А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - головна ланцюг

Вибір головного ланцюга і її нумерація визначаються насамперед наявністю і станом алкільних груп, як це зазначено для алканів. Якщо це не визначає вибір головного ланцюга або початок нумерації, то в головну ланцюг включають ділянку з кратною зв'язком і нумерацію ведуть з того кінця, до якого ближче кратна зв'язок. При рівних положеннях подвійною і потрійною зв'язку вибір головного ланцюга і початок нумерації визначає потрійний зв'язок.

Вибір головного ланцюга і її нумерація визначаються загальними правилами систематичної номенклатури (стор.

Вибір головного ланцюга визначається, як було зазначено раніше. Початок нумерації визначається перш за все алкіл, потім кратними зв'язками.

Вибір головного ланцюга повинен бути незалежним від способу написання структурної формули.

Якщо вибір головного ланцюга і порядок її нумерації не визначені наявністю розгалужень, то в якості головного ланцюга вибирають ту, яка містить кратну зв'язок, а нумерацію починають з того кінця ланцюга, який ближче до кратного зв'язку.

При виборі головного ланцюга і порядку нумерації необхідно враховувати, що ненасичені радикали старше відповідних насичених радикалів з тим же вуглецевим скелетом; радикали з потрійним зв'язком старше радикалів з подвійним зв'язком.

Відповідно вони визначають вибір головного ланцюга і порядок нумерації в останню чергу. Назви їх будуються за тими ж правилами, що були прийняті в женевській системі.
 Функціональні групи визначають вибір головного ланцюга або початок нумерації тільки при відсутності або симетричному розташуванні елементів розділів II і III. В цьому випадку нумерацію визначає старша функціональна група. Наявність в з'єднанні функціональної групи відбивається в назві суфіксом, що ставлять після суфіксів, що характеризують ступінь ненасиченості (кратність) зв'язків вуглецевого скелета. Цифра, що позначає положення функціональної групи, ставиться після відповідного суфікса і відділяється дефісом. У назві з'єднань суфікси, що позначають функціональні групи, розташовуються по мірі старшинства.

Кратні зв'язку впливають на вибір головного ланцюга і початок нумерації тільки в тому випадку, якщо головна ланцюг і нумерація не визначені однозначно будовою вуглецевого скелета: в цьому випадку за головну ланцюг вибирають ту, яка містить старшу зв'язок, і нумерацію починають з того кінця, до якого ближче старша зв'язок.

За льєжським правилам і номенклатурі IUPAC вибір головного ланцюга для парафінових вуглеводнів і її нумерація виробляються так само, як по Женевським правилам. У номенклатурі ШРАС, однак, набагато більш подроб-но розглядаються правила визначення старшинства радикалів. Відмінність лише в тому, що по льєжським правилами в ШРАС дозволяється перераховувати в назві радикали не тільки по підвищенню складності але і в алфавітному порядку (а значить, по-різному на різних мовах. Для правильної побудови назви необхідно провести вибір головного ланцюга і нумерацію атомів вуглецю в ній.

Старшим складових частин віддається перевага при виборі головного ланцюга і при нумерації. У назві суфікси і префікси розташовуються в порядку зростаючого старшинства.

Функціональні групи і нефункціональні заступники можуть впливати на вибір головного ланцюга і нумерацію лише в тому випадку, якщо останні пе визначені однозначно вуглецевим скелетом і наявністю кратних зв'язків.

Ніякі зміни функціонального характеру з'єднання не можуть змінити спосіб вибору головного ланцюга і порядку нумерації, визначених вуглецевим скелетом.

Ніякі зміни функціонального характеру з'єднання не можуть привести до зміни вибору головного ланцюга, і порядку нумерації, визначених вуглецевим скелетом.

Правила льєжські і ШРАС відрізняються від женевських іншим підходом до вибору головного ланцюга і її нумерації: кратні зв'язку повинні входити в головну ланцюг (навіть якщо при цьому ланцюг і не виявиться найдовшою), а її нумерація повинна проводитися так, щоб кратна зв'язок отримала найменший можливий номер.

