А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фізико-хімічна властивість - масло

Фізико-хімічні властивості масел, що застосовуються для підшипників ковзання електричних машин, наводяться в табл. 1 де поряд з в'язкістю вказані та інші показники, що характеризують якість масел. Орієнтовні дані, необхідні при виборі сорту масла для машин потужністю від 100 кет і вище з кільцевої мастилом, наведені в табл. 2 де вказані в'язкість при 50 G і рекомендований сорт масла. Для машин з кільцевої мастилом малої потужності (до 100 кет) всіх типів, незалежно від швидкохідності і характеру роботи, може застосовуватися масло з в'язкістю 3 0 - 3 5 градусів при 50 С.

Фізико-хімічні властивості масел, що виконують функцію базового компонента СОТС, і їх хімічний склад у великій мірі впливають на функціональні і технологічні (основні і супутні) властивості СОТС. При виборі масел в якості основи СОТС головна увага звертається на їх в'язкі властивості, температури спалаху і застигання, токсичні та гігієнічні, пожежо - і вибухобезпечні характеристики. Найбільш широке використання в якості вугле-під огрядною основи СОТС, як і для пластичних мастил знаходять індустріальні масла загального призначення.

Фізико-хімічні властивості масел дані в табл. 2.9. Основним технічним показником для вибору марки мастила є його в'язкість, яка визначається за ГОСТ 33 - 82 в залежності від температури. При виборі масел слід враховувати умови роботи приладу. При великих навантаженнях і температурах застосовують масла з високою в'язкістю. Для швидкісних підшипників рекомендуються масла з меншою в'язкістю, так як вони зменшують тепловиділення в вузлі тертя.

Фізико-хімічні властивості масел в процесі роботи піддаються значним змінам. У маслі накопичуються продукти старіння, що випадають у вигляді шламу, органічні кислоти, що дають кислу реакцію водної витяжки, механічні домішки і вода, що виходить як за рахунок окислення масла, так і за рахунок нещільності охолоджуючих масло пристроїв. Тому виникає необхідність періодичної або постійної очистки масла в процесі експлуатації або ж зміни і відновлення якості масла до показників, близьких показниками якості свіжих масел.

Фізико-хімічні властивості масел приведені в гл.

Фізико-хімічні властивості масел в процесі роботи піддаються значним змінам. У маслі накопичуються продукти старіння, що випадають у вигляді шламу, органічні кислоти, що дають кислу реакцію водної витяжки, механічні домішки і вода, що виходить як за рахунок окислення масла, так і за рахунок нещільності охолоджуючих масло пристроїв. Тому виникає необхідність періодичної або постійної очистки масла в процесі експлуатації або ж зміни і відновлення якості масла до показників, близьких показниками якості свіжих масел.

Фізико-хімічні властивості масел повинні перевірятися не рідше одного разу на рік.
 Вимоги до фізико-хімічними властивостями масел, передбачені самими різними специфікаціями, майже не відрізняються один від одного.

При окисленні змінюються фізико-хімічні властивості масла, а це, як правило, погіршує його експлуатаційні якості. Якщо процес окислення зайшов досить далеко, то можуть знадобитися повне видалення масла із системи змащення машини і заміна його свіжим. Тому від протиокислювальну стійкості олії залежать і його здатність виконувати призначені йому функції і термін його служби в двигуні або іншій машині. Таким чином, висока стійкість проти окислення є найважливішою умовою економного витрачання масла.

Важливими є такі фізико-хімічні властивості масел, як їх летючість, сумісність з каучуком (можливість введення їх в полімер, відсутність явищ випотівання масла при подальшій обробці), а також здатність масел до емульгування. Склад масел дуже впливає на оброблюваність каучуку і на фізико-механічні показники вул-канізатов.

Температура спалаху характеризує фізико-хімічні властивості масел, але, разом з тим, вона має певне значення так само і як показник їх експлуатаційних властивостей. Очевидно, що застосування масла при температурах, що перевищують температуру спалаху, загрожує небезпекою загоряння, а також вибуху х, якщо воно знаходиться в закритому картері.

Температура спалаху характеризує фізико-хімічні властивості масел, але, разом з тим, вона має певне значення так само і як показник їх експлуатаційних властивостей. Очевидно, що застосування масла при температурах, що перевищують температуру спалаху, загрожує небезпекою загоряння, а також вибуху 1 якщо воно знаходиться в закритому картері.

Схема отримання магній-суль-фоно-сульфонатной присадки. У таблиці наведено фізико-хімічні властивості масла ДС-14 з присадкою ВНДІ НП-121 доданої в різних кількостях.

В процесі експлуатації фізико-хімічні властивості мастильних та ізоляціоіних масел можуть погіршуватися.

В процесі окислення змінюються фізико-хімічні властивості масла, що, як правило, призводить до погіршення його експлуатаційних властивостей. Якщо процес окислення зайшов досить далеко, то.

