А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фільтруюче властивість

Фільтруючі властивості цих фільтрів в значній мірі визначаються їх гідродинамічної характеристикою - середнім розміром волокон, щільністю упаковки, а також деякої оптимальної товщиною фільтра, яка залежить від ступеня засмічення.

Фільтруючі властивості забезпечують чистоту спектра коливань тобто відсутність в спектрі коливань вищих гармонійних складових.

Фільтруючі властивості СП характеризують його здатність не пропускати перешкоди, що містяться в керуючому впливі. На вхід кожного СП крім корисного сигналу надходять перешкоди. Перешкоди створюються флуктуаціями керуючого впливу, шумами і помилками в вимірювальних елементах, помилками в кінематичних ланцюгах, випадковими змінами навантаження (наприклад, вітрової) на валу виконавчого двигуна і іншими факторами.

Фільтруючі властивості чотириполюсників фізично засновані, на виникненні в них резонансних режимів - резонансів струмів або резонансів напруг.

Фільтруючі властивості чотириполюсників фізично обумовлені виникненням в них резонансних режимів - резонансів струмів або резонансів напруг.

Фільтруючі властивості контуру оцінюються коефіцієнтами фільтрації ФО і ФС, які різні для індуктивної та ємнісної гілок контуру.

Фільтруючі властивості перегородок оцінюються якісними і кількісними параметрами. До перших відносять максимальний або середній розмір пор фільтрувального матеріалу і максимальний розмір часток, які пройшли через систему фільтрів перегородку; до других - коефіцієнт фільтрування, коефіцієнт пропускання, номінальну тонкість фільтрації, тонкість відсіву, повноту відсіву, поровимі структуру матеріалу. Якісні критерії не дають достатньо повної оцінки фільтрувальних матеріалів, так як вони не відображають ефективності відділення частинок забруднень розміром менше розмірів пір. Нехтування дрібними частинками забруднень неприпустимо через процеси коагуляції. Кількісні критерії оцінки також неоднаково відображають якість фільтрувальних матеріалів. Повнота відсіву забруднень, яка характеризується масовим або об'ємним коефіцієнтом відсіву, не має явно вираженої функціональної залежності між загальним вмістом і розподілом часток за розмірами.

Основні фізико-хімічні показники зернистих фільтруючих. | Фільтр Stellar. Фільтруючі властивості шлаку вище, ніж піску; пористість також перевищує пористість піску, однак по механічної міцності шлак поступається піску.

Фільтруючі властивості чотириполюсників обумовлені виникненням в них резонансних режимів - резонансів струмів або резонансів напруг.

Характеристика рекомендованих фільтруючих шарів піску. | Основні фізико-хімічні показники зернистих фільтруючих матеріалів. Фільтруючі властивості шлаку вище, ніж піску, пористість також перевищує пористість піску, однак по механічної міцності поступається піску. 
Фільтруюче властивість дельта-функції Дірака робить дуже простий операцію інтегрування.

Фільтруючі властивості імпульсної функції, викладені в гл.

Фільтруючі властивості імпульсних перетворювачів Маса і об'єм згладжуючих фільтрів особливо великі при низькій частоті пульсації напруги. Будь-імпульсний перетворювач постійної напруги має певну пропускною здатністю в ланцюзі прямої передачі. Тому в межах смуги пропускання він може бути використаний в якості фільтра, що згладжує, послабляє пульсації вхідної напруги. Одночасно перетворювач стабілізує вихідну напругу, а при необхідності розв'язує вихідний ланцюг від вхідних.

Фільтруючі властивості матеріалів ФП в значній мірі визначаються знайомими нам вже гідродинамічними характеристиками - середнім діаметром волокон і щільністю упаковки. Самою відмітною особливістю матеріалів ФП є майже абсолютна рівномірність розподілу волокон в шарі, висока однорідність волокон за розміром.

Фільтруючі властивості нітронове тканин помітно нижче капронових і лавсанових. Негативною властивістю нітронове волокна, як і хлоринового, є його крихкість і внаслідок ехого порівняно низький опір стирання і механічних впливів. Тому в процесі роботи по - пористості нітронове, як і хлоринового, фільтроткані поступово зростає, що веде до зниження їх затримує здатності по відношенню до дисперсної суспензії. Нітронове тканини застосовують для виготовлення рукавних фільтрів, призначених для очищення нагрітих запилених газів.

Фільтруюче властивість дельта-функції Дірака робить дуже простий операцію інтегрування.

СХЕМА ОТРИМАННЯ ультратонких ВОЛОКОН. /- Камера для розплавленого полі-міра. 2 - теплоізоляція. 3 - подача нагрітого повітря. 4 - розпорошення полімеру. 5 - підкладка для тонковолокнистого фільтруючого матеріалу. фільтруючі властивості нетканих текстильних матеріалів ще недостатньо вивчені, але за наявними даними ці властивості є задовільними. При невеликому гідравлічному опорі неткані фільтри виявляють достатню тонкість фільтрації. Ці фільтри виготовляють з дешевого недефіцитного сировини і вартість їх приблизно в два рази дешевше фільтроткані з аналогічного матеріалу. Перспективи розширеного виробництва нетканих матеріалів сприятливі в зв'язку з застосуванням технології паперового виробництва для їх вироблення.

Фільтруючі властивості схема не володіє; в) ПФ.

