А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Трітіловий ефір - целюлоза

Трітіловий ефір целюлози виходить при дії великого надлишку О-алкилірующего реагенту на целюлозу при 100 - 120 С в присутності абсолютного піридину.

Трітіловий ефір целюлози виходить при дії великого надлишку етерифікування реагенту на целюлозу при підвищеній температурі (100 - 120) в присутності абсолютного піридину.

Трітіловий ефір целюлози з Y ЮО розчиняється в хлороформі і піридині, утворюючи в'язкі розчини. Цей ефір стійкий до дії лугу, але, так само як і прості вінілові ефіри целюлози, нестійкий до дії кислот. Ступінь етерифікації трітілового зфіра целюлози може бути визначена за кількістю виділився карбинола або за даними елементарного аналізу.

Трітіловий ефір целюлози з Y ЮО розчиняється в хлороформі і піридині, утворюючи в'язкі розчини. Цей ефір стійкий до дії лугу, але нестійкий до дії кислот. Ступінь заміщення трітілового ефіру целюлози може бути визначена за кількістю виділився карбинола або за результатами елементарного аналізу.

Трітіловий ефір целюлози виходить при дії великого надлишку О-алкилірующего реагенту на целюлозу при 100 - 120 С в присутності абсолютного піридину.

Трітіловий ефір целюлози з у - 100 розчиняється в хлороформі і піридині, утворюючи в'язкі розчини. Цей ефір стійкий до дії лугу, але нестійкий до дії кислот. Ступінь заміщення трітілового ефіру целюлози може бути визначена за кількістю виділився карбинола або за результатами елементарного аналізу.

Зміна швидкості деструкції целюлози в присутності різних відновників. Так як трітіловий ефір целюлози розчиняється в медноамміач-ном розчині, то окислення вироблялося в суспензії.

При обробці трітілового ефіру целюлози (у якого були етерифікованих первинні гідроксильні групи) лугом, а потім сірковуглецем, їм не вдалося отримати ксантогенат. На підставі цього вони вважали, що відсутність більш реакційноздатних первинних гідро-ксільной груп унеможливлює ксантогенировании целюлози, і, отже, тіокарбоновие групи в макромолекулі ксантогенату розташовані, очевидно, за місцем первинних гідроксильних груп. Однак цей висновок також не відповідає дійсності. Як показали подальші досліди Роговина, Макарової-Землянській і Шейн 74 при дії сірковуглецю на трітіловий ефір целюлози, розчинений в піридині, відбувається етерифікація вторинних гідроксильних груп і виходить змішаний трітілово-ксантогеновий ефір целюлози.

При отриманні трітілового ефіру целюлози відбувається виборча етерифікація первинних спиртових груп у макромолекулі целюлози. При дії тріфенілхлорметана як на аліфатичні спирти, так і на моно - і полісахариди також відбувається етерифікація переважно первинних спиртових груп. Отже, дія цього реагенту є одним з характерних фактів, що підтверджують більш високу реакційну здатність первинних спиртових груп у деяких процесах етерифікації. Однак висновок Гель-феріха 65 про те, що тріфенілхлорметан етерифікування тільки первинні спиртові групи, правильно лише в першому наближенні. Так, наприклад, було отримано дітрітіловий ефір rf - ксі-лози 66 і зто доводить можливість трітілірованія вторинних груп. Аналогічні результати були отримані раніше Хоке-те і Гудсоном67 при трітілірованіі р-с. Як показали проведені останнім часом досліди 68 при дії тріфенілхлорметана на целюлозу первинні спиртові групи етерифікування переважно, але не виключно; одночасно відбувається часткова етерифікація і вторинних спиртових груп.

Іванов і Каверзнева використовували трітіловий ефір целюлози, що не містить вільних первинних спиртових груп, для дослідження механізму окислення целюлози в медноамміач-ном розчині.

Роговин, Н. Н. Шоригіна і Шейн8 на прикладі ксантогенирования розчину трітілового ефіру целюлози в хлороформі або в піридині, ксантогенат може бути отриманий при етерифікації целюлози CS2 в присутності органічної основи (наприклад, піридину), що утворює відповідну сіль целлюлозоксантогеновой кислоти.

Роговин, Шоригіна і Шейн провели ксантогенировании у присутності піридину трітілового ефіру целюлози, розчиненого в хлороформі.

Значний обсяг введеної ефірної угруповання дає підставу віднести смугу 3480 см-1 в спектрі трітілового ефіру целюлози до внутрімолекулярних водневим зв'язкам. Як відомо, трітіловий ефір целюлози характеризується наявністю ефірних груп у шостого вуглецевого атома. Походження смуги 3570 см-1 (рис. 6) в даний час не цілком з'ясовано.