У табл. 17 наведені фізико-хімічні властивості масел, що застосовуються для змащування газомоторних двигунів, компресорів і відцентрових нагнітачів.

У таблиці 48 дані фізико-хімічні властивості масел, отриманих на базі готових компонентів з суміші парафінистих нафт. У тій же таблиці наведені якості деяких масел, отриманих зі східних сірчистих нафт.

В процесі окислення змінюються фізико-хімічні властивості масла, що, як правило, тягне за собою погіршення його експлуатаційних якостей.

Фізико-хімічні властивості масел. У табл. 7 наведені фізико-хімічні властивості масел, що застосовуються як замінники основних рекомендованих марок.

У табл. 2 наведені фізико-хімічні властивості масел, що застосовуються в Гідропередача. Для об'ємних передач використовують масло АУ (ГОСТ тисячу шістсот сорок дві - 50), яке забезпечує роботу гидропередачи при температурі навколишнього середовища - 20 год - 50 С, і масло АРМ (ТУ М НП 457 - 53), що дозволяє працювати гідропередачі при температурі - 40 -: - - 50 С.

Отже, за своїми фізико-хімічними властивостями масла гідрогенізації задовольняють сукупності всіх вимог, що пред'являються сучасною технікою мастильного справи до найбільш високосортним масел для авто-і авіамоторів.

При виборі сорту мастила керуються фізико-хімічними властивостями масел і особливостями вузла машини, що підлягає змазування. При великих навантаженнях мастило може видавлюватися з підшипника, тому для вузлів, що працюють з великим питомим тиском, застосовують більш в'язкі масла.

При виборі сорту мастила керуються фізико-хімічними властивостями масел і конструктивними особливостями вузла машини, що підлягає змазування.

Перша система складається з показників, що характеризують різноманітні фізико-хімічні властивості масла; ці показники зазвичай регламентуються ГОСТ на олії. Вони мають важливе значення для оцінки масла, однак, за небагатьма винятками, дозволяють лише побічно судити про те, як воно буде вести себе в експлуатації, і не дають достатніх підстав для оцінки головного властивості масла - його мастильної здатності в тих чи інших конкретних умовах застосування .

В НИИАТе розроблені методи аналізу залежностей між фізико-хімічними властивостями масла і станом двигуна з використанням статистичної обробки дослідних даних і множинного кореляційного аналізу.

Маючи в своєму розпорядженні цими даними, можна визначити, які фізико-хімічні властивості масла вимагають виправлення і, отже, вибрати відповідний спосіб його відновлення.

Маючи в своєму розпорядженні цими даними, можна визначити, які фізико-хімічні властивості масла вимагають виправлення і, отже, вибрати відповідний спосіб його відновлення.

При цьому газоподібний аміак не збільшує зольності масла, практично не змінює колір і інші фізико-хімічні властивості масла. Встановлено, що обробка обводненного масла аміаком не дає ефекту, так як при цьому утворюється емульсія. Масла, оброблені в адсорбере газоподібним аміаком, фільтрували через воронку гарячого фільтрування; потім Фільтровані масла аналізували.
 
Фракційний склад масел досить складний, тому що це суміш вуглеводнів, в силу чого фізико-хімічні властивості масел неможливо визначити з такою ж точністю, як, наприклад, властивості хімічно чистих речовин. Про природу лю-мінесцірующіх компонентів в літературі існують різні, часто суперечливі уявлення. Так, одні дослідники вважають, що чинником, що викликає люмінесцентне свічення, є наявність люміногенов, інші - що люмінесценція зумовлена переважно присутністю ароматичних сполук. Разом з тим виявлено інтенсивне люмінесцентне свічення смолистих речовин і поліциклічних вуглеводнів ароматичної природи.

У табл. 11 наведені специфікації на авіаційні моторні масла без присадок, а в табл. 12 - вимоги до фізико-хімічними властивостями масел, які пред'являються деякими військовими специфікаціями США і Англії.

Так, використання спектрального або хімічного аналізів мастильних матеріалів, що відбираються з двигунів і гідросистем працюючої техніки, дозволяє визначити фізико-хімічні властивості масла: в'язкість, температуру спалаху, зміст присадок і нерозчинних опадів, миючі властивості і концентрацію продуктів зносу і домішок, що надходять в систему змащення. На підставі цих даних визначаються несправності, що впливають на витрату палива і масел.

У роботах, виконаних НИИАТ раніше[1, 2, 3], Були зроблені перші спроби застосування методів кореляційного аналізу для дослідження зв'язку між моторними і фізико-хімічними властивостями масел. Для цієї мети було запропоновано унормувати застосовуються оціночні показники за допомогою введення коефіцієнтів якості.

Вимкнення гідротрансформатора через жиклери супроводжується нагріванням рідини, що циркулює в робочій порожнині на 25 - 30 С, яке не робить негативного впливу на фізико-хімічні властивості масел.

