А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Технічний контроль - якість - продукція

Технічний контроль якості продукції є необхідною складовою будь-якого технологічного процесу. Без технічного контролю неможливо регулювати хід технологічних процесів, неможливо виготовляти якісну продукцію.

Технічний контроль якості продукції на підприємстві здійснюється відділом технічного контролю (ВТК), який підпорядковується безпосередньо директору підприємства. головною функцією ВТК є забезпечення розвитку та вдосконалення системи технічного контролю як одного з найважливіших елементів управління якістю продукції на підприємстві.

Технічний контроль якості продукції є необхідною складовою будь-якого технологічного процесу. Без технічного контролю неможливо регулювати хід технологічних процесів, неможливо виготовляти повноцінну продукцію. Безперервний розвиток і вдосконалення виробництва, впровадження нової техніки і нових технологічних процесів, зростання кваліфікації робітників, оволодіння ними передовою технікою є рушійною силою і основою неухильного вдосконалення і підвищення якості продукції. Поряд з автоматизацією технологічних процесів заводи проводять значну роботу по автоматизації і механізації контрольних операцій.

Технічний контроль якості продукції - це сукупність виконуваних на виконання робіт з контролю якості деталей, вузлів (складальних одиниць), машин і ходу технологічного процесу з метою запобігти або ліквідувати шлюб, а також забезпечити якість продукції, що випускається.

У відомості операцій технічного контролю якості продукції розглядається послідовність контрольних операцій із зазначенням методів і прийомів їх виконання та оснащення, необхідного при контролі і забезпечує точність і продуктивність контролю. Технологія контролю є невід'ємною частиною всього технічного процесу на виготовлення продукції.

З цієї причини очевидна значна користь випробування висмикуванням для технічного контролю якості продукції. За допомогою цього методу можна виявити окремі системи корд-адгезив-гума, які дуже швидко руйнуються при експлуатації. Однак, звичайно, контроль не можна обмежувати цим випробуванням. Поки ще не встановлені точні критерії для результатів випробувань покришок, що дозволяють вважати їх придатними для тривалої експлуатації.

Для вирішення цієї завдання необхідно постійно вдосконалювати організацію всієї системи технічного контролю якості продукції: технологію контролю, організаційну структуру і організацію праці працівників, зайнятих контролем якості продукції.

Важливою організаційно-виробничої функцією, що розвивалася попутно з впровадженням нової техніки, є технічний контроль якості продукції та ходу технологічних процесів.

У зв'язку з цим в зварювальному виробництві більш ніж в будь-якому другом необхідний постійний технічний контроль якості продукції, що становить невід'ємну частину технологічного процесу виробництва.

Ще більшою мірою закріплення на виробництві точностних технологічних розрахунків позитивно позначиться на впорядкування справи технічного контролю якості продукції. Це можна наочно проілюструвати на прикладі статистичного контролю. Як відомо, на тих підприємствах, де до впровадження цього прогресивного виду контролю ставилися вдумливо, результати виявилися досить позитивними і продовжують залишатися такими до сих пір.

Фахівці комбінатів НДР, з огляду на свій і світовий досвід, прийшли до висновку, що використання передових методів контролю і нового ефективного контрольно-вимірювального обладнання не здорожує, а значно здешевлює технічний контроль якості продукції. Впровадження ЕОМ дає можливість ОТК своєчасно визначити необхідність внесення тих чи інших змін у технологічний процес, сприяючи тим самим бездефектне виробництва. У цьому ж аспекті в завдання ВТК входить здійснення вхідного контролю та перевірки готових виробів на відповідність їх якості вимогам стандартів, законодавчих положень, господарських договорів та інших документів. Успіху в досягненні бездефектного виробництва сприяє співпраця служб технічного контролю підприємства з ВТК підприємств-постачальників і підприємств-споживачів, що представляється характерною особливістю в організації технічного контролю в колишній НДР і може розцінюватися як позитивний фактор у забезпеченні якості продукції, що спирається на світові тенденції. Органи технічного контролю співпрацюють з гуртками якості і держінспекціями за якістю на комбінатах, регулярно надаючи останнім інформацію про результати аналізу якості продукції на комбінатах, а також про ті перешкоди, які виникають при взаємодії партнерів по кооперації.

