А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фінансування - приріст - норматив - власні оборотні засіб

Фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів, витрат по формуванню основного стада, погашення-заборгованості по позиках банку, виданими на ці цілі, та інші планові витрати виробляються госпрозрахунковими підсобними сільськими господарствами (незалежно від їх відомчої підпорядкованості) за рахунок прибутку, що спрямовується відповідно до чинного законодавством на розширення і зміцнення господарства.

Фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів і капіталовкладень з фонду розвитку виробництва, науки і техніки може призводити до підвищення капітальних витрат на шкоду потребам у формуванні власних оборотних коштів. Мабуть, доцільно розглянути питання про введення нормативного співвідношення між зростанням виробничих основних і оборотних фондів.

На фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів підприємств спрямовуються власні і прирівняні до них кошти, в тому числі: прибуток, приріст стійких пасивів, тимчасово вільні кошти фондів економічного стимулювання, кредити банку і в окремих випадках асигнування з бюджету.

На фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів підрядних організацій повинні спрямовуватися в першу чергу власні і прирівняні до них кошти, а саме: прибуток і приріст стійких пасивів.

При визначенні джерел фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів слід мати на увазі, що в першу чергу на зазначену мету спрямовуються кошти стійких пасивів (їх приросту) і надходження малоцінних інвентарю, інструменту та запасних частин, придбаних за рахунок коштів капітальних вкладень. В іншій частині приріст нормативу власних оборотних коштів фінансується за рахунок фонду розвитку виробництва, науки і техніки.

Розмір прибутку, що спрямовується на фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів, встановлюється в фінансовому плані. З прибутку фінансується та частина приросту, яка не покривається власними джерелами: приростом стійких пасивів, надходженням запасних частин і малоцінного інвентарю за рахунок коштів капітального будівництва та ін. На фінансування приросту власних оборотних коштів може піти та частина прибутку, яка залишається у об'єднань після внесення плати за фонди, сплати відсотків за кредит і освіти фондів економічного стимулювання в розмірах, затверджених у фінансовому плані.

Аналізуючи причини утворення нестачі оборотних коштів, важливо встановити обґрунтованість фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів за рахунок фонду розвитку виробництва, науки і техніки, так як невиправдане збільшення основних фондів на шкоду оборотних коштів негативно відбивається на стійкості фінансового стану підприємства.

Фонд розвитку виробництва, науки і техніки призначений для фінансування заходів з розвитку та впровадженню нової техніки, технічного переозброєння підприємств, модернізації обладнання, оновлення основних фондів, підвищення рівня автоматизації та механізації, вдосконалення організації виробництва, праці та управління. З нього ж фінансуються витрати по підготовці і освоєнню нової і модернізованої продукції, на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт (включаючи придбання ліцензій); на компенсацію підвищених витрат на виробництво нової продукції в період її освоєння. З коштів цього фонду здійснюється фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів (а також відшкодування їх нестачі), погашення подаються підприємству довгострокових кредитів банків, а також сплата відсотків за цими кредитами. Кошти цього фонду використовують на часткове відшкодування витрат при підготовці молодих фахівців, а також на фінансування природоохоронних заходів та на розширення потужностей з виробництва товарів народного споживання і послуг населенню.

Підприємства одночасно з обладнанням отримують комплект малоцінних предметів, які оплачуються разом з обладнанням за рахунок коштів, що виділяються на фінансування капітальних вкладень. У міру передачі обладнання в експлуатацію ці предмети списуються з балансу капітальних вкладень і передаються на баланс основної діяльності. Їх вартість передбачається в фінансових планах підприємств як джерело фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів.