А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Технологічна проблема

Технологічні проблеми пов'язані з необхідністю придбання нових або адаптації діючих автоматизованих бухгалтерських систем до складання звітності за МСФЗ.

Технологічна проблема нами була достатньо освітлена. Доводиться тому обмежитися тільки приватними вказівками.

Загальна структура технологічного забезпечення. Технологічні проблеми займають дуже важливе місце при проектуванні ВЦКП. масштаби обробки інформації, що здійснюється на ВЦКП, різноманітність режимів обробки, складні й динамічні взаємини ВЦКП з колективом абонентів - все це обумовлює необхідність ретельного аналізу компонентів ВЦКП окремо і у взаємозв'язку з точки зору технологічності їх застосування. Стабільність функціонування ВЦКП багато в чому залежить від того, наскільки відпрацьована технологія і управління технологічним процесом.

Подібні технологічні проблеми детально обговорюються в розділі 8.2 присвяченому абсорбційним технологій промислової підготовки газу.

Подібні технологічні проблеми детально обговорюються в главі 7 присвяченій абсорбції технологій промислової підготовки газу.

Перша технологічна проблема сегрегації полягає у визначенні, якого саме сорту частинки накопичуються у верхніх або нижніх зонах ПС.

Технологічні проблеми промислового добування урану і морської води пов'язані з вельми низькою концентрацією в ній ург на, а також з великим надлишком супутніх йому іонів кал ція, магнію, хлору та ін., концентрація яких в морській вод (мг /м3) становить 3.3 U, 19 4 - 106С127 - Ю6 SO42 -, 014 - 106 НСО3 - Отже, молярна концентрація урану на шість порядку нижче, ніж сумарна концентрація більшості іонів.

Технологічні проблеми промислового добування урану і морської води пов'язані з вельми низькою концентрацією в ній ура на, а також з великим надлишком супутніх йому іонів каль ция, магнію, хлору та ін., концентрація яких в морській вод (мг /м3) становить 3 3U, 19 4 - 106С127 - 106 SO42 -, 014 - 106 НСО3 - Отже, молярна концентрація урану на шість порядку нижче, ніж сумарна концентрація більшості іонів.

Технологічною проблемою є забезпечення гарної відтворюваності характеристик приладів, яка в основному залежить від воапроізводімості структури і складу напівпровідникової полікристалічної плівки.
 Наступною технологічною проблемою є розробка процес; формування високоомного робочого шару на циліндричній повер хности низкоомной підкладки.

Найважливішою технологічною проблемою є робота з фондом свердловин з терміном експлуатації більше 15 років, конструкція яких в основному не відповідає сучасним вимогам охорони надр і навколишнього середовища. Число таких свердловин складає близько 50% всього фонду, більшість з них потребує капітального ремонту, частина - ліквідації. Відсутність цементу за кондуктором і експлуатаційною колоною в інтервалах розташування прісноводних комплексів і наявність за експлуатаційною колоною неізольованих поглинаючих пластів можуть привести до екологічно небезпечних ситуацій. Виникають проблеми і при ліквідації нефтешламових комор.

Першою технологічною проблемою є транспортування матеріалів бурових розчинів.

Великий технологічною проблемою при виготовленні складних рідких ліків є досягнення одноманітного розподілу лікарських речовин в рідкому середовищі. Необхідність вирішення цього завдання викликається перш за все необхідністю точного дозування ліків, окремі порції якого повинні містити відповідні кількості терапевтично активних лікарських інгредієнтів. Ця обставина набуває першочергового значення саме при аптечному способі виготовлення ліків, оскільки їх дозування здійснюється на дому хворим, єдиним дозуючим інструментом якого є ложка.

Іншою важливою технологічною проблемою при бурінні горизонтальних і похилих свердловин з великими відхиленнями є зниження сил опору, що виникають в процесі спускопод'емних операцій і обертанні бурильної колони, при спуску обсадних колон. Були виконані розрахунки по визначенню зусилля на гаку Т при підйомі інструменту в залежності від глибини свердловини і значення А.

Розглянемо енергетичні та технологічні проблеми основних процесів виробництва присадок.

Рішенням технологічних проблем може стати загартування з розплаву зі швидкістю - 106 К /с, яка дозволяє отримати з сендаста микрокристаллические стрічки товщиною від 20 до 100 мкм. З з регульованою швидкістю охолодження) рівень його магнітних властивостей не поступається рівню властивостей сплаву, отриманого за традиційною технологією.

