А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тупикові мережі

Тупикові мережі являють собою газопровід, що розгалужується за різними напрямками до споживачів газу. Недоліком цієї мережі є різна величина тиску газу у окремих споживачів, причому в міру віддалення від джерела газопостачання тиск газу знижується. Так як харчування газом всіх мереж відбувається тільки в одному напрямку, то виникають труднощі при ремонтних роботах.

Тупикові мережі являють собою газопровід, розгалужується за різними напрямками до споживачів газу. Кінці цих газопроводів не зливаються один з одним, тому їх називають тупиковими. Недоліком цієї мережі є різна величина тиску газу у окремих споживачів, причому в міру віддалення від джерела газопостачання або ГРП тиск газу знижується. Так як харчування газом всіх мереж відбувається тільки в одному напрямку, то виникають труднощі при ремонтних роботах. Ці мережі застосовують в початковий період газифікації міста, невеликих населених пунктів або окремих районів міста. Тупиковими бувають внутрішньо квартальні та дворові газопроводи, що приєднуються до вуличних закільцьованим (кільцевих) газопроводах. Перевагою тупикових мереж є менша довжина газопроводів в порівнянні з кільцевими мережами.

Тупикові мережі застосовують головним чином в будівлях, де допускається перерва в подачі води в разі виходу з ладу частини або всієї мережі водопроводу. Це можуть бути житлові, адміністративні, а іноді і виробничі будівлі.

Водорозбірна і туалетна арматура. Тупикові мережі застосовуються в житлових і громадських будівлях для господарсько-питних і протипожежних систем, якщо на останніх встановлено не більше п'яти пожежних кранів в одному поверсі.

Схема господарсько-питного водопроводу. Тупикові мережі можуть бути з труб різного або постійного діаметра.

Схеми зовнішніх водопровідних мереж. Тупикові мережі мають меншу протяг, а отже і вартість будівництва, але вони менш надійні в експлуатації щодо безперебійності водопостачання.

Схема водопровідної мережі з верхнім розведенням. Тупикові мережі застосовують головним чином в тих будинках, де допускається перерва в подачі води в разі виходу з роботи частини або всієї мережі водопроводу. Це можуть бути житлові, адміністративні, а іноді і промислові будівлі.

Тупикові мережі в оптимальному варіанті забезпечують подачу води до споживача по найкоротшому шляху, але в повному обсязі задовольняють вимогу безперебійності водопостачання. Тому, як правило, в містах і на промислових підприємствах проектують кільцеві водопровідні мережі.

Проектуючи тупикові мережі, слід враховувати також, що зі збільшенням тривалості експлуатації системи ймовірність її відмов зростає. Тому бажано передбачати можливість при розвитку і реконструкції мережі підвищення її надійності способом кільцювання або дублювання найбільш відповідальних ділянок. 
Схема кільцевої або замкнутої мережі. | Схема розгалуженої або тупикової мережі. Розгалужені або тупикові мережі (рис. 9) представляють собою розгалужується в різні райони міста основний газопровід. У порівнянні з кільцевої тупикова мережа внаслідок відсутності замикаючих ділянок майже завжди дає меншу довжину ліній і коштує дешевше.

Незважаючи на це, рекомендувати тупикові мережі для універсального застосування не можна внаслідок притаманних їм недоліків, зазначених вище. Тому завдання зводиться до відшукання таких систем, які поєднували б економічність тупикових і експлуатаційні якості закільцьованих мереж.

Осередок газорозподільної мережі (кільце. | Залежність металоємності кільця від розподілу транзитного витрати газу по півкільцями. Незважаючи на це, рекомендувати тупикові мережі для універсального застосування не можна внаслідок притаманних їм недостат -, ков, зазначених вище. Тому задача зводиться до відшукання таких систем, які поєднували б економічність тупикових і експлуатаційні якості закільцьованих мереж.

З аналізу надійності слід, що тупикові мережі високого (середнього) тиску можна проектувати тільки для селищ і невеликих міст. Це означає, що за десятирічний період експлуатації в двох - п'яти містах зі ста відбудуться відмови системи.

Як зазначалося вище, необхідно прагнути проектувати тупикові мережі з нижнім розведенням, які працюють аналогічно тупиковим мереж холодного водопроводу, так як такі мережі дешевше за капітальними і експлуатаційними витратами. Навіть великі мережі гарячого водопроводу, мають великі протяжності горизонтальних ділянок, при постійному режимі водоспоживання слід виконувати тупиковими.

Для невеликих міст і населених пунктів переважно споруджують тупикові мережі. Для великих міст споруджують кільцеві мережі, а найбільш відповідальні ділянки виконують в паралельному двухніточ-ном виконанні. при аварійних ситуаціях предусматг ється зниження подачі газу споживачам, при цьому ступінь зниження подачі окремим споживачам визначається виходячи з технологічних особливостей виробництва і економічних міркувань. Резерв пропускної здатності закільцьованих газопроводів залежить від допустимого зниження подачі газу різним споживачам в період аварійних ситуацій.

