А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фірми-розробник

Фірми-розробники розуміють, наскільки важливо забезпечити надійну і зручну стиковку між програмами різних фірм. Провідні фірми-розробники банківських систем запропонували розробити єдиний формат для обміну даними між різними банківськими системами. У проекті розробки єдиного формату беруть участь московські фірми АСофт, Диасофт, Інверсія, R-Style, Інтербанксервіс, Про-грамбанк і ін. Однак складність проблеми стикування безлічі працюючих різнорідних банківських систем така, що до впровадження пропонується кілька проектів.

Рейтинг фірм1 максимальне число балів 100. Фірми-розробники КСБО пропонують широку номенклатуру програмних продуктів, які враховують потреби користувачів. Ряд фірм-розробників створює програмні продукти єдиної серії під загальною торговою маркою. Вони призначені для підприємств різних масштабів або предметних областей, мають типові елементи, використовують типові інформаційно-технологічні рішення.

Багато фірм-розробники систем автоматизації бухгалтерського обліку проводять атестації співробітників партнерських фірм на знання своїх програмних продуктів. Тому, здійснюючи вибір сторонньої внедренческой фірми, варто звернути увагу на наявність у неї сертифікованих співробітників. Однією з ознак підготовленості зовнішнього виконавця може служити факт проведення ним скрупульозного аналізу прийнятої у замовника схеми обліку. нерідко на основі такого аналізу виконавець може висунути пропозиції щодо змін в обліковій політиці, покликані забезпечити зниження податків, досягнення більш повного і достовірного відображення облікової інформації, зниження трудомісткості процедур введення і аналізу даних. Не варто відразу відкидати висунуті пропозиції, оскільки фахівці з впровадження систем комп'ютерного обліку узагальнюють досвід їх налаштування і експлуатації у великого числа клієнтів.

Які методи захисту використовують фірми-розробники для захисту своїх програмних продуктів.

Для проектування таких ІС фірми-розробники БІС ПАІС випускають спеціальні САПР.

Процес Екссон, на думку фірми-розробника, готовий для випробування в більшому масштабі. Однак до сих пір все пропонувалися проекти укрупнених установок не були реалізовані. Ймовірно, в значній мірі це обумовлено не тільки кон'юнктурою, а й громіздкістю необхідного основного обладнання та великими кашталозатраташ на установку.

Термін неофіційний FAQ означає, що відповіді па питання дають не представники фірми-розробника програми The Bat. Втім, постає їли фірми RitLabs нерідко самі відповідають на згой сторінці на запитання користувачів.

Всі ці обставини, а також прагнення уникнути тривалу і дорогу процедуру патентування спонукають фірми-розробники зберігати в таємниці технічні і технологічні новинки, відмовлятися від їх патентування. Це гальмує патентування і є, мабуть, одним із серйозних факторів стабілізації в останні роки рівня подачі патентних заявок в розвинених капіталістичних країнах, незважаючи на зростаючий обсяг дослідних і конструкторських робіт.

Ці системи мають досить простий, часто зрозумілий навіть бухгалтеру процедурний мову, що дозволяє йому самому або за допомогою дилера фірми-розробника описати процедури обробки типових господарських операцій та забезпечити відображення їх в книзі обліку господарських операцій. Крім того, система дозволяє створювати нові первинні документи і вносити корективи в чинні, створювати нові форми звітів і змінювати існуючі, налаштовувати план рахунків і інші довідники відповідно до вимог ведення обліку на підприємстві. Ці особливості роблять програми зазначеного класу досить гнучкими, що важливо не тільки з точки зору адаптації їх на конкретних підприємствах, а й з точки зору пристосування до постійних змінам в законодавстві.

Аналіз публікацій, присвячених ПОГ[3659], Показав, що, по-перше, так само як і у випадку з апаратами статичного типу, фірми-розробники висвітлюють, в основному питання практичного застосування. Результати експериментальних і теоретичних досліджень, які розкривають фізичні процеси, що відбуваються в цих апаратах, а також відомості, що відображають вплив режимних і геометричних параметрів на їх основні характеристики, або відсутні повністю, або наводяться в обсязі не достатній для їх реального практичного використання.

