А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - база - порівняння

Вибір бази порівняння доцільно здійснювати в такій послідовності. В першу чергу встановлюють зіставні показники.

Вибір бази порівняння логічно диктується необхідністю відповісти на ці питання. Інша справа - визначення фактичної ефективності. У цьому випадку варіант обраний, розроблений, виготовлений і зданий в експлуатацію. Завдання полягає не в тому, щоб замінювати його новим кращим варіантом.

вибір бази порівняння при визначенні ефекту являє собою складну задачу, часто пов'язану з відсутністю прототипів. У таких випадках може бути застосоване зіставлення з прототипами складових частин виробів. Якщо ж на практиці здійснити це неможливо, доцільно використовувати економіко-математичні методи прогнозування ефективності стандартізуемих виробів. Таким чином, питання вибору бази для порівняння в кожному окремому випадку необхідно вирішувати індивідуально.

вибір бази порівняння доцільно здійснювати в такій послідовності. В першу чергу встановлюють зіставні показники.

Вибір бази порівняння при визначенні річного економічного ефекту залежить від етапу планування, виду впроваджуваних заходів щодо автоматизації управління, а також техніко-економічних особливостей об'єктів впровадження.

Вибір бази порівняння при визначенні річного економічного ефекту від впровадження заходів щодо захисту металів від корозії виробляють в залежності від етапів і призначення здійснюються розрахунків.

Що є критерієм вибору бази порівняння при плануванні відтворення технологічного обладнання.

Схема вибору бази порівняння при прогнозуванні стратегії підвищення якості товару. Розглянемо 4 - й етап: вибір бази порівняння для прогнозування стратегії підвищення якості товару.

З урахуванням викладених вище умов і принципів вибору бази порівняння при повному аналізі порівнюються найважливіші показники, що характеризують організаційно-технічний рівень виробництва, ступінь використання виробничих ресурсів, обсяг, структуру і якість продукції. Рівень, досягнутий підприємствами, відбиває результати їх господарської діяльності.

З урахуванням викладених вище умов і принципів вибору бази порівняння при повному аналізі порівнюються найважливіші показники, що характеризують організаційно-технічний рівень виробництва, ступінь використання виробничих ресурсів, обсяг, структуру і якість продукції, собівартість і рентабельність її виробництва, фінансові показники і фінансовий стан. Рівень, досягнутий підприємствами, відбиває результати їх господарської діяльності.

Виключно важливе значення в оцінці ефективності нової техніки має вибір бази порівняння.

Важливою умовою достовірного визначення порівняльної економічної ефективності технічних заходів є вибір бази порівняння.

Як видно, в даному випадку значення ціни, отримані при виборі різних баз порівняння не мають таких значних відмінностей, як при використанні бального методу. Слід також врахувати, що фірми-виробники можуть завищувати або занижувати свої ціни відповідно до ціновою політикою.

Як видно, в даному випадку значення ціни, отримані при виборі різних баз порівняння не мають таких значних відмінностей як при використанні бального методу. Слід також врахувати, що фірми-виробники можуть завищувати або занижувати свої ціни відповідно до ціновою політикою.

Важливим питанням при визначенні економічної ефективності заходів по впровадженню нової техніки є вибір бази порівняння. На різних етапах освоєння нових матеріалів вибір вихідної бази буде р азлічен. Так, на перед-проектної та проектної стадіях, коли вирішується питання, чи повинна впроваджуватися даний захід і наскільки воно прогресивно, приймаються кращі вітчизняні та зарубіжні зразки.

При розрахунку економічного ефекту за формулою п, 14 Методики в тому випадку, коли один матеріал при виготовленні з нього продукції замінюється іншим матеріалом, що раніше не виготовляються на даному підприємстві вибір бази порівняння проводиться по підприємству, на якому виготовлявся замінений матеріал.

Процедура порівняння в АФХД включає кілька етапів: вибір порівнюваних об'єктів; вибір виду порівняння (динамічне, просторове, по відношенню до планових значень); вибір шкал порівняння і ступенем значущості відмінностей; вибір числа ознак, за якими має проводитися порівняння; вибір виду ознак, а також визначення критеріїв їх суттєвості і неістотність; вибір бази порівняння.

Процедура порівняння в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства включає в себе кілька етапів: вибір порівнюваних об'єктів; вибір виду порівняння (динамічне, просторове, по відношенню до планових значень); вибір шкал порівняння і ступенем значущості відмінностей; вибір числа ознак, за якими має проводитися порівняння; вибір виду ознак, а також визначення критеріїв їх суттєвості і неістотність; вибір бази порівняння.

До переваг цього методу слід віднести простоту і наочність розрахунків. По-перше, вибір бази порівняння - нормативного терміну окупності - то, можливо суб'єктивний. По-друге, метод не враховує прибутковість проекту за межами терміну окупності і отже, не може застосовуватися при порівнянні варіантів з однаковими періодами окупності але з різними термінами життя.

Визначення річного економічного ефекту ґрунтується на зіставленні наведених витрат по базовій і новій техніці. Таким чином, для визначення ефективності планованої розробки потрібно з самого початку знати обсяг передбачуваного виробництва і його основні показники: собівартість і капіталовкладення. Крім цього необхідно вибрати базу порівняння. Вибір бази може істотно вплинути на отриману ефективність. З приводу вибору бази порівняння в методиці є наступні вказівки.

Розрахунок абсолютної фактичної ефективності не виключає можливості визначення порівняльної ефективності. База порівняння вибирається залежно від того, яке завдання ставиться перед аналізом в даний момент. Якщо, наприклад, хочуть визначити фактичний ефект від впровадження нової техніки в перші два-три роки експлуатації, то базою порівняння служить замінена техніка. Якщо хочуть оцінити успішність реалізації закладених в конструкцію технічних рішень, то базою порівняння повинен бути той же варіант конструкції, який був базою порівняння при розрахунку очікуваної або проектної ефективності. Якщо ж потрібно оцінити ступінь прогресивності даної впровадженої техніки через деякий час після початку її експлуатації, обгрунтувати необхідність її модернізації або заміни більш досконалою технікою, то базою порівняння повинна служити найдосконаліша в даний момент техніка, створювана або створена. Таким чином, мета аналізу визначає його методику і зокрема, вибір бази порівняння.