А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фільтр - нижня частота

Фільтр нижніх частот, а також підсилювач постійного струму не містять будь-яких особливостей, їх виконують (див. Рис. 33) за широко поширеним схемами. Фільтрами найчастіше служать ЛС-ланцюжка, а підсилювачем - транзисторний операційний підсилювач. Для управління частотою гетеродина служить варікап, включений в його контур. Деяке поширення, особливо п-ри низьких проміжних частотах, отримали також керовані напругою ЯС-генератори.

Мережевий фільтр. а - схема, б - характеристика загасання. Фільтри нижніх частот, які пригнічують всі частоти, розташовані вище найвищої частоти телеканалу, а також частоти, що потрапляють в додатковий і дзеркальні канали.

Фільтр нижніх частот (ФНЧ) - фільтр, який пропускає сигнали з частотами від 0 Гц до деякої заданої частоти і пригнічує сигнали з більш високими частотами. Типова АЧХ ФНЧ показана на малюнку F. Звук при цьому стає монотонним, змазаним внаслідок відносного посилення низькочастотних компонентів.

Комутатор, що забезпечує підключення вхідного сигналу до одного з п виходів. | Імпульсний підсилювач потужності. Фільтр нижніх частот, що складається з індуктивності L і ємності С, виділяє постійну складову вихідної напруги і згладжує високочастотні пульсації.

Фільтр нижніх частот, включений на виході генератора ЧС, служить i фільтрації гармонік з частотами, перевищують 1600 МГц. Фільтр sepxi частот на вході змішувача виключає можливість потрапляння на змішувач з налов від ЧС-генератора з частотою нижче 750 МГц, завдяки цьому виключити ся наявність сигналу різницевої частоти за межами I піддіапазону.

Блок-схема вимірювального пульта частотної модуляції ІПЧМ-2А. Фільтри нижніх частот 5 виконані за схемою чотириланкова ЯС-фільтра, здійснюють інтегрування сформованих одновібрато-ром сигналів. На виході фільтрів виділяється інформаційний сигнал частотою 300 (400) Гц, що є аналогом первинного сигналу з датчиків в свердловину приладі.

Фільтри нижніх частот можуть служити основою, для розрахунку фільтрів верхніх частот, смугових фільтрів. Для цієї мети можна застосувати метод перетворення частоти. Він полягає в тому, що якщо є деяка функція F (p) комплексної частоти р, то можна отримати іншу функцію F (s) комплексної частоти s, користуючись зв'язком p (s) між цими частотами.
 Фільтр нижніх частот (ФНЧ) з одноконтурной зворотним зв'язком призначений для виділення сигналів, частота яких нііе деякої заданої частоти, званої частотою зрізу фільтра. ФНЧ практично без ослаблення пропускає сигнали в смузі частот від постійної напруги до частоти зрізу і послаблює сигнали, частота яких вище частоти зрізу.

Фільтр нижніх частот без зміни передає сигнали низької частоти і забезпечує загасання або запізнювання по фазі щодо вихідних сигналів високочастотних сигналів.

Фільтр нижніх частот пропускає без спотворень тільки низькочастотні складові процесу на виході перемножителя.

Фільтр нижніх частот (ФНЧ) - фільтр апаратури системи передачі з ЧРК, смуга пропускання якого розташована за діапазоном частот нижче смуги затримання.

Поперечний переріз симетричних (а, б, в і несиметричних (г, д Полоскова волноводов. Фільтри нижніх частот мають характеристику загасання, показану на рис. 3.1 а. Для розрахунку ФНЧ СВЧ діапазону зазвичай використовують метод порівняння з фільтрами-прототипами нижніх частот з елементів із зосередженими параметрами. Це дозволяє скористатися широко табульованого значення елементів нормованих по частоті фільтрів з Чебишев-ськими або.

Діаграма Боде для фільтра нижніх частот. | Простий фільтр нижніх частот. Фільтр нижніх частот є схемою, яка без змін передає сигнали нижніх частот, а на високих частотах забезпечує загасання сигналів і запізнювання їх по фазі щодо вхідних сигналів. На рис. 2.1 зображена схема простого ЯС-фільтра нижніх частот.

Фільтр нижніх частот 5 виконаний по четирехконтурной схемою з внутрішніми ємнісними зв'язками. Стабільність роботи фільтра і добротність контурів досягаються застосуванням феритових сердечників і слюдяних конденсаторів, причому вся схема фільтра закрита металевим екраном.

Фільтр нижніх частот пропускає без ослаблення частоти, що лежать вище частоти зрізу, а лежать нижче значно послаблюються.

Фільтр нижніх частот (ФНЧ), зібраний по схемі Баттервор-та забезпечує фільтрацію змінної складової сигналу. Час встановлення показань, визначається параметрами фільтра, становить від 0 1 до 10 з в залежності від діапазону вимірювання.

Принципова схема автоматичного регулювання вихідної напруги. Фільтр нижніх частот, включений між перетворювачем і підсилювачем низької частоти, повинен пропускати тільки потрібні різницеві частоти в межах від 0 до Р акс - Високочастотні складові, в тому числі і основні частоти /ф і fM, повинні придушуватися не менше ніж на 60 дб нижче рівня корисного сигналу, тому фільтри виконуються 2 - або 3-ланки.

