А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ферит-транзисторна осередок

Ферит-транзисторні осередку вільні від основного недоліку ферит-діодних осередків - необхідність жорсткої стабілізації тривалості і амплітуди тактовихімпульсів.

Ферит-транзисторна осередок. Ферит-транзисторна осередок складається з феритового сердечника і напівпровідникового тріода, що використовується в якості підсилювача при передачі інформації на інший елемент.

Ферит-транзисторні осередку мають такі властивості: низька напруга живлення, малі габарити, велика швидкодія.

Ферит-транзисторні осередку вільні від основного недоліку ферит-діодних осередків - необхідність жорсткої стабілізації тривалості і амплітуди тактовихімпульсів.

Індикація стану тригера за допомогою неонових ламп. | Індикація стану лічильника на тригерах з допомогою мікроамперметра. Кожна ферит-транзисторна осередок утворює один розряд лічильника.

Схема І на. | Схема АБО. В ферит-транзисторні осередку вводиться додаткова обмотка WK позитивного зворотного зв'язку, що створює додатковий магнітне поле, що прискорює процес перемагнічування сердечника.

Побудова ферит-транзисторних осередків і схем на їх основі відрізняється простотою схеми, некритичність характеристик транзисторів і сердечників і невисокими вимогами до рівня живлять імпульсів, що допускають застосування друкованого молпажа.

Побудова ферит-транзисторних осередків і схем на їх основі відрізняється простотою схеми, некрітічностио характеристик транзисторів і сердечників і невисокими вимогами до рівня живлять імпульсів, що допускають застосування друкованого монтажу.

Побудова ферит-транзисторних осередків і схем на їх основі відрізняється простотою схеми, некритичність характеристик транзисторів і сердечників і невисокими вимогами до рівня живлять імпульсів, що допускають застосування друкованого монтажу.

На ферит-транзисторних осередках легко виконуються кільцеві схеми з будь-яким коефіцієнтом перерахунку. На рис. 39 зображена схема кільця з перерахунком на 5 і двійковий тригер, які разом утворюють ферит-транзисторну декаду. Кільцева схема складається з п'яти ферит-транзисторних осередків; колекторна обмотка кожної попередньої комірки з'єднана з обмоткою зв'язку кожної наступної, так що все осередки виявляються пов'язаними в схемі кільця. Як і в схемі тригера, через все сердечники послідовно проходять дві системи обмоток скидання і запуску. Обмотки скидання служать для створення початкової орієнтації сердечників шляхом примусового розряду через них конденсатора С. Ємність конденсатора і опір R в ланцюзі розряду обрані такими, щоб забезпечити експонентний імпульс струму, достатній для перемагнічування сердечника.

Розглянемо роботу ферит-транзисторної осередки під дією чергуються різнополярних імпульсів струму.

До переваг ферит-транзисторних осередків відносяться можливість посилення вхідного сигналу і підвищення завадостійкості схем.

До переваг ферит-транзисторних осередків відносяться можливість посилення вхідного сигналу і підвищення завадостійкості схем. З іншого боку, в порівнянні-з ферит-діодними комірками вони мають меншу надійність, велику вартість і менший інтервал робочих температур.

Ферит-транзисторна осередок з негативним зворотним зв'язком. Нормальна робота ферит-транзисторної осередки може бути лише, коли записує і зчитує імпульси відстоять один від одного не менш ніж на їх тривалість.

Схема інвертора з ферит-діодними комірками. Інвертор на ферит-транзисторних осередках побудований аналогічно схемі інвертора на ферит-діодних комірках. У цю схему також включається генератор одиниць.

Характерним для роботи ферит-транзисторної осередки на відміну від звичайного блокинг-генератора є мала величина імпульсу напруги протилежної полярності після основного імпульсу. Це пояснюється різким зниженням магнітної проникності на горизонтальних ділянках петлі. Однак навіть для феритів з хорошою прямокутністю петлі спостерігається негативний п'єдестал після імпульсу. Повернення осередки в початковий стан (перехід Про - 1) здійснюється позитивним імпульсом струму, однак блокинг-процес при цьому переході не виникає.

Структурна схема приймача кодо-імпульсного Телевимірювальні пристрої ЦНДІКА. Розподільник виконаний на ферит-транзисторних осередках, включених по однотактной схемою. Він форсує перемагничивание ферритового кільця за рахунок позитивного зворотного зв'язку. Розподільник має пусковий пристрій, який виключає можливість просування кількох одиниць по розподільника. Формувачі кодових і маркерних (синхронізуючих) імпульсів є одне-вібратори на транзисторах.

Схема двотактного зрушується регістру на магнітно-магнітних осередках. Регістри зсуву на ферит-транзисторних осередках виконують головним чином за такими ж схемами, як і на ферит-діодних комірках.

Машина побудована на стандартних ферит-транзисторних осередках з друкованим монтажем. Включення осередків в загальну схему здійснюється за допомогою роз'ємів. Крім того, на осередках передбачені штирі, які можуть бути використані для підключення їх за допомогою пайки.

