А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Упарена стічна вода

Упарена стічна вода з кип'ятильника прямує на подальше знешкодження. Дистилят після конденсації пари легколетких речовин і води зливається в збірник, до якого подається також стічна вода II стадії синтезу ізопрену. Слід зазначити, що дистилят може відразу направлятися в виробництво. Зі збірки стічна вода надходить у другу колону ректифікації. Ректифікація проводиться в тарельчатой колоні при температурі в кип'ятильник 158 С і тиску 0 6 МПа. Стічні води після ректифікаційної колони в кількості 11 - 11 5 м3 /т направляються на споруди біологічної очистки.

Упарена стічна вода з ємності 6 насосом 5 подається в циклонний реактор 1 де здійснюється окислення органічних домішок стічної води і утворення розплаву сульфату натрію. У образующемся розплаві крім сульфату натрію міститься і карбонат натрію, що утворюється при окисленні натрієвих солей карбонових кислот. Розплав, що виводиться з циклонного реактора, піддається грануляції в кристалізаторі 10 охлаждаемом водою. З кристаллизатора продукт у вигляді пластинок транспортером 11 подається в вагонетку 12 і потім відправляється на склад, де в разі необхідності може піддаватися дробленню. Відповідно до складу стічної води одержуваний продукт має наступний склад: 90 - 91% Na2SO4 7 - 8% Na2CO3 близько 1 5% NaCl і 0 5% інших нерозчинних мінеральних домішок. Такий продукт задовольняє вимогам ряду споживачів[366], Зокрема великого споживача - скляної промисловості. Наявність соди в продукті підвищує ефективність його використання у виробництві скла.

Упарена стічна вода з кип'ятильника прямує на подальше знешкодження. Дистилят після конденсації пари легколетких речовин і води зливається в збірник, до якого подається також стічна вода II стадії синтезу ізопрену. Слід зазначити, що дистилят може відразу направлятися в виробництво. Зі збірки стічна вода надходить у другу колону ректифікації. Ректифікація проводиться в тарельчатой колоні при температурі в кип'ятильник 158 С і тиску 0 6 МПа. Стічні води після ректифікаційної колони в кількості 11 - 11 5 м3 /т направляються на споруди біологічної очистки.

Були проведені випробування по вилученню та використання хлориду натрію з упаренную стічних вод до їх надходження в апарат киплячого шару.

Схеми установок вогневого знешкодження стічних вод з сушінням і упариванием перегрітою водяною парою. При наявності в стічних водах мінеральних речовин замість сушки може бути застосоване упаривание стічних вод перегрітою парою (рис. 619 б), В вогневої реактор на знешкодження направляються частина рециркулює парів з летючими домішками стічної води і вся упарена стічна вода.

Переробка сульфатних стічних вод в реакторах КС складається з наступних стадій: концентрування вихідної стічної зсди в випарних апаратах; сушка води і гранулювання сульфату в реакторі КС; очищення газових викидів; транспортування і складування готового продукту. Пил, вловлена при сухій газоочистке, повертається в реактор КС, а розчин сульфату при мокрій газоочистки - в упаренную стічну воду.

Конденсат зливається в ємність 5 а Несконденсировавшиеся гази викидаються в атмосферу. При необхідності гази розбавляються повітрям, поки зміст забруднень у них не досягне санітарної норми. Упаренную стічну воду (концентрат) зливають безперервно з нижньої частини апарату після виходу випарної установки на стаціонарний режим. Ступінь концентрування залежить від характеру і змісту домішок у вихідній стічній воді.

Після досягнення заданого режиму запалювання відключається. Конденсат зливається в ємність 5 а Несконденсировавшиеся гази викидаються в атмосферу. При необхідності гази розбавляються повітрям, поки зміст забруднень у них не досягне санітарної норми. Упаренную стічну воду (концентрат) зливають безперервно ij нижній частині апарату після виходу випарної yciairj.