А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фінансування - капітальне вкладення - підприємство

Фінансування капітальних вкладень підприємства організовано на наступних засадах.

Фінансування капітальних вкладень підприємств та організацій промисловості здійснює Будбанку СРСР в залежності від результатів виробничо-господарської діяльності будівельних організацій щодо виконання кількісних і якісних показників плану.

Фінансування капітальних вкладень підприємств і організацій споживчої кооперації банк здійснює але тим же документам і в такому ж порядку, який встановлений для державних підприємств і організацій.

При недостатності фонду фінансування капітальних вкладень підприємства та організації споживчої кооперації мають право отримувати в Держбанку довгострокові кредити.

Технічне переозброєння цеху з виробництва виробів вирішено здійснювати за рахунок власних коштів фонду фінансування капітальних вкладень підприємства.

Технічне переозброєння цеху з виробництва виробів вирішено здійснити за рахунок власних коштів фонду фінансування капітальних вкладень підприємства.

При фінансуванні за елементами витрат кошти видаються на різні витрати безпосередньо з рахунку по фінансуванню капітальних вкладень підприємства. З нього оплачують рахунки постачальників за матеріали, послуги та обладнання, видають гроші на заробітну плату та інші витрати. Засоби надають в межах плану фінансування та вартості робіт за кошторисом. Недоліком цього методу фінансування є те, що він не дозволяє нормально контролювати роботи, пов'язуючи витрата коштів зі ступенем виконання плану будівництва.

Основними функціями банку є: а) залучення коштів, призначених для фінансування капітальних вкладень; б) фінансування капітальних вкладень підприємств і організацій пром-сти, транспорту, зв'язку, будівельної індустрії, торгівлі, освіти, науки, культури, охорони здоров'я, жив.

Повністю звільняється від сплати податку на прибуток частину оподатковуваного прибутку банків, інвестиційних інститутів, страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ, що спрямовується в порядку пайової участі на фінансування капітальних вкладень підприємств, філій та інших відокремлених підрозділів, які здійснюють свою діяльність на території Тверській області і сплачують податки до обласного бюджету, якщо ця частка становить не менше 20 відсотків загального обсягу фактично освоєних капітальних вкладень.

Повністю звільняється від сплати податку на прибуток частину прибутку, що отримується банками від кредитів і лізингових операцій, виданих на термін не менше одного року і використаних на фінансування капітальних вкладень підприємств, розташованих на території Тверській області.

Дозволяти підприємствам і будівництвах передавати безоплатно з балансу на баланс іншим державним підприємствам і будівництвах республіки (в межах плану фінансування капіталовкладень по підприємству, кошторисної вартості будівництва) зайве устаткування, яке значиться на балансі капітального будівництва, з внесенням необхідних змін до планів фінансування капітальних вкладень підприємств та будівництв.

Дозволяти підприємствам і будівництвах передавати безоплатно з балансу на баланс іншим державним підприємствам і будівництвах республіки (в межах плану фінансування капіталовкладень по підприємству, кошторисної вартості будівництва) зайве устаткування, яке значиться на балансі капітального будівництва, з внесенням необхідних змін до планів фінансування капітальних вкладень підприємств та будівництв.

Капітальні вкладення фінансуються за рахунок планових державних джерел. Основними джерелами фінансування капітальних вкладень підприємств хімічної промисловості є бюджетні асигнування, власні кошти підприємств, об'єднань, довгострокові банківські кредити та інші джерела. Власні кошти на фінансування державних капітальних вкладень складаються з прибутку, амортизаційних відрахувань, коштів фондів розвитку виробництва, соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

Як джерело фінансування капітальних вкладень також враховуються економія по будівельно-монтажних робіт, що виконуються господарським способом, мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві, засоби, заброньовані на спеціальні рахунки в банках щодо імпортного обладнання, і деякі інші. У разі недостатності власних коштів для фінансування намічених капітальних вкладень підприємства в установленому порядку передбачають залучення кредитів банку.

Це може бути виконано тільки в межах планів фінансування капітальних вкладень підприємств та будівництв і з внесенням в плани необхідних змін.

За чинним положенням рахунки за обладнання виробничого призначення оплачуються за рахунок позики банку. Погашення цих позик після закінчення терміну здачі обладнання в монтаж проводиться з рахунку фінансування капітальних вкладень підприємства.

За чинним положенням рахунки за обладнання виробничого призначення оплачуються за рахунок позики банку. Погашені ня цих позик після закінчення терміну здачі обладнання в монтаж проводиться з рахунку фінансування капітальних вкладень підприємства.

Централізовані державні вкладення залишаються тільки для частини об'єктів, що будуються. Фінансування капітальних вкладень підприємств, об'єднань проводиться в першу чергу за рахунок власних коштів, утворених з прибутку, амортизаційних відрахувань на реновацію, фонду ширвжитку, що створюється за рахунок прибутку від реалізації товарів народного споживання, що виготовляються з відходів. Джерелами фінансування є також кошти з фонду розвитку виробництва, фонду соціального розвитку, банківський кредит. При цьому кошти, не використані в даному році, вилученню не підлягають, а можуть бути використані в наступні роки.

В даний час кредитна система ДРВ, крім Державного банку, включає Будівельний банк, кредитну кооперацію і ощадні каси. Будівельний банк заснований в квітні. У його функції входить фінансування капітальних вкладень підприємств та господарських організацій державного сектора і здійснення всіх розрахунків, пов'язаних з капітальним будівництвом. Банк підпорядкований безпосередньо Міністерству фінансів, налічує 11 філій. Організація сільської кредитної кооперації почалася з 1956 р У 1956 - 1959 гг. було створено 3550 кредитних кооперативів і 679 кредитних кас. За ці роки кредитна кооперація привернула 6500 тис. Донгів, к-які в основному були спрямовані на виробниче кредитування с.

При виконанні комплексу встановлених для розрахунків будівельно-монтажних робіт діюче підприємство подає до установи банку рахунок з додатком акту приймання виконаних робіт. Кошти за роботи, виконані цехами основної діяльності підприємства на підставі доручення директора діючого підприємства, перераховуються з рахунку фінансування капітальних вкладень на розрахунковий рахунок підприємства. При цьому витрати на придбання матеріалів, конструкцій, деталей, видача заробітної плати та ін. Оплачуються з розрахункового рахунку підприємства, що діє. Рахунки за обладнання оплачуються з рахунку фінансування капітальних вкладень підприємства та за рахунок позики банку. Порядок розрахунків встановлюється за погодженням між Будбанком СРСР і Держбанком СРСР.

Багато підприємств простоюють через відсутність платоспроможного попиту на їх продукцію, традиційної прихильності до випуску застарілої продукції (і очікування замовлень на неї), невміння перебудувати виробництво на випуск користується попитом, конкурентоспроможної як за якісними, так і за ціновими показниками. Багато підприємств за цей період не звертаються за кредитами, оскільки не в змозі пожвавити виробництво, відтак не розрахуватися по кредитах. Лише 60% кредитних договорів були укладені з підприємствами на основі бізнес-планів. Невміння провести маркетингові дослідження, розробити ефективний проект і якісний бізнес-план - одна з причин малої частки кредиту в джерелах фінансування капітальних вкладень підприємств, причому вона буде діяти і тоді, коли у банків з'являться ресурси для кредитування підприємств.