Вивчено фільтруючі властивості осаду, що виділяється при нейтралізації магнійсодержащіе фосфорної кислоти.

Тому фільтруючі властивості розглянутого чотириполюсника при неузгодженої навантаженні можуть погіршитися. В задачі потрібно оцінити це можливе погіршення.

Залежність седиментационного обсягу суспензій V і висоти осаду h від часу т. На фільтруючі властивості фосфорнокислий суспензій крім якості кристалів сульфату кальцію впливають: ставлення рідина - тверде (Ж: Т) в пульпі, в'язкість рідкої фази пульпи, товщина шару утворюється осаду і розрідження.

Найкращими властивостями, що фільтрують при найменших габаритних розмірах в області тональних частот мають електромеханічні фільтруючі системи, побудовані на застосуванні стрижневих поперечно-хто вагається вібраторів. У цих системах електрична енергія перетворюється в механічну енергію коливань стрижнів, налаштованих на одну частоту. Механічна енергія коливань стрижнів в резонансних реле використовується безпосередньо для замикання виконавчих контактів, а в фільтрах знову перетвориться в електричну енергію.

Добрими фільтруючими властивостями володіють шамотні пористі елементи з мінімальною кількістю бентонітової зв'язки. Таке співвідношення Наповнювача і зв'язки забезпечує високу проникність пористої кераміки і дозволяє в широких межах варіювати розмірами прохідних пір від 5 - 7 до 300 - 500 мкм.

Високими властивостями, що фільтрують відрізняються фильтро-тканини з поліолефінових волокон (поліпропіленові та поліетиленові), стійкі в агресивних середовищах і проти засмічення. Поліпропіленові тканини застосовують в США і ФРН для фільтрації різних суспензій.

Кращими властивостями, що фільтрують в порівнянні зі спостережними ДС-підсилювачами мають автоподстраіваемие схеми з перенесенням спектру в область нижніх або верхніх частот.

Важливими властивостями, що фільтрують керамічних фільтрів є проникність і тонкість фільтрації, які в основному визначаються розмірами і конфігурацією прохідних пір.

Щодо погані фільтруючі властивості можна поліпшити, відповідним чином модифікувавши матрицю або приготувавши суміш з інертним нерозчинним носієм, наприклад з таким, як скляні кульки. Хоча целюлоза може атакуватися бактеріями або грибами, при створенні певних умов вона виявляє значну стійкість.

За призначенням фільтруючі властивості поділяються на три типи: протиаерозольні (ФА) - для захисту від аерозолів; протигазові (ФГ) - для захисту від парогазообразних речовин; універсальні (ФУ) - для захисту від парогазообразних речовин і аерозолів, присутніх в повітрі одночасно.

У чому полягає фільтруюче властивість 6-функції.

У чому виражається фільтруюче властивість б-функції.

Найбільш ефективно відновлюються фільтруючі властивості зернистих завантажень при використанні ультразвуку.

Тут було використано фільтруюче властивість одиничної імпульсної функції (див. Розділ А. V, складають ортонормированном безліч. Це випливає з фільтруючого властивості б-функції. Таким чином, взаємна кореляційна функція Re, t (t) повторює форму імпульсу напруги. це випливає з фільтруючого властивості б-функції.

Гідратація отбросного полугидрата сульфату кальцію при його зберіганні. Вологоємність осаду визначається властивостями, що фільтрують CaSO405H2O і режимом фільтрації.

Зміна ступеня гідратації напівгідрату при зберіганні на відкритому повітрі (3 - 6 і в приміщенні (25. Вологоємність осаду визначається властивостями, що фільтрують полугидрата і режимом фільтрації. в умовах нормальної роботи фільтрувальна коржик відмитого і віджатого полугидрата містить менше 20% рідкої фази. Осадження полугидрата у вигляді ізометричних компактних агрегатів забезпечує високу ефективність фільтрації і відмивання фосфорної кислоти, а також отримання досить стабільного осаду, що не твердіє при зберіганні.

Кількісні дані про фільтруючих властивості опадів полугидрата сульфату кальцію є неповними і вивчені недостатньо.

Наявність зарядів істотно підвищує фільтруючі властивості тільки при малих швидкостях фільтрації - до 5 - 10 см /сек. При великих швидкостях роль електростатичного захоплення аерозолів невелика. Ці ж матеріали, але заряджені, випробувані при швидкості 1 см /сек.

Дана подвійна сіль покращує фільтруючі властивості опадів.

Отримане рівність висловлює відоме фільтруюче властивість б-функції.

Розглянемо кілька прикладів на фільтруюче властивість б-функції.

Система фільтрів. Досліджуємо тепер більш докладно фільтруючі властивості розглянутого чотириполюсника в припущенні, що він навантажений узгоджено.

У табл. 15 наведені фільтруючі властивості окремих марок паперу. З таблиці випливає, що проникність паперів швидко знижується з підвищенням їх тонкощі фільтрації. Папір марки В придатна для ультрафільтрації.

Ця тканина за своїми фільтрує властивостям значно перевершує капронову арт. Отже, універсальна тканина 536 перевершує капронову арт.

Плоска голограма не володіє властивостями, що фільтрують, тому для відтворення зображення голограму потрібно висвітлювати монохроматичним світлом.

Для систем з високими властивостями, що фільтрують або з тривалим перехідним процесом така заміна реального обурення цілком допустима.