А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вхідний контроль - якість

Вхідний контроль якості здійснюється щодо надходять з боку сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів. Його призначення - запобігти надходженню в обробку негідних сирих матеріалів, деталей, вузлів і тим самим попередити зниження якості власної продукції. Вхідний контроль дозволяє накопичувати і систематизувати дані про якість сировини з різних джерел, його вплив на якість готових виробів, їх собівартість, конкурентоспроможність. ОТК перевіряє відповідність надходять з боку матеріалів стандартам і ТУ.

Вхідний контроль якості щодо проектно-кошторисної документації здійснюється виробничо-технічним відділом і відділом технічного контролю і якості геодезичної службою; щодо надходять дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій - будівельною лабораторією, відділом технічного контролю і якості (ОТКіК), майстрами на ділянках. Результати вхідного контролю фіксуються у відповідних журналах або оформляються актами вхідного контролю. Вхідний контроль проводять по відношенню до всіх вступників матеріалів, виробів і конструкцій в обсягах і за нормами, встановленими нормативно-технічними документами та розробленими Схемами лабораторного контролю якості. Чи не відповідають нормативним вимогам матеріали повертають постачальникам. На етапі вхідного контролю здійснюють аналіз супровідних документів на поставляються матеріали і вироби. При поставках природних матеріалів (щебеню, піску, ґрунту) обов'язкова наявність санітарно-гігієнічного паспорта.

Вхідний контроль якості продукції здійснюється відповідно до вимог діючої нормативно-технічної та конструкторської документації, що визначають номенклатуру контрольованих параметрів, методи і плани контролю.

Вхідний контроль якості компонентів в даний час виконується відповідно до добре відпрацьованими стандартами, що визначають обсяги вибірок і методи тестової перевірки.

Вхідний контроль якості матеріалу труб, причому можуть контролюватися як металеві так і неметалеві наприклад полівінілхло-Рідний (поліетиленові) труби.

Вхідний контроль якості виробів прямого відношення до статистичних методів контролю не має. Однак вони повинні застосовуватися тут для статистики дефектів, їх характеру з метою управління якістю продукції на заводі-постачальнику. Дані статистики можуть використовуватися при укладанні договорів на поставку виробів, уточнення технічних умов на продукцію, що поставляється, для коригування технологічних процесів виготовлення виробів, консервації, упаковки, закупорювання, транспортування. Використання статистичних методів контролю дозволяє спільними зусиллями заводу-споживача і заводу-постачальника підвищувати якість матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, їх надійність, довговічність, а отже, збільшувати ефективність вхідного контролю якості продукції.

Поява вхідного контролю якості важко датувати.

Під вхідним контролем якості продукції (ВККП) розуміється контроль виробів постачальника, що надійшли до споживача і призначених для використання при виготовленні ремонті або експлуатації виробів.

Поліпшення організації вхідного контролю якості на завод виробів, матеріалів і напівфабрикатів проводиться шляхом постійної інформації постачальників про якість виробів, що постачаються і виклику представників для спільного вирішення на місці питань, пов'язаних з якістю матеріалів, що поставляються і комплектуючих виробів.

Створення пунктів вхідного контролю якості штанг на великих базах і складах виключає потрапляння на свердловини штанг з дефектами виробництва.

При проведенні вхідного контролю якості продукції підрозділ гідного контролю (ПВК по ГОСТ 24297 - 87) зобов'язана перевірити документи, удос - 1веряющіе якість продукції. До таких документів на вироби машинобудування і) іборостроенія відносяться паспорт або формуляр.

При проведенні вхідного контролю якості продукції підрозділ вхідного контролю (ПВК по ГОСТ 24297 - 87) зобов'язана перевірити документи, що засвідчують якість продукції. До таких документів на вироби машинобудування і приладобудування відносяться паспорт або формуляр.

Методи і засоби вхідного контролю якості НКТ дані в розробленому БашНИПИнефть СТО 03 - 136 - 89 Штанги насосні труби на-сосни-компресорні і муфти до них.

Застосовуваний полиакриламид повинен пройти вхідний контроль якості. Використання полиакриламида з простроченим терміном якості небажано.

Здійснюється приймальний контроль, вхідний контроль якості а також контроль для визначення можливості передачі виробу для подальшого технологічного процесу.

