А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - вимикач

Вибір вимикачів проводиться за відключає здібності з урахуванням параметрів відновлюваного напруги.

Вибір вимикачів проводиться так, щоб їх гарантій - кие дані були дорівнюють або перевищують розрахункових.

Вибір вимикача по характеристикам, перерахованим в пунктах А, 24і 5 § 14 - 1 не представляє особливих труднощів. А, 1 то необхідно враховувати безпеку операцій, простоту обслуговування, пожежну безпеку і вартість. У континентальній Європі для середніх напруг і невеликих потужностей відключення досі найбільш поширені вимикачі з масляною ізоляцією (завдяки їх малій вартості), однак збільшується і застосування вимикачів зі стисненим повітрям і малооб'ємних масляних вимикачів. Для більш високих напруг і великих потужностей відключення використовуються вимикачі зі стисненим повітрям як для зовнішньої, так і для внутрішньої установки і малооб'ємні масляні вимикачі особливо для зовнішньої установки.

Вибір вимикачів може проводитися по одноразової граничної комутаційної здатності.

Вибір вимикача по типу зводиться до вибору масляного малооб'ємного, многооб'емпого, повітряного або інших типів відповідно до умов, в яких допустимо або доцільно застосовувати даний тип вимикача.

Рекомендоване відповідність струмів плавкою вставки запобіжників ПК пл 1ст і захищаються електроприймачів /е. | умови вибору запобіжників вище 1 кВ. Вибір вимикачів навантаження проводиться за тими самими умовами, що і роз'єднувачів. При виборі апаратів ВКП в РУ 6 - 10 кВ необхідно враховувати недостатню чутливість запобіжників до перевантажень. Тому застосування апаратів ВКП має супроводжуватися встановленням відповідних релейних захистів від перевантажень в схемі блоку лінія-трансформатор.

Вибір вимикачів навантаження проводиться за тими самими умовами, що і роз'єднувачів. При виборі апаратів ВНП в РУ 6 - 10 кВ необхідно враховувати недостатню чутливість запобіжників до перевантажень. Тому застосування апаратів ВНП має супроводжуватися встановленням відповідних релейних захистів від перевантажень в схемі блоку лінія-трансформатор.

Вибір вимикача навантаження зводиться до того ж, що і вибір роз'єднувачів, тільки в даному випадку додається ще один параметр - допустимий струм відключення.

Схема станції блочного типу, яка пояснює залежність між відключаються струмами і швидкостями відновлюється напруги в приєднання РУ. Для вибору вимикачів необхідно визначити не тільки розрахункові струми к. Аналіз показує, що між цими величинами є певна залежність, а саме: в присоединениях з великим струмом к. Однак в перших двох випадках (точки К2 і КЗ) швидкість відновлюється напруги значно менше, ніж в третьому і четвертому випадках (точки К.

При виборі вимикачів і розрахунку релейного захисту необхідно знати не кут, а період часу, протягом якого ротор встигає досягти цього кута, тобто гранично допустимий час відключення КЗ.

Повертається напруга при асиметрії, що відключається струму. При виборі вимикача по відключає здібності слід враховувати асиметрію, що відключається струму КЗ.

Крива для визначення коефіцієнта рном. | Комутаційназдатність вимикачів.

При виборі вимикачів по відключає здібності необхідно розрахувати для ланцюга, в якої встановлений вимикач, діюче значення періодичної складової (/пт) і аперіодичну складову (гат) струму КЗ.

При виборі вимикачів повинні бути розглянуті випадки КЗ з однієї й іншої сторони вимикача і слід брати до уваги найважчі режими, при яких відключається вимикачем ток має найбільше значення, причому передбачається, що вимикач відключає пошкоджену ділянку останнім. Як виняток допускається вибір по току КЗ за реактором на реактірованних лініях.

При виборі вимикачів відповідно до номінальним струмом відключення слід аналізувати можливість розвитку підстанції і приєднаної до неї мережі 6 - 10 кВ з урахуванням збільшення потужності КЗ при живленні синхронних і асинхронних електродвигунів.

При виборі вимикачів необхідно приймати величини струму і потужності короткого замикання відповідними мінімального часу від моменту початку короткого замикання до початку розбіжності ду-гогасітельних контактів.

При виборі вимикача визначаються найбільші величини струму КЗ. Приймається, що коротке замикання сталося безпосередньо у висновків вимикача. Значно більшу різноманітність у визначенні місця КЗ є при виборі і налаштування пристроїв релейного захисту (див. Гл. При виборі вимикача його номінальні параметри порівнюються з параметрами мережі в місці його установки. Вимикач вибирається по найбільш важкому режиму роботи, який можливий в експлуатації.

При виборі вимикача слід мати на увазі що в момент розмикання контактів вимикача апериодическая складова струму КЗ не повинна перевищувати апериодический ток, гарантований заводом-виробником. Зазвичай цей струм виражається у відсотках номінального струму відключення.

При виборі вимикачів необхідно враховувати, що електромагнітні розчеплювача максимального струму реагують на аперіодичну складову пусКЬвих струмів електродвигунів, а напівпровідникові расцепителями не реагують.

