А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фактична собівартість - робота

Фактична собівартість робіт по об'єктах будівництва визначається в установленому порядку. Економія або перевитрата визначаються по кожному об'єкту, прийнятому в експлуатацію державною приймальною комісією. За умови своєчасного або дострокового введення об'єкта в експлуатацію госпрозрахункові бригади преміюються за економію, отриману від зниження планових витрат по цьому об'єкту.

Фактична собівартість робіт, виконуваних бригадою, що працює по підряду, визначається за документацією бухгалтерського обліку на обсяг робіт бригадного підряду. До первинної документації відносяться: акти інвентаризації, лімітно-забірні картки на матеріали, товарно-транспортні накладні, рапорти і довідки на роботу будівельних машин і механізмів, відомості на заробітну плату, акти і наряди на додаткові роботи і на виправлення шлюбу з вини бригади. В оформленні первинних документів повинен особисто брати участь бригадир. Без візи бригадира госпрозрахункової бригади бухгалтерія не повинна приймати жодного документа.

Фактична собівартість робіт, виконуваних бригадами, визначається на основі даних первинних документів бухгалтерського обліку витрат по кожному об'єкту, етапу або комплексу робіт, на який складена розрахункова вартість. Кожен об'єкт (етап, комплекс робіт) і кожна бригада повинні мати свій обліковий шифр. Облік витрат і звітність про роботу бригади здійснюються за діючими в будівельно-монтажних організаціях формам обліку та звітності.

Фактична собівартість робіт по об'єктах будівництва визначається в установленому порядку. Економія або перевитрата визначаються по кожному об'єкту, прийнятому в експлуатацію державною приймальною комісією. За умови своєчасного або дострокового введення об'єкта в експлуатацію госпрозрахункові бригади преміюються за економію, отриману від зниження планових витрат по цьому об'єкту.

Фактична собівартість робіт, виконуваних бригадою, що працює по підряду, визначається за документацією бухгалтерського обліку на обсяг робіт бригадного підряду. До первинної документації відносяться: акти інвентаризації, лімітно-забірні картки на матеріали, товарно-транспортні накладні, рапорти і довідки на роботу будівельних машин і механізмів, відомості на заробітну плату, акти і наряди на додаткові роботи і на виправлення шлюбу з вини бригади. В оформленні первинних документів повинен особисто брати участь бригадир. Без візи бригадира госпрозрахункової бригади бухгалтерія не повинна приймати жодного документа.

Фактична собівартість робіт по закінченому капітальному ремонту списується з рахунку № 03 в зменшення амортизаційного фонду підприємства на капітальний ремонт або з інших джерел фінансування капітального ремонту.

Підставою для обліку фактичної собівартості робіт, виконаних підрядною бригадою, служать належно оформлені первинні документи, підписані бригадиром, майстром і виконавцем робіт.

Так, спочатку обчислюється фактична собівартість робіт і послуг допоміжних цехів. Наприклад, прямо на установки відносять витрати з внутрішньозаводського транспортування хімікатів, що здійснюється допоміжним товарним цехом. Вартість цих послуг визначається множенням собівартості перекачування 1 т нафти або напівфабрикатів на кількість нафти або нафтопродуктів, перероблених на даній технологічній установці в звітному періоді.
 Суттєвим аргументом проти калькулювання фактичної собівартості робіт і послуг треба вважати і ту обставину, що практично на будь-якому підприємстві виділяються прямі і непрямі витрати. Передбачається, що прямі витрати легко віднести на об'єкт калькулювання, а непрямі витрати рекомендується розподіляти пропорційно якоїсь певної базі, проте вибір бази завжди носить суб'єктивний характер, і, отже, вибираючи базу, ми заздалегідь ставимо значення собівартості. 
У разі реалізації за цінами не вище фактичної собівартості робіт або послуг до 31 грудня 1998 року включно в цілях оподаткування повинна була застосовуватися ринкова ціна на аналогічні роботи або послуги, що склалися на момент виконання угоди.

Форма 2 - С містить відомості про фактичну собівартість робіт, розбивці її за елементами прямих витрат і накладних витрат, дані про втрати і невиробничих витратах, що включаються в собівартість.

резерву майбутніх витрат і платежів - 18000 руб .; Списана фактична собівартість робіт з поточного ремонту, виконаного ремонтними цехами і службами підприємства - Д - т рах.

Рівень рентабельності робіт визначається як відношення суми прибутку до суми фактичної собівартості робіт. Рентабельність відображає ступінь прибутковості коштів, вкладених в будівництво, і залежить в основному від ступеня зниження собівартості.

