А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Застаріла продукція

Застаріла продукція, не атестованих з вищої або першої категорії якості, підлягає зняттю з виробництва.

Викуп (відкуп) застарілої продукції передбачає 1родажу експортеру застарілої моделі в залік за поставлену продукцію. Така форма торгівлі частіше все - про застосовується при продажу автомобілів, част -: твенной техніки, комп'ютерів, верстатів, устаткування,: амолетов.

Особливо нетерпимий випуск підприємствами застарілої продукції. Ми живемо в епоху бурхливо розвивається науки і техніки. Це означає, що прискорюються темпи оновлення машин і обладнання. Найдосконаліші машини, вироблені сьогодні, через кілька років технічно вже застаріють, бо з'являться нові, досконаліші аналогічні машини. У цих умовах тривалий випуск старої продукції веде до технічного застою і негативно позначається на економіці. Не менш важливо також систематично оновлювати виробництво продукції, призначеної для особистого споживання. Життя радянських людей з року в рік поліпшується, і природно, що вони пред'являють все більш підвищені вимоги до якості та асортименту товарів народного споживання.

Одночасно діють економічні санкції по застарілої продукції. Якщо при другій атестації ця продукція не буде віднесена до вищої категорії якості, вона знімається з виробництва. З дозволу Держплану СРСР і Держпостачу СРСР її випуск може бути збережений до двох років з застосуванням 30% - ної знижки.

Підприємство, що випускає неходових, застарілу продукцію, ігнорує інтереси суспільства. Міністерства, які не виконують природоохоронні заходи, виходять зі своїх вузьковідомчих інтересів.

До другої категорії якості відносити морально застарілу продукцію, якість якої не відповідає сучасним вимогам.

Зустрічна торгівля здійснюється також у вигляді викупу застарілої продукції. Ця форма найбільш широко застосовується при відчуженні легкових автомобілів, електронно-обчислювальної техніки, радіоелектроніки та ін. Наприклад, американський концерн ІБМ при продажу нових моделей комп'ютерів викуповує комп'ютери, випущені 3 - 5 років тому. Майже всі зарубіжні автомобільні компанії скуповують застарілі легкові автомобілі. Для них існують приблизно однакові таблиці уцінки вартості старих автомобілів в залежності від року випуску, пробігу та технічного стану. Це дозволяє фірмам Західної Європи реалізовувати більше 70% легкових автомобілів при викупі застарілих моделей.

Крім того, повинна бути передбачена своєчасна заміна застарілої продукції.

Визначають питому sec продукції кожної категорії, а також застарілої продукції, що підлягає зняттю з виробництва, в загальному обсязі виробленої продукції.

Тут мова йде про акції компаній, пов'язаних з виробництвом застарілої продукції і (або) застарілими технологіями.

До увядающим відносяться галузі, застосовують застарілу технологію або виробляють застарілу продукцію.

До увядающим відносяться галузі, які застосовують застарілу л-хнологію пли виробляють застарілу продукцію.

За допомогою системи ціноутворення створюється також економічна зацікавленість підприємств в знятті з виробництва застарілої продукції. При цьому на продукцію, віднесену до другої категорії, повинні встановлюватися знижки з оптових цін, які підлягають внесенню до Державного бюджету. Тим самим створюється стимул для заміни економічно невигідною і застарілої продукції на нову, вигідну для виробника і приносить ефект народному господарству.

Але економічний механізм повинен передбачати і передбачає систему впливу на підприємства, що випускають застарілу продукцію, з порушенням стандартів, технічних умов, вимог до атестації і якості атестованої продукції.

Вирішує за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами СРСР питання про зняття з виробництва застарілої продукції.

У такі аутяети можуть входити торгові точки великих відомих фірм, що реалізують через них застарілу продукцію за зниженими цінами. Розташовуються в окраїнних районах міст.

Включення підприємствами-споживачами в свої замовлення терорганам на отримання матеріальних ресурсів в порядку оптової торгівлі морально застарілої продукції.

При аналізі номенклатури має бути перевірено і виконання планових завдань по випуску нової і припинення виробництва застарілої продукції.

Основними проявами, що характеризують зустрічну торгівлю, є зустрічні закупівлі, бартер, викуп (відкуп) застарілої продукції, операції з давальчес-ким сировиною.

При таких недоліках планування і ціноутворення в кращому становищі опинилися підприємства, які випускали давно освоєну, застарілу продукцію.

На цю групу продукції визначають: обсяг випуску, кількість типорозмірів, видів, найменувань; питома вага застарілої продукції у відсотках до загального обсягу виробництва в грошовому вираженні, кількості типорозмірів, видів, найменувань.