Якщо кількість основних груп в декількох ланцюгах однаково, то для вибору головного ланцюга користуються правилами, наведеними в підрозділі С-0.

Нам представляється можливим запропонувати вирішення питання, що дозволяє без порушення Женевського правила вибору головного ланцюга зібрати в певному місці всі частини назви, що характеризують заступники.

зрозуміло, що, як і в випадку записи всяких ациклических фрагментів, при зміні вибору головних ланцюгів в зв'язці змінюється і код її. Кодування ациклических з'єднань здійснюється за описаними правилами кодування ациклічних фрагментів.

У першому варіанті назви беруть участь 11 різних структурних елементів (обраних умовно, так як умовний сам вибір головного ланцюга), а в другому тільки шість. Побудова формули за назвою не викликає ніяких труднощів.

Відомо, що номенклатура органічних сполук неоднозначна; багато складних сполуки мають кілька назв, які можуть відрізнятися порядком нумерації, вибором головного ланцюга. Однак це не вносить ніякої невизначеності в побудову проекційних формул (або моделей) за назвами, а саме цієї мети і повинна служити стерео-хімічна номенклатура.

З цього треба зробити висновок і в викладанні відмовившись від традиційної опори на Женевську систему: немає необхідності вивчати Женевські правила вибору головного ланцюга, визначення порядку нумерації тільки для того, щоб потім сказати, що сьогодні всі ці питання вирішуються по-іншому. Загальна ж логіка побудови замісного назви цілком може бути показана стосовно сучасними правилами ШРАС. При цьому з самого початку необхідно підкреслити, що правила ШРАС-це не єдина система номенклатури, а звід різних вживаних в даний час способів побудови назв.

Вибір головного ланцюга визначається кількістю атомів вуглецю і складністю ланцюга, а порядок нумерації головного ланцюга - наявністю заступників.

Якщо - ОН є головною групою (ом. Вибір головного ланцюга і нумерація визначається головною групою. Наявність в з'єднанні двох або більше гідроконльних груп позначається відповідно окончаніяш. Фізичні властивості деяких галоідпроізводних. За сучасної міжнародної номенклатурі назву галоида і цифру, яка вказує його стан, поміщають перед назвою вуглеводню. Вибір головного ланцюга і її нумерація визначаються функціональною групою - в даному випадку Галоїди.

У ациклічному з'єднанні ланцюг, прийняту за основу призначив і нумерації, називають головним ланцюгом. Вибір головного ланцюга в ациклічному з'єднанні виробляють виходячи з наведених нижче критеріїв, що застосовуються по - r - iiywnsmvii.

Фізичні властивості деяких галоідпроізводних. За сучасної міжнародної номенклатурі назву галоида і цифру, яка вказує його стан, поміщають перед назвою вуглеводню. Вибір головного ланцюга і її нумерація визначаються функціональною групою - в даному випадку Галоїди.

За сучасної замісної номенклатурі назву галогену до цифру, яка вказує його стан, поміщають перед назвою вуглеводню. Вибір головного ланцюга і її нумерація визначаються функціональною групою - в даному випадку галогеном.

Вибір головного ланцюга визначається кількістю атомів вуглецю і складністю ланцюга, а порядок нумерації головною ланцюга - наявністю заступників.

Нефункціональні заступники наймолодші у всій схемі. Вони визначають вибір головного ланцюга і початок нумерації тільки при відсутності або симетричному розташуванні старших заступників. Нефункціональні заступники позначаються префіксами, які ставляться на самому початку слова-назви. Якщо даний заступник варто в бічному ланцюзі то за загальними систематичним правилам авторів (як втім, і по Женевської системи) його назва з відповідним номером поміщається там же, де і назва заступників, пов'язаних з головним ланцюгом.

