А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - актив

Вибір активу, який має сенс купувати, скоріше залежить від очікуваної прибутковості а не від поточної. Якщо в найближчому майбутньому очікується підвищення процентних ставок, то банкір буде напевно зберігати активи в формі готівки або сверхкраткосрочних активів (одноденних позик федеральних фондів), намагаючись уникнути втрат (через упущеної вигоди) від зберігання грошей у формі активів з фіксованою ставкою.

Вибір активів, що полягає у визначенні тих активів, які будуть включені в портфель.

При виборі активів необхідно вказати відповідні кількісні характеристики, тобто які частки капіталу інвестувати в різні типи і види цінних паперів. На цьому етапі менеджер прагне сформувати ефективний портфель. Цей портфель являє собою портфель, який має або найбільшу очікувану дохідність при заданому рівні ризику, або найменший ризик при заданій очікуваній прибутковості.

Кошти, отримані інвестиційною компанією при продажу перших пакетів власних акцій, зазвичай відразу ж вкладаються в ринкові активи. Вибір активів здійснюється виходячи з інвестиційних якостей цінних паперів та стану фондового ринку.

В принципі обидва ці ризику є характеристиками діяльності підприємства, що мають стратегічне значення. Дійсно, і вибір активів (мова йде перш за все про матеріально-технічній базі як сукупності довгострокових активів, яка з неминучістю визначає і величину, склад і структуру оборотних коштів), і вибір політики фінансування, безумовно, визначають фінансове становище підприємства в довгостроковому аспекті.

Крім того, з нової моделі представленої в книзі випливає кілька дуже цікавих наслідків щодо самої суті аналізу ринку. Так, всупереч ухваленому раніше, з неї випливає, що ключовим моментом аналізу є зовсім не вибір активу і таймінг ринку. Навпаки, завданням аналізу повинна бути оцінка ймовірності майбутніх можливостей. В рамках нової моделі аналіз ринку може принести значно більші вигоди, ніж при колишньому спрощеному підході до нього як до вибору активу і таймінг. Нова модель, спираючись на ймовірності одержувані з аналізу ринку, вперше надає математичну строгість вибору активу і таймінг.

Комсомол, на наше глибоке переконання, повинен працювати під безпосереднім керівництвом партії. Але він повинен значно активніше брати участь у виробленні її політичної лінії. Партійні комітети повинні відмовитися, нарешті від втручання у внутрішні справи союзу, адміністративного тиску при виборі активу або затвердження кадрів, надання рекомендацій членам ВЛКСМ для вступу в КПРС.

Крім того, з нової моделі представленої в книзі випливає кілька дуже цікавих наслідків щодо самої суті аналізу ринку. Так, всупереч ухваленому раніше, з неї випливає, що ключовим моментом аналізу є зовсім не вибір активу і таймінг ринку. Навпаки, завданням аналізу повинна бути оцінка ймовірності майбутніх можливостей. В рамках нової моделі аналіз ринку може принести значно більші вигоди, ніж при колишньому спрощеному підході до нього як до вибору активу і таймінг. Нова модель, спираючись на ймовірності одержувані з аналізу ринку, вперше надає математичну строгість вибору активу і таймінг.

Крім того, з нової моделі представленої в книзі випливає кілька дуже цікавих наслідків щодо самої суті аналізу ринку. Так, всупереч ухваленому раніше, з неї випливає, що ключовим моментом аналізу є зовсім не вибір активу і таймінг ринку. Навпаки, завданням аналізу повинна бути оцінка ймовірності майбутніх можливостей. В рамках нової моделі аналіз ринку може принести значно більші вигоди, ніж при колишньому спрощеному підході до нього як до вибору активу і таймінг. Нова модель, спираючись на ймовірності одержувані з аналізу ринку, вперше надає математичну строгість вибору активу і таймінг.