Тематика технологічних проблем дається на сучасному науковому рівні і базується на знанні геології та інших природничих наук, а також деяких інженерних дисциплін. Кінцева форма, в якій наводяться вирішення цих проблем, відповідає сучасній практиці розробки нафтових родовищ.

Розробка технологічних проблем в даний час не повинна проводитися у відриві від вимог автоматизації.

Серед технологічних проблем вакуумирования практичний інтерес (особливо - при частому пуску) представляє час т в вакуумирования судини, за яке з допомогою вакуум-насоса продуктивністю Vm в посудині об'ємом Vc тиск знижується від початкового рн до кінцевого рк.

До найбільш серйозних технологічних проблем відноситься розмір панелей. У зв'язку з цим були розроблені два інших методу: зварювання при низькій тиску і ступеневу пресування. Зварювання при низькому тиску звичайно здійснюється в автоклаві аналогічно виготовленню виробів з полімерних композиційних матеріалів; ступеневу пресування проводиться між плитами. 
Всі ці технологічні проблеми докладно розглянуті нижче.

Для вирішення технологічного проблеми потрібно знати не тільки приємним методи хімічного виробництва і вміти виділити поодинокі елементи (одиничні процеси і операції), але перш за все слід встановити методи найбільш раціонального (технічно і еконрміческі) переходу в промисловому масштабі від вихідних речовин або сирих природних матеріалів до необхідного кінцевому хімічному продукту.

для вирішення технологічного проблеми потрібно знати не тільки приємним методи хімічного виробництва і вміти виділити поодинокі елементи (одиничні процеси і операції), але перш за все слід встановити методи найбільш раціонального (технічно і економічно) переходу в промисловому масштабі від вихідних речовин або сирих природних, матеріалів до необхідного кінцевому хімічному продукту.

Для вирішення технологічних проблем по розрахунках апаратів, які використовуються в системі регенерації розчинника з деасфальтізата-ного розчину, погодженням матеріальних потоків, температурних умов роботи апаратів дуже важливо знання складу поділюваних потоків на вході і виході з кожного апарату. Така інформація, наведена тільки в роботі[45], Обговорюється нижче.

Для вирішення технологічних проблем по розрахунках апаратів, які використовуються в системі регенерації розчинника з деасфальтізата-ного розчину, погодженням матеріальних потоків, температурних умов роботи апаратів дуже важливо знання складу поділюваних потоків на вході і виході з кожного апарату. Така інформація наведена, на жаль, тільки в роботі[45]і обговорюється нижче.

Велика частина технологічних проблем є природним наслідком методологічних і породжена ними.

Відволікаючись від чисто технологічних проблем, слід згадати, що сірка-органічні сполуки, що входять до складу нафт, є речовинами, фізіологічна дія яких досить мало вивчено. У літературі є лише загальні відомості лише про токсичність сірка-органічних сполук.

Радикальне вирішення технологічних проблем очистки промислових стічних вод на промислових підприємствах можливо, в першу чергу, за рахунок розробки та впровадження спеціалізованого обладнання, що дозволяє раціонально використовувати гідроресурси технологічних установок нафтопереробки за рахунок повернення води назад у виробництво і мінімального скидання в водні об'єкти.

Радикальне вирішення наявних технологічних проблем очистки промислових стічних вод на промислових підприємствах можливо, в першу чергу, за рахунок розробки та впровадження спеціалізованого обладнання, що дозволяє раціонально використовувати гідроресурси технологічних установок нафтопереробки за рахунок повернення води в виробництво і мінімального скидання в водні об'єкти.

Поряд з технологічними проблемами, підвищення тиску нагнітання вимагає вирішення цілої низки технічних завдань, пов'язаних з подорожчанням споруд та обслуговування насосних установок.

У широкому плані технологічна проблема зводиться до розробки серії реакцій, що дозволяють отримувати мономери і розчинники з нафти. Сюди можна віднести процеси крекінгу, хлорування і окислення, а також, можливо, гідрохлорування і дегідро-хлорування. Фірма, що займається виробництвом хлористого вініда, повинна мати досить чітке уявлення про всі ці можливостях; тоді вона буде здатна вибрати один з найбільш дешевих за всіма показниками технологічних шляхів і швидко оцінити процеси, що розробляються конкурентами. Однак при цьому слід всіляко уникати розпорошення сил, пов'язаного з проведенням досліджень в різних напрямках, інакше фірма ризикує не підготувати новий процес до потрібного моменту.