Такі функції визначають вибір головного ланцюга і початок нумерації тільки в тому випадку, якщо це не визначено представниками другого, третього або четвертого розділу схеми (див. Стор. Фізичні властивості алкінів. Назви алкінів утворюються заміною закінчення - ан в назві відповідного алкана на закінчення - ін. При складанні назви вибір головного ланцюга і початок нумерації визначає потрійна зв'язок.

Вибір головного ланцюга і її нумерація визначаються насамперед наявністю і станом алкільних груп, як це зазначено для алканів. Якщо це не визначає вибір головного ланцюга або початок нумерації, то в головну ланцюг включають ділянку з кратною зв'язком і нумерацію ведуть з того кінця, до якого ближче кратна зв'язок. При рівних положеннях подвійною і потрійною зв'язку вибір головного ланцюга і початок нумерації визначає потрійний зв'язок.

Пропоновані а-з-позначення просторової конфігурації, як видно з наведених прикладів, можуть застосовуватися в поєднанні з будь-якою назвою, що передає хімічну будову молекули, а також з вживаними тривіальними назвами. Вони не вимагають дотримання суворих правил вибору головного ланцюга, визначеної нумерації або порядку старшинства заступників. Позначення будуються, звичайно, на базі нумерації вуглецевих атомів ланцюга і старшинства заступників, але регулюються ці питання не спеціальними правилами, а безпосередньо видно з способу побудови структурного назви. І якщо за назвою речовини, незважаючи на всі неправильності в цій назві що містяться в ньому через порушення правил (при виборі головного ланцюга або нумерації), все ж можна правильно побудувати структурну формулу, то, вводячи р-з-позначення, можна правильно побудувати і просторову формулу молекули. Більш того, якщо помилково або свідомо порушити правило вибору старшого заступника, віднісши тим самим позначення до неправильного заступнику, то і таке позначення не завадить правильно побудувати просторову модель молекули, так як знак р або а варто безпосередньо при цифрі що позначає стан заступника, обраного в якості стереохимического орієнтира. Прикладом цього може служити назва Зр-бром - 3-нітро - 2-метил - 2-етілбутан.

Для забезпечення однозначності назв систематична номенклатура користується поняттям про старшинство радикалів і заступників. Старшим складових частин віддається перевага при виборі головного ланцюга і при нумерації. У назві суфікси і префікси розташовують в порядку зростаючого старшинства.

Нефункціональні заступники (див. Табл. 2) визначають вибір головного ланцюга і на; чало нумерації в останню чергу.

Нумерацію атомів ланцюга або циклу виробляють завжди таким чином, щоб старші структурні елементи отримали менші номери. При цьому молодші структурні елементи (див. § 7) впливають на вибір головного ланцюга або головного контуру і на порядок нумерації лише в тому випадку, якщо визначення по старшим структурних елементів не дає однозначної відповіді через симетричності їх розташування.

Фізичні властивості деяких спиртів. За сучасними міжнародними правилами до назви вуглеводню додається закінчення ол і цифра, що позначає номер атома вуглецю, у якого стоїть гідроксил. Вуглецевий aTOji, пов'язаний з гідроксилом, обов'язково включається в головну ланцюг і визначає початок нумерації, вибір головного ланцюга визначає функція.

За сучасними міжнародними правилами до назви вуглеводню додається закінчення ол і цифра, що позначає номер атома вуглецю, у якого стоїть гідроксил. Вуглецевий атом, пов'язаний з гідроксилом, обов'язково включається в головну ланцюг і визначає початок нумерації, вибір головного ланцюга визначає функція.

Фізичні властивості деяких спиртів. За сучасними міжнародними правилами до назви вуглеводню додається закінчення ол і цифра, що позначає але -; заходів атома вуглецю, у якого стоїть гідроксил. Вуглецевий атом, пов'язаний з гідроксилом, обов'язково включається в головну ланцюг: і визначає початок нумерації, вибір головного ланцюга визначає функція.