При виборі вимикачів відповідно до номінальним струмом відключення слід аналізувати можливість розвитку підстанцій і приєднаної до неї мережі 6 - 10 кВ з урахуванням збільшення потужності к. При виборі вимикачів слід користуватися тільки поняттям номінального струму відключення, визначення якого дано вище.

При виборі вимикача конденсаторної батареї повинно враховуватися наявність паралельно включених ( наприклад, на загальні шини) конденсаторних батарей. При необхідності повинні бути виконані пристрої, що забезпечують зниження поштовхів струму в момент включення батареї.

При виборі вимикача конденсаторної батареї повинно враховуватися наявність паралельно включених (наприклад, на загальні шини) конденсаторних батарей.

При виборі вимикача конденсаторної батареї повинно враховуватися наявність паралельно включених (наприклад, на загальні шини) конденсаторних батарей. при необхідності повинні бути виконані пристрої, що забезпечують зниження поштовхів струму в момент включення батареї.

При виборі вимикачів навантаження загального призначення слід мати на увазі що вони призначені для комутації переважно активних струмів до значення номінального струму відключення, рівного номінальному струму вимикача навантаження.

Умови аивора виклкшаідц.

Нижче розглянуто вибір вимикача по дінаадчеекрй, устрйчівості і вимикає спосрбності відповідно до ГОСТ 687 - 70 на вимикачі змінного струму високої напруги.

Справжній метод вибору вимикача не враховує деяких факторів, які в залежності від типу вимикача можуть створювати відомий коефіцієнт запасу.

Часто при виборі вимикача не враховують витримки часу реле і котушки відключення.

Нормовані ха-рактернстнкп ПВН, які визначаються чотирма параметрами. | Нормовані характеристики ПВН, які визначаються двома параметрами. В даний час вибір вимикачів у всіх країнах проводиться з обов'язковим урахуванням власної частоти мережі і характеру перехідного відновлюється напруги.

У першому наближенні вибір вимикача за параметрами ВН проводиться за формулами: v vH vTapa T, К Кл. КЛ (К Л) - розрахункові початкова швидкість і коефіцієнт перевищення амплітуди ВН.

Значення термічного коефіцієнта. Вибір проводиться аналогічно вибору вимикачів без урахування який відключається струму і відключається потужності.

Розрахунковий відключає струм (для вибору вимикачів) або діюче значення повного струму к. Перераховані вище характеристики служать основою вибору вимикача для роботи при нормальних умовах.

Так, наприклад, для вибору вимикача за умовами його роботи при короткому замиканні повинні бути визначені відповідні можливі найбільші величини струму короткого замикання. З цією метою виходять із припущення, що коротке замикання відбувається в той час, коли включено найбільше число генераторів, що вид короткого замикання такий, при якому струм досягає найбільшої величини, що коротке замикання металеве і що воно відбулося безпосередньо у висновків самого вимикача.

Структурна схема вибору високовольтних вимикачів. Все необходіемие номінальні параметри для вибору високо вольтних вимикачів наведені в[110 с.

У нашій проектній практиці при виборі вимикачів по відключає здібності прийнято виходити з умови, що ланцюг забезпечена релейного захистом з мінімальним часом дії.

Далі йдуть розрахунки струмів КЗ і вибір вимикачів. Такі розрахунки повинні бути виконані для кожного варіанта схеми, оскільки струми КЗ визначають типи вимикачів і вартість РУ.

Вибір роз'єднувачів значно простіше, ніж вибір вимикачів, так як роз'єднувачі не призначені для відключення ні нормальних, ні тим більше аварійних струмів. У зв'язку з цим при виборі їх обмежуються визначенням необхідних робочих параметрів: номінальної напруги Un і тривалого номінального струму /дл.

Визначення розрахункових струмів КЗ необхідно для вибору вимикачів по комутаційної здатності перевірки апаратів і провідників на електродинамічну і термічну стійкість.

Час дії АПВ необхідно враховувати при виборі вимикачів.

Токи включення на коротке замикання, що допускаються вимикачами навантаження. Рекомендована схема установки вимикача дає також можливість вибору вимикача навантаження за зниженими значеннями струму короткого замикання, що пропускається струмообмежувальним запобіжником.

Останнє особливо важливо для аналізу виникли аварій та вибору відключаються вимикачів.

Деякі національні стандарти включають дані які стосуються вибору вимикачів. МЕК має намір підготувати брошуру, присвячену цьому питанню. Звичайно, корисно дати деякі вказівки, але на нашу думку вони ле. Наприклад, британські стандарти 1937 р містять виключно прості приклади, які не можуть вважатися достатніми. Крім того, потрібно вміти оцінити точність, з якою можна, наприклад, обчислити різні реактивні опору, а також враховувати вплив помилок на розрахункові величини.

Велика кількість аварій обумовлено не поганий конструкцією, а необдуманим вибором вимикача. При виборі вимикача недостатньо розглянути стан мережі в даний момент, про необхідно враховувати можливість розвитку її в майбутньому. Дійсно, незважаючи на те, що деякі модифікації установок споживача впливають тільки на номінальний струм вимикача, струм відключення залежить в основному від змін, зроблених в мережі між місцем установки вимикача і генераторами.

Таким чином, швидко знаходять струм відключення і при виборі вимикача на основі наприклад, /легко оцінюють допущені запаси.