А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Точковий ізотропний джерело

Точковий ізотропний джерело в нескінченному середовищі генерує з постійною швидкістю в часі найтрони з летаргією, рівною нулю.

Точковий ізотропний джерело з силою світла /висить на висоті h над центром круглого столу радіуса R.

Точковий ізотропний джерело світла випускає в усіх напрямках потік Ф +1257 лм. Чому дорівнює сила світла /цього джерела.

Точковий ізотропний джерело світла поміщається над центром круглого столу.

Точковий ізотропний джерело світла випускає в усіх напрямках потік Ф1257 лм. Чому дорівнює сила світла /цього джерела.

Точковий ізотропний джерело світла поміщається над центром круглого столу.

Точковий ізотропний джерело S світла знаходиться на висоті h над горизонтальною поверхнею.

Точковий ізотропний джерело світла потужності Р випускає світлові хвилі довжини К.

Точковий ізотропний джерело звукових хвиль потужності Р знаходиться на перпендикуляре, відновленому з центру уявного диска радіуса R, на відстані а від диска. Знайти середній за період потік енергії через поверхню диска.

На відстані г від точкового ізотропного джерела звуку з потужністю Р розташована уявна маленький майданчик радіуса R, орієнтована перпендикулярно радіальному напрямку. Нехтуючи поглинанням звуку в повітрі, знайти: а) середній за період потік енергії через площадку; б) амплітуду коливань частинок у хвилі в околиці майданчика.

Люмен - світловий потік, що випромінюється точковим ізотропним джерелом силою світла в 1 їв всередину тілесного кута в 1 пор.

Люмен - це світловий потік, який дає точковий ізотропний джерело силою світла в 1 їв в тілесному куті, рівному 1 стерадіан.

Лінійний і масовий коефіцієнт ослаблення ц. Розглянемо деякі практичні методи розрахунку захисту від у-випромінювання точкового ізотропного джерела.

Розглянемо кутовий розподіл часток на малій відстані від точкового ізотропного джерела, поміщеного в однорідну середу з ізотропним розсіюванням.

У даній роботі для визначення джерел Зги в однорідному середовищі від точкового ізотропного джерела нейтронів пропонується використовувати рішення рівняння переносу в дифузійно-віковому наближенні, уточнене шляхом розрахунку дифузійно-вікових параметрів методом Монте-Карло.

Член х - 2 означає, що кількість світла, яке доходить до спостерігача, що знаходиться на відстані х від точкового ізотропного джерела, в х2 разів менше загальної кількості світла, що випускається джерелом.

Розрахунок ослаблення первинних і вторинних у-квантів в захисті реактора найчастіше проводять методом, близьким до методу розрахунку потоку швидких нейтронів, а саме інтеграцією функції впливу точкового ізотропного джерела у-квантів.

У роботі[15]отримані методом Монте-Карло функції 2а рФ (г, І, Е) використані для розрахунку щільності потоку випромінювання від дискового мононаправленного джерела малого радіусу і точкового ізотропного джерела з малим кутом колімації.

Випадок, коли на вході в канал знаходиться плоский ізотропний джерело, яким заповнюють вхідний отвір каналу, при введених вище передумови без істотних похибок може бути зведений до точкового ізотропного джерела з рівновеликої активністю, розташованому в центрі отвору каналу.