А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фінанси - країна

Фінанси країни спиралися твердо на податі з тягла, землі і спирту. Прийшла пора запозичувати їх усюди і все ж мати недоліки і низький курс.

Фінанси країн народної демократії, Госфініздат, 1959; Бочкова В.

Фінанси країн народної демократії, Госфініздат, 1959; Комісарів В. П., Попов А. Н., Гроші, кредит і фінанси європейських країн народної демократії, Соцекгіз, 1960; Бочкова В.

Фінанси країн народної демократії, Госфініздат, 1959; Комісарів В. Розвиток економіки країн народної демократії (огляд за 1959 г.), Соцекгіз, 1960; Бочкова В.

Фінанси країн народної демократії, Держ-фініздат, 1959; Розвиток економіки країн народної демократії (Огляд за 1959 рік), Соцекгіз, 1960; Комісарів В. П., Попов А. Н., Гроші, кредит і фінанси європейських країн народної демократії, Соцекгіз, 1960; Бочкова В.

КАЗНАЧЕЙСТВО - державний фінансовий орган, який існує зазвичай при міністерстві фінансів країни або в його складі.

КАЗНАЧЕЙСТВО - спеціальний державний фінансовий орган, який існує зазвичай при міністерстві фінансів країни або в його складі. У функції казначейства входять складання проекту державного бюджету та управління його виконанням, а також управління державним боргом та емісія державних цінних паперів. В ході виконання державного бюджету казначейство відстежує збір податків, мит та інших надходжень до бюджету, відкриває бюджетні кредити і надає бюджетні кошти відповідно до затверджених асигнувань.

КАЗНАЧЕЙСТВО - спеціальний державний фінансовий орган, який існує зазвичай при міністерстві фінансів країни або в його складі. У функції казначейства входять складання проекту державного бюджету та управління його виконанням, а також управління державним боргом та емісія державних цінних паперів.

КАЗНАЧЕЙСТВО - спеціальний державний фінансовий орган, який існує зазвичай при міністерстві фінансів країни або в його складі. У функції казначейства входить складання проекту державного бюджету та управління його виконанням, а також управління державним боргом та емісія державних цінних паперів. В ході виконання державного бюджету казначейство відстежує збір податків, мит та інших надходжень до бюджету, відкриває бюджетні кредити і надає бюджетні кошти відповідно до затверджених асигнувань. 
США пана Сноу, сказані в суботу під час зустрічі міністрів фінансів країн Великої сімки. Сноу заявив, що зниження курсу долара останнім часом є досить помірним. Тим самим він дав зрозуміти учасникам ринку, що керівництво США не стурбоване ослабленням курсу долара на ринку FOREX.

Конкретні значення цих курсів і діапазонів визначаються за взаємною згодою міністрів фінансів країн зони євро, ЄЦБ і міністрів фінансів і керівників центральних банків країн-нечленів цієї зони, що беруть участь в МОК-2 з традиційним присутністю КЕС. За тією ж процедурою на базі прогресу в ході господарського зближення можливе встановлення більш жорстких зв'язків між євро і окремими валютами pre ins. У свою чергу, стійкість центральних курсів знаходиться під постійним моніторингом, і всі учасники МОК-2 (а також КЕС) отримають право ініціювати конфіденційні консультації щодо їх коригування.

Treasury) - спеціальний державний фінансовий орган, який існує зазвичай при міністерстві фінансів країни або в його складі. У функції казначейства входить складання проекту державного бюджету та управління його виконанням, а також управління державним боргом та емісія державних цінних паперів. В ході виконання державного бюджету казначейство відстежує збір податків, мит та інших надходжень до бюджету, відкриває бюджетні кредит і надає бюджетні кошти відповідно до затверджених асигнуваннями.

Ламонт знову готується до публічного заявою, на цей раз після зустрічі з міністрами фінансів країн ЄС.

На засадах взаємності Президент ЄЦБ бере участь в сесіях ЕКОФІН (орган, в рамках якого відбуваються зустрічі міністрів фінансів країн ЄС), коли на них обговорюється тематика, що зачіпає євро і ЄСЦБ, або обговорюються законодавчі пропозиції, які стосуються сфер його компетенції.

Однак зберігалися напівкріпосницького відносини, союз поміщиків з великим фінансовим капіталом гальмували зростання продуктивних сил, а війни, к-які вів царизм, підривали фінанси країни і ще більше оголювали їх антинародний характер.

