А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Феротитан - марка

Феротитан марок ТВО, Ті1 і Ті2 по ГОСТ 4761 - 54 що випускається промисловістю, містить не менше 25 - 23% Ti, 5 - 9% Al, 3 - 4% Сі і не більше 015 - 0 2% С при незначному вмісті інших домішок. Основним вихідним матеріалом для виробництва ферротитана є концентрат ільменіту з вмістом 38 - 50% ТЮ2) отримується шляхом збагачення тітаномагнетіт-вих руд. При плавці в дугового печі ільменітового концентрату з вуглецевих відновником з добавкою залізної руди або сталевої стружки відбувається відновлення титану з утворенням карбіду титану TiC, який розчиняється в залозі. В результаті цього отримують феррокарботітан з вмістом 15 - 20% Ti, 5 - 8% С і 1 - 3% Si. Через великий вміст вуглецю феррокарботітан має обмежене застосування.

Розподіл змісту елементів в зливку алюмінотермічним ферротитана. Феротитан марки ФТі40 складається з 3 фаз.

Розподіл змісту елементів в зливку алюмінотермічним ферротитана. У структурі реального ферротитана марки ФТі70 лише одна з трьох присутніх фаз відповідає рівноважної - це а-твердий розчин заліза в титані.

Для електродних покриттів застосовується ферротитан марки ТН1 за вказаною ГОСТу.

З наведених даних випливає, що в злитку ферротитана марки ФТі70 спостерігається тенденція до деякого збагачення титаном верхній частині злитка, особливо в його центрі, де швидкість охолодження менше, ніж в периферійних областях, дотичних зі стінками чавунної виливниці.

Вимоги до крупності ферротитана. Відповідно до ГОСТ 4761 - 80 ферротитан поставляють у вигляді шматків масою не більше 15 кг. Кількість дрібниці, що проходить через сито з розмірами вічок 10 х 10 мм не повинно перевищувати 6% загальної маси партії для ферротитана марок ФТі68 ФТі65 і ФТі25Б і 10% для ферротитана інших марок.

Для отримання легованого наплавленого металу застосовують шихту більш складного хімічного складу. У цьому випадку до складу шихти вводяться такі речовини, як вуглецевий феромарганець марок МП1; Мп2; МПЗ або МП4 вищого сорту, який містить 76 - 80% марганцю і 1 0 - 7% вуглецю; високоутлеродістий ферохром марки Хрб, що містить 6 6 - 8 0% вуглецю і 65% хрому; кремнистий ферротитан марки Ті1 що містить 18% титану; ферробор або ферроборал марки Б1 у якому 5 5% бору; феррованадий марки ВД1 що містить 35% ванадію і 075% вуглецю; ферровольфрам В1 з 70% вольфраму; залізний порошок марки АПЖМ з 98% заліза. Для збільшення в наплавленого металу вуглецю в шихту додають бій графітових електродів (подрібнений) або сріблястий графіт. Наявність в шихті кремнефтористого натрію сприяє зменшенню часу в наплавленого металу при наплавленні під низькокремнистий флюсами.