопостачання від котелень визначається схемою теплопостачання району або промислового вузла і залежить від характеру теплових навантажень споживачів, що входять в район теплопостачання ( комунально-побутові навантаження або промисло-ио-опалювальні з певним співвідношенням пари і гарячої води), капітальних вкладень в будівництво котелень та теплових мереж та експлуатаційних витрат за системою в цілому. Критерієм, що визначає межі вибору одиничних потужностей котелень і централізованих систем теплопостачання, є наведені витрати, які визначаються, з одного боку, позитивним економічним ефектом при переході від помірних до більш потужних джерел тепла, з іншого боку, негативним економічним ефектом, пов'язаним з додатковими витратами по теплових мережах.

Продуктивність технологічної частини ЦЮ вибирається з умови забезпечення заданої потужності блоку або електростанції в цілому. При можливості варіювання одиничною продуктивністю ЦЮ вибір одиничної потужності стає техніко-економічним завданням. При цьому враховується викликається підвищенням одиничної потужності зменшення питомих капітальних витрат, питомих витрат палива на відпущену електроенергію і хімічну продукцію, чисельності обслуговуючого персоналу і термінів будівельних і монтажних робіт.

При використанні математичного моделювання для техніко-економічної оптимізації параметрів теплоенергетичних установок виникають труднощі пов'язані із залежністю конструктивних і технологічних рішень по основних елементах теплової схеми від потужності установки. У той же час вирішальний вплив на вибір одиничної потужності блоку надають системні умови і рівень розвитку енергомашинобудування. Тому при математичному моделюванні теплосилової частини АЕС для оптимізації її параметрів доцільно обмежитися розглядом блоків постійної або змінної в невеликих межах потужності.

Книга присвячена питанням оптимізації розвитку джерел і систем теплофікації і централізованого теплопостачання міст і промислових центрів. У ній розглядаються методичні розробки й результати багатофакторного аналізу щодо вибору оптимальної одиничної потужності складу, термінів введення і областей застосування обладнання теплофікаційних електростаіцій різних типів, рай-онних опалювальних та промислово-опалювальних котелень, а також оптимальних параметрів магістральних теплових мереж. Розроблені методи і моделі засновані на застосуванні математичного моделювання та сучасних ЕОМ.

Перш за все виникла проблема визначення шляху розвитку енергомашинобудування. У науково-дослідних організаціях (ЦКТИ, ОТІ Енергетичний інститут СО АН СРСР, Енергетичний інститут Міністерства електростанцій) проводяться дослідження з вибору одиничних потужностей агрегатів, їх раціональних параметрів і основних характеристик.

Необхідну потужність двигуна для електроприводу знаходять по каталогам обладнання. Рекомендується максимально використовувати низьковольтні електродвигуни, уникаючи по можливості застосування високовольтних двигунів. При виборі одиничної потужності електродвигуна слід перевіряти можливість його прямого пуску від мережі живлення.

Вибір цехових трансформаторів здійснюється одночасно з рішенням задачі компенсації реактивної потужності цехових споживачів електроенергії (див. Гл. Для великих цехів і комплексів вибір одиничної потужності трансформаторів ЗУР доцільно здійснювати на основі техніко-економічного порівняння варіантів. Значний вплив на результати розрахунків надають вартість активних втрат в трансформаторах і різниця у вартості трансформаторів ТАК, яка для КТП значна.

вибір цехових трансформаторів здійснюється одночасно з рішенням задачі компенсації реактивної потужності цехових споживачів електроенергії (див. гл. для великих цехів і комплексів вибір одиничної потужності трансформаторів ЗУР доцільно здійснювати на основі техніко-економічного порівняння варіантів. Значний вплив на результати розрахунків надають вартість активних навантажувальних і холостого ходу втрат в трансформаторах і різниця у вартості трансформаторів АА р, яка для КТП значна.

Оскільки і для АТЕЦ такі реактори виявляються доцільними, теплофікаційні турбіни типу ТК або Т для них можуть бути створені на базі турбін К-500-60. У разі застосування на АТЕЦ турбін типу ТК може бути істотно підвищена одинична потужність як самих теплоелектроцентралей, так і основного обладнання їх, а також поліпшені режими використання таких електростанцій в об'єднаних електроенергетичних системах. Вибір одиничної потужності і термінів введення турбін типу ТК визначається не тільки теплової, а й електричної навантаженням, яку потрібно покрити в радіусі дії даної ОЕЕС, крім того, слід мати на увазі що змішані (теплофі-ційний-конденсаційні) АТЕЦ можуть розвиватися з першочерговим введенням турбін типу К, а в подальшому (у міру зростання теплового навантаження споживачів) - турбін ТК. У такому випадку значно простіше вирішується питання про уніфікацію основного обладнання та в цілому компонування всієї електростанції, оскільки поодинокі потужності турбін типів ТК і К можуть бути прийняті одними і тими ж. Однак при цьому важливо визначити оптимальне число ядерних блоків (пя. Оскільки АТЕЦ є елементом теплофикационной системи, то пошук оптимізуються параметрів має здійснюватися з урахуванням особливостей проектування і розвитку не тільки атомної теплоелектроцентралі а й інших елементів цієї системи, зокрема районних та пікових котелень, транзитних та магістральних теплових мереж.

За даними проектних організацій на рівні1975 року, близько 56% сумарного теплоспоживання наших міст буде зосереджено в містах з тепловими навантаженнями більше 1000 Гкал /год. Очевидно, що теп-лопотребленіе таких міст є перспективною базою для споруди значного числа потужних районних ТЕЦ, на яких в даний час встановлюються турбіни типу Т, ПТ і Р потужністю 50 - 100 Мет і вище. в умовах широкого розвитку електроенергетичних систем, коли все більше застосування знаходять конденсаційні турбіни потужністю 300 - 500 Мет і вище, вибір оптимальної одиничної потужності теплофікаційних турбін і в цілому питання підвищення ефективності теплофікації набувають особливо важливе значення.

На стадії визначення оптимальних параметрів газопровід розглядається ізольовано від системи. У процесі реального проектування доводиться враховувати і розташування траси щодо інших об'єктів системи, і оснащення існуючих станцій, і інші численні взаємозв'язку народногосподарських об'єктів. Кожен проект проходить ретельну і різнобічну експертизу, в тому числі з боку виробничих підрозділів галузі. Однак рішення про вибір одиничної потужності агрегатів, кратності резервування приймаються за допомогою моделей, в яких технологічні взаємозв'язки з іншими магістралями системи безпосередньо не враховуються.