Завод-виробник трубопроводів повинен здійснювати вхідний контроль якості матеріалів і напівфабрикатів, що надходять для виготовлення трубопроводів, по номенклатурі і в ОБТ ме, що встановлюється в технічних умовах на виготовлення трубопроводів.

Обсяг контролю матеріалу заготовок основних деталей арматури АЕС. Завод-виробник арматури повинен здійснювати вхідний контроль якості матеріалів і напівфабрикатів, що надходять для виготовлення арматури, за номенклатурою і в обсязі встановлюються в технічних умовах на виготовлення арматури.

Завод-виробник Тп повинен здійснювати вхідний контроль якості матеріалів труб і деталей, що надходять для виготовлення Тп, в обсязі встановленому технічними умовами. Перевіряють наявність та зміст маркування. При цьому проводять зовнішній огляд і вимірюють кожну трубу. На зовнішній і внутрішній поверхнях труб не допускаються полон, тріщини, захід сонця і волосовини. Ці дефекти повинні бути повністю вилучені. У місцях зачистки товщина стінок повинна виходити за межі допустимих відхилень.

При монтажі трубопроводів повинен здійснюватися вхідний контроль якості матеріалів, деталей трубопроводів і арматури на відповідність їх сертифікатам, стандартам, технічним умовам та іншої технічної документації, а також операційний контроль якості виконаних робіт відповідно до НТД. Результати вхідного контролю оформляються актом з додатком всіх документів, що підтверджують якість виробів.

при монтажі трубопроводів повинен здійснюватися вхідний контроль якості матеріалів, деталей трубопроводів і арматури на відповідність їх сертифікатам, стандартам, технічним умовам та іншої технічної документації, а також операційний контроль якості виконаних робіт відповідно до НТД. Результати вхідного контролю оформляються актом з додатком всіх документів, що підтверджують якість виробів.

Апарат підприємства повинен здійснювати як вхідний контроль якості сировини, що надходить, матеріалів і комплектуючих виробів, а також параметрів технологічного процесу, так і контроль якості готової продукції.

Одна з трудомістких підсистем - вхідний контроль якості вступників конструкцій, обладнання, кабельної продукції та інших матеріалів на відповідність ГОСТу, ОСТу, Сніпу і ТУ, на їх комплектність, а також дотримання правил складування та транспортування при максимальній контейнеризації; комплектацію об'єктів матеріалами та ін. Вхідний контроль повинен проводитися на всіх стадіях - від управління (ділянки) виробничо-технологічної комплектації до бригади.

Результати вхідного контролю фіксуються в журналі вхідного контролю якості матеріалів. З метою унеможливлення потрапляння на ділянки будівництва некондиційних матеріалів, кожна рознарядка УПТК на відпустку підрозділом матеріалів візується інженером за якістю УПТК.

Державна приймання контролює правильність проведення підприємством вхідного контролю якості комплектуючих виробів, матеріалів і напівфабрикатів. Працівники Державної приймання перевіряють організацію контролю якості і комплектність продукції, що надходить на підприємство; дотримання встановленого порядку видачі в виробництво покупних виробів і матеріалів, відповідних НТД; дотримання встановленого порядку запуску у виробництво матеріалів і напівфабрикатів; наявність на покупних виробах і матеріалах маркування вхідного контролю, своєчасність оформлення рекламацій на недоброякісні і некомплектні покупні вироби і матеріали.

Даний регламент поширюється на вантажно-розвантажувальні роботи, вхідний контроль якості покриття труб, транспортування ізольованих труб (секцій) і розкладку їх на трасі ізоляцію монтажних стиків трубопроводу, монтаж і укладання ізольованою трубної батоги в траншею, холодну гнуття труб.

Матеріали і комплектуючі. На цьому етапі відбувається замовлення, доставка і вхідний контроль якості комплектуючих, з яких збираються системи. Всі комплектуючі за винятком плати NISS-card і комутаційної панелі надходять по імпорту з-за кордону. Плата NISS-card і комутаційна панель виробляється на одному з конверсійних підприємств м Москви на замовлення ІСС з використанням імпортних комплектуючих. Всі одержані комплектуючі проходять тестовий вхідний контроль ключових параметрів на тестовому обладнанні з використанням комп'ютерної статистичної обробки даних. для тестування комплектуючих використовується до 5-ти спеціалізованих комп'ютерів з винесеними роз'ємами магістралей, в які вставляються тестовані плати. Результати тестування оформляються у вигляді звіту про виявлені технічні характеристики.