Від того, наскільки швидко здійснюється зміна в розподілі національного доходу, в якій мірі забезпечується використання резервів, залежать як ступінь задоволення потреб, так і стійкість, міцність фінансів країни.

Комітет експертів ОЕСР, періодично проводить порівняльний аналіз ринків капіталу, вважає, що кожен фінансовий ринок - це своєрідний організм, його установа і функціонування в значній мірі залежать від державного і приватного права, звичаїв та історії фінансів країни.

Однак фінансова криза, що вибухнула в жовтні 1997 року в країнах Південно-Східної Азії, що торкнулася всі держави світу, в тому числі і Росію, зниження цін на нафту на світовому фінансовому ринку, вилучення іноземними інвесторами своїх валютних коштів з Росії, величезна внутрішня і зовнішня заборгованість, різке зниження золотовалютних резервів Росії призвели до різкого падіння валютного курсу рубля і викликали новий сплеск інфляції. Про стан фінансів країни свідчать дані зведеного фінансового балансу, що складається Міністерством економіки РФ.

При цьому грошові кошти, призначені для накопичення, можуть бути інвестовані громадянами в різні види дохідних інструментів. Всі три підсистеми фінансів країни тісно взаємопов'язані.

Існує зазвичай при хв-ве фінансів країни або в його складі.

У кожній країні коло учасників ринку цінних паперів, а також умови їх участі в роботі ринку визначаються державою. Державне законодавство в цій сфері відображає специфіку стану виробництва і фінансів країни і в разі економічної кризи зазнає змін.

У кожній країні коло учасників РЦБ, а також умови їх участі в роботі ринку визначаються державою. Державне регулювання в цій сфері відображає специфіку і стан виробництва і фінансів країни, і в разі економічної кризи - зазнає змін.

Державний борг є характеристикою результативності всіх скоєних держкредитних операцій. Його абсолютна величина, динаміка і темпи змін відбивають стан економіки і фінансів країни, ефективність функціонування державних структур. На стан державного боргу істотно впливають щорічні операції в сфері державного кредиту - отримання нових позик і умови їх надання, з одного боку, розміри погашень і виплачуваних відсотків, з іншого.

У підручнику Фінанси розглядаються сутність і функції фінансів в умовах переходу на ринкові відносини, їх роль в процесі розширеного відтворення, стан фінансів Росії в сучасних умовах, фінансова політика, ланки фінансової системи. Спеціальна глава присвячена фінансів комерційних організацій і підприємств, від стану яких багато в чому залежать фінанси країни в цілому. Значне місце відведено ведучому ланці фінансової системи - державного бюджету, територіальним фінансів, бюджетного федералізму, державного кредиту, його формам, державним боргом, позабюджетних спеціальних фондів, страхування та фінансового контролю.

Петра Христиановича Шванебаха (1848 - 1914), досить добре знайомого зі станом економіки і фінансів країни, Грошове перетворення і народне господарство (СПб. В результаті зовнішнього боргу за кордон з року в рік йшли величезна, як висловлювався автор, данина - 170 - 150 - 140 млн. рублів, тобто більше десятої частини коштів, що збираються скарбницею з населення.

Вони формуються в ході створення, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту країни. Фінансові ресурси країни представляють собою сукупність фінансів всіх секторів економіки (нефінансових корпоративних і квазікорпоратівних підприємств; фінансових установ; органів державного управління; приватних некомерційних установ, які обслуговують домашні господарства (населення); домашніх господарств) в їх взаємодії між собою і рештою країн світу.

У мене є ще краща ідея. Нам необхідно створити нову міжнародну організацію для полегшення реорганізації фінансів країн, що мають значні заборгованості. Країнам, що відстають в погашенні своїх позик, буде дозволено брати участь в програмі погашення заборгованостей; іншим буде надана підтримка в рефінансуванні заборгованостей.

Система, за допомогою якої держава регулює порядок придбання іноземної валюти та проведення операції з нею. Як правило, ліцензії на проведення операцій з іноземною валютою уповноважені надавати міністерство фінансів країни або її центральний банк.

