А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ультразвукове випробування

Ультразвукові випробування з метою визначення мертвого часу можуть проводитися як при наскрізному, так і при поверхневому прозвучу.

Для ультразвукових випробувань тришарових конструкцій можуть бути використані серійно випускаються ультразвукові прилади типу УКБ-1М, ДУК-20 КК-ЮП, КК-ЮПМ або будь-які інші, що дозволяють виміряти час поширення сигналу і амплітуду ультразвукового сигналу.

Для проведення ультразвукових випробувань необхідно було забезпечити максимально можливу базу вимірювання, щоб отримати достатню точність визначення швидкості поздовжніх хвиль.

Для оцінки достовірності ультразвукових випробувань були проведені механічні випробування зразків пінопласту, які показали істотну неоднорідність фізико-механічних характеристик пінопласту в повній відповідності з результатами ультразвукових випробувань.

Слід зазначити, що ультразвуковим випробуванням натурних конструкцій передували попередні випробування зразків пінопласту з метою встановлення кореляції між ультразвуковими параметрами і фізико-механічними характеристиками.

На рис. 45 наведені результати ультразвукових випробувань труб, виготовлених з склотканини Т-90 і епоксіфенольнимі сполучного діаметром близько 700 мм. Таке значне зміна модулів пружності склопластику вказує на низьку якість виробу.

Після очищення і сушки труб слід другий ультразвукове випробування по всій довжині зварного шва. Зазначені дефектоскопом ділянки, а також кінці труб піддають рентгенівському контролю.

Внутрішні дефекти перевіряються шляхом просвічування радіоактивної ампулою, ультразвуковими випробуваннями або методом електромагнітної дефектоскопії.

У процесі ж експериментальних досліджень було встановлено, що ефективність ультразвукових випробувань при визначенні міцності залежить від правильного вибору напрямки випробування.

Ослаблення, особливо розсіювання в матеріалах, є суттєвою перешкодою для ультразвукових випробувань, та-к що застосування методу часто обмежена. Тому представляє великий практичний інтерес оцінка впливу кристалічної структури на ослаблення. Вирішення цієї проблеми ускладнено, так як, окрім прямо вимірюваних величин, таких як величина зерна і анізотропія, також грають роль властивості кордонів зерен і внутрішня напруга. дослідження чистого металу або чистого твердого розчину робить ясним вплив як анізотропії, так і величини зерна. Якщо порівняти дві литі проби з алюмінію і латуні з однаковим розміром зерна, то ослаблення в сильно анізотропної латуні виявляється багато сильніше, ніж в алюмінії, у якого слабка анізотропія.

Ударні адіабати неметалічних матеріалів. Для оргскла екстраполяція дає більш низький рівень швидкості, ніж отримано при ультразвукових випробуваннях.

Блок-схема ультразвуку - Гранична чутливість вого луна-імпульсного приладу приладу повинна бути не нижче. Слід зазначити, що незважаючи на відомі рішення здійснення луна-імпульсного методу при високочастотних (понад 1 мегагерц) ультразвукових випробуваннях для створення низькочастотного приладу (до 200 кГц) довелося вирішувати ряд принципово нових технічних завдань.

Для оцінки достовірності ультразвукових випробувань були проведені механічні випробування зразків пінопласту, які показали істотну неоднорідність фізико-механічних характеристик пінопласту в повній відповідності з результатами ультразвукових випробувань.

У табл. 19 наведені результати ультразвукових випробувань найбільш характерною труби з випробуваних десяти труб діаметром 980 мм зі склопластику на основі склотканини ТС 8/3 - 273Т і епоксіфенольнимі сполучного ІФ-ЕД-6 кг.

Для склопластиків (Стекловолокніти) на основі хаотичного рубленого скловолокна найдоцільнішим є визначення стеклосодержанія за допомогою емпіричних кореляційних рівнянь. Ці рівняння встановлюють шляхом статистичної обробки експериментальних результатів ультразвукових випробувань і результатів випалювання стеклонаполнітеля на зразках склопластику з різним стеклосодержаніем, але з однаковими структурою і типом сполучного. Ультразвукові випробування і випалювання виробляють на одному й тому ж зразку.