Авіаційні ГЛОНАСС /СР8 - приймачі можуть включатися розробниками і експлуатантами авіаційної техніки до складу штатного або додаткового бортового обладнання. Фірми-розробники, прагнучи всіляко підвищити універсальність застосування своїх виробів, постачають їх послідовними і паралельними інформаційними портами, наявність яких істотно розширює можливості ГЛОНАСС /СР8 - приймачів.

Фірми-розробники розуміють, наскільки важливо забезпечити надійну і зручну стиковку між програмами різних фірм. Провідні фірми-розробники банківських систем запропонували розробити єдиний формат для обміну даними між різними банківськими системами. У проекті розробки єдиного формату беруть участь московські фірми АСофт, Диасофт, Інверсія, R-Style, Інтербанксервіс, Про-грамбанк і ін. Однак складність проблеми стикування безлічі працюючих різнорідних банківських систем така, що до впровадження пропонується кілька проектів.

Забудьте про звичайний факсимільний апарат - листи можна надсилати прямо з Excel. Будь-якому програмісту, що працює у великій корпорації, неодноразово доводилося писати код для автоматизації бізнес-процесів, які чомусь не підтримувалися існуючими програмами. Деякі фірми-розробники співчувають вашому горю і дозволяють викликати свої програми (або принаймні деякі їх функції) з призначених для користувача додатків. Однією з таких фірм є Business Objects, творець Crystal Reports. Приклад документа Crystal Reports показаний на наступному малюнку. Серед можливостей, які підтримуються Crystal Reports (і, на жаль, не підтримуваних Excel), варто згадати режим візуального проектування звітів, в якому користувач може обмежити склад даних звіту без зміни вихідних даних, а також наочне виділення інформації за заданими критеріями.

 Назва дана по найменуванню фірми-розробника.

Основною метою вдосконалення технологій є поліпшення параметрів ІС - зменшення затримок сигналів, вхідних струмів і потужності споживання. Перераховані вище серії ІС крім фірми-розробника випускаються багатьма фірмами-виробниками в усьому світі. Інші фірми-виробники використовують інші префікси для ідентичних ІС, тому префікс SN в назвах ІС часто будемо опускати.

УЛГ //4РТ - програмний пакет, представляє ще одну спробу пристосувати мову APT для використання на малих ЕОМ. Його назва походить від назви фірми-розробника - United Computing Corp. Зусилля фірми увінчалися створенням обмеженою версії APT, яка реалізується на міні - ЕОМ, що дозволяє багатьом дрібним підприємствам стати володарями системи автоматизованого програмування.

Програмні продукти являють собою спеціально упаковані та оформлені для комерційного продажу, прокату, здавання в оренду або лізингу пакети програм, розроблені та /або поставляються системними або незалежними постачальниками. Вони не включають спеціально розроблені прикладні програмні рішення, якими фірми-розробники систем під ключ доповнюють купуються ними у фірм-виробників або у третіх фірм обчислювальні системи.

Такий підхід видається дуже перспективним, бо ще більш зближує методологію і засоби проектування програм і апаратури. На жаль, до сих пір не прийнятий стандарт Hardware-C, а фірми-розробники ПЛІС не включили до складу своїх САПР компілятори з цієї мови.

Основним прийомом в існуючих CASE-системах є поділ створення структурної схеми прикладної програми і програмного коду. В даний час інтерес до CASE-засобів настільки зріс, що практично всі фірми-розробники комерційного програмного забезпечення змушені в тій чи іншій мірі включати в свої пакети елементи CASE-технології. Нерідкі випадки, коли при прийнятті рішення про середовищі проектування тієї чи іншої інформаційної системи віддається перевага пакетам, найбільш оснащеним засобами автоматизованого проектування перед більш швидкими та ефективними в роботі.

Найкращі результати дає застосування цих технологій в комплексі, в рамках єдиного методологічного підходу. Як правило, такий підхід народжується в середовищі стабільної професійної групи системних аналітиків, штатних співробітників фірми-розробника замовних ІСУ та стає ноу-хау цієї фірми, важливим елементом її технологічної культури.