Фільтр нижніх частот утворює останню сходинку тракту відтворення. У нього входять опору 25 Rw, Rzs і RSU і ємності Cig, C2o, Czi і Сі. Падіння напруги на опорі Ras подається на рамку світлопроменевих гальванометра.

Принцип побудови ЕК на симетричному транзисторі. Фільтри нижніх частот призначені для виділення низькочастотних складових на приймальному кінці розмовного тракту. Крім того, на передавальному кінці ФНЧ не дозволяють струмів, які мають частоти, вище частоти зрізу фільтра, проникати в модулятори, функції яких виконують ЕК. Цим усуваються спотворення за рахунок можливої появи комбінаційних частот в смузі пропускання фільтра. при спрощеному розрахунку фільтра вважають, що з боку електронного контакту він працює на нескінченно великий опір.

Структурна схема аналізатора типу С5 - 2. Фільтр нижніх частот, не спотворюючи напружень робочого діапазону, значно послаблює високі частоти (вище 200 кГц), зменшуючи ймовірність їх проходження до змішувача. Однокаскад - - ний виборчий підсилювач-фільтр УСГ виділяє частоту, рівну 300 кГц, і має смугу пропускання 3 кГц. Підсилювач налаштований на частоту 20 кГц і має смугу пропускання, що дорівнює 200 гц.

Фільтри нижніх частот іноді називають дросельними фільтрами і на схемах і в описах позначають буквою Д поруч з якою ставлять величину граничної частоти в кілогерцах.

Фільтри нижніх частот можуть служити основою для розрахунку фільтрів верхніх частот, смугових фільтрів. Для цієї мети можна застосувати метод перетворення частот. Він полягає в тому, що якщо є деяка функція F (р) комплексної частоти р, то можна отримати іншу функцію F (s) комплексної частоти s, користуючись снязью р (s) між цими частотами.

Фільтри нижніх частот Ф1 - Ф4 виділяють з амплітудно-моду-лированной імпульсів складові звукових частот, які підводяться до телефонів абонентських апаратів відповідних каналів.

Поперечний переріз симетричних (а, б, в і несиметричних (г, д Полоскова волноводов. Фільтри нижніх частот мають характеристику загасання, показану на рис. 3.1 а. ДЛД розрахунку ФНЧ СВЧ діапазону зазвичай використовують метод порівняння з фільтрами-прототипами нижніх частот з елементів із зосередженими параметрами. Це дозволяє скористатися широко табульованого значення елементів нормованих по частоті фільтрів з Чебишев-ськими або максимально плоскими характеристиками і зовсім не торкатися складних питань синтезу фільтрів.

Фільтр нижніх частот в кільці ФАПЧ повинен бути неинвертирующий.

Фільтри нижніх частот, що використовуються в схемах нормалізації сигналів підсистеми аналогового входу, можуть збільшувати її стійкість по поздовжній заваді як постійного, так і змінного струму. Збільшення КОСС по постійному струму обумовлено перехідними характеристиками фільтрів і залежить від швидкості опитування каналів. Збільшення КОСС по змінному струмі обумовлено головним чином характеристиками загасання фільтра, однак перехідні характеристики теж можуть впливати, якщо час опитування мало в порівнянні з періодом напруги поздовжньої перешкоди.

Схема лампового приставки ПЧ з автоматичним регулюванням смуги пропускання для телевізорів з селекторами каналів ПТК-3 ПТК. - 5 ПТК-7 ПТК-10 і ПТК-ПД. Фільтр нижніх частот має також двома резонансами. Через резонансу струмів в паралельному контурі LiCjCs посилення каскаду з Т - фільтром на частоті /4 мінімально, а на частоті fa, на якій відбувається резонанс струмів в контурі, утвореному індуктивністю LI і послідовно з'єднаними междуелектродного ємностями підсилюючих елементів (ламп або транзисторів), посилення максимально.

Фільтри нижніх частот можуть служити основою для розрахунку фільтрів верхніх частот, смугових фільтрів. Для цієї мети можна застосувати метод перетворення частот. Він полягає в тому-що якщо є деяка функція F (р) комплексної частоти р то можна отримати іншу функцію F (s) комплексної, частоти s, користуючись зв'язком р (s) між цими частотами.

Фільтр нижніх частот призначений для отфільтровка продуктів перетворення, що забезпечує нормальну, без перевантаження, роботу вихідного підсилювача. На виході фільтра встановлено подовжувач 0 3 неп, узгоджувальний вихідний опір фільтра з вхідним опором підсилювача.

Амплітудно-частотні характеристики фільтрів нижніх. Фільтр нижніх частот представляє собою пристрій, який пропускає сигнали нижніх частот і затримує сигнали верхніх частот.

Фільтр нижніх частот призначений для пропускання низькочастотних сигналів при ослабленні сигналів вищих частот. Найпростіший фільтр нижніх частот містить всього два елементи (рис. 5.1 а): послідовно включену котушку індуктивності L.