На територіях нафтових промислів можуть проектуватися кільцеві або тупикові мережі.

місцеві регуляторні установки, як правило, живлять газом тупикові мережі, а районні - кільцеві мережі. Це принципова відмінність і змушує для місцевих установок вибирати регулятори з односідельними щільно замикаючими клапанами з тим, щоб у години припинення споживання (вночі) тиск у відносно малоємкі мережі через витік через закритий клапан не піднялося б вище допустимих меж.

Вільні напори вимірюються в заздалегідь встановлених (контрольних) точках на водопровідній мережі, зазвичай в характерних точках і в вузлах магістралей, розвідних кільцеві і тупикові мережі. В якості контрольних точок можуть бути використані пожежні гідранти на мережі або спеціально обладнані стаціонарні манометрические пости.

При неможливості використовувати постійний водопровід проектують розвідні мережу тимчасового водозабезпечення, яка може бути тупикової, кільцевої або змішаної. Тупикові мережі мають меншу довжину в порівнянні з кільцевими або змішаними мережами. Однак вони менш надійні в експлуатації. Крім того, за правилами пожежної безпеки мережу пожежного водопроводу повинна бути закольцована, тому в разі використання тимчасового водопроводу в якості пожежного застосування тупикової мережі неприпустимо. Кільцеві і змішані мережі більш надійні в експлуатації, але вони мають велику протяжність, на їх пристрій витрачається більше коштів, ніж на пристрій тупикових мереж. Найбільший розвиток отримали змішані мережі, що представляють виконаний у вигляді кільця з відгалуженнями до окремо споруджуваних об'єктів.

Розміри сталевих водогазопроводмих (газових труб по ГОСТ 3262 - 55. Магістральні і розвідні мережі виконуються в більшості випадків кільцевими. Статті без мережі допускаються лише як виняток і тільки для першої черги будівництва. Як правило, в міських і виробничих водопроводах застосовується кільцева мережу. тупикові мережі можна влаштовувати лише в окремих випадках-в невеликих селищах і населених місцях, де для гасіння пожежі використовуються пожежні водойми, а також при допусті2 мости перерв в роботі водопроводу.

Прямоточні системи за типом мереж поділяють на два види: тупикові або кільцеві. Тупикові мережі (рис. 3.1) застосовують: в господарсько-питних водопроводах при влаштуванні тільки одного вводу; в виробничих водопроводах в тому випадку, коли допускається перерва в подачі води на виробничі потреби; при числі внутрішніх пожежних кранів до 12 якщо ці мережі одночасно є і протипожежними; в окремих випадках при більшій кількості пожежних кранів, якщо внутрішній водопровід харчується водою від тупикової зовнішньої мережі. Тупикові мережі влаштовують з труб різного або постійного діаметра.

По конфігурації в плані водопровідні мережі підрозділяють на тупикові і кільцеві. Тупикові мережі застосовують для забезпечення водою невеликих об'єктів, що допускають перерви в постачанні водою.

Основним способом підвищення надійності підземних газопроводів є прокладка паралельних ниток газопроводів і кільцевих (закільцьованих) мереж. Для невеликих міст і населених пунктів переважно споруджують тупикові мережі. Для великих міст споруджують кільцеві мережі, а найбільш відповідальні ділянки виконують в паралельному двухніточ-ном виконанні.

У внутрішніх водопроводах виробничих будівель застосовують різні водопровідні мережі. У цехах, де допускається перерва в подачі води на технологічні потреби, застосовують тупикові мережі. Прокладка трубопроводів здійснюється відкрито по колонах, фермам, стін, а також приховано - в прохідних і непрохідних або напівпрохідних каналах, тунелях спільно з технологічними трубопроводами. Спільне прокладання водопровідних труб з іншими трубопроводами обмежується і вирішується за погодженням з органами ГСИ.

При аварії на окремих ділянках кільцеві мережі забезпечують безперебійність водопостачання завдяки наявності паралельно працюють ліній. Пошкоджена ділянка до ліквідації аварії повинен бути відключений від мережі засувками, викладеними у його кінцях. Тупикові мережі застосовуються лише в тих випадках, коли за умовами водоспоживання допустимі перерви в подачі води на час ліквідації аварії, наприклад в житлових будинках. Господарсько-питні та виробничі мережі, обладнані протипожежними гідрантами, робляться кільцевими. Траси відвідав і водопровідних мереж повинні забезпечити підведення води до споживачів по найкоротших відстаням.

Прямоточні системи за типом мереж поділяють на два види: тупикові або кільцеві. Тупикові мережі (рис. 3.1) застосовують: в господарсько-питних водопроводах при влаштуванні тільки одного вводу; в виробничих водопроводах в тому випадку, коли допускається перерва в подачі води на виробничі потреби; при числі внутрішніх пожежних кранів до 12 якщо ці мережі одночасно є і протипожежними; в окремих випадках при більшій кількості пожежних кранів, якщо внутрішній водопровід харчується водою від тупикової зовнішньої мережі. Тупикові мережі влаштовують з труб різного або постійного діаметра.