Особливістю нинішньої п'ятирічки є установка на швидке технічне переозброєння всього народного господарства, прогресивне зміна його структури, своєчасну заміну застарілої продукції нової, більш досконалої. Все це повинно служити всебічному прискоренню науково-технічного прогресу.

За минулі роки проведена значна робота по підвищенню технічного рівня і якості продукції, що випускається, зняттю з виробництва або модернізації застарілої продукції, збільшення випуску продукції вищої категорії якості.

Якщо Ви збираєтеся будувати завод з терміном введення через десять років - не будуйте його: він буде випускати морально застарілу продукцію.

Застосування заохочувальних надбавок до оптових цін нових, технічно прогресивних і економічно ефективних виробів повинно поєднуватися з економічними санкціями до морально застарілої продукції з метою своєчасної її заміни або модернізації.

Політика економічно обгрунтованого зниження оптових і кошторисних цін стимулює виробників і споживачів продукції до постійного зниження витрат на її виробництво, своєчасному припиненню випуску застарілої продукції і заміні її новою.

Основними завданнями атестації є: збільшення обсягів виробництва продукції, яка відповідає кращим вітчизняним і світовим зразкам або перевершує їх; прискорення модернізації або зняття з виробництва застарілої продукції; розширення виробництва прогресивних конкурентоспроможних машин, обладнання та приладів.

Саме спираючись на ці елементи, діють економічні важелі - заохочення, надбавки до ціни за високоякісну продукцію, і покарання, знижки - за нестандартну, застарілу продукцію.

Планом передбачені наступні групи заходів: створення і освоєння нових зразків і видів продукції; освоєння випуску відомих прогресивних зразків; модернізація продукції, що випускається; зняття з виробництва застарілої продукції; впровадження прогресивних стандартів і технічних умов.

Довідник Асбестові технічні вироби, випущений в 1966 р, у зв'язку з переглядом ГОСТів, технічних умов, впровадженням в промисловість нових виробів і зняттям з виробництва застарілої продукції, не відображає дійсного стану по аоботехніческіМ; виробам.

Вироби вищої категорії відповідають вимогам перспективних стандартів, першої - відображають існуючий рівень якості виробів даного типу і відповідають вимогам діючих стандартів, а до виробів другої категорії відноситься морально застаріла продукція, яка підлягає поліпшенню або зняттю з виробництва в установлені терміни.

Не встановлено порядку застосування знижок з цін на продукцію другої категорії якості, в зв'язку з чим поки не впроваджуються економічні санкції, які повинні забезпечити прискорення зняття з виробництва застарілої продукції.

Для посилення впливу господарського механізму на прискорення науково-технічного прогресу, збільшення виробництва високоякісної продукції, яка відповідає сучасним науково-технічним досягненням, а також для посилення економічної відповідальності підприємств за випуск морально застарілої продукції встановлені заохочувальні надбавки до оптових цін на вироби виробничо-технічного призначення вищої категорії якості і знижки на продукцію першої категорії. Іншими словами - механізм стимулювання поліпшення якості продукції базується на результатах її атестації.

План підвищення якості продукції включає наступні групи заходів: створення і освоєння нових зразків і видів продукції; освоєння випуску відомих прогресивних зразків; модернізацію продукції, що випускається; зняття з виробництва застарілої продукції; впровадження прогресивних стандартів і технічних умов.

План підвищення якості продукції включає наступні групи заходів: створення і освоєння нових зразків і видів продукції, освоєння випуску відомих прогресивних зразків, модернізацію продукції, що випускається, зняття з виробництва застарілої продукції, впровадження прогресивних стандартів і технічних умов.

З 1986 р в державних п'ятирічних і річних планах завдання по створенню та освоєнню виробництва нових і модернізації існуючих видів машин, обладнання та приладів, а також завдання по зняттю з виробництва застарілої продукції машинобудування визначаються на основі зазначених нормативів.

З 1986 р в державних п'ятирічних і річних планах завдання по створенню та освоєнню виробництва нових і модернізації існуючих видів машин, обладнання та приладів, а також завдання по зняттю з виробництва застарілої продукції машинобудування визначаються на основі цих нормативів.
 Метою управління інвестиціями є визначення основних стратегічних напрямків в наступних областях: розробка і впровадження нової продукції; модернізація і удосконалення продукції, що випускається; подальший розвиток виробництва традиційних видів продукції; зняття з виробництва застарілої продукції. Однак виробництво нових видів продукції стає пріоритетним напрямком стратегії підприємства, яке визначає всі інші напрямки.

П'ятирічні і річні плани технічного і організаційного розвитку підприємства розробляються на основі завдань вищестоящих організацій з виконання науково-технічних програм:, створення і освоєння нових видів продукції, впровадження нових технологічних процесів та зняття з виробництва застарілої продукції; основних показників технічного рівня виробництва; науково-технічних прогнозів щодо головних напрямів розвитку галузі; результатів науково-дослідних робіт. Використовуються дані аналізу техніко-економічного рівня виробництва на даному підприємстві, в галузі і за кордоном, пропозиції раціоналізаторів, винахідників.