Фільтр нижніх частот пропускає до керованої реактивності порівняно повільно змінюється з частотою модуляції напруга сигналу і помітно послаблює дію швидко змінюється напруги перешкоди.

Фільтр нижніх частот виділяє всі складові продетек-тированного сигналу (W Qmax) і не пропускає високочастотні складові.

Фільтр нижніх частот (рис. 512 а) має частоту зрізу 10 Гц.

Фільтр нижніх частот (рис. 515) має керовану частоту зрізу. Управління здійснюється за рахунок зменшення змінної складової в ланцюзі ООС, що викликає збільшення коефіцієнта посилення ОУ.

Фільтр нижніх частот (рис. 1536 а) за своїми характеристиками близький до інтегратора з граничною частотою 200 Гц. У схемі здійснюється комбінована фільтрація високочастотних складових вхідного сигналу.

Послідовне з'єднання фільтрів верхніх і нижніх частот. | Частотна характеристика загасання смугового фільтра. Фільтр нижніх частот пропускає струми всіх частот до 5 7 кГц і зрізає струми всіх частот вище 5 7 кГц.

Фільтр нижніх частот пропускає струми з частотою до 2 5 кГц, а фільтр верхніх частот пропускає струми з частотою вище 2 7 кГц. Таким чином, даний фільтр не пропускає (затримує) струми в смузі частот від 2 5 до 2 7 кГц і пропускає струми всіх частот нижче 2 5 кГц і вище 2 7 кГц.

Схема детектора для вимірювання рівня шуму і фону. | Структурна схема вимірювання рівня шуму і фону. Фільтр нижніх частот повинен мати частоту зрізу 20 кГц, щоб зрізати /надтональної складові шумів, а також залишки тих, що піднесуть і її гармо, нік. Фільтр верхніх частот повинен мати частоту зрізу 200 - - MU 1 Ц, шо зрізати фонові складові. При вимірюванні рівня фону ФВЧ НЕ нужер, а ФНЧ повинен мати зріз на частоті 200 - 300 Гц, щоб зрізати шуми.

ІНУН-фільтри нижніх частот. Фільтри нижніх частот Бесселя і Чебишева. Ненабагато складніше побудувати на ІНУН фільтр Бесселя або Чебишева. Знову-таки з'єднаємо каскадно кілька двополюсних фільтрів на ІНУН з запропонованим для кожної секції коефіцієнтом посилення.

Фільтр нижніх частот RjCj служить для того, щоб виключити передачу сигналів високих частот на вхід підсилювача постійної напруги, що дозволяє уникнути виникнення небажаних ефектів.

Графіки нормованих частотних характеристик 2 -, 4 -, 6 - і 8-по-люсних фільтрів з. Фільтри нижніх частот Бесселя і Чебишева. Ненабагато складніше побудувати за допомогою УВП фільтр Бесселя або Чебишева. Знову-таки з'єднаємо каскадно кілька двополюсних УВП-фільт-рів з запропонованими для кожної секції коефіцієнтами посилення.

Частотна залежність характеристичного опору. Фільтри RC нижніх частот застосовуються в ланцюгах живлення електронних схем і в інших випадках, коли робітники частоти досить віддалені від частот, які необхідно відфільтрувати.

Принципова (сходова схема LC-фільтра нижніх частот. Фільтру нижніх частот першого порядку відповідає реактор Lt, що сполучається послідовно з резистором навантаження (див. Рис. 2.4 б), а конденсатор Сі реактор L2 утворюють фільтр другого порядку. Частотні фільтри першого і другого порядків є базовими при зазначеному каскадному способі реалізації фільтрів з різними АЧХ і передавальними функціями третього і більш високих порядків.

Ланки фільтрів нижніх частот. | Залежність характеристичного опору фільтра нижніх частот від частоти. Фільтром нижніх частот називається фільтр, область прозорості якого простягається від нульової частоти до частоти зрізу сос, а понад цієї частоти фільтром вноситься велика загасання.

фільтром нижніх частот називається електричний фільтр, що володіє невеликим загасанням на всіх частотах нижче деякої граничної частоти і дуже великим загасанням на всіх частотах вище граничної частоти.

фільтром нижніх частот ФЗ, включеним на виході 172 виділяється робоча смуга частот перетворення. При прийомі певного відключає сигналу спрацьовує відповідне реле Р і замикається вихідна ланцюг на відключення.

Фільтром нижніх частот ФЗ, включеним на виході П2 виділяється робоча смуга частот перетворення. При прийомі певного відключає сигналу спрацьовує відповідне реле Р і замикається вихідна ланцюг на відключення. При відсутності контрольної частоти замикається контакт РК.

Розглянемо фільтр нижніх частот.

Схеми активних вимірювальних трансформаторів струму (а і напруги (б Звідси випливає, що. | Активний фільтр нижніх частот (а і його амплітудно-частотна характеристика (б. Використовують фільтри нижніх частот (ФНЧ), фільтри верхніх частот (ФВЧ) і смугові фільтри.