А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Транзитний контейнер

Транзитні контейнери застосовуються для змішаних перевезень вантажів на різних видах транспорту. Такі контейнери в СРСР стандартизовані.

Схема типової контейнерного майданчика, обладнаного козловим краном вантажопідйомністю 5 м Для транзитних контейнерів, що встановлюються на майданчиках під накопичення за призначенням плану формування, термін зберігання не встановлений.

Рух рухомого складу при доставці універсальних транзитних контейнерів в змішаному сполученні може бути організовано за різними схемами.

Відповідно до плану обробки подачі в вагонному листі напроти номера кожного транзитного контейнера вказують номер вагона, на який він повинен бути занурений. Про необхідність передачі контейнера з району, що обслуговується одним краном, в район іншого крана також робиться відмітка в вагонному листі, а на контейнері крейдою пишуть номер крана, під який його необхідно перенести.

при переробці контейнерів, які прибули в збірних вагонах, спочатку з кожного вагона вивантажують частина місцевих або некомплект транзитних контейнерів даної подачі, потім переставляють транзитні контейнери з вагона в вагон. Після цього вивантажують залишилися місцеві і некомплект транзитні контейнери даної подачі і довантажують вагони контейнерами, що знаходяться на майданчику.

На здвоєних майданчиках (з мостовими кранами на двопролітних естакадах і з козловими кранами на паралельно розміщених підкранових шляхах) транзитні контейнери з одного майданчика на інший перевозять автомобілями.

При наявності двох і більше кранів між суміжними районами, що обслуговуються різними кранами, виділяється ділянка для розміщення на ньому транзитних контейнерів, які підлягають передачі з одного району в інший. Для порожніх контейнерів, що відвантажуються за регулювальним завданням, на майданчиках виділяють один спеціальну дільницю; на майданчиках, куди надходять порожні контейнери, - ділянки під кожним краном. У пунктах масового навантаження, які отримують порожні контейнери з мережних регулювальним завданням, необхідно передбачити також спеціальну площу для відстою-новлення їх в резерв МПС.

Контейнери сортують: без проміжного зберігання на майданчику (так звана сортування без залишку); з проміжним зберіганням невеликої частини транзитних контейнерів під накопиченням по призначеннях плану формування (сортування із залишком); з проміжним зберіганням всіх транзитних контейнерів, крім тих, призначення яких збігається з новим призначенням платформи (сортування з вивантаженням ядра); з повним вивантаженням всіх транзитних контейнерів.

На контейнерних майданчиках здійснюються такі операції: завантаження і вивантаження контейнерів на рухомий склад автомобільного та залізничного транспорту; короткочасне зберігання контейнерів; сортування транзитних контейнерів; підбір комплектів контейнерів (подгруппировку) за типом рухомого складу і плану формування вагонів; оформлення перевізних документів; інформація клієнтури про прибуття контейнерів; планування завезення-вивезення контейнерів; технічне обслуговування та ремонт контейнерів.

При переробці контейнерів, які прибули в збірних вагонах, спочатку з кожного вагона вивантажують частина місцевих або некомплект транзитних контейнерів даної подачі, потім переставляють транзитні контейнери з вагона в вагон. Після цього вивантажують залишилися місцеві і некомплект транзитні контейнери даної подачі і довантажують вагони контейнерами, що знаходяться на майданчику.

Для місцевих контейнерів цей коефіцієнт визначають діленням числа контейнері-операції безпосереднього перевантаження на загальну кількість контейнеро-операцій, а для транзитних - діленням кількості контейнерів, вивантажених на майданчик для доукомплектування, на загальне число прибулих транзитних контейнерів. Необхідні для такого розрахунку дані можуть бути отримані вибірковим обстеженням. 
Контейнери сортують: без проміжного зберігання на майданчику (так звана сортування без залишку); з проміжним зберіганням невеликої частини транзитних контейнерів під накопиченням по призначеннях плану формування (сортування із залишком); з проміжним зберіганням всіх транзитних контейнерів, крім тих, призначення яких збігається з новим призначенням платформи (сортування з вивантаженням ядра); з повним вивантаженням всіх транзитних контейнерів.

