А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фікер

Фікер[14]були поставлені крайові задачі для загального лінійного рівняння другого порядку з неотрицательной характеристичної формою і доведені теореми існування деяких узагальнених ч рішень таких завдань. У монографії[102]наведені результати інших математиків в зазначеній галузі, а також обширна бібліографія.

Залежність концентрації дефектів в кристалічній решітці (/і аморфних областях (2 розгалуженого поліетилену від ступеня раеветвленності[ЭЗ ]. Шида і Фікер[175], Використовуючи метод травлення азотною кислотою, встановили, що всі розгалуження доступні для аналізу внаслідок великих дефектів, що тягнуться до поверхні ламелей.

Однак результат Фікер не має характеру апріорної оцінки, так як доказ спирається на існування функції Гріна.

У роботі Соболєва треба відзначити деякі елементи методу ортогональних проекцій, а в роботі Фікер - - конструктивний метод вирішення. Результати Фікер потім були поширені Віолою[1]на загальний випадок.

До цього кола ідей відносяться роботи Ніколеску[7, 8, 9], Пікон[6], Колуччі[1, 2], Фікер[1, 2, 3], Толотті[3]; остання з цих робіт містить найбільш загальні результати.

Що ж стосується систем другого порядку, які задовольняють цьому додатковому умові, то можна згадати роботу[2]Морри, присвячену, поряд з іншими питаннями, вивчення деяких самосопряженних систем з двома змінними вельми загального вигляду; роботу Фікер[10], Де розглядається змішана задача для самосопряженних систем з т змінними; деякі роботи Піні[4, 7, 8, 9], Що стосуються завдання Дирихле для самосопряженних систем з двома змінними та завдань на замкнутої поверхні для систем другого порядку загального виду; нарешті, роботу Шапіро[3], Що відноситься до систем з трьома змінними і постійними коефіцієнтами.

Фікер[18]довів також, що рішення не може належати класу С (1) в Т, якщо тільки граничні дані не задовольняють деяким умовам кількісного характеру.

У роботі Соболєва треба відзначити деякі елементи методу ортогональних проекцій, а в роботі Фікер - - конструктивний метод вирішення. Результати Фікер потім були поширені Віолою[1]на загальний випадок.

Першу і другу задачу розглядав Корн) в двох роботах, що відносяться до 1907 - 1908 рр., Які стали тепер класичними. Нарешті, змішану задачу вперше і повністю вивчив Фікер[11], Який пізніше[19]зробив цікаве зауваження про те, що для безперервності зсувів і компонент напруги у всій замкнутій області необхідно, щоб граничні дані завдання задовольняли кількісним умов інтегрального типу. У своїй роботі Фікер дає нове виклад першої та другої крайових задач для замкнутої області, межа якої може мати особливі точки, а також дає метод обчислення рішень. Фікер в основному слід методу Пікон відомості різних завдань до систем інтегральних рівнянь Фішера-Рісса.

З цього приводу корисно згадати, що, відповідно до одного з останніх результатів Фікер[18], Що відносяться до гармонійних функцій, саме такого роду обмеження викликає збільшення числа умов розв'язання задачі.

Першу і другу задачу розглядав Корн) в двох роботах, що відносяться до 1907 - 1908 рр., Які стали тепер класичними. Нарешті, змішану задачу вперше і повністю вивчив Фікер[11], Який пізніше[19]зробив цікаве зауваження про те, що для безперервності зсувів і компонент напруги у всій замкнутій області необхідно, щоб граничні дані завдання задовольняли кількісним умов інтегрального типу. У своїй роботі Фікер дає нове виклад першої та другої крайових задач для замкнутої області, межа якої може мати особливі точки, а також дає метод обчислення рішень. Фікер в основному слід методу Пікон відомості різних завдань до систем інтегральних рівнянь Фішера-Рісса.

Першу і другу задачу розглядав Корн) в двох роботах, що відносяться до 1907 - 1908 рр., Які стали тепер класичними. Нарешті, змішану задачу вперше і повністю вивчив Фікер[11], Який пізніше[19]зробив цікаве зауваження про те, що для безперервності зсувів і компонент напруги у всій замкнутій області необхідно, щоб граничні дані завдання задовольняли кількісним умов інтегрального типу. У своїй роботі Фікер дає нове виклад першої та другої крайових задач для замкнутої області, межа якої може мати особливі точки, а також дає метод обчислення рішень. Фікер в основному слід методу Пікон відомості різних завдань до систем інтегральних рівнянь Фішера-Рісса.

Перевагою цього методу є те, що він дає можливість чисельно знаходити рішення крайових задач, але він цікавий також з точки дебати питань існування рішень. Крім того, він має різні додатки до завдань, відмінним від тих, які нас цікавлять. Деякі з цих подальших застосувань будуть укапани в гл. Пікон і Фікер, в якій цей метод викладається і абстрактній формі.