Так, на американському і західноєвропейському ринку систем штучного інтелекту організаціям, які бажають створити експертну систему, фірми-розробники пропонують сотні інструментальних засобів для їх побудови. Прикладних же ЕС, успішно вирішують завдання з певного вузького класу, нараховуються тисячі. Це дозволяє говорити про те, що ЕС зараз складають могутню гілку в індустрії програмних ередств. 
В даний час технологія експертних систем отримала ши - рокое поширення. Так, на американському і західноєвропейському ринку систем штучного інтелекту організаціям, які бажають створити експертну систему, фірми-розробники пропонують сотні інструментальних засобів для їх побудови. Прикладних же ЕС, успішно вирішують завдання з певного вузького класу, нараховуються тисячі. Це дозволяє говорити про те, що ЕС зараз складають могутню гілку в індустрії програмних-ередств.

До теперішнього моменту CASE-технологія оформилася в самостійний наукомісткий напрям, що спричинило за собою утворення потужної CASE-індустрії, яка об'єднує сотні фірм і компаній різної орієнтації. Серед них вьщеляют компанії-розробники засобів аналізу і проектування АІС і АІТ з широкою мережею дистриб'юторських і дилерських фірм; фірми-розробники спеціальних засобів з орієнтацією на вузькі предметні області або на окремі етапи життєвого циклу АІС; навчальні фірми, які організовують семінари і курси підготовки фахівців; консалтингові фірми, які надають практичну допомогу при використанні CASE-пакетів для розробки конкретних АІС; фірми, що спеціалізуються на випуску періодичних журналів і бюлетенів по CASE-технологіям.

Так, на американському і західноєвропейському ринку систем штучного інтелекту (ІІ) організацій, що бажають створити експертну систему, фірми-розробники пропонують сотні інструментальних засобів для їх побудови. Прикладних же ЕС, успішно вирішують завдання з певного вузького класу, нараховуються тисячі. Це дозволяє говорити про те, що ЕС зараз складають могутню гілку в індустрії програмних засобів.

Деякий набір найбільш часто використовуваних типових операцій в готовому вигляді поставляється разом з системою. У процесі роботи користувач-бухгалтер завжди може підправити готові операції або створити свої нові унікальні типові операції сам або з залученням дилера фірми-розробника.

Бурхливо розвиваються локальні мережі персональних ЕОМ. За повідомленням фірми Ashton-Tate система dBASE III Plus може працювати в двох комерційних мережах. Фірми-розробники інших мереж стверджують, що їх вироби також працюють з цією системою.

Виробники тиражних програмних продуктів оперативно інформують користувачів про вихід нових версій їх розробок, використовуючи для цього засоби масової розсилки різних матеріалів, рекламу і статті в ЗМІ. Останнім часом все ширше використовується мережа Інтернет. Багато фірм-розробники програмного забезпечення розміщують на своїх сайтах нові версії програм. Зареєстровані користувачі можуть завантажити їх звідти і встановити на свої комп'ютери. Невеликі доповнення до програм поширюються безкоштовно, а істотно доповнені версії програм - на платній основі.

Відкритість системи передбачає наявність в ній засобів для розвитку та модифікації: CASE - засоби, 4GL - кошти ( мов четвертого покоління), шлюзів для прив'язки зовнішніх (написаних розробником) процедур, генераторів запитів, процедур імпорту /експорту даних. Потреба у внесенні змін виникає в банку досить часто. Однак залучення фірми-розробника для здійснення модифікацій не завжди виявляється можливим. Перешкодами можуть бути терміновість внесення змін, фінансові обмеження, міркування комерційної таємниці (якщо мова йде про відображення в системі елементів нової технології), географічна віддаленість від розробника тощо. У цих умовах тільки відкритість здатна забезпечити розвиток системи власними силами і підтримка відповідності комп'ютерних систем, що змінюються.