У процесі чергування старший вагар становить детальний план обробки (навантаження, вивантаження, сортування) контейнерів кожної подачі, керуючись пря цьому випискою з мережевого і дорожнього плану формування, що відноситься до даного контейнерному пункту, вагонними листами на прибулі під вивантаження і транзитні контейнери, накладними на завезені до відправлення контейнери , планом роботи на зміну та схемою спеціалізації майданчика за напрямками. У плані передбачається, які вагони в даній подачі обробляє кожен кран, і порядок формування кожного комплекту контейнерів.

Контейнери сортують: без проміжного зберігання на майданчику (так звана сортування без залишку); з проміжним зберіганням невеликої частини транзитних контейнерів під накопиченням по призначеннях плану формування (сортування із залишком); з проміжним зберіганням всіх транзитних контейнерів, крім тих, призначення яких збігається з новим призначенням платформи (сортування з вивантаженням ядра); з повною вивантаженням всіх транзитних контейнерів.

При переробці контейнерів, які прибули в збірних вагонах, спочатку з кожного вагона вивантажують частина місцевих або некомплект транзитних контейнерів даної подачі, потім переставляють транзитні контейнери з вагона в вагон. Після цього вивантажують залишилися місцеві і некомплект транзитні контейнери даної подачі і довантажують вагони контейнерами, що знаходяться на майданчику.

Використовує іноземні попутні транзитні порожні контейнери під перевезення внутрішніх зовнішньоторговельних вантажів. Веде з інофірмами і Замовником розрахунки, пов'язані з використанням іноземних транзитних контейнерів.

Типовий технологічний цикл роботи козлового крана КДКК-5 на вивантаження контейнерів з платформ. На контейнерних пунктах, сортують контейнери без залишку, повинні бути тільки перевантажувальні шляхи і вантажопідіймальні машини. На сортувальних контейнерних пунктах, сортують контейнери із залишком, всі транзитні контейнери підрозділяють на ядро, що перевантажуються і вивантажують.

Типовий технологічний цикл роботи козлового крана КДКК-5 на вивантаження контейнерів з платформ. Роботу сортувальних контейнерних пунктів організовують наступним чином. Контейнери сортують без проміжного зберігання на майданчику (так звана сортування без залишку); з проміжним зберіганням невеликої частини транзитних контейнерів під накопиченням по призначеннях плану формування (сортування із залишком) або всіх транзитних контейнерів, крім тих, призначення яких збігається з новим призначенням платформи (сортування з вивантаженням ядра); з повним вивантаженням всіх транзитних контейнерів.

Типовий технологічний цикл роботи козлового крана КДКК-5 на вивантаження контейнерів з платформ. Роботу сортувальних контейнерних пунктів організовують наступним чином. Контейнери сортують без проміжного зберігання на майданчику (так звана сортування без залишку); з проміжним зберіганням невеликої частини транзитних контейнерів під накопиченням по призначеннях плану формування (сортування із залишком) або всіх транзитних контейнерів, крім тих, призначення яких збігається з новим призначенням платформи (сортування з вивантаженням ядра); з повним вивантаженням всіх транзитних контейнерів.

Найбільш прогресивні перші два способи, так як застосування їх скорочує кількість перевантажувальних операцій і зменшує час простою контейнерів під комплектацією. Тому при складанні плану обробки подачі в першу чергу виявляють контейнери, які можуть бути залишені у вагонах в якості основного ядра; потім відбирають контейнери для комплектації в даній подачі безпосередній перестановкою з вагона в вагон, і тільки ті транзитні контейнери, які неможливо обробити цими двома способами, вивантажують на майданчик для комплектації в інший подачі.

Типовий технологічний цикл роботи козлового крана КДКК-5 на вивантаження контейнерів з платформ. Роботу сортувальних контейнерних пунктів організовують наступним чином. Контейнери сортують без проміжного зберігання на майданчику (так звана сортування без залишку); з проміжним зберіганням невеликої частини транзитних контейнерів під накопиченням по призначеннях плану формування (сортування із залишком) або всіх транзитних контейнерів, крім тих, призначення яких збігається з новим призначенням платформи (сортування з вивантаженням ядра); з повним вивантаженням всіх транзитних контейнерів.

