А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Питома теплоємність - льод

Питомі теплоємності льоду і води рівні, відповідно, 18103 Дж /(кг К) і 418 - 108 Дж /(кг К), питома теплота плавлення льоду 335105 Дж /кг, питома теплота кипіння води 22610е Дж /кг.

Питома теплоємність льоду з 2200 ДжДкг С), тобто відповідає найбільш теплоємний гірських порід, а тому питома теплоємність порід із замерзлою в порах водою зазвичай трохи вище, ніж щільних порід, але нижче, ніж пористих насичених водою порід.

Питома теплоємність льоду дорівнює лише 0 5 а тому ясно, що адсорбована речовина дуже схоже на рідку воду, що знаходиться під стисненням.

Заслуговує на увагу також те що питома теплоємність льоду вдвічі менше теплоємності води. У інших речовин теплоємності в твердому і рідкому станах також різко відрізняються один від одного.

Питомі теплоємності деяких речовин. Заслуговує на увагу також те, що питома теплоємність льоду вдвічі менше теплоємності води. У інших речовин теплоємності в твердому і рідкому станах також різко відрізняються один від одного.

Ентальпія льоду 11 - - в0 - ЬС /причому теплота плавлення льоду г, 0 дорівнює 80 ккал /кг і питома теплоємність льоду з1 дорівнює 0 5 ккал. Ентальпія льоду - негативна величина, тому що ентальпія води в рідкій фазі при 0 С вважається рівною нулю.

Тут г 2490 - 103 Дж /кг - питома теплота конденсації при О С; д 335 - 103 Дж /кг - питома теплота плавлення; с209 - 103 Дж /(кг - К) - питома теплоємність льоду.

С - початкова температура льоду, тй 4 5 кг - маса води в посудині, 60 С - початкова температура води в со-суді,, 0 С - температура плавлення льоду, з г 2093 дж /кг-град - питома теплоємність льоду, А 335 посилання - 105 дж /кг - питома теплота плавлення льоду, св 4187 дж /кг-град - питома теплоємність води.

Дано: тл 1 5 - маса льоду, t - 40 С - початкова температура льоду, тв 4 5 кг - маса води в посудині, /60 С - початкова температура води в посудині, fnji - 0 С - температура плавлення льоду, сл - 2093 дж /кг-град - питома теплоємність льоду, А - 335 - 105 дж /кг - питома теплота плавлення льоду, св 4187 дж /кг-град - питома теплоємність води.

Теплота плавлення льоду при 0 С дорівнює 335 дж /м Питома теплоємність води дорівнює 4184 дж /г - град. Питома теплоємність льоду рівна 201 до /з /г - град. Знайти ДО, ДВ і Д5 для процесу перетворення 1 моль переохолодженої води при - 5 С в лід.

Шматок льоду масою m - 0 8 кг нагрівають від t1 - - 20 C до tz Про С. Визначити теплоємність шматка льоду в цьому процесі і питому теплоємність льоду, якщо плавлення не відбувається.

Утворений при цьому лід відрізняється за своїми фізичними властивостями від звичайного льоду, що має температуру Про С. Питома теплоємність води в інтервалі температур від - 10 С до Про З дорівнює cl 417103 ДжДкг К); питома теплоємність льоду в цьому інтервалі температур дорівнює с2217 103 ДжДкг К); питома теплота плавлення льоду при температурі 0 С дорівнює 332105 Дж /кг.

Шматок льоду маси 6 кг при температурі - 20 С опустили в воду, що має температуру 60 С; маса води дорівнює 10 кг. Питома теплоємність льоду рівна 2 1 кдж /(кг - К); питома теплота плавлення льоду - 033 МДж /кг.

Питома теплота плавлення деяких речовин.

У посудину з водою, добре захищений від припливу теп - лоти ззовні, кидають шматочки льоду при - 10 С. Скільки можна кинути льоду для того, щоб він повністю розтанув, якщо в посудині є 500 г води при 20 С. Теплоємність посудини можна вважати мізерно малої в порівнянні з теплоємністю води в ньому. Питома теплоємність льоду рівна 210 кДж /кг.

Ванну ємністю V 100 л необхідно заповнити водою, що має температуру 930 Пн, використовуючи воду з температурою t - i 80 С і лід з температурою 4 - 20 С. Питома теплоємність води сг 4 2 кДж /(кг - 0С), питома теплоємність льоду с2 - 2 1 кдж /(кг - С), його питома теплота плавлення г 0337 МДж /кг.