Значний обсяг введеної ефірної угруповання дає підставу віднести смугу 3480 см-1 в спектрі трітілового ефіру целюлози до внутрімолекулярних водневим зв'язкам. Як відомо, трітіловий ефір целюлози характеризується наявністю ефірних груп у шостого вуглецевого атома. Походження смуги 3570 см-1 (рис. 6) в даний час не цілком з'ясовано.

Для запобігання утворенню в результаті нуклео-профільного заміщення 3 6-ангідроцікла необхідно попередньо заблокувати первинну ОН-групу введенням заступника, нездатного до реакцій нуклеофіли-ного заміщення. Тому вихідною речовиною при синтезі 2 3-ангідроцеллюлози служить трітіловий ефір целюлози, підданий потім тозілірованію і обробці розчином їдкого калі або Метилат натрію в абсолютному метиловий спирт.

Як показали Роговин, Макарова-Землянська та Шейн74 ксантогенат целюлози може бути отриманий і при повній відсутності гидроокисей лужних металів, але в присутності органічних основ, які також утворюють солі з цел-люлозоксактогеновой кислотою. Для дослідження цього питання вони застосували в якості вихідної речовини трітіловий ефір целюлози, розчинений в піридині.

Трітіловий ефір целюлози з Y ЮО розчиняється в хлороформі і піридині, утворюючи в'язкі розчини. Цей ефір стійкий до дії лугу, але нестійкий до дії кислот. Ступінь заміщення трітілового ефіру целюлози може бути визначена за кількістю виділився карбинола або за результатами елементарного аналізу.

Трітіловий ефір целюлози з у - 100 розчиняється в хлороформі і піридині, утворюючи в'язкі розчини. Цей ефір стійкий до дії лугу, але нестійкий до дії кислот. Ступінь заміщення трітілового ефіру целюлози може бути визначена за кількістю виділився карбинола або за результатами елементарного аналізу.

Рентгенограма целюлози (А і лужної целюлози (В. На підтвердження освіти хімічної сполуки при мерсеризації іноді призводять факт отримання ксантогената целюлози при дії сірковуглецю на лужну целюлозу. Однак це не є доказом. Як показали Роговин, Макарова-Землянська та Шейн 7 освіту ксантогената целюлози може відбуватися і під час відсутності їдкого натру, наприклад, при дії сірковуглецю на трітіловий ефір целюлози, розчинений в піридині (гл.

при дії тріфенілхлорметана як на аліфатичні спирти, так і на моно - і полісахариди відбувається переважне О-алкілування первинних гідроксильних груп. Однак висновок Гельферіха8I про те, що тріфенілхлорметан о-алкілуючі тільки первинні ОН-групи, правильно лише в першому наближенні. Як показали проведені надалі опити82 при дії тріфенілхлорметана первинні гідроокис-сильні групи целюлози заміщаються переважно, але не виключно, одночасно відбувається часткове алкілірова -ние і вторинних ОН-груп. Так, наприклад, в трітіловом ефірі целюлози з у 103 близько 90 трітільних груп на кожні 100 елементарних ланок перебувають у 6-го атома вуглецю елементарного ланки, а 10 - 13 трітільних груп - у 2-го і 3-го атомів вуглецю.

При дії тріфенілхлорметана як на аліфатичні спирти, так і на моно - і полісахариди відбувається переважне О-алкілування первинних гідроксильних груп. Однак висновок Гельферіха81 про те, що тріфенілхлорметан О-Алкілуючі тільки первинні ОН-групи, правильно лише в першому наближенні. Як показали проведені надалі опити82 при дії тріфенілхлорметана первинні гідроокис-сильні групи целюлози заміщаються переважно, але не виключно; одночасно відбувається часткове алкілірова-ня і вторинних ОН-груп. Так, наприклад, в трітіловом ефірі целюлози з Y С близько 90 трітільних груп на кожні 100 елементарних ланок перебувають у 6-го атома вуглецю елементарного ланки, а 10 - 13 трітільних груп - у 2-го і 3-го атомів вуглецю.

При обробці трітілового ефіру целюлози (у якого були етерифікованих первинні гідроксильні групи) лугом, а потім сірковуглецем, їм не вдалося отримати ксантогенат. На підставі цього вони вважали, що відсутність більш реакційноздатних первинних гідро-ксільной груп унеможливлює ксантогенировании целюлози, і, отже, тіокарбоновие групи в макромолекулі ксантогенату розташовані, очевидно, за місцем первинних гідроксильних груп. Однак цей висновок також не відповідає дійсності. Як показали подальші досліди Роговина, Макарової-Землянській і Шейн 74 при дії сірковуглецю на трітіловий ефір целюлози, розчинений в піридині, відбувається етерифікація вторинних гідроксильних груп і виходить змішаний трітілово-ксантогеновий ефір целюлози.