Перший дозвіл на широке використання ГМО в Великобританії було видано Департаментом охорони навколишнього середовища в 1994 р Організм, який був отриманий бельгійською компанією Plant Genetic Systems (PGS), представляв собою новий сорт олійного ріпаку, несе ген стійкості до гербіциду Basta (розд. На той час у Великобританії було проведено понад 60 а в Північній Америці - понад 1000 дрібномасштабних польових випробувань цього трансгенного рослини. На думку фірми-розробника небезпека від такого ріпаку для навколишнього середовища мінімальна.

Рішення за структурою і фінансуванню фірми приймають керівники (наприклад, рада директорів), які найчастіше (по крайней мере, в Росії) виходять з виробничих підрозділів. Тому в процесі підготовки інженерного складу студенти повинні не тільки складати навчальні програми невеликого обсягу, а й знайомитися з сучасними пакетами прикладних програм в якості користувачів. Відзначимо, що в багатьох країнах фірми-розробники програм надають їх університетам безкоштовно або за символічну плату, справедливо очікуючи, що, вступивши працювати на фірму, випускники вкажуть роботодавцям саме на ті програми, які вони вивчили під час навчання.
 Початківцям вивчення програмування на Turbo-Pascal з нуля необхідно послідовно ознайомитися з усіма главами цього навчального посібника. Вся інформація, що міститься в даному навчальному посібнику, хоча і відноситься до базових версій Turbo Pascal (v.5.0 - 6.0), але без обмежень може бути застосована і в більш старших версіях. Для освоєння Turbo Pascal в більшому обсязі рекомендується використовувати керівництво фірми-розробника[1]і літературні джерела[2-10], Перелік яких наведено в бібліографічному списку.

Номенклатура систем електронної обробки даних, що забезпечують інструментарієм сучасну аналітичну діяльність на світовому та вітчизняному ринках, представлена досить широким переліком готових програмних рішень. У традиціях факультету ведеться практика оформлення договірних угод з провідними представниками-розробниками прикладних інформаційно-комп'ютерні технології. Це дозволяє кадровим складом факультету отримувати оперативні та адекватні консультаційні, освітні та технологічні послуги від фірми-розробника, в свою чергу, з їх боку, отримати зворотній зв'язок і якісну оцінку використовуваного продукту і реалізації споживчих очікувань.

Технічні аспекти стосуються ризиків, викликаних поганою роботою апаратних засобів, використанням нелегального програмного забезпечення, невідповідності характеристик апаратного і програмного забезпечення, відсутністю належного технічного обслуговування і контролю. Ризик аудиту підвищується, якщо комп'ютерна система децентралізована, існує географічна розпорошеність комп'ютерних установок. Відомо, що законний набувач програмного забезпечення бухгалтерського обліку має право одержувати допомогу і підтримку у розробника програмного продукту. Оскільки фірми-розробники ретельно відстежують всі зміни в законодавстві та нормативних актах, то вони своєчасно вносять виправлення в свої програми і часто безкоштовно або за незначну доплату доводять їх до своїх користувачів. Така допомога і підтримка є фактором підвищення достовірності роботи з такою програмою, знижує аудиторський ризик. У той же час використання незаконно придбаної програми підвищує аудиторський ризик, оскільки такі програми часто є застарілими версіями, в них своєчасно не коригуються алгоритми розрахунків, форми звітності і документів, користувач не має супровідної документації і не може повністю правильно використовувати можливості програми. Саме тому стандарт вказує на необхідність оцінки аудитором законності придбання і ліцензійної чистоти бухгалтерського та системного програмного забезпечення, використовуваного на об'єкті, що перевіряється.

Тестування настройки алгоритмів пред'являє високі вимоги до аудитора в частині його комп'ютерної підготовки. Бажано, щоб він розумів макромова конкретної програми. Це дозволить йому не тільки протестувати алгоритм на конкретних даних, але і розібратися в правильності його настройки, наприклад при використанні типових операцій, доступ до зміни яких має непрофесійний користувач - бухгалтер. Практика показує, що найбільш ефективно працюють системи, налаштовані або дилерами фірми-розробника програмного продукту, або висококваліфікованими аудиторами, що мають вагомі знання в області бухгалтерського, податкового обліку і законодавства і значний досвід роботи з різними комп'ютерними системами.

