А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Адміністративно-громадський контроль

Адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці на АТП є одним з найбільш ефективних методів контролю, здійснюваного адміністрацією спільно з профспілковою організацією.

Адміністративно-громадський контроль проводиться за термінами в три ступені.

Адміністративно-громадський контроль за охороною праці здійснює адміністрація підприємства або організації спільно з профспілковою організацією за схемою оперативного контролю.

Проводить адміністративно-громадський контроль стану техніки безпеки на закріпленій маршруті.

Проводить адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці в зміні і на закріпленій маршруті.

Проводить щотижня адміністративно-громадський контроль за станом безпеки праці.

Як проводиться адміністративно-громадський контроль.

бере участь в адміністративно-громадський контроль з охорони праці.

На виробництві проводиться триступеневий адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці.

Головним з них є оперативний адміністративно-громадський контроль.

Чотири рази на місяць проводить адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці на підприємстві.

Спільно з виборним органом первинної профспілкової організує роботу адміністративно-громадського контролю з охорони праці на підприємстві.

Спільно з представником ЦК профспілки організовує роботу адміністративно-громадського контролю з охорони праці на четвертій сходинці.

У Міністерстві газової промисловості встановлюється шестиступінчаста система внутрішньовідомчого і адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці на підприємствах і в організаціях.

Проводить разом з громадським інспектором з охорони праці адміністративно-громадський контроль.
 
Проводить разом з громадським інспектором з охорони праці адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці в підрозділі.

Перевіряє регулярність і якість прове дення в підрозділах підприємства адміністративно-громадського контролю стану охорони праці.

За дотриманням безпечних умов роботи в цеху здійснюється триступеневий або адміністративно-громадський контроль. Перший ступінь контролю: майстер (начальник цеху) разом з громадським інспектором або черговим по охороні праці щодня за 15 - 20 хв до початку зміни перевіряють робочі місця, справність обладнання, інструменту, технологічного оснащення, роботу вентиляційних установок, стан огорож, сигналізації і місцевого освітлення, наявність знаків безпеки, засобів індивідуального захисту і їх відповідність характером виконуваної роботи. Виявлені недоліки усувають негайно або розробляють заходи щодо їх ліквідації. Протягом зміни майстер контролює дотримання технологічної дисципліни, справність обладнання і оснастки, чистоту робочих місць, проходів та проїздів, здійснює нагляд за виконанням верстатникам безпечних прийомів праці використанням засобів індивідуального захисту.

Щомісячна оцінка стану безпеки праці по підрозділах проводиться за результатами адміністративно-громадського контролю з розрахунком оперативного коефіцієнта безпеки праці.

Два рази на місяць проводить наради з охорони праці за результатами адміністративно-громадського контролю за участю головних фахівців, служби охорони праці та представника профкому для вжиття заходів щодо усунення недоліків в роботі з охорони праці.

Розробляє щомісячний оперативний план заходів з охорони праці на ділянці за результатами адміністративно-громадського контролю та для виконання приписів, наказів і рішень з охорони праці.

Розробляє щоквартальні оперативні плани робіт з охорони праці за результатами проведення адміністративно-громадського контролю, а також для виконання приписів, наказів і рішень з охорони праці.

Проводить оперативне збори робітників для розбору випадків порушення інструкцій з охорони праці та результатів проведення адміністративно-громадського контролю.

Відповідальність за організацію роботи четвертої ступені контролю, виконання намічених заходів, а також ефективність адміністративно-громадського контролю всіх ступенів в підвідомчих структурних підрозділах покладається на начальника і головного інженера об'єднання, які раз у півріччя інформують міністерство (ВПО) про стан умов безпеки праці.

Проводить оперативні збори робітників зміни для розбору випадків порушення інструкцій з охорони праці та результатів проведення адміністративно-громадського контролю та забезпечує усунення виявлених недоліків з охорони праці.

Проводить оперативні збори робітників зміни для розбору випадків порушення інструкцій - no охорони праці і результатів проведення адміністративно-громадського контролю та забезпечує усунення виявлених недоліків з охорони праці.

У боротьбі за зниження і усунення виробничого травматизму на виробництві важливе місце належить регулярному проведенню на підприємствах і в організаціях адміністративно-громадського контролю та самоконтролю за станом охорони праці.

Як член профспілки робочий має право при обранні його інспектором з охорони праці здійснювати громадський контроль з охорони праці в обсязі першого ступеня адміністративно-громадського контролю, а при обранні головою комісії з охорони праці (КОТ) або головою профспілкового комітету брати участь на більш високому рівні в роботі адміністративно-громадського контролю.

В обов'язки головного інженера входять також керівництво розробкою і впровадженням більш досконалих засобів з охорони праці механізації трудомістких робіт, забезпечення робочих якісними засобами індивідуального захисту, організація спільно з профкомом регулярного адміністративно-громадського контролю. Він забезпечує: виконання приписів органів державного нагляду, вищестоящих організацій, технічної інспекції праці та пропозицій громадських інспекторів і комісій охорони праці профспілкового комітету; керівників підрозділів нормативними документами, правилами і знаками безпеки.

Як член профспілки робочий має право при обранні його інспектором з охорони праці здійснювати громадський контроль з охорони праці в обсязі першого ступеня адміністративно-громадського контролю, а при обранні головою комісії з охорони праці (КОТ) або головою профспілкового комітету брати участь на більш високому рівні в роботі адміністративно-громадського контролю.

Комісія п'ятому ступені контролю перевіряє: виконання всіх положень Єдиної системи управління охороною праці в газовій промисловості чітке дотримання посадовими особами обов'язків з охорони праці; стан планування поліпшення умов, охорони праці та здійснення намічених заходів; організацію, результати діяльності з охорони праці на першій-п'ятій ступенях адміністративно-громадського контролю, дає оцінку цій роботі і звертає собое увагу на ефективність профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань.

Радянської України щомісяця відповідно до СТП. Порядок проведення за результатами адміністративно-громадського контролю за головного інженера проводяться наради, на яких обговорюється хід виконання планів роботи з охорони праці і даються конкретні доручення начальникам відділів і цехів.

Аналогічна система оперативного контролю з 1977 р функціонує і на Одеському заводі Будгідравліка. По суті цей стандарт підприємства регламентує одну з різновидів адміністративно-громадського контролю.