Фінанси в країнах, що розвиваються (держави третього світу) зазвичай знаходяться в украй напруженому стані, оскільки джерела доходів у них, як правило, надзвичайно обмежені, а потреби у видатках великі. Такі позики стають для країн, що розвиваються в економічному плані вельми обтяжливими і часто надають фактичний вплив на їх зовнішню і внутрішню політику. Підвищення відкритості фінансових систем, полегшення доступу на них фінансів інших країн, лібералізація фінансів країн з різним економічним потенціалом, на чому наполягають розвинені країни і міжнародні фінансові організації, можуть привести до тимчасового поліпшення фінансових показників, що розвиваються, проте основну користь ці заходи в силу об'єктивних причин приносять насамперед багатим, розвиненим країнам. Особливо наочно це проявляється в періоди криз.

Для підготовки проектів валютної реформи в вересні 1972 року було створено спеціальний Комітет Ради керуючих МВФ щодо реформи міжнародної валютної системи і іншим пов'язаним з цих питань. З вересня 1974 р цими питаннями продовжує займатися так званий Тимчасовий комітет Ради управляючих МВФ, що складається з міністрів фінансів країн, що входили до комітету двадцяти; крім того, комітет повинен здійснювати нагляд за валютними курсами, платіжними балансами і вживати заходів у разі несподіваних потрясінь в капіталістичної валютної системи.

Кольбера (Colbert) Жан Батист (298161 9 - 6.9. +1683), Французький держ. Їм було зменшено прямий податок на селян (талья) і збільшені непрямі податки (тютюновий, введений гербовий збір та ін.); анулювавши нек-риє позики, К. Це дозволило впорядкувати фінанси країни, к-які, проте, Пнів були засмучені многочисл.

У 1895 - 1897 рр. була здійснена грошова реформа, яка встановила золотий стандарт. При підготовці до реформи для скорочення бюджетного дефіциту були значно підвищені непрямі податки на предмети масового споживання. Реформа ця була частково підготовлена попередниками Вітте, при яких фінанси країни поступово впорядковувалися, з'явився активний торговий баланс і були накопичені запаси золота, потрібного для розміну кредитних квитків.

На цих зустрічах можуть бути прийняті досить важливі рішення, які можуть вплинути на FOREX і навіть спровокувати геп, так як засідання часто проводяться у вихідні дні. Причому його ціни по відношенню до основних валют відкрилися з великими гепами в порівнянні з п'ятничним закриттям. Причиною такої поведінки валютних ринків стали заяви, зроблені після минулого на цих вихідних засідання міністрів фінансів країн Великої сімки. Основною тезою даних заяв був заклик до регулюючих фінансовим органам про більшої еластичності у впливі на валютні курси національних валют, який має на увазі, що курси валют повинні встановлюватися ринком. Ці заклики ринок в першу чергу відніс на рахунок Японії і Китаю, які досить активно втручаються в поведінку валютних ринків. І хоча подібні заклики не означають, що Банк Японії перестане проводити інтервенції, ринок прийняв їх в якості сигналу до активної купівлі ієн за долари.

Всеросійському з'їзді представників фінансових відділів Рад); Конституція (Основний закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік; Бюджетне законодавство Союзу РСР за 20 років, збірник найважливіших законодавчих матеріалів за 1917 - 1937 рр., Госфініздат, 1938; Закон про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік, прийнятий Верховною Радою СРСР 30 Жовтня. Державний бюджет СРСР, Госфініздат, 1949 розд. I; Александров А. М., Фінанси СРСР, Госфініздат, 1955 гл. XXI; Плотніков К. Н., Державний бюджет СРСР, Госфініздат, 1956 гл. Фінанси країн народної демократії, Госфініздат, 1959; Комісарів В. П., П о-п про в, Гроші, кредит і фінанси країн народної демократії, Соцекгіз, 1960; Проф.

Всеросійському з'їзді представників фінансових відділів Рад); Конституція (Основний закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік; Бюджетне законодавство Союзу РСР за 20 років, збірник найважливіших законодавчих матеріалів за 1917 - 1937 рр., Госфініздат, 1938; Закон про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік, прийнятий Верховною Радою СРСР 30 Жовтня. Державний бюджет СРСР, Госфініздат, 1949 розд. I; Александров А. М., Фінанси СРСР, Госфініздат, 1955 гл. XXI; Плотніков К. Н., Державний бюджет СРСР, Госфініздат, 1956 гл. Фінанси країн народної демократії, Госфініздат, 1959; Комісарів В. П., П о-п про в, Гроші, кредит і фінанси країн народної демократії, Соцекгіз, 1960; Проф.