Аудитор зобов'язаний також перевірити алгоритми розрахунку показників форм звітності та оцінити можливість їх коригування при змінах в законодавстві. Більш того, часто зміни зачіпають і самі форми звітності, додаються одні рядки, виключаються інші. Більшість систем обробки облікової інформації дозволяють бухгалтеру вносити самому такі зміни, не вдаючись до допомоги розробників. Необхідно перевірити відповідність використовуваних форм звітності з чинним законодавством. Багато відомих фірм-розробники оперативно поширюють серед своїх користувачів нові форми бланків при їх зміні.

Це індивідуально доопрацьовано і впроваджуються системи на базі типового бухгалтерського ядра. Системи даного класу призначені для розбірливих і заможних клієнтів і для великих об'єктів. Встановлюються ПС найчастіше самою фірмою-розробником. Обов'язково забезпечується доопрацювання програм під конкретного замовника з наданням розвинених додаткових послуг. Тут важливі не тільки переваги товару, але і властивості фірми-розробника, її потенціал і репутація. Для класу індивідуально доопрацьовано і впроваджуються системи характерні індивідуальна настройка під кожного клієнта, навчання, введення в експлуатацію та обов'язкове подальший супровід (підтримка) і чимала вартість. Доопрацювання, впровадження і супровід програм забезпечуються з урахуванням конкретних вимог і специфіки замовника або розробник надає додаткові послуги з методичної підтримки, адаптації ПС, впровадження та супроводу.

Центри НАСА з промислового застосування досягнень мають доступ до інформаційних масивів центрів інших урядових організацій, що займаються розробкою нової техніки, а також до інформації більш ніж 15 тис. Науково-технічних журналів і видань багатьох країн світу. Все це дозволяє потенційним споживачам проводити пошук відповідних нововведень і технічних рішень до початку самостійних досліджень і розробок по конкретній проблемі. Це видання не містить докладних технічних відомостей, які зацікавлений споживач зміг би негайно запозичувати. Це скоріше розгорнутий реферат, службовець як би сигнальної інформацією про наявну технології. Докладні відомості про згадану в Тек бріфс технології запитуються пізніше або в центрі, або у фірми-розробника. Відомості про виконані дослідженнях і розробках передаються торгово-промисловим фірмам і через регіональні центри поширення інформації.

У Законі РФ Про інформацію, інформатизації і захисту інформації розробники програмного забезпечення визнаються як суб'єкти авторського права і їм гарантується захист своїх прав в суді, але відсутня методика визначення суми позову до осіб, які порушили авторські права. Велика кількість ПП провідних західних виробників копіюється і поширюється без відповідних ліцензій - нелегально. Незважаючи на існуючу серйозний захист ПП від копіювання, вітчизняні фахівці успішно знімають її і виконують русифікацію, при якій губляться стислість, точність і головне однозначність повідомлень. В результаті користувачі стикаються з труднощами при роботі з виправленими пакетами, що викликає недовіру до продукції фірми-розробника.

У зв'язку з цим перед керівництвом підприємства і бухгалтерією постає питання: що краще - придбати готові тиражовані програмні засоби або створювати оригінальну систему із залученням спеціалізованих фірм-розробників або власними силами. Плюси і мінуси є і у першого, і у другого підходу. Все залежить від цілей автоматизації інформаційного процесу, а також реальної оцінки власних фінансових і професійних можливостей. Унікальні розробки дороги, а супровід такої системи робить її ще дорожче. Створення системи власними силами небезпечно тим, що розробники часто орієнтуються на вимоги керівництва на шкоду якості проектованої системи. А неправильно обрана стратегія автоматизації, професійний рівень розробників, звільнення одного з провідних розробників і зовсім може поставити під загрозу реалізацію всього проекту і призведе до втрати часу і грошових коштів. Тому придбання тиражованої системи солідної і надійної фірми-розробника і доведення її до вимог конкретного підприємства зазвичай є кращим варіантом.