Ми пропонуємо використовувати назви, прийняті на конференції в Амстердамі в 1949 р, змінивши відповідно до загальних принципів систематичної номенклатури порядок вибору головного ланцюга і нумерації атомів.

Принцип побудови назв алкинов той же, що і алкенів. За раціональної номенклатурі з'єднання розглядається як похідне ацетилену; за сучасною між-лародной номенклатурі назви алкинов мають закінчення ін. При складанні назви вибір головного ланцюга і початок нумерації визначає потрійний зв'язок.

Цю систему застосовують для більш складних з'єднань. Все Алкіни мають закінчення ін. При складанні назв вибір головного ланцюга і початок нумерації визначає потрійний зв'язок; нумерацію починають з кінця ланцюга, найбільш близького до потрійного зв'язку.

Вибір головного ланцюга і її нумерація визначаються насамперед наявністю і станом алкільних груп, як це зазначено для алканів. Якщо це не визначає вибір головного ланцюга або початок нумерації, то в головну ланцюг включають ділянку з кратною зв'язком і нумерацію ведуть з того кінця, до якого ближче кратна зв'язок. При рівних положеннях подвійною і потрійною зв'язку вибір головного ланцюга і початок нумерації визначає потрійний зв'язок.

Інші з'єднання розглядаються як відбуваються з вуглеводнів шляхом утворення кратних зв'язків, заміщення водню функціональними групами і нефункціональними заступниками. Назва вихідного вуглеводнів (гетероциклу) входить як обов'язкова, незмінна складова частина в назву його похідного. Ніякі зміни в функціональному характері з'єднання не можуть привести до зміни вибору головного ланцюга і порядку нумерації, визначених вуглецевим скелетом.

Це означає, що якщо в з'єднанні можна вибрати кілька ланцюгів однакової максимальної довжини, то головною вважають ту з них, яка містить старші складові частини. Нумерацію починають з того кінця цінуй, до якого ближче старша складова частина. При цьому завжди слід враховувати, що структурні елементи молодшого розділу впливають на вибір головного ланцюга і порядок нумерації лише в тому випадку, якщо відсутні структурні елементи старшого розділу або якщо вони розташовані симетрично і тому не дають однозначного рішення.

Ізомерія алкинов обумовлена розгалуженням вуглецевого ланцюга і положенням потрійного зв'язку. Принцип побудови назв алкинов той же, що і алке-нів. За раціональної номенклатурі з'єднання розглядається як похідне ацетилену; по сучасній міжнародній номенклатурі назви алкинов мають закінчення ін. При складанні назви вибір головного ланцюга і початок нумерації визначає потрійний зв'язок.

Пропоновані а-з-позначення просторової конфігурації, як видно з наведених прикладів, можуть застосовуватися в поєднанні з будь-якою назвою, що передає хімічну будову молекули, а також з вживаними тривіальними назвами. Вони не вимагають дотримання суворих правил вибору головного ланцюга, визначеної нумерації або порядку старшинства заступників. Позначення будуються, звичайно, на базі нумерації вуглецевих атомів ланцюга і старшинства заступників, але регулюються ці питання не спеціальними правилами, а безпосередньо видно з способу побудови структурного назви. І якщо за назвою речовини, незважаючи на всі неправильності в цій назві що містяться в ньому через порушення правил (при виборі головного ланцюга або нумерації), все ж можна правильно побудувати структурну формулу, то, вводячи р-з-позначення, можна правильно побудувати і просторову формулу молекули. Більш того, якщо помилково або свідомо порушити правило вибору старшого заступника, віднісши тим самим позначення до неправильного заступнику, то і таке позначення не завадить правильно побудувати просторову модель молекули, так як знак р або а варто безпосередньо при цифрі що позначає стан заступника, обраного в як стереохимического орієнтира. Прикладом цього може служити назва Зр-бром - 3-нітро - 2-метил - 2-етілбутан.