Найбільш достовірна оцінка доцільного міжзмінного терміну служби масла в двигуні забезпечується проведенням експлуатаційних випробувань з визначенням впливу терміну служби масла на сукупність таких показників, як безвідмовність і довговічність двигунів (в тому числі стан поверхонь деталей по забрудненню і пошкодженню), витрати на їх технічне обслуговування та ремонти, фізико-хімічні властивості масла. Приклади такої оцінки дані нижче.

Масла в основному складаються з тригліцеридів - обмилюють частини і зі тримають лише невелика кількість (близько 1%) неомильних речовин. Фізико-хімічні властивості масел характеризуються такими основними показниками: питома вага, кислотне число, число омилення, йодне число, кількість неомильних речовин, коефіцієнт заломлення. Кислотне число є мірою кислотності масла і виражається числом грамів КОН, необхідних для нейтралізації вільних жирних і смоляних кислот, що містяться в 1 кг масла. Число омилення є показником чистоти масла і вказує на число грамів КОН, необхідних для повного омилення 1 кг масла. Знижений число омилення вказує на домішку мінеральних речовин в олії. Йодне число є особливо важливим показником. Воно вказує на вміст у маслі ненасичених кислот, пов'язаних з гліцерином, а також характеризує відносну швидкість висихання олії. Встановлено, що чим вищий вміст в олії ненасичених кислот, тим швидше сохне масло після нанесення його на оброблювану поверхню. Швидкість висихання олії знаходиться також в прямій залежності від ступеня граничності жирних кислот. Йод взаємодіє лише з ненасиченими жирними кислотами і тим більшою мірою, чим вище їх ненасиченість. Йодне число вказує на кількість грамів йоду, здатних приєднатися в певних умовах до 100 г масла.

Змінюються фізико-хімічні властивості масла.

Масло в двигуні, працюючи при високій температурі і тиску, стикається з повітрям і продуктами неповного згорання палива, з конденсованими парами води, з нанесеною в двигун пилом, з металевими поверхнями деталей і продуктами їх зносу. В результаті фізико-хімічні властивості масла змінюються і в ньому накопичуються різні продукти забруднення, що порушує роботу двигуна і викликає егс передчасний знос.

Масло в двигуні, працюючи при високій температурі і тиску, стикається з повітрям і продуктами неповного згорання палива, з конденсованими парами води, з нанесеною в двигун пилом, з металевими поверхнями деталей і продуктами їх зносу. В результаті фізико-хімічні властивості масла змінюються і в ньому накопичуються різні продукти забруднення, що порушує роботу двигуна і викликає його передчасний знос.

Для заповнення мембранних дозаторів і поршневих насосів масло повинно мати підвищений коефіцієнт в'язкості і протівоіз-носних властивостей. Перед застосуванням перевіряють фізико-хімічні властивості масла лабораторним аналізом.

При роботі в двигуні масло забруднюється механічними домішками і продуктами окислення його вуглеводнів. В результаті цього змінюються фізико-хімічні властивості масел і погіршуються їх мастильні якості.

Для правильного вибору масел важливо знати їх хімічний склад, оскільки вони мають значний вплив на властивості одержуваних маслонаповнених каучуків. Важливе значення мають такі фізико-хімічні властивості масел, як їх летючість, сумісність з каучуком (можливість введення їх в полімер, відсутність явищ випотівання масла при подальшій обробці), а також здатність масел до емульгування. Склад масел дуже впливає на оброблюваність каучуку і на фізико-механічні показники вулканизатов.

З цих присадок найбільш широке застосування отримали парафлоу, сантопур і менше тристеарат алюмінію. Перші дві добавки не впливають скільки-небудь значно на нормовані стандартом фізико-хімічні властивості масел, в той час як тристеарат алюмінію кілька підвищує зольність масел.

Комбіновані методи очищення повсюдно застосовуються при регенерації нафтових масел, завдяки чому досягається висока ефективність очищення. При виборі комбінації методів очищення враховують кількість, характер і природу забруднень, що містяться у відпрацьованому маслі, а також фізико-хімічні властивості масла.

Переказ даних про масла і консистентних мастилах здійснено за єдиною системою. В описовій частині порядковий номер перед назвою масла або мастила відповідає порядковому номеру в табл. 1 і 2 де наводяться деякі найбільш поширені фізико-хімічні властивості мастильних матеріалів. У тексті, після офіційної назви, в дужках наводиться назва - синонім - і потім вказується стандарт, за яким здійснюється постачання товару.

У табл. 1 наведені середньорічні дані про якість всіх товарних партій олії ПН-6 вироблених на двох східних заводах протягом 1961 - 1964 рр. Наведені дані показують, ч го по фізико-хімічним властивостям масла, вироблені в різний час, близькі між собою.