З метою підвищення ролі економічних важелів і стимулів і розширенні випуску виробів високої якості, систематичному оновленні асортименту продукції встановлені заохочувальні надбавки до оптової ціни на нову високоефективну продукцію і знижки з оптової ціни на морально застарілу продукцію, якість якої не відповідає сучасним вимогам. З 1986 р надбавки зберігаються на весь термін дії державного Знака якості. Розмір надбавки залежить від річного економічного ефекту, випуску і використання продукції.

З метою підвищення ролі економічних важелів і стимулів в розширенні випуску виробів високої якості, систематичному оновленні асортименту продукції встановлені заохочувальні надбавки до оптової ціни на нову високоефективну продукцію і знижки з оптової ціни на морально застарілу продукцію, якість якої не відповідає сучасним вимогам. З 1986 р надбавки зберігаються на весь термін дії державного Знака якості. Розмір надбавки залежить від річного економічного ефекту, випуску і використання продукції.

З метою підвищення ролі економічних важелів і стимулів в розширенні випуску виробів високої якості і в забезпеченні систематичного оновлення асортименту продукції встановлюються заохочувальні надбавки до оптової ціни на нову високоефективну продукцію і знижки з оптової ціни на морально застарілу продукцію, якість якої не відповідає сучасним вимогам. Надбавка до оптової ціни за ефективність і якість встановлюється на строк до одного року, а на продукцію особливої складності - до двох років. Якщо виробу протягом цього терміну присвоюється державний Знак якості, то термін дії надбавки продовжується. В цьому випадку загальний термін дії надбавки не може перевищувати чотирьох років, а для продукції особливої складності - п'яти років. Розмір надбавки залежить від річного економічного ефекту, від випуску і використання продукції. Надбавка може бути збільшена в 1 5 разу на нову високоефективну продукцію і на продукцію, якій присвоєно державний Знак якості, коли виробництво цієї продукції засноване на розробках, покликаних відкриттями або винаходами.

Торгуючі організації слабо займаються вивченням кон'юнктури попиту, не роблять належного впливу на формування планів виробництва товарів, допускають прорахунки при визначенні заявок промисловості і відмови від замовленої продукції, не використовують повністю права економічного впливу на підприємства, які постачають недоброякісну і застарілу продукцію, що порушують узгоджений асортимент та інші договірні зобов'язання.

Програми Якість включають диференційовані за роками завдання щодо підвищення технічного рівня і якості продукції, зростання питомої ваги продукції вищої категорії якості, впровадження прогресивних технологій, підвищення надійності і зниження матеріалі - і енергоємності продукції, а також щодо своєчасного зняття з виробництва застарілої продукції. При цьому такі програми включають наскрізні, взаємопов'язані заходи щодо забезпечення зростання якості продукції на стадіях її розробки, виготовлення і використання.

Основними завданнями атестації є збільшення обсягів виробництва продукції, яка відповідає кращим вітчизняним та світовим досягненням або перевершує їх, для повного задоволення потреб народного господарства і населення країни; розширення виробництва прогресивних конкурентоспроможних машин, обладнання та приладів; прискорення модернізації або зняття з виробництва застарілої продукції. Атестації підлягає вся продукція, яка визначає профіль міністерства і відомства, і продукція, постійно випускається підвідомчими усесоюзними або республіканськими промисловими і виробничими об'єднаннями, підприємствами і організаціями.

Такий механізм, на нашу думку, усуне знеосібку і економічну індиферентність в питаннях стимулювання цінами підвищення якості та ефективності продукції, усуне парадоксальну ситуацію, коли за якість борються всі і нікому вона не потрібна, коли одні підприємства живуть безбідно, випускаючи давно застарілу продукцію, а інші досягають найвищого світового рівня якості і опиняються на межі банкрутства.

Завдання щодо посилення впливу цін на підвищення якості продукції полягає в розробці системи надбавок - знижок до оптових цін, яка зацікавила б підприємства в освоєнні нової, високоефективної продукції, яка перевершує за своїми техніко-економічними показниками кращі вітчизняні та зарубіжні досягнення і в знятті з виробництва або модернізації застарілої продукції, віднесеної до другої категорії.

За останній період Центральним Комітетом партії і урядом прийнято низку найважливіших рішень, які встановили порядок заохочення за випуск продукції вищої категорії якості, вдосконалення оплати і стимулювання праці конструкторів, технологів, майстрів, начальників ділянок і цехів, створення господарського механізму, що впливає на підприємства і робить невигідним випуск застарілої продукції.