Схема розміщення контейнерів на майданчику, що обслуговується. а - беськонсольниє електрокозловиіі кранами з прольотом 11 3 к. 6 - автонавантажувачі. Розміри і місткість контейнерного майданчика повинні відповідати типоразмерам контейнерів, засобам механізації та ін. Місткість повинна бути достатньою для встановлення контейнерів при згущенні навантаження - вивантаження до 1 3 - 1 5 добового обсягу роботи з урахуванням, що в проміжному зберіганні потребує не більше 80% контейнерів місцевого (20% перевантажується безпосередньо з автомобілів у вагони і назад) і 40% транзитного потоку. Розрахунковий термін зберігання контейнерів на майданчику прийнятий по відправленню 1 добу і по прибуттю 1 5 діб. Для транзитних контейнерів, що встановлюються на майданчиках під накопичення по призначеннях плану формування, термін зберігання не встановлений.

Залізничні станції, відкриті для контейнерних операцій, повинні мати спеціалізовані контейнерні пункти загального користування. За характером роботи розрізняють вантажні, сортувальні та гру-зосортіровочние контейнерні пункти. На вантажних пунктах виконують операції переважно з місцевими контейнерами, які надходять під вивантаження і навантаження на даний пункт, на сортувальних переважно сортують транзитні контейнери, на вантажно-сортувальних поєднана переробка місцевих і транзитних контейнерів. Приблизно 50% існуючих контейнерних пунктів є вантажосортувальних І, 40% вантажними і 10% сортувальними.

Залізничні станції, відкриті для контейнерних операцій, повинні мати спеціалізовані контейнерні пункти загального користування. За характером роботи розрізняють вантажні, сортувальні та гру-зосортіровочние контейнерні пункти. На вантажних пунктах виконують операції переважно з місцевими контейнерами, які надходять під вивантаження і навантаження на даний пункт, на сортувальних переважно сортують транзитні контейнери, на вантажно-сортувальних поєднана переробка місцевих і транзитних контейнерів. Приблизно 50% існуючих контейнерних пунктів є вантажосортувальних І, 40% вантажними і 10% сортувальними.

При недостатніх розмірах контейнерного майданчика, коли неможливо виділити ділянки для всіх відвантажених і прибуваючих контейнерів, застосовується змінна спеціалізація по відправленню і прибуттю. Майданчик по всій ширині ділиться на секції за напрямами і станцій призначення. У цих же секціях розміщують контейнери, підлягають вивезенню. Причому транзитні контейнери встановлюють ближче до залізничної колії, а місцеві, як прибулі, так і підлягають відправленню, - на будь-якому вільному місці в іншій частині секції.

До першого належать вантажні пункти з середньодобовою навантаженням до 10 вагонів і вантажосортувальних - до 15 вагонів на добу; до другого - відповідно від 10 до 30 і від 15 до 45 вагонів; до третього від 30 до 50 і від 45 до 75; до четвертого - понад 50 і 75 вагонів на добу. На контейнерному пункті може бути одна або кілька майданчиків. В останньому випадку їх спеціалізують, призначаючи кожну для переробки контейнерів, які прямують на станції однієї дороги або декількох доріг одного напрямку. На вантажно-сортувальних пунктах, звідки відправляють понад 300 місцевих і де сортують понад 300 транзитних контейнерів, для них виділяють спеціалізовані. В інших випадках необхідні техніко-економічні розрахунки доцільності виділення окремих майданчиків-для місцевих і транзитних контейнерів.

До першого належать вантажні пункти з середньодобовою навантаженням до 10 вагонів і вантажосортувальних - до 15 вагонів на добу; до другого - відповідно від 10 до 30 і від 15 до 45 вагонів; до третього від 30 до 50 і від 45 до 75; до четвертого - понад 50 і 75 вагонів на добу. На контейнерному пункті може бути одна або кілька майданчиків. В останньому випадку їх спеціалізують, призначаючи кожну для переробки контейнерів, які прямують на станції однієї дороги або декількох доріг одного напрямку. На вантажно-сортувальних пунктах, звідки відправляють понад 300 місцевих і де сортують понад 300 транзитних контейнерів, для них виділяють спеціалізовані. В інших випадках необхідні техніко-економічні розрахунки доцільності виділення окремих майданчиків-для місцевих і транзитних контейнерів.