При впровадженні підсистеми організовують такі види контролю: вхідний контроль якості обладнання, монтажних заготовок, матеріалів, будівельних робіт, пов'язаних з монтажем устаткування і конструкцій; самоконтроль безпосередніми виробниками в процесі виконання робіт; операційний, поточний контроль майстром чи виконробом; приймальний контроль майстром чи виконробом; інспекційний контроль.

Поступаючи до споживачів, готова продукція проходить так званий вхідний контроль якості. По товарах народного споживання його здійснює торгівля. Вона виробляє приймання товарів за якістю, і якщо будь-які вироби або продукти харчування виявляються недоброякісними, виготовленими з виробничими дефектами, вони не допускаються в продаж.

При надходженні партії труб на будівельні об'єкти необхідно провести вхідний контроль якості труб і сполучних деталей, метою якого є визначення придатності даної партії для будівництва газопроводів. Труби повинні бути з'єднані між собою у пакети або в бухти.

При надходженні партії труб на будівельні об'єкти необхідно провести вхідний контроль якості труб і сполучних деталей (згідно технічної документації), метою якого є визначення придатності даної партії для будівництва трубопроводу. Вхідний контроль повинен складатися з визначення зовнішнього вигляду поверхні розмірів і овальності труб і деталей. При виникненні будь-яких сумнівів у якості надійшли на об'єкт будівництва пластмасових труб рекомендується додатково проводити вибіркові механічні випробування зразків з визначенням величини границі текучості при розтягуванні і відносного подовження при розриві. Механічні випробування повинні виконуватися лабораторіями будівельних організацій або за договорами з галузевими випробувальними центрами.

Матеріали, використовувані при ремонті вантажопідіймальних кранів, піддають вхідному контролю якості у випадках: виникнення сумнівів у відповідності рівня якості встановленим вимогам, відсутність впевненості в збереженні рівня якості матеріалів при транспортуванні і зберіганні.

Ця вимога в СРСР забезпечено чинним ГОСТ 24297 - 87 Вхідний контроль якості продукції. Основні положення і відповід-ветствующим І стандартами в рамках КС УКП практично на кожному підприємстві хімічної промисловості.

Засобами і методиками виконання вимірювань повинні бути охоплені: операції вхідного контролю якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих і готових виробів; операції контролю технологічних процесів; операції приймального контролю, проведення аналізів та випробувань якості продукції; операції обліку матеріальних цінностей при прийманні споживанні і відпуск сировини, матеріалів, енергії і продукції; операції контролю режимів і умов забезпечення безпеки і нешкідливості праці.

Характеристика коксов, пропечений в різних промислових агрегатах. Для порівняльного аналізу були обрані методики, які не використовуються при звичайному вхідному контролі якості прокаленного коксу на промислових підприємствах.

Оскільки перевірка справжності та правильності заповнення сертифіката є однією з форм вхідного контролю якості продукції, що надходить в організації сфери послуг (магазини, підприємства громадського харчування та ін.

У будівництві зовнішніх трубопроводів діють різні види контролю якості будівельно-монтажних робіт: вхідний контроль якості вступників на об'єкт матеріалів і виробів ; операційний контроль окремих операцій при виконанні будівельно-монтажних робіт; лабораторний контроль якості будівельних матеріалів і виробів і якості будівельно-монтажних робіт; геодезичний контроль якості будівельно-монтажних робіт; самоконтроль виконавця за якістю продукції, яку він роботи і інші види контролю.

Вхідний контроль на підприємстві організовують відповідно до ГОСТ 24297 - 80 Вхідний контроль якості продукції.

Основою первинної інформації про якість є результати застосування статистичних методів контролю якості продукції: вхідного контролю якості сировини, матеріалів; поточного або попереджувального контролю якості виконання технологічних процесів; приймального контролю готової продукції та оціночного контролю якості продукції. Впровадженню статистичних методів контролю якості продукції має передувати обстеження і аналіз виконання технологічних процесів і їх впливу на рівень якості продукції, за результатами яких розробляються заходи, спрямовані на усунення порушень технологічних процесів, поліпшення якості виробів, попередження шлюбу, дефектів і рекламацій.