У широкому плані технологічна проблема зводиться до розробки серії реакцій, що дозволяють отримувати мономери і розчинники з нафти. Сюди можна віднести процеси крекінгу, хлорування і окислення, а також, можливо, гідрохлорування і дегідро-хлорування. Фірма, що займається виробництвом хлористого вінілу, повинна мати досить чітке уявлення про всі ці можливості; тоді вона буде здатна вибрати один з найбільш дешевих за всіма показниками технологічних шляхів і швидко оцінити процеси, що розробляються конкурентами. Однак при цьому слід всіляко уникати розпорошення сил, пов'язаного з проведенням досліджень в різних напрямках, інакше фірма ризикує не підготувати новий процес до потрібного моменту.

Таким чином, технологічні проблеми надійності складні і різноманітні. Але їх основна мета - звести до мінімуму відмови машини, причини виникнення яких пов'язані з процесом її виготовлення.

Хоча й існують досить складні технологічні проблеми, з якими зіткнулися при розробці приймачів на з'єднаннях Hg /CdTe і Pb /SnTe, важливо уявляти собі, який величезний прогрес досягнутий в цьому напрямку за останнє десятиліття. Подальші розробки можуть включати створення однорідних двовимірних матриць з приймачів, що працюють в діапазоні 8 - 14 мкм і виготовлених за можливості засобами планарной технології. Це дозволить в кінцевому підсумку виготовляти відікони з фоточутливістю, що перекриває довгохвильове атмосферний вікно.

Рішення тієї чи іншої технологічної проблеми зазвичай починають з дуже наближеного аналізу, враховуючи якомога менше деталей. В результаті вихідні параметри для -, процесів, що протікають в реакторі, можуть бути представлені у вигляді простого співвідношення між двома або трьома безрозмірними величинами і відповідними емпіричними константами. Існує близько трьохсот безрозмірних величин, що представляють інтерес з точки зору технології, але насправді більшість біотехнологів мають справу тільки з двома десятками.

Закон Лермана: Будь-яку технологічну проблему можна подолати, маючи достатньо часу і грошей.

У машинобудуванні часто виникають технологічні проблеми, пов'язані з обробкою матеріалів і деталей, форму і стан поверхневого шару яких важко отримати механічними методами. До таких проблем належить обробка вельми міцних, дуже вузьких, тендітних і неметалічних матеріалів, тонкостінних нежорстких деталей, пазів і отворів, що мають розміри в кілька мікрометрів, поверхонь деталей з малою шорсткістю або малою товщиною дефектного поверхневого шару. Подібні проблеми вирішуються застосуванням електрофізичних і електрохімічних (ЕФЕХ) методів обробки, умовна класифікація яких дана на рис. 6.1. Для здійснення розмірної обробки заготовок ЕФЕХ методами використовують електричну, хімічну, звукову, світлову, променеву та інші види енергії.

Обговоримо тепер трохи докладніше технологічні проблеми, що виникають при проектуванні і експлуатації систем збору і промислової підготовки газу.

Параметри багатошарових комутаційних структур товстоплівкових ГВІС. В даний час вирішена технологічна проблема отримання пятислойной комутаційної структури.

Наприклад, рішення більшості технологічних проблем вимагає зусиль фахівців різного профілю і груп, що не входять в цю організацію.

Використання аргону не створює технологічних проблем, покращує умови роботи електродугового плазмотрона, але підвищує вартість процесу.

Однак при вирішенні більшості технологічних проблем ці позначення можуть також застосовуватися.

Практично ще необхідно вирішити багато технологічних проблем, пов'язаних з мембранами. Так, в разі сильнокислотних мембран, що містять сульфогрупи, з точки зору корозійної стійкості обмежений вибір матеріалу каталітичного електрода. У зв'язку з цим виникає необхідність у використанні слабокислотних мембран типу мембран, що містять карбоксильні групи, і аніокообменних мембран, що відрізняються дуже високими термо- і хімічну стабільність.

Цим невеликим переліком не вичерпуються технологічні проблеми, вирішення яких дасть можливість конструкторам створити машини нової якості.

Ймовірно, в майбутньому найсерйознішу технологічну проблему складе криптон-85. Цей продукт поділу з періодом напіврозпаду 1076 року як газоподібний відхід заводів з переробки вигорілих паливних елементів буде безперервно накопичуватися, і його загальна кількість буде прямо залежати від світового розвитку атомної енергетики.

У цьому розділі обговорюються в основному технологічні проблеми, пов'язані з торговими операціями. Докладне ознайомлення зі структурою та економічної стороною торгівлі планом даної книги не передбачено.