А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пружний ненасичений контакт

Пружний ненасичений контакт має місце, коли максимальні нормальні напруження у найвищій з контактуючих микронеровностей, глибина впровадження якої дорівнює відстані між поверхнями твердих тіл, менше напруги більш м'якого з взаємодіючих тіл.

Пружний ненасичений контакт має місце, коли максимальні напруги в зоні фактичного торкання мікронерівності, що має максимальне використання, будуть менше твердості матеріалу вкладиша по Бринеллю.

Пружний ненасичений контакт має місце, коли максимальні нормальні напруження у найвищій з контактуючих Мікронерівності - стей, глибина впровадження якої дорівнює відстані між поверхнями твердих тіл, менше напруги більш м'якого з взаємодіючих тіл.

Зазвичай пружний ненасичений контакт має місце при використанні тонкошарових полімерних покриттів в якості антифрикційного матеріалу в підшипниках ковзання. При досить товстих вкладишах (товщина кілька сотень мікрон і більше) використовуються в підшипниках ковзання навантаження можуть призводити до пружного насиченого контакту. При такому контакті число контактують микронеровностей буде дорівнює числу нерівностей, які перебувають на контурній площі торкання.

При пружному ненасиченому контакті в обчисленнях використовують сферичну модель шорсткою поверхні, яку вважають абсолютно жорсткою, а поверхню менш жорсткого тіла - абсолютно рівною. Передбачається, що в зонах дотику деформування відбувається відповідно до теорії Герца; взаємним впливом окремих контактують зон на процес деформації нехтують в зв'язку з тим, що відстань між зонами значно більше їх діаметрів. Результати, отримані на підставі такої моделі, задовільно збігаються з експериментом. Деформаційна складова сили тертя при пружних деформаціях в зонах фактичного дотику обумовлена гістеро-зіснимі втратами, що виникають при ковзанні мікронеровноетей по поверхні пружно деформованого тіла.

При пружному ненасиченому контакті в обчисленнях використовують сферичну модель шорсткою поверхні, яку вважають абсолютно жорсткою, а поверхню менш жорсткого тіла - абсолютно рівною. Передбачається, що в зонах дотику деформування відбувається відповідно до теорії Герца; взаємним впливом окремих контактують зон на процес деформації нехтують в зв'язку з тим, що відстань між зонами значно більше їх діаметрів. Результати, отримані на підставі такої моделі, задовільно збігаються з експериментом. Деформаційна складова сили тертя при пружних деформаціях в зонах фактичного дотику обумовлена гістеро-зіснимі втратами, що виникають при ковзанні мік еонеровностей по поверхні пружно деформованого тіла.

При пружному ненасиченому контакті питома сила тертя в залежності від контурних тисків, що стискають взаємодіючі тверді тіла, описується в загальному випадку виразом (35) гл.

Мінімальний коефіцієнт тертя при пружному ненасиченому контакті визначається за формулою (75) гл.

З урахуванням діапазону зміни контурних тисків в реальних торцевих ущільненнях можна зробити висновок, що вони працюють в умовах пружного ненасиченого контакту.

Тому визначення лінійної інтегральної інтенсивності зношування гвинтового сполучення будемо виробляти, вважаючи, що зношування носить втомний характер і при взаємодії має місце пружний ненасичений контакт.

У деяких випадках при обчисленні питомих сил в напрямних ковзання зручно використовувати коефіцієнти зовнішнього тертя. При пружному ненасиченому контакті коефіцієнт зовнішнього тертя в загальному вигляді визначається за (74) гл.

Будемо вважати, що деталь, яка мала шорсткою поверхнею, абсолютно жорстка. Так як в еошря-жевіях з гарантованим натягом а основному використовуються деталі, приготованим з металів, то взаємодія їх при пружних деформаціях в зонах фактичного касаінш може відбуватися тільки в умовах пружного ненасиченого контакту.

Систематично викладаються постановки просторових контактних задач лінійної теорії пружності і методи їх вирішення, які не потребують математичного апарату, що виходить за рамки курсу вищої математики для технічних університетів. Вивчаються контактні задачі для системи штампів, будуються асимптотичні моделі одностороннього дискретного контакту і розглядаються питання рівноваги твердого тіла, що спирається на шорстку поверхню в декількох точках. Детально викладена технічна теорія пружного ненасиченого контакту шорстких поверхонь.

Вельми цікавою є залежність сили тертя від шорсткості поверхні жорсткішого з елементів напрямних. Молекулярна складова сили зовнішнього тертя при збільшенні шорсткості (зростає Д) чменьшается, а деформационная зростає. Тому при деякій шорсткості сила тертя буде мінімально. Параметр Д, відповідний мінімуму сили тертя, можна визначити в загальному випадку пружного ненасиченого контакту, використовуючи формулу (77) гл.

Зміна коефіцієнта тертя в залежності від нормального навантаження.

Аналіз формул для обчислення зносу показує, що значення зносу можна визначити, якщо відомий показник кривої фрикційної втоми. Однак ці методи досить трудомісткі. Аналіз показує, що методику визначення показника кривої фрикційної втоми можна істотно спростити, проводячи експерименти при навантаженнях, відповідних мінімального коефіцієнта зовнішнього тертя при пружному ненасиченому контакті. Методика визначення показника кривої фрикційної втоми заснована на тому, що поверхневі шари твердих тіл володіють постійними втомним характеристиками при терті без мастильного матеріалу з використанням инактивность мастила. Методика визначення показника i полягає в наступному. Проводять випробування при навантаженнях, що обчислюються за формулою (76) гл.

Посібник складається з чотирьох розділів. У першому розділі розглядаються деякі контактні задачі для пружної основи. Порівняно детально викладені, які не потребують застосування складного математичного апарату, методи вирішення контактних задач для кругового і еліптичного штампів. У другому розділі будуються наближені розв'язання контактних задач для системи великого числа віддалених один від одного штампів. Завдання множинного контакту виникають, зокрема, при дослідженні контактної взаємодії реальних поверхонь. Технічна теорія пружного ненасиченого контакту шорстких тел викладена в третьому розділі. У четвертому розділі з точки зору теоретичної механіки вивчається рівновага абсолютно твердого тіла на шорсткою площині з сухим тертям.