Блок управління технологічним процесом здійснює розробку (проектування, організацію і впровадження) технологічних процесів, організацію аналізу порушень технологічних процесів, управління послідовністю проведення виробничо-технічного циклу випуску продукції, управління матеріальними потоками по всьому виробничо-технологічному циклі і управління технічним контролем якості продукції.

Якщо в структурі підприємства (об'єднання) передбачені інші підрозділи, що займаються контролем якості продукції, або вони відсутні, обов'язки, права і відповідальність, зазначені в цьому Типовому положенні, поширюються на ці підрозділи або на осіб, на яких покладено технічний контроль якості продукції.

Важливе значення має створення нових вимірювальних приладів. Операції технічного контролю якості продукції механізовані ще недостатньо. Тим часом механізація контрольних операцій не тільки скорочує цикл виготовлення машин, але і виключає суб'єктивність в оцінці якості обробки деталей. Особливо велике значення має впровадження таких способів контролю, які дозволяють робітникові проводити вимірювання на ходу верстата.

Основні завдання технічного контролю полягають у забезпеченні випуску доброякісної комплектної продукції, що відповідає стандартам і технічним умовам; виявленні та попередженні шлюбу; проведенні заходів щодо подальшого поліпшення якості виробів електронної техніки. Головною метою технічного контролю є профілактика (попередження) шлюбу. Організація технічного контролю якості продукції знаходить вираз у проектуванні і здійсненні процесу контролю якості, визначенні організаційних форм контролю, виборі і техніко-економічному обгрунтуванні засобів і методів контролю, забезпечення взаємодії всіх елементів системи контролю якості продукції, розробці методів і систематичному проведенні аналізу браку і дефектів.

Ефективність приладів, що застосовуються в якості засобів праці в технологічних процесах, зазвичай може бути розрахована. До їх числа відносяться прилади, які використовуються в схемах управління різними робочими машинами і агрегатами, а також прилади, що застосовуються як засоби праці при технічному контролі якості продукції на підприємствах різних галузей народного господарства.

Всі працівники цехів, дільниць та інших підрозділів, зайняті тільки технічним контролем, входять до складу ВТК. Якщо в структурі підприємства передбачені інші підрозділи, що займаються контролем якості продукції, обов'язки, права і відповідальність, передбачені типовим положенням, поширюються на ці підрозділи або на осіб, на яких покладено технічний контроль якості продукції.

Такі системи можуть бути черговими, планово-попереджувальними або стандартними. Виробляються розрахунки чисельності підрозділів обслуговування, визначається їх структура, розробляються регламентуючі документи. У цих документах відбиваються порядок виникнення і задоволення заявок на обслуговування, обов'язки обслуговуючого персоналу, технологія виконання основних операцій обслуговування. Самостійним питанням є розробка системи організації технічного контролю якості продукції.

Застосування приладів в схемах управління робочими машинами в багатьох випадках дозволяє збільшити швидкості їх роботи, що підвищує продуктивність праці. Нові типи приладів, що використовуються як засоби праці в приладобудуванні, дають можливість також збільшити продуктивність праці. Наприклад, створення автоматичних компенсаторів сприяє значному збільшенню продуктивності праці на операції градуювання приладів. Прилади, що застосовуються в якості засобів праці при технічному контролі якості продукції, дозволяють автоматизувати контрольні операції, що значно скорочує трудомісткість контролю та зменшує брак у виробництві. Яке велике значення має автоматизація контролю, можна бачити з наступних чисел. За одну добу на Першому підшипниковому заводі виробляється 14 млн. Різних вимірів деталей. На заводах підшипникової промисловості контролери і браковщіком зовсім ще недавно становили близько 30% всього числа робітників.