Метод збігу полягає в вимірі за співпадаючими позначок або сигналам. Метод використовується в конструкції ноніуса штангенциркуля, в електронно-трубках приладів для ультразвукових випробувань матеріалів. Часто метод збігів застосовують в приладах, заснованих на принципі стробоскопічного ефекту. Такі прилади призначаються для вимірювання швидкості обертання двигунів і частоти коливань віброплощадок.

Однак найбільше практичне застосування отримали імпульсні методи, які засновані на вивченні параметрів поширення пружних імпульсів. Нижче розглянемо основні способи вимірювання часу поширення пружних хвиль, які отримали застосування в практиці ультразвукових випробувань.

Експериментальні результати контролю. Результати цієї перевірки наведені в табл. 3.7. Видно, що в даному випадку результати ультразвукових випробувань і паспортні значення стеклосодержанія збігаються.

Однак найбільше практичне застосування отримали імпульсні методи, які засновані на вивченні параметрів поширення пружних імпульсів. Нижче розглянемо основні способи вимірювання часу поширення пружних хвиль, які отримали застосування в практиці ультразвукових випробувань.

У роботах[180, 182]досліджувалися вимушені коливання затиснених балок кругового поперечного перерізу, виготовлених з тих же матеріалів, в яких досліджувалося поширення ультразвукових імпульсів, описане в розділі VIII. Динамічні модулі для всіх чотирьох досліджених композиційних матеріалів, визначені цим способом, лежали між значеннями, отриманими з статичних і ультразвукових випробувань.

Для склопластиків (Стекловолокніти) на основі хаотичного рубленого скловолокна найбільш доцільним є визначення стеклосодержанія за допомогою емпіричних кореляційних рівнянь. Ці рівняння встановлюють шляхом статистичної обробки експериментальних результатів ультразвукових випробувань і результатів випалювання стеклонаполнітеля на зразках склопластику з різним стеклосодержаніем, але з однаковими структурою і типом сполучного. Ультразвукові випробування і випалювання виробляють на одному й тому ж зразку.

У статті коротко викладаються можливості використання сілікатрполімербетона в конструкції арочного склепіння скруббера замість конструкції з кислотостойкого цегли, наведені результати фізико-механічних і ультразвукових випробувань бетонних зразків і арок після відповідної теплової обробки.

Використання ультразвукових методів для цілей дефектоскопії засноване на явищі відображення ультразвукових коливань від кордону розділу середовищ, які істотно відрізняються за своїми пружним властивостям. Такі кордону можуть виникати через наявність дефектів. Існують різні методи ультразвукових випробувань: тіньовий, луна-імпульсний, резонансний, імпедансної, вільних коливань. Для виявлення дефектів МПП найбільш прийнятний луна-імпульсний метод. Даним методом можуть бути виявлені дефекти розміром близько 70 мкм. До його достоїнств відносяться простота і відносно висока продуктивність.

Їх застосування для більш широкого класу матеріалів обмежена в зв'язку з використанням високих частот (0 6 - 5 мегагерц) ультразвукового діапазону. Однак в даних приладах реалізується метод, заснований на застосуванні лише двох перетворювачів: випромінювача і приймача ультразвукових хвиль. Застосування суміщених перетворювачів для цих приладів не представляється можливим у зв'язку з великою тривалістю (150 - 300 мксек) ультразвукового сигналу, що виробляється випромінювачем. З огляду на вищевикладене, для практики низькочастотних ультразвукових випробувань важливим є розробка такого поєднаного або роздільно-суміщеного перетворювача, який дозволить працювати в зазначеному частотному діапазоні за допомогою сигналів малої тривалості типу одиночного викиду.

Їх застосування для більш широкого класу матеріалів обмежена в зв'язку з використанням високих частот (0 6 - 5 мегагерц) ультразвукового діапазону. Однак в даних приладах реалізується метод, заснований на застосуванні лише двох перетворювачів: випромінювача і приймача ультразвукових хвиль. Застосування суміщених перетворювачів для цих приладів не представляється можливим у зв'язку з великою тривалістю (150 - 300 мксек) ультразвукового сигналу, що виробляється випромінювачем. З огляду на вищевикладене, для практики низькочастотних ультразвукових випробувань важливим є розробка такого поєднаного або роздільно-суміщеного перетворювача, який дозволить працювати в зазначеному частотному діапазоні за допомогою сигналів малої тривалості типу одиночного викиду.