Основним елементом машини є ферит-транзисторна осередок.

Схема перемикання при V-коді. Схема складається з шести ферит-транзисторних осередків. Припустимо, що в момент часу to на вхід А схеми надійшов імпульс, який представляє собою одиницю молодшого розряду. Якщо ці коди були одиницями, то тактовим імпульсом t одиниця зі схеми збігу І (осередки 4 і 5) перепишеться в клітинку 2 а потім надійде на вихід: запис коду цифри в клітинку 1 буде заборонена імпульсом осередку 3 і.

Пояснити, чому на ферит-транзисторної осередку можливо виконати тригер.

У рахункових схемах на ферит-транзисторних осередках запам'ятовування стану здійснюється магнітними сердечниками і на зберігання інформації енергії не потрібно.

Схема чекає блокінг-ге-нератора з насичує трансформатором. Подібна схема відома також як ферит-транзисторна осередок і може бути використана для побудови кільцевих комутаторів.

Схема ферит-транзисторної осередки пам'яті. Основним елементом запам'ятовуючих пристроїв є ферит-транзисторна осередок пам'яті (рис. 4), зібрана на основі простої ферит-транзисторної осередки.

Схема ферит-транзистор ної комірки. На рис. 4.6 приведена схема ферит-транзисторної осередки на один розряд. Тут феритовий сердечник Фр є одночасно елементом пам'яті і опитування.

Двозначні ПЕ реалізуються за допомогою ферит-транзисторних осередків з під магіпчівапіем фериту, тр-рів з транзисторним підсилювачем, параметронов, кріогенних елементів, багатообмотувальних реле і ін. І як тризначних ПЕ використовуються па-раметрони в режимі жорсткого збудження. Питання, пов'язані з аналізом і синтезом ПЕ і схем, зазвичай розглядають на гео-метрич.

З викладеного вище випливає, що ферит-діодні і ферит-транзисторні осередку виконують однакові функції і є переключающими елементами. Розглянемо приклади використання феритових осередків.

Магнітні елементи та побудовані на них ферит-діодні і ферит-транзисторні осередку дозволяють створювати найрізноманітніші логічні схеми.

Як побудовані динамічні тригери на базі ферит-діодних і ферит-транзисторних осередків.

Можливий варіант побудови схеми І з трьома ферит-транзисторними комірками із заборонними обмотками на двох сердечниках. Принцип побудови такої схеми аналогічний принципу побудови схеми І з застосуванням ферит-діодних осередків.

Аналогічно будується і схема І на ферит-транзисторних осередках, де також застосовують дві забороняють схеми і одну звичайну осередок.

Потужність тактових генераторів в пристроях на ферит-транзисторних осередках може бути в 5 - 7 разів менше, ніж в пристроях на ферит-діодних комірках.

Як будується схема заборони НІ на ферит-діодних і ферит-транзисторних осередках.

Основними функціональними вузлами всіх електронних блоків є ферит-транзисторні осередку, що працюють в імпульсному режимі, що забезпечує достатню надійність пристроїв.

На рис. 10.7 зображена схема тригера на ферит-транзисторної осередку. За принципом дії він аналогічний схемі на рис. 10.5 б і, так само як і транзисторний тригер, може перебувати в одному з двох стійких станів.

Що являє собою схема збігу І на ферит-діодних і ферит-транзисторних осередках.

Двотактний зсувний регістр на ферит-транзисторних осередках. Для повного виключення зворотного руху інформації зазвичай використовують ферит-транзисторні осередку.

На рис. 615 приведена схема двотактного зрушується регістру на ферит-транзисторних осередках, а на рис. 616 - на магнітно-магнітних.

Схема тригера з рахунковим входом і двома виходами (а і тимчасові співвідношення імпульсів в основних вузлах схеми (б. Тригери з рахунковим входом можуть бути побудовані також на ферит-транзисторних осередках за схемами, наведеними на рис. 64 а і 64 6; перша - з установкою О (вихідного стану), друга - з забороною.

схема двотактного зрушується регістру на магнітно-магнітних осередках. на рис. 615 наведена схема двотактного зрушується регістру на ферит-транзисторних осередках, а на рис. 616 - на магнітно-магнітних.

Схема управління складається з генератора одиниць, генератора тактових-імпульсів і ферит-транзисторних осередків. Схема управління в процесі вимірювання викликає почергове перекидання тригерів і в разі перекомпенсації - повернення даного тригера в первісний стан. в кінці циклу вимірювання видається загальний імпульс, який повертає тригери в початковий стан.

Елемент АБО типу ЕЛ-1. Складовими частинами субблоков є напівпровідники (діоди і тріоди), ферит-транзисторні осередку, ємності, індуктивності та опору. Монтаж проводиться на платі із застосуванням друкованих схем; плата заливається ізолюючої масою, так що блок являє собою один елемент з певними функціональним призначенням і характеристикою.