Кільцеві мережі являють собою систему замкнутих газопроводів, завдяки чому досягається більш рівномірний режим тиску газу у всіх споживачів і полегшуються різні ремонтні та експлуатаційні роботи на газопроводах. Позитивною властивістю кільцевих мереж є також і те, що при виході з ладу будь-якого ГРП навантаження з постачання споживачів газом приймають на себе інші пункти. Недоліком кільцевої мережі є велика протяжність газопроводів (в порівнянні з тупикової), а в зв'язку з цим - великі витрати на будівництво. Тупикові мережі являють собою газопровід, що розгалужується за різними напрямками до споживачів газу. Кінці цих газопроводів не зливаються один з одним, тому їх називають тупиковими. Недоліком цієї мережі є різна величина тиску газу у окремих споживачів, причому в міру віддалення від джерела газопостачання або ГРП тиск газу знижується. Так як харчування газом всіх мереж відбувається тільки в одному напрямку, то виникають труднощі при ремонтних роботах. Ці мережі застосовують в початковий період газифікації міста, невеликих населених пунктів або окремих районів міста. Тупиковими бувають внутрішньо квартальні та дворові газопроводи, що приєднуються до вуличних закільцьованим (кільцевих) газопроводах. Перевагою тупикових мереж є менша довжина газопроводів в порівнянні з кільцевими мережами. Змішані мережі являють собою поєднання кільцевих і тупикових мереж газопроводів. Їх основу складають кільцеві газопроводи, від яких безпосередньо до споживачів прокладають ряд тупикових газопроводів невеликої довжини.

Розгалужені (або тупикові) мережі (рис. 111 6) представляють собою розгалужується в різні райони міста основний газопровід. При цьому кінці відгалужень між собою не з'єднуються, утворюючи тупики. Тупикова мережа в порівнянні з кільцевої через відсутність замикаючих ділянок майже завжди має меншу довжину газопроводів і вартість її менше. Незважаючи на це, при газопостачанні міст тупикові мережі знаходять обмежене застосування, так як менш надійні, ніж кільцеві. Розгалужені мережі знаходять застосування при газопостачанні окремих промислових об'єктів і невеликих населених пунктів, а також в початковий період газопостачання міста, коли будівництво всіх газопроводів ще не закінчено. У цьому випадку наявність розгалуженої мережі є складовою частиною майбутньої замкнутої мережі. Слід зазначити, що, коли ми говоримо про вибір схеми мереж, то маємо на увазі вибір схеми не всіх, а основних газопроводів, які визначають газопостачання міста або району; окремі газопроводи при всіх схемах можуть бути тупиковими.

Перша схема характерна для районів міста зі старою плануванням, коли квартали мають суцільну забудову по периметру і складаються з окремих замкнутих володінь. В цьому випадку газопроводи прокладають по кожній вулиці, провулку та проїзду; перетинаючись між собою, вони утворюють кільця. Від вуличних газопроводів в кожне володіння йдуть вводи. Друга схема властива міським районам з новим плануванням. В цьому випадку житлові будівлі розташовують рівномірно по всій площі кварталів з дотриманням необхідних розривів, а окремі квартали групують в житлові масиви. При такому плануванні мікрорайонів всередині кварталів переважно прокладають розгалужені тупикові мережі. Закільцьовують доцільно тільки основні лінії, так щоб отримати єдину мережу з декількома точками харчування, число яких дорівнює числу ГРП.

Прямоточні трубопроводи є основними в системах водопостачання. Вони мають один вхід і внутрішні трубопроводи для підведення води до споживачів. У кільцевих водопровідних мережах (рис. 8.1 в) вода має можливість циркулювати по замкнутому контуру в межах внутрішнього трубопроводу. Кільцеві мережі, як правило, мають не менше двох входів. При такій схемі підключення споживачів забезпечується надійність в забезпеченні водою. Подвійні мережі (рис. 8.1 е) представляють собою дві тупикових мережі, що працюють паралельно. У цьому випадку забезпечується найбільша надійність в забезпеченні споживачів.

Прямоточні трубопроводи є основними в системах водопостачання. Їх в свою чергу можна розділити на тупикові, кільцеві і подвійні. У техніці замість терміна трубопровід часто використовується термін мережу. Вони мають один вхід і внутрішні трубопроводи для підведення води до споживачів. У кільцевих водопровідних мережах (рис. 18.1 в) вода має можливість циркулювати по замкнутому контуру в межах внутрішнього трубопроводу. Кільцеві мережі, як правило, мають не менше двох входів. При такій схемі підключення споживачів забезпечується надійність в забезпеченні водою. Подвійні мережі (рис. 18.1 г) представляють собою дві тупикові мережі, що працюють паралельно. У цьому випадку досягається найбільша надійність в забезпеченні споживачів.