Недолік потужностей для виробництва середніх і поточних ремонтів змушує трести вести їх на місцях роботи в польових умовах, де фактична собівартість робіт значно перевищує планову, а якість ремонту не забезпечує надійної роботи машин протягом міжремонтного періоду.

Випущені обслуговуючими виробництвами і господарствами матеріальні цінності чи про готову продукцію оприбутковують записом по кредиту рахунку 29 і дебетом рахунка 10 Семена і корми. Фактична собівартість робіт і послуг, виконаних на сторону, списується з рахунку 29 в порядку реалізації на загальних підставах. В аналогічному порядку відображають фактичну собівартість робіт або послуг, виконаних обслуговуючими виробництвами і господарствами для потреб власного капітального будівництва.

Накладні витрати поділяються на чотири групи: витрати по управлінню будівництвом; з обслуговування працівників будівництва; на організацію і обслуговування будівельного майданчика та інші витрати. У складі фактичної собівартості робіт можуть бути також непродуктивні витрати.

Менша фактична вироблення колони пояснюється цілою низкою організаційно-технологічних та природно-кліматичних факторів. Таким чином, фактична собівартість робіт порівняно з кошторисною зростає на величину нарахованої та несплаченої частини амортизаційних відрахувань на будівельні машини. При меншому річному темпі ізоляційних колон збільшується потреба в будівельних машинах для виконання робіт на різних одночасно споруджуваних трубопроводах. Ці фактичні поточні і капітальні витрати необхідно враховувати в наведених витратах за спрощеним варіантом неіндустріальні методу будівництва.

Для обліку витрат з капітального ремонту основних фондів в плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок № 03 Капітальний ремонт. На ньому враховується фактична собівартість робіт з капітального ремонту, що здійснюється господарським способом, а також роботи по реконструкції окремих агрегатів і модернізації обладнання, вироблених господарським способом за рахунок амортизаційних відрахувань або коштів з інших джерел, які направляються на капітальний ремонт.

Аналіз даних звітності по собівартості монтажних робіт повинен бути зроблений незалежно від результатів досягнутого зниження собівартості робіт, так як іноді за хорошими показниками по собівартості робіт ховаються завищення фактично виконаних обсягів робіт, недоспісаніе матеріалів на виробництві і тому подібні помилки. При аналізі собівартості робіт порівнюють фактичну собівартість робіт з їх кошторисною вартістю (за елементами витрат) і виявляють причини здешевлення або подорожчання робіт проти кошторисів.

На рівень фактичних накопичень (прибутку) будівельних організацій сильно впливає розмір питомих накладних витрат. У 1973 р по організаціям Мін-нефтегазстроя і Міннафтопрому розмір накладних витрат склав близько 17% до фактичної собівартості робіт.

Витрати по експлуатаційної розвідки і розвідувальної вироблення, або, як їх називають, витрати по гірничо-прохідницьких робіт, враховуються на рахунку 20 Основне виробництво за видами робіт з відповідною номенклатурою статей витрат. Види робіт є і об'єктами калькуляції, а одиницею виміру - кубічний метр гірської породи. Фактична собівартість гірничо-прохідницьких робіт щомісячно перераховується на рахунок 31 Витрати майбутніх періодів, звідки потім включається в суму витрат видобутої продукції і є складовою частиною собівартості видобутої руди.

Випущені обслуговуючими виробництвами і господарствами матеріальні цінності чи про готову продукцію оприбутковують записом по кредиту рахунку 29 і дебетом рахунка 10 Семена і корми. Фактична собівартість робіт і послуг, виконаних на сторону, списується з рахунку 29 в порядку реалізації на загальних підставах. В аналогічному порядку відображають фактичну собівартість робіт або послуг, виконаних обслуговуючими виробництвами і господарствами для потреб власного капітального будівництва.

У промисловості США, Франції, Канади та інших країн виділення управлінської бухгалтерії зі складу фінансової пройшло два етапи. Основною її метою було детальне визначення фактичної собівартості роботи за даними фінансової (загальною) бухгшггеріі, без послідовного обчислення фактичної собівартості випущеної, відвантаженої і реалізованої продукції.

У промисловості США, Франції, Канади та інших країн виділення управлінської бухгалтерії зі складу фінансової пройшло два етапи. Основною її метою було детальне визначення фактичної собівартості роботи за даними фінансової (загальною) бухгалтерії, без послідовного обчислення фактичної собівартості випущеної, відвантаженої і реалізованої продукції.