Структурна схема моделі процесу контролю. Потрібно провести моделювання технологічного процесу складання плат, що включає виконання трьох контрольних операцій: вхідного контролю якості комплектуючих виробів; вихідного контролю якості готових виробів і приймання товарних виробів. Три цеху підприємства поставляють блоки, необхідні для збирання плат: блок центрального процесора і пам'яті блок управління і інтерфейсу, блок живлення і пристрій введення-виведення.

Спектрофотометрический метод застосовують в Постадійний контролі при виробництві особливо чистих хімічних речовин, для вхідного контролю якості сировини, а також в якості арбітражного методу. Широке поширення методу обумовлено його надійністю, простотою виконання і апаратурного оформлення, експресному при високій чутливості. Теорія спектрофотометрического методу аналізу детально викладена в монографіях[34 - 37], Тому в цьому розділі питання теорії і приладове оснащення розглядатися не будуть. Основна увага буде приділена пошукам шляхів підвищення чутливості правильності та селективності спектрофотометрического методу аналізу речовин особливої чистоти.

Відомо, що в багатьох випадках при поставках продукції, особливо поставках між країнами, споживачам доводиться організовувати вхідний контроль якості вступників до нього партій продукції, що пов'язано зі значними витратами.

Технологія проведення вхідного контролю розробляється з урахуванням: характеру виробничого процесу і вимог до якості готової продукції; документації по вхідному контролю якості; стандартів, технічних умов по кожному з комплектуючих виробів, напівфабрикатів, матеріалів.

Успішне застосування методу поверхневої індукційної термообробки в значній мірі залежить від підготовки елементів бурильних колон до зміцнення, яка полягає у вхідному контролі якості зміцнюючих виробів, виправленні шлюбу (якщо це можливо), маркування та очищення деталей від бруду і заводський мастила.

Задані властивості підкладок і деталей корпусів мікросхем при їх виготовленні досягаються: вибором вихідних матеріалів на відповідність їх заданим властивостям; здійсненням вхідного контролю якості вихідних матеріалів; створенням спеціальних нових матеріалів для мікроелектроніки, що задовольняють експлуатаційним і технологічним вимогам; використанням операцій і процесів, що формують задані властивості або відновлюють вихідні; реалізацією методів або прийомів, спрямованих на створення умов, що виключають забруднення матеріалів заготовок і деталей при їх зберіганні виготовленні та експлуатації; вибором оптимальних режимів виготовлення.

Загальний ефект від використання поставок за принципом точно в строк може виявитися надзвичайно біль - шим: скорочуються витрати на утримання виробничих запасів і вхідний контроль якості підвищується рівень розробки виробів, упорядковуються поставки, скорочуються виробничі простої та підвищується якість кінцевої продукції.

Логістична схема, реалізована в будівельному холдингу ЮГОРА-скремстройгаз включає в себе п'ять баз Управління матеріально-технічного забезпечення і комплектації холдингу, які виконують операції з приймання, вхідний контроль якості зберігання і відвантаження різними видами транспорту матеріально-технічних ресурсів, підтримуючи з керуванням дочірньої організації інтенсивний інформаційний обмін.

Складська переробка металів і металоконструкцій включає в себе наступні операції: визначення місця складування; установку вантажопідйомного і транспортного засобу відносно один одного і місця складування; вхідний контроль якості матеріалу і конструкцій; орієнтування вантажопідйомного засобу щодо вантажу, що піднімається і його захоплення на транспортному засобі або в штабелі; укладку підкладок під штабель і піднімаються пакети, прибирання цих підкладок; кріплення вантажів в штабелі; облік матеріалу і конструкцій.

Для забезпечення виробництва продукції в повній відповідності з вимогами, що пред'являються до продукції з державним Знаком якості промислові об'єднання та підприємства здійснюють систематичний контроль якості продукції, що виготовляється; збір, обробку та аналіз результатів експлуатації продукції; вхідний контроль якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, деталей і складових частин, що використовуються для виготовлення продукції; систематичний контроль вимірювальної та випробувальної техніки, інструменту, оснащення та технологічного обладнання, що застосовуються при виготовленні продукції, а також контроль дотримання технологічної дисципліни при її виготовленні; систематичну розробку і впровадження заходів, що забезпечують подальше підвищення рівня якості продукції та вдосконалення технології її виробництва. Контроль виконання зазначених умов здійснює відповідне міністерство і Держстандарт СРСР.