А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вхідна взаємна провідність

Вхідні і взаємні провідності можуть бути визначені розрахунковим і досвідченим шляхами.

Вхідні і взаємні провідності можуть бути визначені розрахунковим шляхом або експериментально. Визначаючи вхідні та взаємні провідності розрахунковим шляхом, необхідно для розглянутих гілок схеми скласти рівняння за методом контурних струмів, причому необхідно дотримуватися умова, щоб кожна з цих гілок входила тільки в один, свій, контур.

Вхідні і взаємні провідності можуть бути визначені розрахунковим і досвідченим шляхами.

Вхідні і взаємні провідності і опору гілок в загальному випадку для більш складних схем доцільно представити у вигляді відносин вузлових або контурних визначників і їх відповідних алгебраїчних доповнень.

Визначити вхідні і взаємні провідності гілок схеми рис. 172 а, необхідні для обчислення струмів, якщо rl 15 ом, rz 12 ом, rs 10 ем, г440ож, г520 ом, Е125б, Е220 в,, Е350 в.

Між вхідними і взаємними проводимостями, а також між коефіцієнтами передачі струму існує зв'язок, обумовлена першим законом Кірхгофа.

Аналогічно визначаються вхідні і взаємні провідності інших гілок.

Схемні функції (вхідні та взаємні провідності і опору, коефіцієнти передачі напруги і струму) в операторної формі визначають як відношення зображень відповідних величин.

Аналогічним способом визначаються вхідні і взаємні провідності інших гілок.

Живильні багатополюсника задаємо коефіцієнтами типу Y - вхідними і взаємними проводимостями гілок. Ці коефіцієнти досить наочні. Для загального випадку, використовуючи цю систему коефіцієнтів, вдається отримати найбільш прості аналітичні вирази для розрахунку струмів в порівнянні з використанням коефіцієнтів інших типів.

Hlif Н2С, Н21 Н1г, Н1У, Н2 (, Н2 /представляють собою відповідно вхідні та взаємні провідності коефіцієнти передачі струму, вхідні і взаємні опору, коефіцієнти передачі напруги відповідних гілок. Якщо відомі конкретна схема і опору (провідності) гілок чотириполюсника , то його параметри можуть бути визначені розрахунковим шляхом за вхідними і взаємним провідності.

Формула (1.5) методу контурних струмів в ряді наступних параграфів використовується в якості вихідної формули при розгляді деяких важливих питань теорії лінійних електричних ланцюгів, таких, як визначення вхідних і взаємних проводимостей гілок, принцип взаємності метод накладення і лінійні співвідношення в електричних ланцюгах.

вхідні і взаємні провідності можуть бути визначені розрахунковим шляхом або експериментально. Визначаючи вхідні та взаємні провідності розрахунковим шляхом, необхідно для розглянутих гілок схеми скласти рівняння за методом контурних струмів, причому необхідно дотримуватися умова, щоб кожна з цих гілок входила тільки в один, свій, контур.

Ця матриця називається матрицею коефіцієнтів розподілу задають струмів по хордам; Yp Zk N - прямокутна матриця, що складається з k рядків і т стовпців, комплексні елементи якої мають розмірність провідності і визначають зв'язок між контурними струмами (при Np l) і ЕРС у всіх гілках схеми. Ця матриця називається матрицею вхідних і взаємних провідностей для хорд.

Її комплексні елементи мають розмірність провідності і пов'язують значення струмів і ЕРС в гілках схеми. Ця матриця називається матрицею вхідних і взаємних провідностей гілок.

Якщо порядок визначника дорівнює п, то Ак (р) зменшиться в гпй раз. Чр) визначника зменшується в гпй - раз. В результаті вхідні і взаємні опору схеми, рівні відношенню Дк) (р) /Д (р), зменшуються, а вхідні і взаємні провідності зростають в г0 раз. Коефіцієнти передачі напруги (струму), які визначаються як відносини алгебраїчних доповнень однакового порядку, не змінюються.

Як вибирають позитивні напрямки для струмів гілок і як пов'язані з ними позитивні напрямки напруг на опорах. Сформулюйте закон Ома для ділянки цінуй з ЕРС, перший і другий закони Кірхгофа. Запишіть в буквеному вигляді скільки рівнянь слід складати але першому і скільки за другим законом Кірхгофа. Чим слід керуватися при виборі контурів, для яких слід складати рівняння за другим законом Кірхгофа. Чому ні R один з цих контурів не повинен входити джерело струму. Що розуміють під вхідними і взаємними проводимостями.