А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - головний вид

Вибір головного виду, розташування видів, виконання розрізів і перетинів, простановка розмірів і позначення чистоти поверхні повинні відповідати всім вимогам стандартів.

Після вибору головного виду утворюється підмножина В, відрізняється від В відсутністю елемента'г, який входить в безліч В0 видів, обраних для креслення.

При виборі головного виду слід враховувати, що крім ясного уявлення про форму та розміри предмета він повинен забезпечувати раціональність розміщення інших видів на кресленні.

При виборі головного виду потрібно враховувати положення, яке займає деталь при обробці на верстаті або в процесі розмітки. Наприклад, для деталей, що представляють собою співвісні циліндри, які обробляються в основному на токарних верстатах, головний вид вибирається так, щоб вісь деталі розташовувалася горизонтально.

Форма і розміри стрілок, що вказують напрямок. При виборі головного виду слід враховувати, що крім ясного уявлення про Формі і розмірах предмета він повинен забезпечувати раціональність розміщення інших видів на кресленні.

Правильний вибір головного виду обумовлює мінімальне число необхідних видів. На вибір головного виду впливає ряд конструктивних і технологічних факторів, про які піде мова в гл.

На рис. 125 показана схема алгоритму вибору головного виду (виду спереду) за умови проектування на площину, паралельну oxz у напрямку осі оу. Процеси формування необхідних масивів оформлені як звернення до стандартних підпрограм.

Головним видом деталі називається зображення її на фронтальній площині проекції. Головний вид повинен давати найбільш ясне і повне уявлення про форму і розміри деталі при найкращому використанні поля креслення. При виборі головного виду враховується положення, яке займає деталь при розмітці обробці її на верстаті або в процесі роботи в механізмі.

Креслення деталей, виконані по складального креслення, повинні відповідати їх конструктивного призначенням. Вони повинні бути виконані найбільш просто, в необхідній кількості зображень, за всіма правилами виконання робочого креслення деталі (див. Гл. При виборі головного виду і інших необхідних зображень годі було копіювати розташування і кількість видів зі складального креслення. Наприклад, на складальному кресленні (рис . 314) виконані три основних зображення, а при виконанні креслення втулки (рис. 318 б) досить одного зображення. Якщо деталь має складну конфігурацію, то іноді слід збільшити кількість видів - дати додаткові перетину, виносні елементи і ін.

креслення деталей , виконані по складального креслення, повинні відповідати їх конструктивного призначенням. Вони повинні бути виконані найбільш просто, в необхідній кількості зображень, за всіма правилами виконання робочого креслення деталі (див. гл. При виборі головного виду і інших необхідних зображень годі було копіювати розташування і кількість видів зі складального креслення. Наприклад, на складальному кресленні (див. рис. 374) виконані три основних зображення, а при виконанні креслення втулки (див. Рис. 378 б) досить одного зображення. Якщо деталь має складну конфігурацію, то іноді слід збільшити кількість видів-дати додаткові перетину, виносні елементи і ін. Стандартом передбачається шість основних видів, з кото-яких один приймається в якості головного. З вимоги стандарту про мінімальності числа зображень креслення випливає висновок, що критерій вибору головного виду слід зберегти і при виборі інших видів. При цьому дотримується умова послідовного виключення інформації про форму та розміри оригіналу, що увійшла в обрані види. Завдання, таким чином, ставиться як оптимізаційна з інформаційним критерієм.